Doležal Zdeněk

Závesný plynový infražiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 819

Dátum: 10.05.1995

Autori: Doležal Zdeněk, Haleš Josef, Hnilička Bohuslav

MPK: F23C 5/02, F24D 15/00

Značky: plynový, infražiarič, závěsný

Text:

...a hál, pod ktorých stropom je zavesený pomocou známych závesných prvkov.Kvôli spoľahlivosti a regulovateľnosti výkonu závesného plynového infražiariče má zvláštny význam možnost prisávania spaľovacieho vzduchu otvorom prívodu vzduchu v strope prednej komory, horákovej komory a prisávacímí otvormi v čele pláštahoráka, v spojitosti s regulátorom tlaku vzduchu umiestnenýmTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr....

Integrovaná linka na smaltovanie tvarovaných výrobkov najmä kúpacích vaní práškovaním v elektrickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234532

Dátum: 01.11.1987

Autori: Moravčík Alfonz, Gliba Gejza, Haraslín Štefan, Doležal Zdeněk, Peciar Marián, Pernecký Gustáv

MPK: B65G 49/00

Značky: práškovaním, linka, elektrickom, kúpacích, vaní, tvarovaných, smaltovanie, integrovaná, najmä, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaná linka na smaltovanie tvarovaných výrobkov, najmä kúpacích vaní v elektrickom poli pozostáva z aspoň jednej elektrostatickej nanášanej kabíny, cez ktorú je vedený priebežný dopravník. Riešeným problémom je vytvorenie takej linky, v ktorej počas smaltovacieho procesu nie je potrebné prekladať ani väčšie tvarované výrobky, ako sú kúpacie vane z jedného dopravníka na druhý. To sa dosahuje tým, že aspoň v jednom úseku priebežného...

Elektrický hlídač výšky hladiny brzdové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238497

Dátum: 01.10.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav, Dymeš Lubor, Špalek Josef

MPK: B60T 17/22

Značky: hlídač, kapaliny, elektricky, výšky, brzdové, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického hlídače výšky hladiny brzdové kapaliny, určeného především pro využití v automobilovém průmyslu. Podstata uspořádání hlídače spočívá v tom, že horní konec vodicího dříku, nesoucí elektrický spínací člen a na spodním konci spojený s plovákem, je v blízkosti pohyblivé kotvy nebo některé její části. Rovněž vodicí dřík může být přizpůsoben tak, že některá jeho část je součásti pohyblivé kotvy elektromagnetu. Ovládací...

Zapojení pro decentralizované řízení audiovizuálních programů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252412

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kondr Pavel, Hajič Jan, Doležal Zdeněk, Černý Jiří, Cvrk Karel, Novák Karel

MPK: G05B 24/00, G05B 24/02, H04N 7/18...

Značky: řízení, decentralizované, programů, audiovizuálních, zapojení

Text:

...stanice 31 až gLk.jsou v určitých vzdálenostech připojeny na sběrnici a jsou tvořeny všemi dále popsanými bloky. Datový přijímač § 41 až §k každé stanice je tvořen tranzistory a pasivními součástkami. Přijímá ze sběrnice data a převádí je na vhodnou napětovou úroveň. Adresový přijí mač 6.1 až 6.k každé stanice je tvořen tranzistory, číslicovými integrovanými obvody a pasivními součástkami. Přijímá adresu ze sběrnice a porovnává ji s...

Elektromagnetický spínací jistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 250171

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dymeš Lubor, Špalek Josef, Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk

MPK: H01H 50/32

Značky: jistič, spínací, elektromagnetický

Text:

...podle vynálezu ,je zejména vhodné pro použití základově desky s patice e konektory unítikovaného řešení, což současně umožňuje dosáhnout niniaturvních rozměr-ü Jiatíče.Příklad vyhotovení vynálezu je znázorněn na přiložerqřch výkresech, kde obr. 1 predstavuje v částečném řezu půdorysąv pohlecľna elektromagnetický spínací jistič, obr. 2 v čáetečnőm řezu bokorys e níetem uložení kotvy, obr. 3 částečně rezy bokorysu s pohledem na uložení...

