Doweyko Arthur

Cyklické proteínové inhibítory tyrozínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7530

Dátum: 23.03.2004

Autori: Doweyko Arthur, Padmanabha Ramesh, Lee Francis, Wityak John, Lombardo Louis, Das Jagabandhu, Chen Ping, Norris Derek, Barrish Joel

MPK: A61K 31/427, A61P 35/00, A61K 31/506...

Značky: cyklické, tyrozínkinázy, proteinové, inhibitory

Text:

...receptoru a aktiváciu bunky. Pokiaľ nie je Lck aktívna, nie je zeta reťazec receptoru T bunky (TCR) fosforylovaný, kináza ZAP-70 nie je aktivovaná a nedôjde k mobilizácii Ca nevyhnutnej na aktiváciu T bunky (viď. Weiss, A. a Littman, D.R., Signal transduction by lymphocyte antigen receptors, Cell, 76, 263-274 (1994) Iwashima, M., Irving,B.A., van Oers, N.S.C., Chan, A.C. a Weiss, A, Sequential interactions of the TCR with two...