Doležal Jiří

Rúrková tvarovaná kovová rozpinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5736

Dátum: 05.04.2011

Autori: Marek Kazimír, Doležal Jiří

MPK: E21D 11/00

Značky: rúrková, kovová, tvarovaná, rozpínka

Text:

...stabilita banského diela a je treba upevňovat dostatočný počet rozpínok, čo zvyšuje náklady aj prácnosť pri zhotovovaní banských diel. Nevýhodou lcruhového tvaru upevňovacích otvorov je náročnosť na presnosť upevnenia.Vyššie uvedené nedostatky do veľkej miery odstraňuje rúrková tvarovaná kovová rozpinka banskej poddajnej oblúkovej výstuže dlhých banských diel, ktorá je opatrená aspoň jedným strmeňom alebo dvomi upevňovacími hákmi k uchyteniu...

Oceľová rozpinka banskej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1072

Dátum: 10.01.1996

Autori: Doležal Jiří, Čiščoň Augustin, Marek Kazimír, Grochol Pavel

MPK: E21D 11/15

Značky: ocelová, banskej, výstuže, rozpínka

Text:

...V rôznych modifikáciach vo výrobne upravenom tvare stabilizuje susedné výstužné komplety banskej výstuže všetkých druhov banských profilov (napríklad korýtkových, pohárových, a pod ) tak, že priliehajúce hrany výrezov v stene telesa rozpinky k banskému profilu, najmä vo vnútri banského profilu, dobre zabezpečujú súčinnost menovaných prvkov pri rôznom druhu zatažovania banskej výstuže. Na montáž rozpinky postačí nástroj celkovej dĺžky cca...

Kovový elektrotermický atomizátor pro bezplamennou atomovou absorpční spektrometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 270351

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kolihová Dana, Doležal Jiří, Sychra Václav, Hlaváč Robert, Formánek Zdeněk, Püschel Petr

MPK: G01N 21/31

Značky: absorpční, atomizátor, elektrotermický, spektrometrii, atomovou, kovový, bezplamennou

Text:

...podla vynálezu eeetévející z kovového epodního tvorovenaho pásku e horního tverovaného pásku, tyto pásky Jeou ve etřední čéati opetřeny příćnými proliey tvoňícímí vdloovítou dutinu pro přívod proudu. Podototo vynélezu epoäívé v tom. že nejméne Jedno rameno epodního tvaroveného Püeku a horního tvoroveneho péeku etcmizétoru mé menlí příčný průřez. hež je Jeho přićný pruřez v míaté příčného prolieu. Podle dalšího význeku vyndlszu mé apodní...

Škrticí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269331

Dátum: 11.04.1990

Autor: Doležal Jiří

MPK: F16K 47/00, F16L 55/04

Značky: zařízení, škrticí

Text:

...z těleaa l opatřaněho vstupním hrdlem e výetupním hrdlom, mezi nímíž je v têleee l upravena průtočnà dutina ee škrtícím kanálem 5 ve škrtící vložce, v níž je uloženo pouzdro Š ae šeetí redíálními otvory Z v řadě za~ Gstänýmí do škrtícího kanálu 5. V pouzdro § je uloženo otočné duté vřeteno g ee šesti propojovacími otvory g v úrovní rediálních otvoru Z rozloženýni ve äroubovicí po 60 °c. škrtící kanál 5 je upravan mezi přepežkeei g...

Tekutý mycí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269143

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří, Zákravský Josef

MPK: C11D 7/02

Značky: tekutý, mycí, prostředek

Text:

...tehví jo oproti tuhý oycío prostředků 1 souotnouu hydroxídu sodnłnu kvalítnljlí. Lohve jsou po uuytí tokutýl oycío proatřodkoo na povrchu dokonelo čistú, losktt a bei Iedých povloků. Vo výn knpovł vodl nejsou žàdno Iíkroorpaníouy. Trvonlívost pív v lahvích po unytí lohví tokutýn mycí proetředkoo jo v roząozí 14 e 20 dnů. Provoz oyčky jo pří použití tekutoho nycího prootřodku hladký bez zvyiovłní kluzových odporů, obtíłnbho vyklłplní lahví...

