Dorsch Dieter

Pyridazínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13251

Dátum: 10.12.2009

Autori: Stieber Frank, Blaukat Andree, Schadt Oliver, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/506, A61P 35/00, C07D 403/10...

Značky: deriváty, pyridazínové

Text:

...spôsobov ich použitia na liečbu ochorení a neduhov indukovaných Met kinázou,ako sú napriklad angiogenézia, rakovina, vytvorenie, rast a propagácia nádoru, artérioskleróza, očné ochorenia, napríklad vekom indukovaná makulárna degenerácia, choroidálna neovaskularizácia a diabetická retinopatia, zápalové ochorenia, artritída, trombóza,fibróza, glomerulonefritida, neurodegenerácia, psoriáza, restenóza,liečba rany, hojenie transplantátu,...

Pyridazínonové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13108

Dátum: 10.12.2009

Autori: Schadt Oliver, Blaukat Andree, Stieber Frank, Dorsch Dieter

MPK: C07D 413/10, A61P 35/00, A61K 31/501...

Značky: deriváty, pyridazinónové

Text:

...myelóm.0005 Syntéza malých zlúčenín, ktoré špecificky potláčajú, regulujú a/lebo modulujú signálnu transdukciu tyrosínkináz a/lebo serín/treonín-kináz, najmä Met kinázy, je teda žiadúca a predstavuje cieľ predkladaného vynálezu.0006 Bolo zistené, že zlúčeniny podľa vynálezu a ich soli vykazujú pri dobrejznášanlivosti veľmi dobré farmakologické vlastnosti.0007 Podrobne sa predkladaný vynález týka zlúčenín vzorca I podľa...

Nové polymorfné formy hydrochloridovej soli 3-(1-{3-[5-(1-metylpiperidín-4-ylmetoxy)pyrimidín-2-yl]benzyl}-6-oxo- 1,6-dihydropyridazín-3-yl)benzonitrilu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17257

Dátum: 04.12.2009

Autori: Saal Christoph, Kuehn Clemens, Dorsch Dieter, Stieber Frank, Becker Axel, Schadt Oliver, Bokel Heinz-hermann, Donini Christina

MPK: A61K 31/506, A61P 35/00, C07D 401/14...

Značky: 1,6-dihydropyridazín-3-yl)benzonitrilu, polymorfné, 3-(1-{3-[5-(1-metylpiperidín-4-ylmetoxy)pyrimidín-2-yl]benzyl}-6-oxo, výroby, hydrochloridovej, nové, spôsob, formy

Text:

...formuláciách než iné morfologicke alebo polymorfné formy.Úlohou vynálezu je vyvinúť nové solvátové formy hydrochlorídu 3-(l-(3-5-(lmetylpiperidín-4-ylmetoxy)pyrimídín-2-ylbenzylł-ó-oxo-1,6-dihydropyridazín-3 yl)benzonitrilu a teižjeho nové polymorfné formy.Podľajedného aspektu splnenia tejto úlohy vynálezu prekvapivo predstavuje solvát hydrochloridu 3-( l -(3-5-( 1 -metylpíperidín-4-ylmetoxy)pyrimidín-2-ylbenzylł-ó-oxo- 1 ,6...

Deriváty piridazinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18512

Dátum: 24.11.2009

Autori: Dorsch Dieter, Blaukat Andree, Stieber Frank, Schadt Oliver

MPK: A61K 31/506, A61K 31/5377, A61P 35/00...

Značky: piridazinónu, deriváty

Text:

...regulácie, modulácie alebo inhibície Met kinázy pre prevenciu a/alebo liečbu ochorení v spojení s neregulovanou alebo narušenou aktivitou Met kinázy. Najmä je možné zlúčeniny všeobecného vzorca I podľa nároku l tiež použiť pri liečbe určitých foriem rakoviny. Zlúčeniny všeobecného vzorca I podľa nároku 1 je možné ďalej použiť na dosiahnutie aditívneho alebo synergického účinku v prípade určitých existujúcich chemoterapií rakoviny, a/alebo je...

Nové polymorfné formy dihydrogénfosfátu 6-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)-2-{3-[5-(2-morfolín-4-yletoxy)pyrimidín-2- yl]benzyl}-2H-pyridazín-3-ónu a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15191

Dátum: 24.11.2009

Autori: Donini Cristina, Dorsch Dieter, Stieber Frank, Schadt Oliver, Becker Axel, Kuehn Clemens, Kriegbaum Eva, Saal Christoph

MPK: A61K 31/506, C07D 403/14, A61P 35/02...

