Doležal Bohuslav

Trojkomorový automatický injektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 288151

Dátum: 29.11.2013

Autori: Kuča Kamil, Doležal Jan, Kassa Jiří, Behenský Filip, Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav, Jun Daniel

MPK: A61M 5/00, A61M 5/20

Značky: injektor, automatický, trojkomorový

Zhrnutie / Anotácia:

Injektor na zmiešanie, rozpustenie a podanie liečiva skladovaného vo vzájomne oddelených komorách pozostáva z telesa (1), ktorého dutina obsahuje tlačný mechanizmus a voľne umiestnenú výmennú vložku (7) pozostávajúcu z dutého valca s troma piestmi rozdeleného na tri komory (19, 18 a 30). V tretej komore je vo vodiacom valci (17) umiestnenom pod tretím piestom (12) prichytená injekčná ihla (16). Tretia komora (30) výmennej vložky (7) je uzavretá...

Nepřímý diferenční snímač koncentrace látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270721

Dátum: 12.07.1990

Autori: Nepožitek Jiří, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Rybář Vladimír, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/30

Značky: koncentrace, látek, snímač, nepřímý, diferenční

Text:

...obr. 2 je uvedene zapojení nepřímáho diferenčního snímače,kterě ilustruje způsob měření a tímto snímačem podle vynálezu.První varianta a) na obr. 1 znázorňuje dvě ampěrometrické měrně elektrody l a g v pohledu na aktivní plochy ve tvaru kruhových úsečí, ke kterým je symetricky umístěna poten ciometrícká reíerenční elektroda 1 ve tvaru obdélníka. Druhá varianta b) na obr. 1 znázorňuje ampěrometrioké měrné elektrody l, 3 v pohledu na aktivní...

Ampérometrické čidlo s planparalelním systémem elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269814

Dátum: 14.05.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Volf Radko, Marek Miroslav, Pavelka Ivan, Pavlíček Zdeněk, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/07

Značky: čidlo, systémem, amperometrické, elektrod, planparalelním

Text:

...je pokryt anodovou oddělovací vrstvou, například z niklu Ni, a dále překrývaoí vrstvou z indiferentního kovu,například zlata Au, která je pokryte enodovou krycí vrstvou ze stříbra Ag, opatřenou povlakem chloridu střibrného Agcl.Účinok doeehovaný využitím ampérometrických čidel podle vynálezu se projeví především ve snížení epotřeby drahých kovů. Při zhotovení anody a katody podle vynálezu je spotřeba etříbre na enodu 1,64 mg a spotřeba...

Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269808

Dátum: 14.05.1990

Autori: Volf Radko, Nepožitek Jiří, Pavlíček Zdeněk, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Marek Miroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: systému, elektrochemických, základu, výroby, elektrodových, způsob, čidel

Text:

...dále zesilovat a pokrývat elektrolyticky vyloučitelnými povlaky kovů a jiných látek,na druhé straně deetičky je vytvořen obraz připojovacich plošak, které jsou vodivě spojený s obrazom elektrodového systému přes prokovené otvory.Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidal podle vynálezu umožňuje nahradit masivni alaktrochemické měřici alektrody zhotovované z chemicky odolných a drahých kovů a materiálů méně odolným...

Kontinuální kapalinový analyzátor stopových koncentrací chloridových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269643

Dátum: 11.04.1990

Autori: Volf Radko, Jedináková Věra, Horejš Jan, Doležal Bohuslav, Veselý Vladimír, Kolář Milan

MPK: G01N 21/01

Značky: chloridových, kontinuální, iontů, stopových, koncentrací, kapalinový, analyzátor

Text:

...druhého směšovacího T-kusu łł, který je rovněž propojen s prvním směšovacím T-kusem Z. výstup druhého směšovacího T-kusu Ai je spojen s průtočnou kyvetou łg, jejíž jeden výstup je spojen s odpodem łg a která je dále.napojeno na ovládací a vyhodnocovocí zařízení 51. výstupy ovládacího a vyhodnocovacího zařízení łz jsou elektrickými vodiči propojeny s třetím elektronicky řiditelným kapalinovým kohoutem łg, s druhým elektronicky řiditelným...

Způsob ochrany spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269228

Dátum: 11.04.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel, Horejš Jan, Volf Radko

MPK: F16L 57/00

Značky: spojů, způsob, ochrany

Text:

...spočíva v dosažení vyšší spolehlivosti a přesností dávkovacích zařízeních plynných směsi, především při velmi nízkých koncentracích následně analyzovaných složek.Způsob ochrany spojů podle vynálezu je dále popsán na připojeném výkresu, na kterém je spoj dvou částí aparatur v řezu a na příkladu provedení.Na výkrese je levý přívod l spojen s pravým přívooem Ä s těsnící kuželovou plochou 3. Levý prívod l a pravý přívod g s navlečenou převlečnou...

Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269227

Dátum: 11.04.1990

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel, Horejš Jan

MPK: B01F 5/00

Značky: směsi, přípravu, nádoba, plynných, směšovací

Text:

...při metodě exponencíálního zředování tím, Že směšovací nádoba müže být uzavřena v plášti, jehož prostor může být vyplněn vhodnou atmosférou. Neuplatní se tedy v takové míře vliv okolní atmosféry, například chyba difuzí některé složky ze vzduchu.Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí je dále popsána na příkladu provedení a připojeném výkresu, na němž je znázorněn podélný řez v náryse.Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí...

Směšovací nádoba pro testování dynamické odezvy detektorů plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269203

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Horejš Jan

MPK: B01F 5/00

Značky: plynných, odezvy, dynamické, látek, testování, detektoru, směšovací, nádoba

Text:

...čehož nelze při velmi nízkých konccntracích testované látky zaručít těsnost.Výše uvedené nedostatky odstraňuje směšovací nádoba pro testovaní dynamické odezvy detektorů plynných látek podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívà v tom, žepod vnitřní stenu kulové nádoby je vyvedeno ústí vstupní kapiláry a ústí výstupní kapiláry je umístěno v podstatě ve středu kulová nádoby.Základní výhoda směšovací nádoby podle vynálezu spoćívá v tom, že...

Vložka dávkovače vzorku pro kapilární chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 269173

Dátum: 11.04.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel

MPK: G01N 30/16

Značky: vzorků, vložka, kapilární, dávkovače, chromatografii

Text:

...Další výhoda spočívâ v dosaženě reprodukovatelnosti dávkování. Směrodatná odchylka je nižší než 1.Vložka dávkovače vzorku podle vynálezu je dále objasněna na výkresoch. Na obr. 1 je znázornčna vložka dávkovače vzorku pro kapllární chromatografli, obr. 2 znázorňufe vložku dávkovače vzorku s koncovkou a dčllčem plynnê fáze, na obr. 3 Je znázorněna vložka dávkovače vzorku opatřená zůžením a dutlnou. vložka dávkovače vzorku je tvořena...

Průtočné extrakční zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268723

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočné, extrakční, zařízení

Text:

...nádobě.Průtočné extrakční zařízení podle vynálezu je dále vysvětleno na příkladu provedení a na připojeném výkresu, kde je znázorněno v řezu.Průtočná extrakční zařízení podle vynálezu je tvorené extrakční nádobou 1 s retardační přepážkou 4. Extrakční nádoba l je opntřena na jednom konci extrakční vertikální kapilárou 2 s první koncovkou 3. Druhý konec extrakční nádoby l je uzavřen zátkou g extrakční nádoby l se vstupním-otvorem š...

Způsob přípravy elektrochemického senzoru na stanovení alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268357

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk, Volf Radko, Marek Miroslav

MPK: G01N 27/52

Značky: způsob, elektrochemického, přípravy, alkoholů, senzorů, stanovení

Text:

...chemických nebo enzymových reakcí vzniklých reakčních produktů. vedle velmi často používané fotometríe má velký význam spojení enzymové reakce s elektrochemickými čidly detekujicími substráty, produkty nebo jiné látky ovlivnující průběh enzymové reakce.Použití volných enzymů je spojeno v některých případech s technickými nebo ekonomíckýmí problemy jejich ziskáváni. Z tohoto důvodu je velmi atraktivní jejích fixace v blízkosti...

Zapojení peristaltického čerpadla s řiditelným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268261

Dátum: 14.03.1990

Autori: Samek Zdeněk, Hála Richard, Tomsa Milan, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Prade Wolfgang, Vokáč Václav, Šťastný Miloslav

MPK: F04B 49/06

Značky: řiditelným, peristaltického, zapojení, průtokem, čerpadla

Text:

...zajišťuje dostatečně jemné nastavení čerpaného množství za ča sovou jednotku.zapojení peristaltlckého čerpadla s řiditelným průtokem je dále blíže vysvětleno na příkladu zapojení a podle připojeného výkresu.základem zařízení je řízená dělička 3 kmitočtu s dělicím poměrem nastavitelným voličem Ä čerpaněho množství, střídavě napájení frekvenčně stabilním oscilátorem 3. Výstup ízené děličky 3 kmitočtu je přiveden na generátor 6 impulsů...

