Dostál Jaroslav

Přípravek na ochranu dřeva proti biologickému napadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270060

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zdeněk Miroslav, Koukal Miroslav, Kühnl Zbyněk, Novotný Václav, Dostál Jaroslav

MPK: B27K 3/22, B27K 3/32

Značky: napadení, proti, biologickému, přípravek, dřeva, ochranu

Text:

...dobrou, ale specitlckou účinnost. Jejid nedostatkem je mala rozpustnost ve vodč. jedini při .vzajemném poměru 1 1 se jejich rozpustnoai. zvýši.Závažným nedostatkom stávejících přípravků je skutečnost. že jejich složení je určuje do interiérního nebo exterićmího použití. Přitom v přípravcích první skupiny s íixací dvojchromany jsou vzájemné poměry jednotlivých komponentů voleny tak. aby se za přítomnost( Cre dosáhlo maximální tixace ve dňvč...

Způsob výroby papírenských buničin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268912

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tomis Bořivoj, Dostál Jaroslav, Němec Milan, Mohyla František, Milichovský Miloslav

MPK: D21H 3/12

Značky: výroby, způsob, papírenských, buničín

Text:

...přidat k buničině i během procesu sušení.Aktivní plnidlo se získá kondenzací aldehydu se sloučeninou mající aktivní vodík vázaný na dueíkovám atomu,např. podle autorského osvědčení č. 230 015.Sušená bělená sultitová buničina se rozvlákní při konzistenci 3 a přidá se k ní 5 plnidla na bázi močovino-rormaldehydového kondenzátu připraveného podle če. autorského osvědčení č. 230 015, ktorý byl před aplikací rozdispergován v diskovém mlecím...

Přísada pro snížení povrchového napětí chromovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 268307

Dátum: 14.03.1990

Autori: Záruba Jiří, Kühnl Zbyněk, Dostál Jaroslav, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/04

Značky: snížení, prísada, lázni, napětí, povrchového, chromovacích

Text:

...studiem jejich vlastností se však prokázalo, že průchodem elektrického proudu dochází k urychleněmu Odbourávání.Popsané nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom.že příaada pro snížení povrchového napětí chromovacích lázní se skládá z 0,5 až 15 hmot. solí perfluorovaných monokarboxylových kyselín nebo perfluorovaných alkylsulfonových kyselín s alkylem o 8 až 18 uhlícíoh, případně směsi obou, s...

Zařízení na zpracování tuhých odpadních látek z tlakového zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 268246

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kaufman Oldřich, Husák Vladimír, Kučera Miloš, Hašek Miroslav, Jaroměřský Jaroslav, Dostál Jaroslav

MPK: C10J 3/66

Značky: zařízení, zpracování, látek, tlakového, palív, zplyňování, odpadních, tuhých

Text:

...elementů, což zvyšuje jeho provozní spolehlívost o sníluje nároky na údržbu. Další výhodou je nižší energetícká nàročnost zpracqyàní tuhých odoadních látek docílenâ odstrančnín nlecího zařízení.Příklad provedení zařízení podle vynàlezu je zobrazen na příloženěm výkresu /obr. /.Generátor 1 tlakového zplynovàní tuhých palív je opatřen přívoden 3 tuhých palív,odvodem § popela a potrubím Q odvodu surového plynu. °otrubí 5 odvodu surového...

Čisticí zařízení hrdla odvodu plynu, jako součást tlakového generátoru a předchladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266655

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Dostál Jaroslav, Štrych Jiří, Felcman Jiří

MPK: C10J 3/00

Značky: odvodu, plynů, zařízení, součást, předchladiče, generátoru, čisticí, tlakového, hrdla

Text:

...době je vysunut z proudu plynu,a tim nedochází k jeho provoznímu zanášení.Příklad provedení čisticího zařízení hrdla odvodu plynu je schematicky znázorněn na výkreeu, který znázorňuje nárysnýČistici element 5 je umistěn v hrdle 3 předchlediče Š,který-je spojen s hrdlem odvodu plynu 5 generátoru Q. Čietici element 3 je upevněn na konci vodiciho hřidele Q, který je opatřen jednochodým nebo vicechodým,např. lichoběžnikovým závitem. Vodíci...