Značky: yl]benzyl}-2h-pyridazín-3-ónu, dihydrogenfosfátu, výroby, polymorfné, formy, 6-(1-metyl-1hpyrazol-4-yl)-2-{3-[5-(2-morfolín-4-yletoxy)pyrimidín-2, spôsoby, nové

Text:

...sa, že dihydrogénfosfát 6-( 1-metyl-1 H-pyrazo 1-4-yI)-2-(3-5-(2-morfolín-4 yletoxy)pyrímídín-Z-yljbenzylj-ZH-pyridazín-S-ónu je schopný tvoriť solváty v kryštalíckých modiñkáciách. Ako príklady takých solvátov je možné uviesť solváty s vodou, solváty s alkoholmi, ako je metanol, etanol, propan-1-ol alebo propán-2 ~ol solváty s organickými estenni, ako je etylacetát solváty s nitrilmi, ako je acetonitril solváty s ketónmi, ako je acetón...

3-(3-pyrimidín-2-yl-benzyl)-[1,2,4]-triazolo[4,3-B]pyridazínové deriváty ako inhibítory met-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13483

Dátum: 25.05.2009

Autori: Stieber Frank, Blaukat Andree, Schadt Oliver, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/5025, C07D 487/04, A61P 35/02...

Značky: deriváty, inhibitory, 3-(3-pyrimidín-2-yl-benzyl)-[1,2,4]-triazolo[4,3-b]pyridazínové, met-kinázy

Text:

...rástu metastáz,potlačenia restenóz, spojených s kardiovaskulárnou chirurgiou atď. Altematívne sa zlúčeniny používajú k liečbe prebiehajúcich chorôbi k stabilizácii alebo zlepšeniu klinických príznakov pacienta.0012 Hostiteľ alebo pacient môže náležať k ľubovoľnému rádu cicavcov, napríklad k rádu primátov, najmä človeka hlodavcov, vrátane myší, potkanov a škrečkov králikov koní,hovädzieho dobytka, psov, mačiek, atď. Zvieracie modely sú...

Pyridazínonové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12901

Dátum: 24.03.2009

Autori: Blaukat Andree, Stieber Frank, Dorsch Dieter, Schadt Oliver

MPK: A61K 31/501, A61P 35/00, C07D 403/14...

Značky: pyridazinónové, deriváty

Text:

...malých zlúčenín, ktoré špecificky potláčajú, regulujú a/lebo modulujú signálnu transdukciu tyrosínkináz a/lebo serin/treonín-kináz, najmäMet-kinázy, je teda žiadúca a predstavuje cieľ predkladaného vynálezu.0007 Bolo zistené, že zlúčeniny podľa vynálezu a ich soli vykazujú pridobrej znášanlivosti veľmi dobré farmakologické vlastnosti.0008 Podrobne sa predkladaný vynález týka zlúčenín vzorca l podľa vynálezu, ktoré potláčajú, regulujú...

2-Benzylpyridazinónové deriváty ako inhibítory met-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9500

Dátum: 25.11.2008

Autori: Schadt Oliver, Dorsch Dieter, Blaukat Andree, Stieber Frank

MPK: A61P 35/00, A61K 31/501, C07D 401/14...

Značky: deriváty, 2-benzylpyridazinónové, inhibitory, met-kinázy

Text:

...inhibíciu rastu tumoru, na zmiemenie zápalov, sprevádzajúcich lymfoproliferačné ochorenia, na inhibíciu odmietanie transplantátu alebo neurologických poškodení na základe opráv tkanív, atď. Predkladané zlúčeniny sú vhodné na profylaktické alebo liečebné účely. Tu používaný pojem liečenie sa vzťahuje ako na zabránenie ochoreniu, tak na liečenie už existujúcej choroby. Zabránenie prolyferácie sa dosiahne podaním zlúčenín podľa vynálezu pred...

Pyrimidinylpyridazinónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12475

Dátum: 04.07.2008

Autori: Blaukat Andree, Stieber Frank, Schadt Oliver, Dorsch Dieter

MPK: C07D 413/14, C07D 413/10, C07D 403/14...