Tekutý odmašťovací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267457

Dátum: 12.02.1990

Autori: Doležal Jiří, Novotný Miloslav

MPK: C11D 3/395, C11D 3/08

Značky: prostředek, tekutý, odmašťovací

Text:

...10 až 90 hmotnostnich dílú vodného roztoku chlornanu sodného obsahujícího 8 až 16 hmotnostnich ektívniho chloru. Prostreoek může dále obsahovat 0,1 až 10 hmotnostních díiú smáčedla a/nebo roz tok 1 až 10 hmotnostních dílú hexametafosfátu sodnéno v-7 až AU hmotnostnich dílech vody.Tekutý odmaštovací prostředek s čistícim a dezinfekčním účinkem lze počítat mezi prostředky ekonomícky a energeticky málo náročné. Výhodou tekutých...

Univerzální dávkovač sypkých hmot s mnoharozměrovou regulací konstantního toku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267006

Dátum: 12.02.1990

Autori: Psota Karel, Chalupa František, Doležal Jiří

MPK: G01G 11/10, G01G 3/14

Značky: mnoharozměrovou, sypkých, konstantního, univerzální, materiálů, dávkovač, regulaci

Text:

...4 s držákem hnacího bubnu 1 e je suvně uložena v rámu stroje. Toto řešeníumožňuje napínání pásu bez nároku na přestevovàní pohonu.Řídíoí system zajištuje nsstsvenou rychlost dopravního pásu gg pro požadovaný hodinový výkon a nastavuje výšku vrstvy materiálu na měrnem úseku v závislosti na rovnovežném stavu kyvného ramene lg - snímá reakci na podpoře kyvného ramene lg v případě jeho rozvážení. Mnoharozměrova regulace zajištuje...

Způsob výroby amorfního syntetického kysličníku křemičitého o specifickém povrchu alespoň 200 m2/g

Načítavanie...

Číslo patentu: 266793

Dátum: 12.01.1990

Autori: Doležal Jiří, Novotný Miloslav

MPK: C01B 33/143

Značky: amorfního, povrchu, křemičitého, alespoň, syntetického, specifickém, výroby, způsob, kysličníku

Text:

...ve arážecí směsi byl 1,5 - 2,3.Havržený postup lze realizovat například tak, že suroviny tj. zředěné vodní sklo obsahující 5 - 10 hm. kyslíčníku křemíčitého, kyselina chlorovodíková a roztok chloridu vápenatěho jsou dávkovény v předepsaných poměrech do srážeče. Kyselina chlorovodíkova a roztok chloridu vápenatého jsou míseny v mísiči ještě před vstupem do srážeče. Vysrážená suspenze amorfníbo kyaličníku křemičitého je ze srážeče...

Způsob atomizace v elektrotermickém atomizátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263787

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vyskočilová Olga, Hlaváč Robert, Doležal Jiří, Formánek Zdeněk, Kolihová Dana, Püschel Petr, Sychra Václav

MPK: G01N 33/18

Značky: atomizace, zařízení, způsob, provádění, atomizátoru, způsobu, elektrotermickém, tohoto

Text:

...a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v płíkladu jeho provedení pomocí pripojených výkresů. Na obr. 1 je snázorněn schematioky pohled a na obr. 2 je hokorysný pohled na zařízení podle vynalezu. Na obr. 3 jsou snisornäny průbšhy atomizačních signálu promäłovaná ho vzorku.Způsob atomlzace v elektrotermickém atomizátoru pro bezplamennou techniku atomové absorpční sektrometrie podle vynálezu byl příkladně ealizován na dále popsaném...

Způsob výroby čistých draselných vodních skel ze sodného vodního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262074

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C01B 33/32

Značky: vodního, vodních, způsob, výroby, čistých, draselných, sodného

Text:

...mol kysličníku draselného, kterýje obsažen v použitém hydroxidu draselném připadlo 2 - 4 moly kysličníku kremičitého obsaženého v zahuštěném roztoku.Tímtr způsobem lze připrałvit prakticky jakékoli čisté draselné vodní sklo.Způsob podle vynálezu je rovněž zřejmý z následujícího příkladu provedení.Vodní sklo sodné tekuté 1 834 g o složení S 102 27 0/0, Nazo 8,16 , H 20 64,84 bylo naředěno 9680 g destilované vody. Takto bylo připraveno 11514 g...

Elektromechanický drapák, zejména na stébelnaté materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 259924

Dátum: 15.11.1988

Autori: Král Petr, Doležal Jiří, Kusý Jaroslav

MPK: B66C 3/18

Značky: materiály, drapák, zejména, elektromechanický, stébelnaté

Text:

...hlavně z důvodu odolnosti proti zanášení a ulpívání stébelnatého materiálu.Na výkresech je na obr. 1 čelní pohled na jedno provedení drapáku podle vynálezu, přičemž skříñ pohonu je schematicky znázorněna v řezu, na obr. 2 je totéž provedení drapáku v püdoryse, skříň pohonu je opět v řezu, na obr. 3 je znázorněno provedení drapáku podle obr. 1, u něhož byla provedena kinematická záměna pohybových prvků, na obr, 4 je detail uložení táhla...