Prostředek pro odmašťování a čištění ocelových předmětů v linkovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 265567

Dátum: 13.10.1989

Autori: Cedrych Karel, Kühnl Zbyněk, Křížková Zdeňka, Dostál Jaroslav, Šulc Vladimír, Marčanová Zdeňka

MPK: C11D 3/08, C11D 3/06, C11D 3/10...

Značky: odmašťování, oceľových, čištění, uspořádání, předmětů, prostředek, linkovém

Text:

...kovů, 1 až 10 polyfosforečnanů titanu, 1 až 8 S metasilikátů alkalických kovů, 0,5 až 7 organických hydroxykyselin nebo jejich solí s 1 až 20 uhlíkovými atomy v molekule a 1 až 10 povrchově aktivních látek neionogenního, anionaktivního nebo amfolytického typu.Pří použití prostředku podle vynálezu je povrch ocelových předmětů velmi dobře odmašłen a vyčištěn, bez stop korozního napadení povrchu a navíc je po celé ploše povrchu...

Zapojení pro měření odporu kapalného média vysokofrekvenční metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264578

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pleninger Miroslav, Pleschner Ivan, Líbal Dalibor, Valoušek Rudolf, Dostál Jaroslav

MPK: G01V 3/06

Značky: kapalného, odporu, metodou, zapojení, měření, vysokofrekvenční, media

Text:

...signálu je propojen ji s detektorem g vysílacího signálu, který je přípojen na výstupní N obvod 25 dále je propojen se vstupem kapaoitního snímače 1,jehož výstup je připojen k detektoru A přijímacího signálu. Jeho výstup je připojen k obvodu Ž teplotní kompenzace, jehož výstup je propojen s jedním vstupem zesi 1 ovače 1 regulační odchylky.Dŕuhý vstup je připojen. na zdroj § referenčního napětí a výstup je připojen ke vstupu řídícího...

Zařízení pro přívod tekutých látek do generátorů tlakového zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263095

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dostál Jaroslav, Melichar Bohuslav, Hašek Miroslav, Jaroměřský Jaroslav

MPK: C10J 3/48

Značky: generátoru, tlakového, látek, tekutých, palív, přívod, zařízení, tuhých, zplyňování

Text:

...únoeu jemnozrnných tuhých látek.Nevýhody známých řešení odstraňuje zařízení pro přívod tekutých látek do generátoru tlakového zplyňovéní tuhých paliv podle vynálezu, sestávajíci 2 plnícího hrdla a uzavíracího kužele, jehož podstata epočívá v tom, že v plnícím hrdla pod uzaviracím kuželem je umistěn statický rozdělovací kužel, nad jehož vrcholem úetí přívodní potrubí ťekutých látek, přičemžvrcholový úhel etetického rozdělovaciho kužele je...

Zařízení pro tlakování uhelných vpustí tlakových generátorů pro zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259412

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jindra Miroslav, Melichar Bohuslav, Dostál Jaroslav, Jaroměřský Jaroslav

MPK: C10J 3/78

Značky: generátoru, tlakování, vpusti, uhelných, zařízení, zplyňování, tlakových, uhlí

Text:

...z tlakovacího potrubí,které je spojeno se sběrným potrubím surového plynu, spojujícím dva a více tlakových generátorů. Do sběrtného potrubí jsou napojena potrubí odvodu surového plynu z předchladlčů tlakových generátorů a/nebo je tlakovací potrubí spojeno se sběrným potrubím ochlazeného surového plynu, do kterého jsou napojena potrubí odvodu surového plynu z chladičů.Prů-točná plocha omezovaciho elementu průtoku l. stupně tlakování je s...