Značky: pyrimidinylpyridazinónové, deriváty

Text:

...transdukciu tyrozínkináz a/alebo serín/treonínových kináz, najmä Met-kinázy, je pretožiaduca a je cieľom predloženého vynálezu.0008 Zistilo sa, že zlúčeniny podľa vynálezu a ich soli majú pri dobrej znášanlivosti veľmi cenné farmakologické0009 Konkrétne sa predložený vynález týka zlúčenín, ktoré inhibujú, regulujú a/alebo modulujú signálnu transdukciu Metkinázy, kompozícii, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú, a tiež spôsobu ich použitia na...

Aryléter-pyridazinónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10119

Dátum: 02.05.2008

Autori: Dorsch Dieter, Blaukat Andree, Schadt Oliver, Stieber Frank

MPK: A61P 35/00, A61K 31/501, A61K 31/50...

Značky: deriváty, aryléter-pyridazinónové

Text:

...vykazujú v modeli xenotransplantačnej reakcie tumoru in vivo antiproiliferačný účinok. Zlúčeniny podľa vynálezy sa podávajú pacientovi s hyperproliferačným ochorením, napr. na inhibíciu rastu tumoru, na zabránenie zápalu, sprevádzajúceho lymfoproliferačné ochorenie, na inhibíciu odmietnutia transplantátu alebo neurologického poškodenia v dôsledku opravy tkaniva. Predkladané zlúčeniny sú vhodne na profylaktické alebo terapeuticke účely....

Deriváty pyridazinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17933

Dátum: 29.04.2008

Autori: Blaukat Andree, Schadt Oliver, Stieber Frank, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/5355, A61K 31/501, A61K 31/506...

Značky: deriváty, pyridazinónu

Text:

...I, ktoré inhibujú regulujú a/alebo modulujú signálnu transdukciu Met-kinázy, prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny, a spôsoby ich použitia na liečbu Met~indukovaných ochorení a stavov, ako je angiogenéza, rakovina, tvorba, rast a šírenie nádoru, arterioskleróza, očné ochorenia, ako je vekom podmienená makulárna degenerácia, choroidálna0010 Solídne nádory, predovšetkým rýchlo rastúce tumory,môžu byť liečené inhibitormi Met kinázy. Tieto...

Pyridiazinónové deriváty na liečbu nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10753

Dátum: 07.11.2006

Autori: Dorsch Dieter, Schadt Oliver, Blaukat Andree

MPK: A61P 35/00, A61K 31/501, A61K 31/50...

Značky: pyridiazinónové, liečbu, deriváty, nádorov

Text:

...l, ktoré inhibujú, regulujú a/alebomodulujú transdukciu signálu Met kinázou, kompozic, ktorétieto zlúčeniny obsahujú, a spôsobov ich použitia na liečbu Met kinázou indukovaných chorôb a ťažkostí, ako sú napríklad angiogenézia, rakovina, tvorba, rást a propagácia tumoru, ateroskleróza, očné ochorenie, napríklad vekom indukovanámakulárna degenerácia, choroidální neovaskularizácia a diabetická retinopatia, zápalové ochorenia,...

3,6-Dihydro-2-oxo-6H-(1,3,4)tiadiazínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10274

Dátum: 25.10.2006

Autori: Dorsch Dieter, Blaukat Andree, Schultz Melanie, Schadt Oliver

MPK: A61K 31/54, A61P 35/00, A61K 31/541...

Značky: deriváty, 3,6-dihydro-2-oxo-6h-(1,3,4)tiadiazínové

Text:

...dobytku, psom, mačkám atď. Zvieracie modely sú zaujímavé pre experimentálne pokusy, pričom môžu byť použité ako model na liečenie choroby človeka.0015 Susceptibilitu určitej bunky voči liečeniu zlúčeninami podľa vynálezu je možné stanoviť testami in vitro. Typicky sa kombinuje kultúra buniek so zlúčeninou podľa vynálezu vrôznych koncentráciách po dobu, postačujúcu ktomu, aby bolo aktívne činidlo schopné indukovať smrť buniek alebo zabrániť...

Substituované 5-fenyl-3,6-dihydro-2-oxo-6H (1,3,4) tiadiazíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10216

Dátum: 25.10.2006

Autori: Schadt Oliver, Blaukat Andree, Dorsch Dieter, Schultz Melanie

MPK: A61K 31/54, A61K 31/541, A61K 31/433...

