Dračka Oldřich

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287886

Dátum: 17.02.2012

Autori: Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 1/52, C02F 3/12

Značky: najmä, vykonávanie, odpadovej, separácie, čištění, zariadenie, spôsob, suspenzie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody, kde sa flokulujúca suspenzia oddeľuje od kvapaliny filtráciou vo fluidizovanej vrstve vločkovaného mraku, v ktorom sa vločky tvoria zo separovanej suspenzie a fluidizácia sa udržiava vzostupným prúdením kvapaliny, pričom kvapalina so suspenziou vstupuje do fluidizovanej vrstvy zospodu a kvapalina zbavená suspenzie sa odoberá nad hladinou vločkového mraku predstavovanou rozhraním...

Zařízení pro biologické čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 232572

Dátum: 01.01.1987

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich

MPK: C02F 3/12

Značky: zařízení, biologické, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je vhodné zejména pro velké městské kanalizační čistírny anebo velké průmyslové čistírny odpadních vod, zahrnující systém aktivace s pneumatickým provzdušňováním a přívodem surové vody a s ním komunikující systém separace na bázi fluidní filtrace se samočinným vracením aktivovaného kalu do systému aktivace. V nádrži, tvořené obvodovými stěnami a dnem, jsou vytvořeny dílčí aktivační prostory a dílčí separační prostory soustavou dvojic...

Zařízení pro biologické čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 231837

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich

MPK: C02F 3/12

Značky: čištění, zařízení, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zlepšení parametrů vyčištěné vody . V separačním prostoru je nad šikmou dělicí stěnou uspořádán alespoň jeden přepouštěcí kanál, jehož horní část je napojena vstupem na horní část aktivačního prostoru, v němž je proplyňovací a/nebo míchací systém, přičemž spodní část přepouštěcího kanálu je zakončena ve spodní části separačního prostoru ústím.

Zařízení pro biologické čistění odpadních vod aerobní aktivací s fluidní separací aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223383

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich

Značky: aktivací, fluidní, aerobní, aktivovaného, biologické, separaci, odpadních, čištění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod aerobní aktivací s fluidní separací aktivovaného kalu. Vynález řeší biologické čištění odpadních vod, vhodné pro větší kapacity a schopné intenzifikovat stávající čistírny vod. V nádrži s volnou hladinou, která obsahuje společný aerobní aktivační prostor s jednotným provzdušňovacím systémem, je umístěno několik dělicích stěn, zasahujících nad volnou hladinu a vytvářejících separační prostory pro...

Zařízení pro biologické čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228658

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich

MPK: C02F 3/12

Značky: čištění, biologické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro aerobní čištění vody aerobní aktivací a separací fluidní filtrací se samočinným vracením aktivovaného kalu, zahrnující aktivační prostor, separační prostor a mezi tyto prostory tokové zařazený rozdělovací prostor a se spodní částí separačního prostoru propojenou pasáží s rozdělovacím prostorem podle vynálezu má aktivační prostor a rozdělovacím prostorem propojen ještě.alespoň jednou převáděcí trubicí, jež je buď napojena na...

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod obsahujících uhlíkaté a dusíkaté látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228208

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dračka Oldřich, Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

Značky: dusíkaté, biologické, obsahujících, uhlíkaté, látky, odpadních, čištění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, obsahujících uhlíkaté a dusíkaté látky. Denitrifikační prostor je spojen s přívodem surové vody, vytvořeným v nádrži se svislým válcovým pláštěm. V nádrži je vytvořen také separační prostor pro fluidní filtraci, který je napojen na denitrifikační prostor prostřednictvím odvodu aktivního kalu. S denitrifikačním prostorem nádrže je spojen aktivační prostor, vytvořený v další nádrži s válcovým...