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258396

Dátum: 16.08.1988

Autori: Křížková Zdeňka, Kühnl Zbyněk, Marčanová Zdeňka, Dvořák Petr, Klouda Jaromír, Dostál Jaroslav, Šavel Jan

MPK: C23G 1/00

Značky: čištění, hliníku, povrchu, odmašťování, prostředek

Text:

...skutečnost,že je možno jej využít k odmaštováni hliníku a jeho slitin, železa a oceli, a to jak ve strojírenství, tak ve spotřebním a potravinářském průmyslu.Jako vhodné povrchově aktivní látky je možno použít povrchově aktívni látky s nízkoupěnivostí a dobrou bioloqickou odbouratelností, jako.jsou např. tenzidy na bázi alkylbetaínů obecného vzorcekde R značí alkyl s 6 až 20 atomy uhlíku. Vzhledem k nízke pěnivosti je možno prostředek...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků o tloušťkách do 50 mikrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258358

Dátum: 16.08.1988

Autori: Porazil František, Šulc Jiří, Dostál Jaroslav, Štucbart Vojtěch, Kühnl Zbyněk, Záruba Jiří, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/22

Značky: vylučování, povlaků, zinkových, leskutvorná, mikrometrů, tloušťkách, prísada, elektrolytické

Text:

...organické rozpouštědlo - ethanol, propanol, izopropanol nebo aceton a dále vodu.Bylo zjištěno, že tato přísada má schopnost umožnit V slabě kyselých zinkovacích lázních vylučování vysoce lesklých, dobře vyrovnaných, tažných povlaků s minimálním vnitřním pnutím,porozitou a dobrou přilnavostí k základnímu kovu a vzhledem k obsahu aromatických azosloučenin převádět rozkladné produkty vzniklé průchodem elektrického proudu do velmi málo...

Leskutvorná a vyrovnávací přísada pro galvanickou niklovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 257540

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dostál Jaroslav, Beran Leoš, Kühnl Zbyněk, Hroudová Miroslava, Záruba Jiří, Novotný Miloš, Cyrus Záviš

MPK: C25D 3/16

Značky: vyrovnávací, prísada, leskutvorná, galvanickou, lázeň, niklovací

Text:

...s 3 až 8 atomy uhlíku v alifatickém řetězcí, například propargylalkoholu, od 0,5 do 2 hmot. substituovaného aminoacetylěnu s acetyleníckým řetězcem s 2 až 4 atomy uhlíku, například diethylaminoptopínu, od 40 do 70 hmot. alifatické nenasycené sulfokyseliny 5 2 až 8 atomy uhlíku a/nebo její alkalické soli,například alkylsulfonanu sodného, a od 5 do 40 hmot. rozpouštědla, například ve vodě rozpustného alifatického alkoholu nebo vody.Přísada...

Leskutvorná a vyrovnávací přísada pro leskle pracující galvanickou niklovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 257414

Dátum: 16.05.1988

Autori: Záruba Jiří, Hroudová Miroslava, Cyrus Záviš, Kühnl Zbyněk, Coller Jiří, Novotný Miloš, Dostál Jaroslav

MPK: C25D 3/16

Značky: vyrovnávací, niklovací, lesklé, lázeň, prísada, leskutvorná, galvanickou, pracující

Text:

...v průběhu použití výrobků jiní opďtŕenýoh.Nevýhody známých přísad do značné míry odsťraňuje leakutvorná a vyrovnâvaci přísada pro galvanickou n 1 k 1 ovacíIázeň podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že přísada obsahuje od 2 do 15 hmot. acetylenického alitatického alkoholu a/nebo alkoholeteru s 3 až 8 atomy uhliku va 1 iIatick 6 m řetězci, například 3-(2-hydroxyetoxy)-1-propinu, od 0,1 do 2 hmot.subst 1 tuovaného aminoacetylenu à...

