Doležal Josef

Dvojradové kuželíkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 584

Dátum: 07.09.1994

Autori: Doležal Josef, Doškář Pavel

MPK: F16C 25/06

Značky: ložisko, kuželíkové, dvojradové

Text:

...je, že umožňuje vytvárať uhly a tvary obežnej dráhy každého radu ložiska v závislosti na požiadavke na optimálne prispôsobenie životnosti oboch radov. Umožňuje meniť nielen veľkosť a počet, ale i tvar kuželíkov v každom rade, vzhľadom na axiálne a radiálne zaťaženie ložiska. zaisťuje optimálnu základnú dynamickú a statickú únosnosťložiska, čo má za následok niekoľkonásobne zvýšenie trvanli vosti ložiska v porovnaní 5 doteraz používanými...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269142

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stejskal Alois, Reymanová Markéta, Pavlíček Luboš, Lehká Věra, Dušková Anna, Ferkl František, Jiskra Miloslav, Blažek Petr, Ursíny Petr, Dídek Stanislav, Borovcová Želmíra, Doležal Josef

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, frikční, otevřeným, koncem, zařízení

Text:

...na apecifických vlaatnostech přizi, vyrobených principen frikčniho předeni a otevřenýe konce z hlediska jejich omaku a schopnosti uvolňováni konců vláken při počeaáváni textilii z těchto přizi vyrobených.ůćolem atatická brzdici plochy je zodrłet předni konec vlákno do doby, ne oo zedni konec tohoto vlákna pŕivede noenou frikćni plochou do klinovite łtěrbiny, ve která docházi k napojeni vlákno na rotujici otevřeny konec přize. vlákno...

Způsob frikčního předení s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269076

Dátum: 11.04.1990

Autori: Doležal Josef, Pavlíček Luboš, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/13

Značky: způsobu, frikčního, provádění, otevřeným, způsob, zařízení, předení, koncem, tohoto

Text:

...znázorněné ojednocovací ústrojí 1 tvoří podávací válečky 5, Ž rotující ve smyslu šipek §, 1 a přisazené k vyčesávacímu válečku §, rotujícímu ve smyslu šípky 2 a uloženámu v krytu lg, na který tangenciálně navazuje dopravní kanál 11.Spřádací ústrojí g je vytvořeno vnějšín válcen lg s vnitřní nosnou frikční plochou lg,ke které je bezdotykově přisazene vnější perforovaná frikční plocha lg vnitřního válce lg. obě frikční plochy 13, li...

Obvod pro tvarování rozjezdového napětí výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267289

Dátum: 12.02.1990

Autor: Doležal Josef

MPK: B66B 1/30

Značky: tvarování, výtahu, obvod, napětí, rozjezdového

Text:

...že tento obvod je jednoduchý, spolehlivý a levný.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení obvodu pro tvarování rozjezdového napětí výtahu podle vynálezu, kde zná 3zorňuje obr. 1 zapojení obvodu a obr. 2 graf průběhu rozjezdového napětí vyneseného na evislou osu v závislosti na čase vynesenémObvod pro tvarování rozjezdového napětí výťahu je tvořen první vstupní svorkou ł a druhou vstupní evorkou g (obr. 1), uzpůu sobenými pro...

Podepírač výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264487

Dátum: 14.08.1989

Autori: Doležal Josef, Mašina Ivan, Hořínek Karel, Tvrdý Miloslav, Benda František

MPK: E01C 23/04

Značky: výztuže, podepírač

Text:

...výškových poloh v cementobetonovém krytu. Tím dochází k výraznému zvýšení pevnosti pokládaného krytu, jehož tloušiku lze značne omezit při dodržaní požadované únosnosti. Podepírač výztuže umožňuje podstatné snížení praonosti výroby. zmenšuje se spotřeba betonâřeke směsi, nákladů ne její zpracování a zejména nákladů na prepravu.kameniva a oementu. zhotovený kryt je odolnějäí proti vzniku trhlin a zejména proti jejichNa schemetickém vyobrazení...

Zařízení pro frikční spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264243

Dátum: 13.06.1989

Autori: Blažek Petr, Jiskra Miloslav, Lehká Věra, Čada František, Skála Josef, Stejskal Alois, Marková Marie, Pavlíček Luboš, Šling Jaroslav, Reymanová Markéta, Dídek Stanislav, Ferkl František, Fajt Ludvík, Doležal Josef

MPK: D01H 1/135

Značky: spřádání, vláken, frikční, zařízení

Text:

...jako řez rovinou III-lllz obr. 1. Zařízení na frikční spřádâní vláken zahmujev příkladném provedení dopravní kanál 1 prodopravu vláken 11 do klinové štěrbiny 2, vytvořené dvěma proti sobě se pohybujícími třecími plochami 3, 4. Třecí plocha 3 je upravena na rotujícím nosiči ve tvaru válce 5. opatřeného perforací. Druhá třecí plocha 4 může být upravena na rotujícím nosiči ve tvaru bubnu 6, kdy je tvořena povrchem jeho dutiny 7 (obr. 1),...