Elektromagnetická spínací soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 248669

Dátum: 12.02.1987

Autori: Špalek Josef, Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav

MPK: H01H 51/06

Značky: spínací, elektromagnetická, soustava

Text:

...výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje půdorysný pohled na oelek eouetavy, na obr. 2 je hokorysný pohled na oelek soustavy, z něhož je zřejmě provedení uchycení pružného členu na jho, obr. 3 až 5 znázorňuje jho e různými varientami upevňovscí plošky.Elektromegnetická spínací soustavapdle obr. ldaž 2 je uložena na základné l, která je opatřena připojovacími konektory g.. Vlastní soustavu tvoří jádro 3 pevně spojené se gnem 5, cívka5 a kotva Q....

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 248657

Dátum: 12.02.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Špalek Josef, Kučera Stanislav

MPK: H01H 51/06

Značky: elektromagnetické, relé

Text:

...pružného nosiče na prodlouženěm výetupku pevného nosiče umožňuje přesné seřízení apínacíhoa rozpínacího kontaktního tlaku souososti spínacích kontaktů, zvláště pak je možnost příčného a podélného styku kotvy v zámku jha elektrcmagnetu. Tyto výhodyjsou zejména užitečné při výskytu pasívních remanencí elektromagnetických obvodü nebo předcházení zadírání pohyblivé a stykovéDalší výhodou je vytvoření účinného obvodu skládajícího se z pružného...

Zařízení pri digitalizaci obrazu, snímaného z grafické předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238688

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kott Kristian, Toifl Jaroslav, Doležal Zdeněk, Jindřich Miroslav

MPK: G06K 11/00, G02B 27/02, G06K 11/02...

Značky: obrazů, předlohy, digitalizaci, snímaného, zařízení, grafické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinných zařízení pro digitalizaci sledované grafické předlohy. Vynález řeší automatické sledování grafické předlohy, např. obecné křivky při použití hranolu pro rotaci obrazu. Sledovací zařízení je opatřeno dvěma pevnými, neotáčivými snímacími prvky (2, 3), které se nacházejí v zorném poli hranolu (1) pro rotaci obrazu. Během procesu sledování je hranol (1) pro rotaci obrazu nad sledovanou grafickou předlohou (5)...

Zapojení obvodu pro selekci parazitních signálů obrazových dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 237488

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šesták František, Jindřich Miroslav, Doležal Zdeněk, Kott Kristian

MPK: G06K 9/03

Značky: parazitních, signálu, zapojení, selekci, obrazových, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro selekci parazitních signálů obrazových dat v řešení jednoduchého obvodu, který v tomto konkrétním případě nahrazuje programové vyhodnocení možných chyb. Obvod využívá skutečnosti, že sledovaný obrazový záznam nemůže nabývat rozdílných hodnot pro jediný separovaný bod. Zapojení se využívá ve snímači obrazových dat s konkrétním využitím při snímání grafických podkladů, ať již geodetických, kartografických, strojních či...

Kryt elektrického přístroje motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247857

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bartoš Josef, Špalek Josef, Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav

MPK: B60K 35/00

Značky: motorových, vozidel, prístroje, elektrického

Text:

...montáži zalisovány do vybrání vytvořených na základně. Nevýhodou tohoto provedení je, že vyžaduje pracnou a materiálověj nanočnou základnu. Q e/ťĺrőpłĺêž. 5,0/ . M/.ťÁJ/Mé jeujcçł/ Uvedené nsäyhody res provedeníkrytu(dÍe vynalezuąřohvodě opatřen prcstřihy, jejichž řezné hrany vytvářejí dosedací plošky pro základna, nesoucí připojovací elektrické svor~ ky a ostatní elektrické součástí. Zajištění spojení krytu se zákäadnou je provedeno několika...