Zařízení pro omezení výchylky směrového kormidla letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256269

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jančařík Drahomír, Dostál Jaroslav, Kolačný Jiří, Hráček Zdeněk

MPK: B64C 13/16

Značky: směrového, kormidla, omezení, letounu, výchylky, zařízení

Text:

...motorech a obr. 2 zařízení při vysazení jednoho z motorů. dNa táhlo gg řízení směrového kormidla je připevněn konec dvouremenné páky ł. Její druhý konec, na kterém je upravene dotyková plocha je umístěn mezi dvěma hydraulickými válci łg, ll s pístnicemi g, 2, opatřenými epínači Q, 1 spojenými se světelným indikátorem §. Oba hydraulické válce łá, 1 jsou epojeny s tlakovoujvětvírłg a odpadní větví łi hydraulického systému tak, že prostor pod...

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu předmětů z nekovových a kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254849

Dátum: 15.02.1988

Autori: Křížková Zdeňka, Dvořák Petr, Kühnl Zbyněk, Šavel Jan, Marčanová Zdeňka, Dostál Jaroslav, Klouda Jaromír

MPK: C11D 3/08, C11D 3/06, C11D 3/10...

Značky: čištění, předmětů, prostředek, povrchu, kovových, nekovových, odmašťování, materiálů

Text:

...a povrchově aktivních látek, vyznačený tím, že obsahuje hmotnoatně 3 až 30 trípolyfosforečnenů alkalíckých kovů,10 až 75 hydroxídů alkalíckých kovů, 5 až 30 netaailikätu alkalických kovů, 5 až 30 foaforečnanů alkalických kovů,2 až 10 eíranů alkalických kovů, 5 až 40 uhličítanů alkalických kovů, 0,1 až 6 komplexotvorných látek e 0,2 až 3 povrchové aktivních látek neionogenního, enioaktivního, amfelytíckého nebo ketionaktivního typu....

Zapojení kvantitativního detektoru v plynovém chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242142

Dátum: 01.02.1988

Autor: Dostál Jaroslav

MPK: G01N 30/62

Značky: chromatografu, plynovém, kvantitativního, detektoru, zapojení

Text:

...větší než délka a vnitřní průměr analytické kapilární kolony.Pro vyhovění podmínoe linearity u různých typů detekto rů je výhodné, když ve spojovací trubce je zařazen průtokový lVýhodou zapojení kvátitativního detektoru podle vynálezu je přesné určování dělicího poměru děliče při každém nástřiku vzorku analyzované směsi. Z případné změny dělicího poměru u vzorků téže směsi lze usuzovat na chybné dávkování vzorku nebo na skryté netěsnosti...

Zapojení obvodu pro vytváření řídicích signálů při výpadku napětí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242140

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kühnl Zbynik, Záruba Jioí, Dostál Jaroslav, Porazil František

MPK: G06F 1/04

Značky: zapojení, napětí, řídících, obvodů, mikropočítače, výpadku, signálu, vytváření

Text:

...možno charakterízovat takto. Záohytný klopný obvod g, je tvořen tranzistory a rezistorma slouží k zschyoení výpadku napájení z kontrolních obvodu na vstupní podpětovó svorce Q spojení. Vybíjecí obvod 2 je tvořen tranzistorov a resistarem s slouží k vybíj ení psmětového kondenzátora i po náběhu napájení. Nabíjecí obvod 2 je tvořen rezístorem s slouží k nabíjení pamětovőho kondenzátora g po náběhu napájení. Pamätový kondenzátor g je tvořon např....

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr. ) TUL. CCM F-755

Načítavanie...

Číslo patentu: 242138

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kühnl Zbynik, Vencl Lubomír, Dostál Jaroslav, Eerník Jioí

MPK: C12N 1/14

Značky: druhu, průmyslový, mikroorganismu, nový, purpurea, claviceps, f-755

Text:

...vysoká produkce sumy alkaloídů ve sklerociích, která dosahuje průměru 0,74 sušiny biomasy, vysoké zastoupení ergotaminu v sumě alkaloidů (92,1 ) a nízký obsah doprovodných alkaloidů(7,9 sumy), z toho pak zejména nežádoucího ergostinu (1,3 sumy). Další výhodou nového kmene je vysoká schopnost infikovat hostitelské rostliny, která umožňuje při recentně užívané optimální agrotechnice pěstování námele na žitě dosahovat hektarového výnosu 516...

