Doležal Stanislav

Způsob výroby 2-naftylamino-6,8-disulfonové kyseliny a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260624

Dátum: 12.01.1989

Autori: Spáčil Jiří, Beneš Karel, Jarý Jiří, Stuchlík Josef, Doležal Stanislav, Beneš Milan, Grossmann Vojtěch

MPK: C07C 149/44

Značky: způsob, jejich, solí, kyseliny, 2-naftylamino-6,8-disulfonové, výroby

Text:

...protřepáním s CaClz a destilací). Ethanol se dá rovněž použít do další šarže. Další destilací reakční směsi do sucha se získa bílý krystalický zbytek, který se potom extrahuje 95 ethanolem 4 až 5 X po 800 ml.Z-chlorethansulfonan sodný se získa z extraktů buď vychlazením nebo rychleji oddestilováním ethanolu na rotační odparce) do sucha, přičemž se ethanol vrací do extrakce. Výtěžek produktu je 65 až 83 g 40 až 50 0/0 teorie, počítáno na...

Zařízení pro ojednocování cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246053

Dátum: 15.12.1987

Autor: Doležal Stanislav

MPK: B65G 47/30

Značky: cívek, zařízení, ojednocování

Text:

...zařízení 53 pro oddělování případně vlečených konců vláken nebo nítí. Oddělovací zařízení 53 pro vlákna má větší počet mígračních nůžek 54, které jsou znázorněny zejména na obr. 5 a 6. Každé mígrační nůžky 54 mají dva nůžkové nože 55, 57, navzájom spojené otočným kloubem 55. Nůžkový nůž 56 je upevněn na nekonečném řetězu 59 pohybovatelném zapojovatelným a vypojovatelným motoríckým pohonom 58. Druhýnůžkový nůž 57 je udržován pružinou 66 V...

Způsob výroby 2-merkaptoethansulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252564

Dátum: 17.09.1987

Autori: Grossmann Vojtěch, Doležal Stanislav, Jarý Jiří, Beneš Milan

MPK: C07C 149/44

Značky: kyseliny, výroby, 2-merkaptoethansulfonové, způsob

Text:

...tání 244-246 DC. Pro C 4 H 7 S 2 O 4 Na vypočteno 31,08 S,nalezeno 30,52 S. IH-NMR spektrum (provedeno v D 20, v delta-hodnotách) 2,38 (CHSCO-) 3,00-3,40 m (-CH 2-CH 2-).Nejdříve bylo neutralizováno 13,2 q (173,5 mmol) thioloctové kyseliny 163 ml IN roztoku hydroxidu draselného a roztok byl za sniženého tlaku zahuštěn do sucha. Po vysušeni a promytí benzenem zbylo 18,48 g (162 mmol) draselné soli thioloctové kyseliny, k té bylo přidáno...

Aglomerační dopravníkový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244518

Dátum: 16.02.1987

Autori: Rob Oldoich, Koíž Josef, Vodieka Ludik, Raszka Karel, Doležal Stanislav, Peoina Vladimír, Boezina Milan, Jarý Jioí, Pekárek Zdenik

MPK: F27B 21/00

Značky: aglomerační, dopravníkový, stroj

Text:

...cwenxa KOT 0 pOPO aa onom na ee yqacwxon Bnnonneaa B anna pememnn 9 c npnuammnm K naň nmçyaopom IO c nenmznawopom II. Haxnonnuñ xanoó 8 cnaomen pasnanurenbnoñ neperoponmoä I 2, oópasymmeñ coemecwno 0 aaneü H óoxonmmz crenxamm Kamepy I 3 ocamnaans Kpynnoñ arnoMepaunonHoü menoqm, coemnennym Tpyóonposonpm I 4 c onnm na oxnanmTBHGŽ I 5 Boeapara o ooecneqeanem nnranna nocnenmn om Budpaunonaux rpoxowon I 6. AKpome TOPO, nepmaxs qacwb KaMepH...

2-(w-Alkoxykarbonylalkyl)-g-butyrolakton a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229087

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jarý Jiří Praha, Doležal Stanislav

MPK: C07D 307/32

Značky: výroby, způsob, 2-(w-alkoxykarbonylalkyl)-g-butyrolakton

Zhrnutie / Anotácia:

2-(omega-alkoxykarbonylalkyl)-gama-butyrolakton obecného vzorce I kde n je 1 až 13 a R je alkyl s 1 až 4 uhlíky.

