Dolíhal František

Zařízení pro ovládání otevíračů jazýčků pletacích jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 236366

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dolíhal František, Havránek Milan, Musil Ivan, Šídlo Eduard, Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír, Andó Ján, Šustr Václav

MPK: D04B 15/08

Značky: jazýčků, ovládání, zařízení, pletacích, otevíračů, jehel

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení okrouhlého pletacího stroje, které ovládá otočně uspořádaný otevírač jazýčků jehel. Podle řašení je otevírač jazýčků jehel pružně spřažen s jádrem ovládacího elektromagnetu řízeného elektronickým ústrojím stroje.

Zámková soustava pro ovládání převěšovacích platin okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237358

Dátum: 01.08.1987

Autori: Šídlo Eduard, Havránek Milan, Andó Ján, Dolíhal František, Musil Ivan, Šustr Václav, Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 15/32

Značky: ovládání, převěšovacích, pletacího, soustava, stroje, platin, zámková, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém ovládání převěšovacích platin u okrouhlého pletacího stroje a odstraňování jejich poškození zámky v případě porušení synchronizace rozkazovacích bubnů s vlastním pracovním ústrojím tím, že drážky zámků jsou ovládány elektromagneticky.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 238154

Dátum: 01.05.1987

Autori: Drkal Jaroslav, Šídlo Eduard, Musil Ivan, Andó Ján, Zounar Drahomír, Šustr Václav, Havránek Milan, Dolíhal František

MPK: D04B 15/94

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje, zejména maloprůměrového, obsahujícího ruční pohon jehelního válce, tvořený volnoběžnou spojkou, jehož podstata spočívá v tom, že volnoběžná spojka je umístěna přímo v ose jehelního válce.

Zařízení pro ovládání axiálně přestavitelných zámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236822

Dátum: 15.03.1987

Autori: Musil Ivan, Šídlo Eduard, Drkal Jaroslav, Dolíhal František, Zouhar Drahomír, Andó Ján, Šustr Václav, Havránek Milan

MPK: D04B 15/32

Značky: zámku, zařízení, ovládání, přestavitelných, axiálně

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení okrouhlého pletacího stroje, které ovládá axiálně přestavitelný zámek. Zámek je spřažen mechanicky s jádrem ovládacího elektromagnetu řízeného elektronickým ústrojím stroje.

Zařízení pro brzdění přístroje okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237030

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šustr Václav, Andó Ján, Dolíhal František, Musil Ivan, Havránek Milan, Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír, Šídlo Eduard

MPK: D04B 15/18

Značky: pletacích, zařízení, strojů, prístroje, okrouhlých, brzdění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro brzdění přístrojového talíře, které obsahuje třecí brzdu ovládanou elektromagneticky.

Zapojení elektronických a elektrických bloků u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248753

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šídlo Eduard, Zouhar Drahomír, Šustr Václav, Dolíhal František, Drkal Jaroslav, Musil Ivan, Andó Ján, Havránek Milan

MPK: D04B 9/00

Značky: pletacího, bloků, elektrických, elektronických, stroje, zapojení, okrouhlého

Text:

...válcem jednoválcového okrouhlého pletacího stroje s nosnými prostředky a se znázorněním jednotlivých funkčních částí, které jsou uspořádány okolo jehelního válce a na obr. 2 je schéma zapojení jednotlivých bloků elektroniky a výkonových elektrických blokůJednoválcový okrouhlý pletací stroje sestává z otočného jehelního válce l, na jehož vnějším povrchu jsou podélné jehelní drážky g k posuvnému uložení pletacích jehel g a platin A. Vlastní...

Zařízení pro snižování talíře okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232587

Dátum: 01.01.1987

Autori: Musil Ivan, Buček Pavel, Šustr Václav, Dolíhal František, Havránek Milan, Šídlo Eduard, Andó Ján, Zouhar Drahomír, Drkal Jaroslav

MPK: D04B 15/18

Značky: okrouhlého, stroje, pletacího, talíře, snižování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlých pletacích strojů a to maloprůměrových jednoválcových, kde se přístrojový talířek snižuje během pletení například lemu pomocí elektromagnetu, který je mechanicky spojen s hnací hřídelí přístrojového talířku. Elektromagnet je řízen elektronickým řídicím ústrojím, které ovládá činnost celého pletacího stroje.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236082

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dolíhal František, Drkal Jaroslav, Havránek Milan, Šustr Václav, Andó Ján, Musil Ivan, Zouhar Drahomír, Šídlo Eduard

MPK: D04B 35/00

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje, obsahujícího samonosnou horizontální desku, na níž jsou upevněny hlavní části stroje tvořené např. nosným válcem, pletací hlavou, pohonem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že samonosná horizontální deska je k rámu stroje připevněna pomocí akustických tlumičů.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236081

Dátum: 01.12.1986

Autori: Musil Ivan, Zouhar Drahomír, Havránek Milan, Drkal Jaroslav, Šustr Václav, Dolíhal František, Andó Ján, Šídlo Eduard

MPK: D04B 35/28

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje obsahujícího samonosnou vodorovnou desku, na níž jsou upevněny hlavní části pletacího stroje, jehož podstata spočívá v tom, že v samonosné vodorovné desce je vytvořena sběrná olejová vana ve tvaru prohloubení mezi kryty pletací hlavy a vlastní pletací hlavou.

Dokončovací zařízenÍ na brusní opracování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239324

Dátum: 15.11.1986

Autori: Drkal Jaroslav, Dolíhal František, Bueek Pavel

MPK: B24B 31/104

Značky: brusní, opracování, součástí, dokončovací, zařízení

Text:

...poropa B xopuyce ewucocmn 3 BHIIOJIHBHO om-s nepcwne IO m nonaun cxamoro 303 mm.Hon Kamepoü I pacnoJIomeHo paanememaoe emo II n óax-owcvrožnnx 12. HaTpyóoK IB 011 mm mm ornona ompaóoTarmoro cararoro Boamrxa.YcTaHoBKa paóowaem cJIemmmM oópasom.łepes cpmmgr 2 n padouąm rampy aarpyxamca HaBanoM newaum, aópaannmiü Marepnan n-mnmocmn. GIEaTHĚ 303 m nonaeu-ca qepes omnepcwm IO na .nonacwn pomopa 6, npnnom ero BO Bpamerme, n BHpuBaeTca qepea...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216478

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zouhar Drahomír, Župka Bedřich, Kaše Oldřich, Musil Ivan, Havránek Milan, Andó Ján, Dolíhal František

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový s větším počtem systémů, opatřený dvoukolénkovými pletacími jehlami a výkyvnými stopry a jím přiřazenou zámkovou soustavou, kde hornímu kolénku dvoukolénkové pletací jehly jsou přiřazeny zatahavací zámky a spodnímu kolénku zvedací zámky, přičemž zvedací zámek v činné poloze přiřazený spodnímu kolénku dvoukolénkové pletací jehly se nachází ode dna jehelního válce ve větší vzdálenosti než je délka...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 224195

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dolíhal František, Andó Ján, Kaše Oldřich

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj maloprůměrový, zejména vícesystémový, opatřený prostředky pro individuelní volbu pletacích jehel, kde každé pletací jehle je přiřazen stopr pružný vzorovací stopr a mezistopr, který je uložen posuvně a výkyvně v tělese mezistoprů, vyznačující se tím, že vnějšímu konci (91) mezistoprů je přiřazen pružný vzorovací stopr (13), uložený posuvně a výkyvně v drážce (14) tělesa (10) mezistoprů rovnoběžně s drážkou (2) jehelního...