Prostředek pro odmašťování a čištění kovových i nekovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254642

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klouda Jaromír, Křížková Zdeňka, Kühnl Zbyněk, Dvořák Petr, Šavel Jan, Dostál Jaroslav, Marčanová Zdeňka

MPK: C11D 3/08, C11D 3/10, C11D 3/06...

Značky: nekovových, povrchu, kovových, čištění, odmašťování, prostředek

Text:

...alkalických kovů a komplexotvorných látek je 11Při použití prostředku dle vynálezu je čištěný předmět z kovu nebo skla či keramiky velmi dobře vyčištěn, aniž by byla porušena jeho struktura, přičemž vhodnou kombinací jednotlivých složek je zajištěna dokonalá smáčivost povrchu, aniž by bylo použito tenzidových složek. Proto je možno prostředek dle vynálezu 5 výhodou použít i v těch typech automatických myček lahví v potravinářském sektoru,...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež zvyšuje vyrovnávání a úroveň lesku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254436

Dátum: 15.01.1988

Autori: Záruba Jiří, Novotný Miloš, Dostál Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: úroveň, slabě, lázni, prísada, lesku, zvyšuje, zinkovacích, vyrovnávání, kyselých

Text:

...zboží náročného na vzhled. Nepůsobí okamžitě po nadávkování do galvanickě lázně, ale až po rozpracování průchodem elektrického proudu 3 až 5 A.h na 1000 ml lázně. Optimální koncentrace v lázni se pohybuje v rozmezí 0,0001 až 0,05 g na 1000 ml, při překroče ní horní hranice dochází ke zvýšení vnitřního pnutípovlaků. Během provozu lázně se rozkladá působeš ~ním elektrického proudu, proto je vhodné ji v úměrném množství přidat do...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež podstatně snižuje vnitřní pnutí vylučovaných povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254435

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novotný Miloš, Beran Leo, Dostál Jaroslav, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: zinkovacích, lázni, prísada, snižuje, pnutí, vnitřní, podstatné, povlaků, slabě, kyselých, vylučovaných

Text:

...sestává 7. ekvimolární směsi alifatických derivátů thiomočoviny obecného vzorcekde R 2 znamená alifatické alkinyly obsahující 2 až 9Tato směs derivátů thiomočoviny se dávkuje do galvanické zinkovací lázně v množství 0,0001 až 0,05 gramů na 1000 ml. Přísada má podstatný vliv na zvyšovaní hodnoty vnitřního pnutí povlaků v závislosti na vzrůstu koncentrace rozkladných produktů během provozu při užívání Ieskutvorných přísad s obsahom...

Zařízení pro rozrušování násypové vrstvy paliva šachtových pecí, zejména zplyňovacích generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238537

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Rak Pavel

MPK: C10J 3/30

Značky: zplyňovacích, paliva, pecí, zařízení, vrstvy, zejména, šachtových, rozrušování, generátoru, násypové

Zhrnutie / Anotácia:

Toto zařízení je nutné instalovat do zplyňovacích generátorů v případě, kdy má být zplyňováno slabě spékavé a spékavé uhlí s koeficientem spékavosti např. l, 2 až 2,5. Zařízení pro rozrušování této nýsypové vrstvy paliva sestává z otočného kruhu, opatřeného vnitřním rozrušovacím křížem a nejméně dvěma vnějšími radiálními lopatkami, které jsou na spodní hraně opatřeny svislými hrably. Ve spodní části přechází otočný kruh v ramena, která jsou...

Mechanismus pro ovládání servoplošky kormidla letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252582

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kolačný Jiří, Dostál Jaroslav

MPK: B64C 13/30

Značky: mechanismus, letounu, ovládání, servoplošky, kormidla

Text:

...v tělese kormidla, přičemž třetí rameno tříramenné páky je opatřeno na svém konci vodicím elementem,uloženým ve vodítku s proměnnou šířkou, vytvořeném na druhé pács, upevněné otočně na kormidle,jejíž rameno je spojeno s ovládací vzpěrou, uchycenou v tělese kormidla.Výhodou navrhovaného řešení je možnost při maxímálním zjednodušení konstrukce splnit všechny požadavky na funkci servokompenzátoru včetně blokování výchylky servoplošky při...