Ester 2-/1-hydroxyalkyl/-5-hydroxycyklopentanalkanové kyseliny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Doležal Stanislav, Jarý Jiří

MPK: C07C 177/00, A61K 31/557, C07C 62/02...

Značky: výroby, způsob, ester, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká esteru 2-(1-hydroxy-alkyl)-5-hydroxycyklopentanalkanové kyseliny obecného vzorce I a způsobu jeho výroby, která spočívá v tom, že se na alkoholický roztok esteru 2-(1-hydroxyalkyl)-5-oxocyklopentanalkanové kyseliny obecného vzorce II působí roztokem komplexního hydridu, který selektivně redukuje karbonylovou skupinu, např. roztokem tetrahydridoboritanu sodného ve vodě. Produkt se pak čistí a dělí preparativní chromatografií na...

Způsob výroby 4-terc.butyloxy-2-cyklopenten-1-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225025

Dátum: 15.02.1986

Autori: Doležal Stanislav, Mostecký Jiří, Jarý Jiří

Značky: způsob, 4-terc.butyloxy-2-cyklopenten-1-onu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4terc.butyloxy-2-cyklopenten-1-onu vzorce I vyznačený tím, že se na 1,3-cyklopentadien působí 80 až 100 % terc.butylhydroperoxidem v přítomnosti směsi měďnatých a železnatých solí ve stejném molárním poměru nebo s 15 % přebytkem cyklopentadienu nebo směsi železitých soli, katalytického množství měďnatých solí a železnatých solí v molárním poměru 1:0,08 až 0,15:1 zmíněných solí ku 1 až l,2 molu cyklopentadienu ve vodném roztoku při...

Způsob výroby 3,4-disubstituovaných 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů a -1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246052

Dátum: 13.02.1986

Autori: Oeoucha František, Doležal Stanislav

MPK: C07D 285/10, A61K 31/41

Značky: 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů, 1,1-dioxidu, výroby, způsob, 3,4-disubstituovaných

Text:

...obecného vzorce X, který- se pak oxiduje na príslušný l-oxid obecného vzorce VII nebo Ll-dioxid obecného- vzorce IV.R 50 OR 2 O sloučenina / S 012 R 80 ORB í obecného cc ~» r-f vzorce vuDiimidestery obecného vzorce IX, kde R 3 znamená methyl-ovou, ethylovou, n-propylovou, isopropylovou, n-butylov-ou a n-pentylovou skupinu, jsou známé a jejich příprava je popsána v časopisu Chem. Ber, 107,str. 3121 1974. Obodobným postupem je možno...

Způsob výroby 5-hexenové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 213977

Dátum: 01.06.1984

Autori: Urbánek Bedřich, Doležal Stanislav, Beneš Milan, Jarý Jiří, Pašek Josef, Pexidr Václav

Značky: 5-hexenové, způsob, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se technický cyklohexanonperoxid samotný nebo ve vodné suspenzi v poměru 1 mol peroxidu na 200 až 1 000 ml vody přidává během 20 až 120 minut do roztoku železnaté a železité soli, výhodou síranů, v molárním poměru výchozího peroxidu : železnaté : železité soli v rozmezí 1 : 1 : 1 až 1 : 1,5 : 1,5, nebo do roztoku železnaté soli s přidáním 5 až 30 peroxidu vodíku v molárním poměru výchozí peroxid : železnatá...

Způsob výroby alkinových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215360

Dátum: 29.02.1984

Autori: Jarý Jiří, Doležal Stanislav

Značky: alkinových, kyselin, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je příprava alkinových kyselin z některých přístupných olefinických kyselin s terminální dvojnou vazbou přes bromderivát vzorce kde n je 2 až 9 a R je vodík, methyl nebo ethyl, při dostatečné čistotě a značné jednoduchosti. Podle vynálezu se reakce provádí působením alkanolátu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo ethylenglykolátu sodného nebo jejich směsí a roztoku hydroxidu draselného v použitém alkoholu při teplotě 80 až 130°C po dobu 4...