Způsob výroby pevného organického substrátu vhodného jako humusové hnojivo z kejdy hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 220601

Dátum: 15.12.1985

Autori: Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich, Mackrle Svatoplik

Značky: způsob, pevného, organického, kejdy, hnojivo, hospodářských, zvířat, substrátů, humusové, výroby, vhodného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pevného organického substrátu vhodného jako humusové hnojivo z kejdy hospodářských zvířat, při němž za účelem vysrážení rozpuštěných a koloidních látek z kejdy a její desinfekce se do kejdy přidává hydroxid vápenatý a je použito od separování pevných látek z kejdy a jejich termofilní kompostace, vyznačující se tím, že kysličník uhličitý, vznikající při termofilní kompostaci, je přiváděn do odseparovaných pevných látek.

Zařízení pro zpracování nerovnoměrně přitékajících kapalných odpadů s vysokým obsahem hrubých nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 218778

Dátum: 15.04.1985

Autori: Dračka Oldřich, Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír Vladimír

Značky: nerovnoměrně, odpadů, kapalných, hrubých, obsahem, přitékajících, zařízení, vysokým, zpracování, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zpracování nerovnoměrně přitékajících kapalných odpadů s vysokým obsahem hrubých nečistot. Vynález se týká zařízení pro zpracování nerovnoměrně přitékajících kapalných odpadů s vysokým obsahem hrubých nečistot, u kterých je potřebné oddělit znečištěniny, jako například u zootechnických odpadů, zvláště kapalné kejdy prasat. Ve věžové nádrži s pláštěm výhodně válcovitého tvaru je trychtýřovitými přepážkami vytvořený nejníže...

Zařízení pro kontaktní reakce v třífázovém systému plyn-kapalina-pevná fáze, zejména pro oxidační čištění odpadních vod za použití katalytické chemické nebo biochemické oxidace

Načítavanie...

Číslo patentu: 216456

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dračka Oldřich, Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

Značky: katalytické, plyn-kapalina-pevná, fáze, třífázovém, oxidační, zařízení, systému, čištění, reakce, biochemické, oxidace, zejména, odpadních, kontaktní, použití, chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízeni pro kontaktní reakce v třífázovém systému plyn-kapalina-pevná fáze, zejména pro oxidační čištění odpadních vod za použití kytalytické chemické nebo biochemické oxidace. Komunikačně-odplyňovací systém, vytvořený mezi reakčním a separačním prostorem zařízení, je tvořen jednak odplyňovací trubicí uspořádanou v separačním prostoru a sahající částečně do reakčního prostoru, v němž prochází nástavcem napojeným na spodní okraj kuželovité...

Způsob průtočného anaerobního biologického zpracování kapalin obsahujících organické látky, při kterém je produkován bioplyn a biologický kal a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216376

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dračka Oldřich, Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk

Značky: biologicky, kterém, obsahujících, anaerobního, způsobu, průtočného, způsob, provádění, tohoto, organické, kapalin, produkován, látky, biologického, zařízení, bioplyn, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob průtočného anaerobního biologického zpracování kapalin obsahujících organické látky, při kterém je produkován bioplyn a biologický kal a zařízení k provádění tohoto způsobu. Biologický kal je oddělován od kapaliny fluidní filtrací a je samočinně vracen do anaerobního biologického procesu. Zařízení obsahuje fermentační prostor, k němuž je přiřazen separační prostor s fluidním filtrem a mezí ně je zařazen komunikačně odplyňovací systém.

Zařízení pro biologické aktivační čistění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 223479

Dátum: 01.05.1984

Autori: Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich, Mackrle Svatopluk

Značky: biologické, čištění, zařízení, aktivační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro biologické aktivační čistění vody, kde ve společné nádrži je vytvořen jak aktivační prostor s provzdušňováním, tak i separační prostor na bázi fluidní filtrace. Za účelem zlepšení energetické náročnosti provozu a zjednodušení konstrukce a výroby zařízení má aktivační prostor v příčném řezu v podstatě tvar mezikruží a zcela obklopuje separační prostor.