Manipulační podvozek motorového kladiva pro úpravu trhlin krytu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261173

Dátum: 12.01.1989

Autori: Doležal Josef, Tejral Miroslav, Dražný Josef

MPK: E01C 23/09

Značky: úpravu, trhlin, motorového, podvozek, krytu, vozovky, kladiva, manipulační

Text:

...objímkou, připevněnou uprostřed přední trubky dolního rámu a jehož břit je v pracovní poloze situován přesně pod osovým středem dvojice pojezdových kol. Na pracovní pole vytloukacího dláta může být vyústěna tryska pro ofukování stlačeným vzduchom.Výhodou manipulačního podvozku je, že umožňuje dokonalou práci s motorovým kladivem,jehož záběr i zdvih je přesně nastaven nastavovacím ručním kolem přímočarého motoru. Uložení rejdovacího kola a...

Stator jednofázového motorku se stíněným pólem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260889

Dátum: 12.01.1989

Autor: Doležal Josef

MPK: H02K 17/08

Značky: stator, motorku, jednofázového, polem, stíněným

Text:

...motorků se stiněným pólem. Umožňuje podstatné zvýšit záběrný moment ve srovnání s dosavadním způsobem konstrukce stíněných pôlů bude využít u motorku pro ventilátory.provedení statoru jednorázového motorku podle tohoto vynálezu, kde jeden závit nakrátko je znázorněn v pohledu a druhý v řezu, na obr. 2 je znázorněn průběh závislosti otáček na momentu.Stator jednofázového motorku se stíněným pólem podle obr. 1 je sestaven z magnetického...

Zařízení pro frikční předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259307

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ferkl František, Čáp Antonín, Dídek Stanislav, Lehká Věra, Borovcová Želmíra, Dykast Jaroslav, Pavlíček Luboš, Blaško Ján, Doležal Josef, Kubový Josef

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, příze, frikční, zařízení

Text:

...profilem lze pŕipustit, aby osy profilů dopravního úseku u vstupní a výstupní části byly vůči sobě kříženy, popřípsdě byly vůči sobě kolmé, a tak se vyhovělo navazujícím geometrickým podmínkám pro optimální ukládání vláken do klínovité štěrbíny mezi dvěma rotačními třecími plochami frikčního skrucovacího ústrojí.Tok vláken v dopravním kanálu lze ovlivňovąt jak umístěním tak i celkovou délkou homogenizačního profilu v dopravním...

Zařízení pro úpravu trhlin krytu vozovky k uložení těsnicí zálivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257633

Dátum: 16.05.1988

Autori: Doležal Josef, Tejral Miroslav, Dražný Josef

MPK: E01C 23/09

Značky: zařízení, úpravu, zálivky, uložení, krytu, vozovky, trhlin, těsnicí

Text:

...ve tvaru velkého tiskacího písmene U vepsaného do kruhu a čelo dláta je vybroušeno do břitu, jehož břitová rovina svírá s podélnou osou dláta úhel 45 až 90 °. Břit dláta může být zhotoven ze slinutého karbidu.Hlavní výhodou zařízení je, že umožňuje sledovat nepravidelnou aktivní trhlinu ve všech rozvětveních a nepravidelnostech i při jejím náhlém směrovém odbočení až o 90 ° i více. Oproti úpravě trhliny kotoučovou pílou nedochází ke zbytečnému...

Zařízení pro ustavení polohy součásti v nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 254460

Dátum: 15.01.1988

Autori: Doležal Josef, Weiner Bohumil

MPK: B30B 15/02

Značky: součástí, zařízení, nástroji, ustavení, polohy

Text:

...svisle přesunuta do matrice nástroje.Rozměry zařízení umožňují zachycení součástí v souosé poloze s nástrojem těsně nad matricí. Vlivem malé vzdálenosti součástí od matríce nedojde při pracovním zdvihu nástroje k nesprávné poloze součástí V matricí vlivem přesunu součástí ze zařízení pro ustavení polohy matríce. Vytvářením výrobku vzniknou síly postupujícího materiálu, které odtlačí oblé, suvně uložené odpružené kuličky. Tím se uvolní...

Zařízení pro ochranu před erozí výtokovými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253119

Dátum: 15.10.1987

Autori: Moudrý Pavel, Vondra Lubomír, Jareš Jiří, Doležal Josef, Bodejček Jiří, Matušina Jan

MPK: E01F 7/02

Značky: výtokovými, plyny, před, zařízení, ochranu, erozi

Text:

...výtokovými plyny, tvořené odrazovou stěnou situovanou za letadlem, podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že odrazová stěna je složena z nejméně dvou vedle sebe postavených a navzájem spojených odrážečů,přičemž každý odrážeč má průřez čelní plochy ve tvaru kruhové přechodnice, převedené v horní části v tečnu, zakončenou opět kruhovou přeohodnicí. Horní hrana odrážeče může být zazubena.S výhodou může být odrážeč tvořen železohetonovou...

Montážní přímočará pilka

Načítavanie...