Nosič wolframového kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247609

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chaloupka Jiří, Doležal Zdeněk, Špalek Josef, Kučera Stanislav

MPK: H01H 1/00

Značky: nosič, wolframového, kontaktů

Text:

...Tyto nedostatky jsou odstraněny nosičem wolframového kontaktu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nosič je opatŕen mělkým prolisem, jehož průměr je menší než prü~ měr wolframového kontaktu, přičemž na obvodu dna prolisu je vytvořen alespoň jeden zapalovací hrot.Dále je výhodné vytvořit zapalovací hrot tak, že je proveden jako mezikruží s ostrou hranou. Rovněž je vhodné, aby zapalovací hroty byly provedeny jako tři výstupky po...

Elektrická signalizační soustava směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234791

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bartoš Josef, Mlejnek Jaroslav, Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk

MPK: B60Q 1/34

Značky: elektrická, světel, signalizační, směrových, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická signalizační soustava směrových světel umožňující ovládání varovných světel, zejména s použitím pro automobilové a traktorové soupravy s tažnými jednotkami a připojenými vleky. Cílem vynálezu je vytvoření elektrické signalizační soustavy směrových světel s ovládáním varovných světel v použití víceokruhových systémů automobilových souprav tažných a vlečných vozidel o vyšší provozní spolehlivosti a při snížení vlastních provozních a...

Zapojení obvodu pro zpracování signálu ze snímače grafických podkladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236741

Dátum: 15.11.1986

Autori: Jindřich Miroslav, Doležal Zdeněk, Kott Kristian, Šesták František

MPK: H03K 3/02

Značky: obvodů, zapojení, snímače, grafických, signálu, podkladů, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém předávání dat ze snímače grafických podkladů do paměti. Na této cestě se data zpracovávají tak, že se odfiltrovává parazitní signál a data se převádí do požadovaného formátu. Podstata zapojení obvodu spočívá v tom, že vstupní data z vnějšího snímače jsou přivedena na obvody selekce parazitních signálů, výstupy těchto obvodů jsou spojeny se vstupy pamětí selekce, kde se přepisuje po vyhodnocení stará informace novou. Činnost...

Způsob svařování kovových materiálů o rozdílném bodu tání

Načítavanie...

Číslo patentu: 234101

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kučera Stanislav, Svoboda Vladimír, Mlejnek Jaroslav, Doležal Zdeněk

MPK: B23K 11/26

Značky: tání, způsob, svařování, kovových, rozdílném, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu svařování dvou materiálů, které mají rozdílné teploty tání. Svařování se provádí mžikovým kondenzátorovým výbojem, který je polarizován. Podstatou je přivádění svařovacího proudu o záporném náboji vždy na součást o vyšší teplotě tání, čímž se dosahuje záměrně orientovaného přenosu materiálu. Vynález je využitelný zejména pro svařování wolframových kontaktů s ocelovými nosiči, jaké se používají v elektrotechnice,...

Elektronický přerušovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 230743

Dátum: 15.06.1986

Autori: Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav, Bartoš Josef, Kubáček Ludvík

MPK: B60Q 1/34

Značky: přerušovač, elektronický

Text:

...elektronického přeruěoveče budou vysvätleny v souvislosti s popisom konkrétních příkladd provedení s následným vyobrazením. Hlavní výhody uspořádání elektronického přeruiovače podle tohoto výnálszu spočívejí V tom,že dosahuje konstrukčnä a výrobu jednoduchého e nenáročnáho spojení výstupního vykonového elektromagnetického relé s deskou s pŕipojovacími konektory v kolmém smêru k desce s tiätänými spojí nesoucí součástí elektronického...