Papírovina k výrobě základu diozotypového pauzovacího papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246593

Dátum: 20.08.1987

Autori: Jagoš Milan, Dostál Jaroslav, Petrík Pavel, Federie František, Víchová Eva, Viest Miroslav

MPK: D21H 3/00, D21H 5/00

Značky: základu, pauzovacího, diozotypového, výrobe, papírovina, papíru

Text:

...0 pHañ, conanan, cepuan,numonnaa Hnn maaeneaan KHCHOTH. npoyxr Koxneñcaunu, npunenaenuñ B öynamHoň Macce, COOTBBTCTBYGT cranapry.ByMamHym Maccy npHroToBnąmT cnenymmun oőpaaou.uennmnoaumñ nonymaöpnxar cMewHBamT B yKa 3 aHHOM çoornomeunu. B CMECb naonr npoyxr Koueucaunn H nonyqeuaym Maccy pasmanunamr a Kounqecxux Mednunuax no noMona 85-90 °mP. Becosoñ noxaaawenb nnum 50-56 nru.Monànunpoaannbů menoqnoň KpaxMan cmemusamw c BoopacTaopHMuM...

Způsob řízení kyselosti suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 243159

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Kühnl Zbynik, Š?astná Marcela

MPK: B01J 19/00

Značky: řízení, kyselosti, způsob, suspenze

Text:

...rozsahem pH metrů. kdy by bylo nutné použít nákladnější analyzátory kyseliny. Další předností způsobu podle vynálszu je, že do značné míry odstraňuje závislost na kolísání kvality neutralizační suroviny a na změnách kvality neutralizované kyselé suspsnze. Dosahovaná přesnost dodržaní kyselosti je libovolně vysoká a závislá na počtu použitých requlačních stupňů.Při regulaci kyselosti suspenze způsobem podle vynalezu dochází v některých...

Tlaková propust pro tuhé sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 251188

Dátum: 11.06.1987

Autori: Straka František, Dostál Jaroslav

MPK: C10J 3/50

Značky: materiály, propust, tlaková, sypké, tuhé

Text:

...je to, že z ovládání uzávěrů jsou vyloučeny pákové mechanismy a ovládání obou uzávěrů propusti je bez převodních mechanismů přímo připojitelné na hydraulický vflec. Další výhodou vynálezu je možnost řešení demontážního postupu obou kompletních uzávěrů bez demontáže vlastního tělesa propusti.ý 251 133 Při uspořádání, kdy oba uzávěry propusti se pohybují podél vzájemně různých os, může být u předmětu podle vynálezu ovládací táhlo výstupního...

Způsob opravy pryžových dopravních pásů s charakteristicky opotřebenou krycí vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242962

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Marcanová Zdeoka, Koížková Zdeoka

MPK: B29D 29/00

Značky: provádění, pryžových, krycí, pásu, opravy, opotřebenou, způsobu, způsob, charakteristicky, tohoto, dopravních, zařízení, vrstvou

Text:

...350 mm a okraje drážky jsou zkoseny pod ühlem 30 °.Nad nosnou kostrou pásu přitom züstane vrstvička pryže o tlouššce kolem 1 mm. Po odstranění pryžového prachu se plocha drážky včetně úkosů a jedna strana opravné főlie opatří nátěrem kaučukového spojovacího roztoku, připraveným na bázi přírodního kaučuku.Po zaschnutí nátěru se opravná kaučuková főlie šířky 350 mm přiloží na vyfrézovanou drâžku, přičemž tlouščka opravné főlie je o 1 mm větší...