Zařízení pro ochranu uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257606

Dátum: 16.05.1988

Autori: Brožek Jaroslav, Doležal Jiří, Antoš František

MPK: F16K 17/16

Značky: zařízení, uzavřeného, vnitřnímu, prostoru, proti, přetlaku, nedovolenému, ochranu

Text:

...je schematicky znázorněn na připojeném výkrese představujícím, podélný řez zařízením ve výchozím stavu při současném působení jmenovitého tlaku v chráněném prostoru.zařízení podle vynálezu sestává z membrány l uložené svým vnějším obvodem mezi dvěma přírubami 3 a svým stŕedem mezi střižníkem 5 na vnitřní straně É membrány l a opěrnou deskou É na vnější straně 2 membrány l, přičemž střižník § je k opěrné desoe A upevněn šroubem lg.s...

Zapojení pro indikaci napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256883

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doležal Jiří, Staszko Josef, Walek Milan

MPK: G01R 19/145, G01R 19/00, G01R 19/155...

Značky: zapojení, indikaci, napětí

Text:

...svorku zdroje łł. Druhý konec třetího odporu łg je připojen na druhý kondenzátor gg, druhou Zenerovu diodu gg a osmý odpor łg. Druhý konec druhého kondenzátoru gg je připojen přes první elektroluminiscenční diodu 21 na anamltyristoru gg a dále na druhou elektroluminiscenční diodu gg, která je druhým koncem připojena na sedmý odpor gg, jenž je svým druhým koncem připojen na druhou svorku zdroje łł.Druhý konec druhé zenerovy diody gg je...

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256645

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brožek Jaroslav, Doležal Jiří, Antoš František

MPK: F17D 5/00

Značky: přetlaku, proti, plynů, jištění, zapojení, předehřevu, zařízení

Text:

...určení..- 3 W 256 E 45 Príklad provedení zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém vjkresu. Podle vynálezu je celá zařízení znázorněnénąagůvesu tvořeno regulační stanieí 5 plynu a kotelnou ll, které jsou navzájem pro~ pojeny rozvodným potrubím.ł teplonosné látky a rozvodným potrubím g plynu. Regulační stanicełplynu se skládá ze dvou regulačních-řad g, z niehž jedna je hlavní a druhá záložní a u nichž v každéjsou...

Způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255624

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hlaváč Robert, Püschel Petr, Sychra Václav, Kolihová Dana, Formánek Zdeněk, Doležal Jiří

MPK: G01N 21/31, B01J 23/74, B01J 23/34...

Značky: výroby, stanovení, metodu, katalyzátoru, termooxidační, rtuti, způsob

Text:

...množství vyrobeného katalyzátoru.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209, jehož podstatou je, že produkt spalování směsi paliva a okysličovadla je žihán na teplotu 1 100 až 1 200 °C po dobu nejméně 20 minut.Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209 vyrobený způsobem podle vynálezu má menší vnitřní povrch a větší pevnost, pamětový efekt je...

Způsob úpravy žáruvzdorné náplně amalgamátorů pro stav stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254813

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kolihová Dana, Sychra Václav, Püschel Petr, Hlaváč Robert, Formánek Zdeněk, Doležal Jiří

MPK: C01G 13/00

Značky: stanovení, amalgamátorů, úpravy, rtuti, žáruvzdorné, způsob, náplne

Text:

...zlata zasa hují jen povrchovou vrstvu materiálu, galvanické pozlacení neníW možné pro nevodivost materiálu. Pozlatit materiál přímo chemicky 1 není možné, protože zlato při redukci netvoří povlak na povrchuvloženého materiálu, ale tvoří krystalky, které při dalším průbě Š hu redukce rostou, takže jejich specifický povrch nedosahuje po třebné velikosti. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob pokovování žáruvzdornénáplně amalgamátorů pro...