Značky: tiadiazíny, 1,3,4, substituované, 5-fenyl-3,6-dihydro-2-oxo-6h

Text:

...tiež autoimunitné ochorenie, cirhóza, diabetes a choroby ciev, pritom tiež nestabilita a priepustnost (permeabilita) a podobne u cicavcov.0010 Solídne tumory, najmä rýchle rastúce tumory, je možné liečiť látkami potlačajúcimi Met-kinázu. K týmto solídnym tumorom náleží monocytická leukémia, karcinóm mozgu, urogenitálneho traktu, lymfatického systému,žalúdka, hrtanu a pľúc, medzi nimi adenokarcinóm pľúc a malobunkový0011...

Spôsob prípravy N-arylmorfolinónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1377

Dátum: 16.07.2004

Autori: Wurziger Hanns, Dorsch Dieter, Tsaklakidis Christos, Cezanne Bertram, Mederski Werner

MPK: C07D 265/00

Značky: spôsob, n-arylmorfolinónov, přípravy

Text:

...tohto vynálezu bolo vynájdenie nového zlepšenéhospôsobu prípravy prekurzorov inhibítorov faktora Xa.V porovnaní so známymi spôsobmi zo stavu techniky jespôsob podľa vynálezu kratší a účinnejší.Inhibítory faktora Xa sa môžu používať na boj a prevenciu proti tromboembolickým ochoreniam, ako je trombóza, infarkt myokardu, artérioskleróza, zápaly, apoplexia, angina pectoris, restenóza po angioplastike a claudicatio intermittens.Faktor Xa je jednou...

Heterocyklyloxybenzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283040

Dátum: 23.12.2002

Autori: Beier Norbert, Baumgarth Manfred, Minck Klaus-otto, Gericke Rolf, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/495, A61K 31/50, A61K 31/40...

Značky: prostriedky, farmaceutické, použitie, výroby, báze, spôsob, heterocyklyloxybenzoylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

N-Diaminometylén-3-metylsulfonyl-4-(1,6-dihydro-6-oxo-3- pyridazinyloxy)benzamidové deriváty spôsob ich výroby reakciou príslušnej 3-metylsulfonyl-4-(1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridazinyloxy)benzoovej kyseliny alebo zodpovedajúceho benzoylchloridového alebo metylbenzoátového derivátu s guanidínom ich použitie na výrobu liečiv, najmä na liečenie arytmií, anginy pectoris, infarktov, ako aj na preventívne ošetrenie s uvedenými indikáciami farmaceutické...

Derivát benzamidínu ako inhibítor faktora XA, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282799

Dátum: 11.11.2002

Autori: Dorsch Dieter, Wurziger Hanns, Bernotat-danielowski Sabine, Melzer Guido, Juraszyk Horst

MPK: C07D 213/81, C07D 213/18, A61K 31/495...

Značky: použitie, prostriedok, obsahuje, přípravy, farmaceutický, benzamidinu, ktorý, faktora, derivát, inhibitor, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát benzamidínu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená -C(=NH)-NH2, ktorá je prípadne monosubstituovaná skupinou -COA, -CO-[C(R6)2]n-Ar, -COOA, -OH alebo bežnou skupinou chrániacou aminoskupinu a) alebo b), a ostatné substituenty majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a jeho soli sú ako inhibítory faktora XA vhodné na odstraňovanie a predchádzanie tromboembolickým ochoreniam. Ďalej sa opisuje spôsob jeho prípravy a farmaceutický...

Deriváty fenoxy-N-´4-(izotiazolidín-1,1-dioxid-2-yl)fenyl]-valeramidu a iné zlúčeniny ako inhibítory koagulačného faktora Xa na liečenie tromboembolických ochorení a nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1577

Dátum: 10.10.2002

Autori: Mederski Werner, Gleitz Johannes, Cezanne Bertram, Barnes Christopher, Dorsch Dieter, Tsaklakidis Christos

MPK: A61K 31/445, C07D 275/00, A61K 31/425...