Mechanismus ovládání klapek a křidélek letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250475

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dostál Jaroslav

MPK: B64C 13/30

Značky: křidélek, mechanismus, ovládání, letounu, klapek

Text:

...na stejné ose otáčení umístěny jednak dvouramenná náhonová páka 3, mající jedno rameno spojená s táhlem 1 ovládače křidélek, jednak náhonová páka 4, spojená s táhlem 2 ovládače klapek a jednak jednoramenná vodicí páka 11, spojená táhlem 10 s ramenem dvouramenné páky 9, samostatne zakotvené v konstrukcí letounu. Druhé rameno dvouramenné páky 9 je táhlem B spojeno s náhonovou pákou 4. Náhonová dvouramenná páka 3 má na svém druhém ramenu otočně...

Způsob ochrany ovládacích mechanismů tlakových propustí tuhých sypkých materiálů a a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249835

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Straka František

MPK: C10J 3/22

Značky: materiálů, způsob, tlakových, provádění, propusti, způsobu, ochrany, tuhých, zařízení, sypkých, ovládacích, mechanismu

Text:

...à obsahom propusti. Stálý proplach směrem dovnitř propustijo řłzen tlakovým rozdílem mezi.t 1 akemve vnitřním prostoru propuati a tlakom proplachovaciho média V prostoru ovládacího mechanismu uzávěru. W ttmechanismus ovláoání jednoho nebo obou uzávěrů je umístěn do uzavřeného prostoru uvnitř nebo vně prepustí, přičemž do. vnitřního prostoru propusti je zavedeno z prostoru ovládącíhomechanismu ovládací táhlo uzávěru trubkovýmvodítkem,...

Způsob biologického čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 234232

Dátum: 01.03.1987

Autori: Světel Rudolf, Viest Miroslav, Merta Jiří, Gogela Josef, Dostál Jaroslav, Branyik Alexandr

MPK: C02F 3/34

Značky: odpadních, biologického, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologického čištění odpadních vod, zejména vod ze zušlechťoven textilních materiálů. Čištění se provádí pomocí stabilizované kultury laktacidogenních bakterií, kdy nečistoty na bázi glycidů a bílkovin jsou štěpeny v kyselé oblasti nejvýše do pH 7 a čištění probíhá ve dvou stupních. Během prvního stupně se provádí dávkování stabilizované kultury laktacidogenních bakterií v množství 0,01 mg.l-1 až 10 g.l-1 rozpuštěné přímo v odpadní vodě,...

Způsob biologického čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 234231

Dátum: 01.03.1987

Autori: Branyik Alexandr, Dostál Jaroslav, Gogela Josef, Světel Rudolf, Merta Jiří, Viest Miroslav

MPK: C02F 3/34

Značky: biologického, odpadních, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologického čištění odpadních vod, zejména vod ze zušlechťoven textilních materiálů. Čištění se provádí pomocí stabilizované kultury Scotobakterií, která štěpí při vhodném pH ve vodním roztoku vysokomolekulární látky, jako např. glycidy, bílkoviny, pektiny i disperzní soustavy s kolísavým složením molekul. Čištění probíhá ve dvou stupních. Během prvního stupně se provádí dávkování revitalizované kultury Scotobakterií v množství od 0,01...

Prostředek pro fosfátování oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248429

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Marčanová Zdeňka, Chocholoušek Jaroslav, Kühnl Zbyněk, Křížková Zdeňka

MPK: C23C 22/07

Značky: fosfátovaní, oceli, prostředek

Text:

...procesu. jehož podstata spočívá v tom, že sestává z l až 7 hmotnostních kyseliny fosforečné, 1 až 7 hmot. zinku, 2 až 9 hmot. kyseliny dusičné, 0,003 až 5 hmot. dusičnanu nikelnatéhe. 0.002 až 0,04 hmot. síranu měďnatého, 0,001 až 0,05 hmot. organických hydroxikyselin nebo jejich solí s 1 až 20 uhlíkovými atomy v molekule,0,01 až 1,2 hmot. chlorečnanů alkalických kovů, 0,001 až 0,1 hmot. peroxidu vodíku, přičemž poměr chlorečnanů...