Dvojice spínacích kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230435

Dátum: 01.04.1986

Autori: Dymeš Lubor, Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav

MPK: H01H 1/04

Značky: kontaktů, dvojice, spínacích

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojice spínacích kontaktů pro spínání obvodů stejnosměrného proudu, jejíž kontakty jsou vytvořeny z rozdílných materiálů a jsou v obvodu stejnosměrného proudu zapojeny polarizovaně, vyznačující se tím, že kladný kontakt dvojice je tvořen měděným nosičem, opatřeným vrstvou stříbra o síle nejméně 0,1 mm, kdežto protilehlý záporný kontakt je vytvořen z mědi.

Signalizační ústrojí hydraulických brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 228043

Dátum: 01.12.1985

Autori: Špalek Josef, Kučera Stanislav, Dymeš Lubor, Doležal Zdeněk

Značky: hydraulických, signalizační, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Signalizační ústrojí hydraulických brzd (obr. 1). Signalizační ústrojí hydraulických brzd motorových vozidel podle čs. autorského osvědčení č. 164 095, u něhož je společný držák nesoucí spínač nadměrného zdvihu pedálu a spínač brzdových světel vyhnut do tvaru úhelníku a současně jsou posuvné hřídelky obou spínačů uspořádány tak, že jejich osy leží v rovině kolmé k ose pevného čepu, na němž je uložen pedál. Vynález je vhodný pro brzdové ústrojí...

Přerušovač směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217743

Dátum: 15.02.1985

Autori: Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav, Dymeš Lubor, Mizera Jiří

Značky: světel, směrových, přerušovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přerušovače směrových světel, vhodného zejména pro motorová vozidla, u něhož je v elektromagnetickém obvodu jádra uspořádán permanentní magnet, uložený na pružném členu. Vynález řeší kontrolu funkce přerušovače pro obvody se samostatným okruhem kontrolní žárovky. Podstatou je dvojice kontaktů, z nichž jeden je upevněn na pružném nosiči s permanentním magnetem, zatímco druhý na pružném pásku, upevněném k základové desce. Vynález...

Přerušovač směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216720

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mlejnek Jaroslav, Dymeš Lubor, Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk

Značky: přerušovač, světel, směrových

Zhrnutie / Anotácia:

Přerušovač směrových světel, který je vhodný zejména pro motorová vozidla a u něhož je v elektromagnetickém obvodu jádra uspořádán permanentní magnet. Cílem vynálezu je vyřešit seřiditelné upevnění permanentního magnetu na pružném členu, který slouží pro akustickou signalizaci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pružný člen je uchycen jedním koncem k sestavě jádra a je na protilehlém konci opatřen tvarovým otvorem o menším průměru než je...

Zařízení pro buzení kmitů olopatkovaného kola a pro měření a určování jeho dynamických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 217062

Dátum: 01.07.1984

Autori: Doležal Zdeněk, Cach Miloslav, Huječek Zdeněk

Značky: zařízení, měření, olopatkovaného, vlastností, dynamických, určování, buzení, kmitů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření a určování dynamických vlastností olopatkovaného kola v souvislosti s prováděním vývojových a únavových zkoušek. Řešeným problémem je jednak j zvýšení účinnosti buzení kmitů měřeného objektu při menší energetické náročnost a vyšší přesnosti dodržování požadovaného režimu kmitání a jednak zautomatizování a programování průběhu měření při zrychlení celé zkoušky. Měřené olopatkované kolo (30)(obr.1) se rozkmitává pulsy...

Odlučovač vody z brzdové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216372

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kučera Stanislav, Hofmanová Helena, Doležal Zdeněk, Dymeš Lubor, Bartoš Josef

Značky: kapaliny, brzdové, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinových brzd a řeší vylučování vody z brzdové kapaliny. V brzdové kapalině jsou umístěny alespoň dvě elektrody, na kterých se po přivedení elektrického proudu na ně, vylučuje hlavně plynný vodík a kyslík. Tyto elektrické elektrody jsou umístěny na některé elektricky nevodivé části brzdy v jejímž prostoru se nachází brzdová kapalina jako je například nádržka brzdové kapaliny. Mezi elektrodami je umístěna vrstva z elektricky...