Značky: ochorení, koagulačného, zlúčeniny, deriváty, faktora, fenoxy-n-´4-(izotiazolidín-1,1-dioxid-2-yl)fenyl]-valeramidu, tromboembolických, liečenie, inhibitory, nádorov

Text:

...koagulačnej proteáze, známej pod názvom faktor Xa, alebo z inhibície ďalších aktivovaných serínových proteáz, ako jefaktor Vľľa, faktor IXa alebo trombín.Faktor Xa je jednou z proteáz, ktorá sa zapája do komplexného procesu zrážania krvi. Faktor Xa katalyzuje premenu protrombínu na trombín. Trombín štiepi fibrinogén na fibrínové monoméry, ktoré po priečnom zosieťovaní podstatne prispievajú k tvorbe trombu. Aktivácia trombínu môže viesť k...

Derivát kyseliny benzoovej substituovanej v orto polohe, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282202

Dátum: 08.10.2001

Autori: Beier Norbert, Dorsch Dieter, Gericke Rolf, Baumgarth Manfred, Minck Klaus-otto

MPK: A61K 31/18, A61K 31/275, A61K 31/155...

Značky: polohe, obsahuje, spôsob, ktorý, použitie, substituovanej, benzoovej, derivát, prostriedok, kyseliny, farmaceutický, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená A, CF3, CH2F, CHF2, C2F5, CN, NO2, halogén, C///CH alebo -X-R4, R2 znamená CF3, -SOn-R6 alebo -SO2NR4R5, R3 znamená CN, halogén, COA, CHO, CSNR7R8, CONR7R8 alebo A, pokiaľ Q neznamená -N=C(NH2)2, Q znamená -N=C(NH2)2, Cl, Br, OA, O-CO-A, O-CO-Ph, OH alebo inú reaktívnu OH esterifikovanú skupinu, prípadne ľahko nukleofilne substituovanú uvoľňovanú skupinu, a ich farmaceuticky vhodné...

Derivát imidazopyridínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282116

Dátum: 18.09.2001

Autori: Mederski Werner, Lues Ingeborg, Minck Klaus-otto, Osswald Mathias, Dorsch Dieter, Beier Norbert, Schelling Pierre

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4164, A61K 31/435...

Značky: ktorý, použitie, farmaceutický, derivát, obsahuje, prostriedok, spôsob, přípravy, imidazopyridínu

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát imidazopyridínu všeobecného vzorca (I), kde znamená R skupinu a, R1 atóm F, R2 -SO2NH-COR5, R3 A, R4 -CnH2nCO-NR6R7, -CnH2nCOOA, -CnH2nCOOH, -CnH2nAr, -CnH2nCOAr, alebo -CnH2nCOA, R5 A, -CtH2t-C3-8cykloalkyl, -CtH2t-Ar, alebo -O-CtH2t-Ar, R6 a R7 vždy H, A, ArCnH2n alebo R6 R7 spolu tiež C2-5alkylén, A C1-6alkyl, Ar fenyl, t vždy nulu, 1, 2, 3 alebo 4, n 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 a jeho fyziologicky vhodné soli sú pre svoje angiotenzín II...

Derivát benzoylguanidínu obsahujúceho fluór, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282052

Dátum: 21.08.2001

Autori: Minck Klaus-otto, Gericke Rolf, Baumgarth Manfred, Dorsch Dieter, Beier Norbert

MPK: C07C 317/32, A61K 31/16, C07C 279/22...

Značky: benzoylguanidínu, farmaceutický, použitie, derivát, spôsob, ktorý, obsahuje, obsahujúceho, fluor, prostriedok, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 = CH3, R2 = CF3 alebo OCF3, R3 = SO2CH3 a jej farmaceuticky vhodné soli. Uvedené zlúčeniny majú antiarytmické vlastnosti a pôsobia ako inhibítor celulárnych Na+/H+ antiporterov. Pripravujú sa reakciou guanidínu so zlúčeninou všeobecného vzorca (II), kde jednotlivé symboly majú uvedený význam a sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov, na liečbu, napríklad, arytmií, angíny pectoris, infarktu.

N-Diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové deriváty, ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281721

Dátum: 18.05.2001

Autori: Beier Norbert, Baumgarth Manfred, Lues Ingeborg, Minck Klaus-otto, Gericke Rolf, Dorsch Dieter

MPK: A61P 9/10, A61P 9/06, A61K 31/445...