Způsob převádění anionaktivní vodní koloidní disperze oxidu křemičitého o střední velikosti částic 8 až 40 mm na kationaktivní formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253775

Dátum: 17.12.1987

Autori: Socha Jiří, Doležal Jiří, Marek Jan, Laš Luděk, Raif Zdeněk

MPK: D06M 13/46

Značky: způsob, velikostí, formu, částic, oxidů, disperze, vodní, střední, koloidní, křemičitého, anionaktivní, kationaktivní, převádění

Text:

...křemičitého o střední velikosti častice 8 až 40 nm na kationaktivní formu v kyselém prostředí, které se připravĺ přídavkem potřebného množství kvartérní amoniové soli výše uvedeného složení.Použití polykvartérní sloučeniny na bázi dimethylaminu a epichlórhydrinu pro převracení náboje vodných koloidních disperzí oxidu křemičitého sdružuje několik výhod. Takto připraveny přípravek vykazuje již při poloviční koncentraci účinné látky stejnou...

Způsob výroby křemičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252194

Dátum: 13.08.1987

Autor: Doležal Jiří

MPK: C01B 33/22

Značky: způsob, výroby, křemičitanu, horečnatého

Text:

...obsah S 102 V roztoku byl cca 5 9/0 hm. a smisí se s roztokem hydroxidu sodného o koncentracl cca 10 °/o hm. tak, aby, hmotnostní poměr S 102 Na 20 byl v rozmezí 1 0,3-0,8. Potom se za intenzívního míchání pridá roztok síranu hořečnatého o koncentraci cca 10 hm. v hmotnostním poměru S 102 MgO 1 0,3-0,5. Po vysrážení se suspenze křemičitanu bořečnatého ponechá ještě maximálně 20 minut míchat a potom 30-60 mnut zrát. Suspenze křemičltanu...

Spojka dvou kruhových trubek v poloze T

Načítavanie...

Číslo patentu: 251852

Dátum: 13.08.1987

Autori: Doležal Jiří, Šulc Jindřich, Štěpánek Bohuslav

MPK: E04G 7/22

Značky: trubek, poloze, spojka, kruhových

Text:

...prortilů podle vynälezu, zobrazené na obr. 1 v polorozvinutém tvaru v nárysu, na obr. 2 V řezu rovinou A-A z obrazu 1 a »na iOIbT. 3 v půdorysu. Iloto rozebíratelné spojení je na obr. 4 zobrrazeno ve tvaru hotové spojky v půdorysu a nia obr. 5 v nárysu.Úchytiná spojkia 1 (obr. 1, 2 má ohebnou střední plochou část 2, která přechází naobě stinainy do úchytné ploché části 3 a ještě dále směrem ke krajům do koncové příčně vypuklé části 4,...

Zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238233

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šedý Václav, Doležal Jiří, Valenta Svatopluk, Král Jan, Püschel Petr, Kolihová Dana, Sychra Václav, Formánek Zdeněk, Hlaváč Robert

MPK: G01J 3/42

Značky: stanovení, metodou, zařízení, absorpční, rtuti, obsahu, spektrometrie, atomové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie v anorganických a organických materiálech, sestávajícího z měřicích kyvet (9, 10) a zdroje (14) záření. Meřicí kyvety (9, 10) jsou spojeny s amalgamátorem (8), který je napojen na spalovací trubici (3), do které je připojen přívod (1) oxidačního plynu a zaváděcí zařízení (6) pro zavádění vzorků. Měřicí kyvety (9 10) jsou umístěny mezi zdrojem (14) záření...

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250122

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brožek Jaroslav, Doležal Jiří

MPK: F17D 5/00

Značky: jištění, předehřevu, zařízení, proti, zapojení, plynů, přetlaku

Text:

...při uzavření přímého průtoku bezpečnostním rychlouzávěrem ll k přerušení přívodu elektrickélío proudu do kotelny I, zejména pak k oběhovým čerpadlům 24 a k elektroinstalaci 221 kotlů 22. ľeplosměnné zařízení propojující výměníky 3 tepla v regulační stanici I plynu je k případně potřebněmu vyřazení některého z výměníku 3 tepla z provozu teplonosného okruhu vybavena uzavíracími armvaturami 16, 17 a k jištění proti přestoupení přetlaku...

Způsob výroby koloidního kysličníku křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249359

Dátum: 12.03.1987

Autori: Doležal Jiří, Novotný Miloslav, Socha Jiří

MPK: C01B 33/14

Značky: koloidního, výroby, způsob, kysličníku, hliníkem, modifikovaného, křemičitého

Text:

...některé ionty kysličníku křemíčitého na povrchu každé koloidní častice a kysličník křemičitý se vyloučí. Kysličník křemičitý, který se při tomto procesu vyloučí se odstraní filtrací neho sedimentací.V aparaturním uspořádání je možno celý postup realizovat tak, že se koloidní kysličník křemičitý nejdřive deionizuje na katexové koloně a pak na anexové koloně za vzniku kyselého solu kysličníku křemičitého, ke kterému se v nerezové nebo...