Číslo patentu: 247404

Dátum: 15.10.1987

Autor: Doležal Josef

MPK: B26D 3/20

Značky: přímočará, pilka, montážní

Text:

...a pro vratný pohyb 40 S obvodu vačky. Unášecí element je řešen tak, že na smykadlo se přenášejí pouze síly, působící ve směru jeho pohybu. současně je zajištěno smykadlo proti pootáčení a tím i správná poloha upnutí pilového listu.Další výhodou je umístění dvou otvorů v horní skříni, které umožňují dvě polohy připevnění na řetězový svěrák a tím lepší využití pilových listů.Montážní přímočarou pilku podle vynálezu lze využít zejména pro řezání...

Distanční mříž pro uložení horizontálního svazku teplosměnnych trubek ve výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241792

Dátum: 10.08.1987

Autori: Bradna Jioí, Doležal Josef, Zavoel Stanislav, Ruml Josef

MPK: F28F 9/00

Značky: teplosměnných, tepla, svazků, horizontálního, uložení, mříž, výměníku, distanční, trubek

Text:

...uložení v distančních mřížích, přídevných náhodných zatížení tíhou svazku nad trubkou a chemických vlivů vody a. generované vodnípáry, doehází pak v dlouhodobém provozu k poruchám a proděravění teplosměnných trubek, což má za nâs~j ledek vyřazení výměníku z provozu a nutnost provedení jeho nákladných 0 praV,p 0 přĺpadě i výměny celého výměníku, čímždochází k značným ekonomickým ztrátám av případě že.ni jaderné bezpečnoąti. Afüvedoné...

Jednofázový asynchronní motorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229838

Dátum: 15.09.1986

Autor: Doležal Josef

MPK: H02K 17/10, H02K 17/04

Značky: motorek, jednofázový, asynchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Jednofázový asynchronní motorek s rotorem s drážkami a zuby a statorem s magnetickým obvodem s hlavními a pomocnými póly, vyznačený tím, že osa (14) procházející středem jednoho pomocného pólu (9) z dvojice protilehlých pomocných pólů (9, 10) je ve smyslu otáčení rotoru (5) proti ose (15) vedené středem protilehlého pomocného pólu (10) posunuta o jednu desetinu až jednu polovinu drážkové rozteče (?d) rotoru (5).

Zásobník pro těžkosypné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 219458

Dátum: 15.08.1985

Autori: Doležal Josef, Kňourek Milan, Vokřínek Jaroslav

Značky: zásobník, materiály, těžkosypné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zásobník pro těžkosypné materiály, například masokostní moučku. Zásobník podle vynálezu je vhodný pro vyprazdňování těchto materiálů v zemědělství při dávkování krmiva pro dobytek nebo v chemickém průmyslu a stavebnictví. Předmětem je zásobník, tvořený bočními stěnami, k jejichž spodním okrajům je připevněna skříň se svislými stěnami a plným dnem, nad nímž jsou uspořádány šneky. Jeho podstata spočívá v tom, že plné dno vytváří...

Směs pro stavební účely, prostá sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225918

Dátum: 01.07.1985

Autori: Škvára František, Doležal Josef, Novotný Jaroslav, Zadák Zdeněk, Tomis Bořivoj, Kolář Karel, Matušina Jan

Značky: směs, sádrovce, účely, prostá, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Směs pro stavební účely prostá sádrovce, obsahující mletý cementářský slínek o měrném povrchu v rozmezí 150 až 1 000 m2/kg, kde 5 až 95% hmot. částic je menších než 5 mikrometrů, s přísadou 0,1 až 10% hmot. ve vodě rozpustného nebo suspendovatelného hydroxidu, křemičitanu, kyselého uhličitanu nebo uhličitanu alkalického kovu nebo kovu alkalické zeminy a popřípadě obsahující obecně známé přísady pro přípravu kaší, malt a betonů, jako jsou písek,...

Samočisticí mísič

Načítavanie...

Číslo patentu: 227113

Dátum: 01.01.1985

Autor: Doležal Josef

Značky: samočisticí, mísič

Zhrnutie / Anotácia:

Samočisticí mísič lepivých hmot, např. slévárenských formovacích směsí, sestávající z mísicí hlavy se vstupním a výstupním otvorem, v níž se otáčí hřídel, se kterým jsou spojeny míchací elementy, např. lopatky, vyznačený tím, že mísicí hlava (4) a míchací elementy, např. lopatky (3), jsou z pružného, poddajného materiálu, např. umělé hmoty nebo pryže.

Způsob provádění cementobetonového krytu drah, ploch a vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216094

Dátum: 15.05.1984

Autori: Jaroš Josef, Studecký Zdeněk, Vesecký Jan, Doležal Josef, Konvička Tomáš, Poul Jan

Značky: způsob, ploch, dráh, provádění, cementobetonového, krytu, vozovek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provádění cementobetonového krytu drah, ploch a vozovek tenkou vyztuženou cementobetonovou deskou, vč. jejich oprav a rekonstrukce. Způsob se provádí tak, že se na povrchu starého krytu zhotoví kluzká mezivrstva, na kterou se pomocí přepravníku položí výztuž, například svařované ocelové rohože příčnými pruty dolů. Plynulost pokládky rohoží se zajišťuje mechanicky stahováním z přepravníku tak, že poslední příčný prut pokládané rohože se...