Značky: báze, liečiv, n-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové, použitie, deriváty, farmaceutické, výrobu, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

N-Diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové deriváty, ktorými sú N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-mety1-5- metylsulfonylbenzamid, N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-metoxy-5- metylsulfonylbenzamid alebo N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-chlór-5- metylsulfonylbenzamid, alebo ich fyziologicky vhodné soli farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu uvedenú zlúčeninu použitie týchto zlúčenín na...

Derivát sulfónamidu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280926

Dátum: 05.02.1997

Autori: Mederski Werner, Christadler Maria, Wilm Claudia, Dorsch Dieter, Schmitges Claus, Osswald Mathias

MPK: A61K 31/41, C07D 271/12, C07D 285/14...

Značky: derivát, spôsob, obsahuje, ktorý, přípravy, farmaceutický, prostriedok, sulfonamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa derivát všeobecného vzorca (I), kde -A=B-C=D- znamená -CH=CH-CH=CH-, v ktorej sú prípadne 1 alebo 2 CH nahradené N Ar znamená fenyl alebo naftyl prípadne substituovaný alebo 1, 2 alebo 3 H, Q, fenyly alebo NR4R5 R1, R2, R3 od seba nezávisle chýba alebo znamená H, Hal alebo Q R4 a R5 znamenajú od seba nezávisle atóm H alebo Q Q znamená C1-6alkyl X znamená O alebo S Hal znamená F, Cl, Br alebo J n znamená 1, 2 alebo 3 a jeho soli sú...

Heterocyklylbenzoylguanidín, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281446

Dátum: 05.06.1996

Autori: Gericke Rolf, Dorsch Dieter, Baumgarth Manfred, Beier Norbert, Minck Klaus-otto

MPK: C07D 207/327, A61K 31/44, A61K 31/415...

Značky: prostriedok, spôsob, ktorý, použitie, farmaceutický, přípravy, obsahuje, heterocyklylbenzoylguanidín

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituenty sú opísané v opisnej časti, a jeho fyziologicky vhodné soli. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) boli pripravené reakciou guanidínu a chloridmi alebo estermi príslušných substituoavaných benzoových kyselín. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti derivátov heterocyklybenzoylguanidínu podľa všeobecného vzorca (I) sa používajú pri výrobe farmaceutických prostriedkov, používaných pri liečbe arytmií,...

Derivát alkyl-5-metylsulfonylbenzoguanidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281363

Dátum: 08.05.1996

Autori: Beier Norbert, Gericke Rolf, Baumgarth Manfred, Minck Klaus-otto, Dorsch Dieter

MPK: C07C 317/50, A61K 31/155

Značky: ktorý, přípravy, derivát, farmaceutický, alkyl-5-metylsulfonylbenzoguanidínu, spôsob, obsahuje, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 metyl alebo etyl, R2 H, C1-6alkyl alebo C1-6alkenyl vždy s priamym alebo s rozvetveným reťazcom, C3-7cykloalkyl, benzyl alebo fenyl prípadne substituovaný jedným, dvoma alebo tromi substituentmi zo súboru metyl, metoxy, amino, F, Cl, Br a CF3, a ich fyziologicky vhodné soli. Opísaný je aj spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na...

Derivát arylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281135

Dátum: 06.03.1996

Autori: Baumgarth Manfred, Minck Klaus-otto, Dorsch Dieter, Gericke Rolf, Beier Norbert

MPK: A61K 31/18, A61K 31/155, A61K 31/63...

Značky: spôsob, ktorý, použitie, přípravy, derivát, arylbenzoylguanidínu, obsahuje, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a/alebo jej fyziologicky nezávadnú soľ. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti týchto zlúčenín a ich schopnosť pôsobiť ako inhibítory celulárnych antiporterov Na+/H+ sa používajú na výrobu liečiv na liečenie arytmií, angíny...

Derivát alkylbenzolguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281051

Dátum: 06.03.1996

Autori: Gericke Rolf, Baumgarth Manfred, Dorsch Dieter, Minck Klaus-otto, Beier Norbert

MPK: A61K 31/18, A61K 31/155, A61K 31/275...

Značky: prostriedok, farmaceutický, ktorý, derivát, přípravy, obsahuje, spôsob, alkylbenzolguanidínu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa i spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prípravok, ktorý ho obsahuje, a jeho použitie pri výrobe farmaceutických prostriedkov na ošetrovanie arytmií, anginy pectoris, infarktu a na preventívne ošetrovanie týchto indikácií.