Samočinný pracovní ventil pístových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234655

Dátum: 01.01.1987

Autori: Doležal Jiří, Držmíšek Jaroslav

MPK: F16K 15/08

Značky: pracovní, samočinný, ventil, pístových, kompresoru

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný pracovní ventil pístových, zejména chladivových kompresorů. V nárazníku je upraveno stupňovité vybrání na dvou nestejných průměrech, které vytvářejí na větším průměru samostatný doraz pro ventilovou těsnící desku o požadovaném zdvihu a na menším průměru druhý doraz pro pružící desky, které tak mají menší průměr, než ventilová těsnící deska.

Zařízení pro měření obsahu rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií metodou studených par

Načítavanie...

Číslo patentu: 233981

Dátum: 01.12.1986

Autori: Formánek Zdeněk, Kolihová Dana, Püschel Petr, Hlaváč Robert, Doležal Jiří, Sychra Václav

MPK: G01N 21/31

Značky: absorpční, metodou, spektrofotometrií, rtuti, měření, zařízení, atomovou, studených, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro stanovení obsahů rtutí, zejména stopových. Zařízení sestává z první měřicí kyvety (1) a druhé měřicí kyvety (2), jejíž délka je 5 až 20 krát menší než délka první měřicí kyvety (1). První měřicí kyveta (1) a druhá měřicí kyveta (2) jsou souosé a jsou spojeny zpožďovací trubičkou (3), jejíž objem je roven 5 až 20 násobku objemu první měřicí kyvety (1). Poměr délek první měřicí kyvety (l) a druhé měřicí kyvety (2) určuje poměr...

Způsob měření obsahu rtuti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233980

Dátum: 01.12.1986

Autori: Doležal Jiří, Hlaváč Robert, Püschel Petr, Formánek Zdeněk, Kolihová Dana, Sychra Václav

MPK: G01N 21/31

Značky: provádění, způsobu, způsob, rtuti, zařízení, měření, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení slouží pro měření obsahu rtuti, zejména stopových. Oblak par rtuti v nosném plynu se po proměření zředí nosným plynem a znovu proměří s citlivostí o řád nižší. Zařízení sestává z měřicí kyvety (5), opatřené vstupem (1) se vstupním ventilem (2), která je spojená se zřeďovací nádobou (6). Za zřeďovací nádobou (6).je zařazen druhý výfuk (7), opatřený druhým výfukovým ventilem (8). Ze vstupu (1) před vstupním ventilem (2) je ke...

Regulační stanice plynu s předehřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221363

Dátum: 15.02.1986

Autori: Brožek Jaroslav, Doležal Jiří

Značky: plynů, stanice, regulační, předehřevem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru regulace a řeší úsporu energie při regulaci tlaku plynu u stanice, sestávající z redukčního zařízení, opatřeného na vstupní straně ohřívacím zařízením plynu. Podstatou vynálezu je, že na vstupní straně redukčního zařízení je zapojen výměník tepla, zařazený zároveň na vstupu regulační stanice.

Zapojení chladicího okruhu pro možnost alternativního využití kondensačního tepla k topným účelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 219782

Dátum: 15.09.1985

Autor: Doležal Jiří

Značky: kondensačního, účelům, zapojení, topným, chladicího, využití, možnost, okruhu, alternativního, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku hospodárného využívání dvou pístových chladicích kompresorů, případně jednoho dvoustupňového kompresoru nejen k vlastnímu chlazení, ale alternativně i k vytápění. Podstatou řešení je, že přechod z jednostupňového provozního režimu obou kompresorů - stupňů na dvoustupňový a naopak má vazbu na řídicí orgán ovládaný společným automatickým impulsem, kterým je např. změna kondenzační teploty, případně změna teploty chladicí vody....

Kovový elektrotermický atomizér

Načítavanie...

Číslo patentu: 225790

Dátum: 01.07.1985

Autori: Formánek Zdeněk, Püschel Petr, Sychra Václav, Doležal Jiří, Kolihová Dana, Hlaváč Robert, Mostecký Jiří

Značky: elektrotermický, kovový, atomizér

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový elektrotermický atomizér pro atomovou absorpční spektrometrii vyznačený tím, že povrch vlastního kovového atomizéru je opatřen vrstvou 0,1 až 100 ?m dalšího kovu o bodu táni od 2500 °C do 3500 °C, například rhenia nebo iridia.