Testovací zařízení detektorů plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268236

Dátum: 14.03.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Volf Radko, Ledvinka Karel

MPK: G01F 11/00

Značky: směsi, detektoru, plynných, zařízení, testovací

Text:

...umístěny v her-.neticky uzavřené skříni opatřené plynovým přívodexu a odvodem. konečněmohou být pístově čerpadlo o zásobník roztoku s přívodními trubicemi umístäny v henneticky uzavřené skříni.Vyšší účinek testovacího zařízení podle vynálezu soočívá v dosažení přesnějšího, exponenciálo se blížícího koncentračního průběhu sledované složky na vstupu do testovaného detektoru a ve snížení odohylky od ideálního průběhu omezením difuze sledované...

Způsob výroby enzymového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267633

Dátum: 12.02.1990

Autori: Volf Radko, Vrbová Eva, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav

MPK: C12M 1/40

Značky: čidla, enzymového, výroby, způsob

Text:

...k Jejímu zaschnutí zvlhčí čistým rozpouštědlem, ve kterém byla rozpuštěnn polymerní látka po odpaření rozpouštědla se na nosič zakotví enzymVyšší účinek způsobu výroby spočívá ve snížení počtu mechanických dílů, potřebnýchke zhotovení enzymového čidlu a v jednoduchosti hromadné výroby těchto ěidel.Způsob výroby enzymováha čidla je dále blíža popsán na příkladu provedení a podle připojeněho výkresu.Čidlo sestává 2 tölesa 1 čidln, V němž Je...

Způsob výroby kyslíkového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267598

Dátum: 12.02.1990

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav, Marek Miroslav, Šťastný Miloslav, Nepožitek Jiří

MPK: G01N 27/48

Značky: kyslíkového, výroby, způsob, čidla

Text:

...obrázkom kyslíkového čidlą v řezu.Základní tělísko l Äöidla je zhotoveno z elektricky nevodivého materiálu a je opatřeno zlatou elektrodou g s připájeným elektrickým přívodem a ehloridoatříbmou elektro~ dou g s přívodem, která má tvar zbroušeného neuzavřeneho anuloidu. Čidlo je opatřeno vrstvou ő chloridu sodného, vrstvou i polymezmí látky a vrstvou ĺ 6 krycí polymerní lát KY.Podle příkladu provedení bylo kyslíkové čidlo zhotovenie ze zlatého...

Enzymová elektroda na bázi flavinových oxidoreduktas

Načítavanie...

Číslo patentu: 266011

Dátum: 14.11.1989

Autori: Volf Radko, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav, Vrbová Eva

MPK: G01N 27/30

Značky: enzymová, oxidoreduktas, elektroda, bázi, flavinových

Text:

...elektrody ve formě kompaktnější vrstvy nebo při koimobilisaci s dalšími enzymy převádějícími analyzovanou látku na substrát přítomné flavinové oxidoreduktasy a hlavně při imobilisaci málo stabilní flavinové oxidoreduktasy, ze které by příprava enzymové elektrody bez koimobilisované katalasy byla prakticky nerealizovatelná.Výhodou enzymových elektrod na bázi flavinových oxidoreduktas dle vynálezu je výrazné zvýšení stability vytvorených...

Průtočný extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265389

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novák Vladimír, Uher Karel, Doležal Bohuslav, Panáček Radan, Vaniš Václav, Horejš Jan

MPK: B01D 11/04

Značky: extraktor, průtočný

Text:

...podstatné snížena křehkost extraktoru, oddělená usazená extrahovaná kapalina je ihned vírem míchadla nasâvána do míchané zőny, a tak je zabezpečen maximální styk obou fází po celou dobu extrakce.Konstrukce extraktoru podle vynálezu je patrná z připojených výkresů, ne nichž obr.1 značí uspořádání souosých válců V extraktoru a obr.2 půdorys extraktoru pro případ, že směr otáčení magnetického míchadla je proti směru chodu hodinových...

Víceelektrodové elektroanalytické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265251

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pavlíček Zdeněk, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Marek Miroslav, Volf Radko

MPK: G01N 27/26

Značky: čidlo, víceelektrodové, elektroanalytické

Text:

...vlastností základního elektrolytu, což slouží jako informace pro optimalizaci regenerace základního elektrolytu. Jedná se například o změnu koncentrace iontů H, respektive OH, to je o změnu pH roztoku, která je indikována antimonovou indikační elektrodou, respektive vizmutovou indikační elektrodou, nebo o změnu halogenidových aniontů, jejichž koncentrace je sledována halogenidostříbrnouindikační elektrodou. Příkladné uspořádání...

Leptací zařízení s regenerací leptacího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264525

Dátum: 14.08.1989

Autori: Šťastný Miloslav, Samek Zdeněk, Zehle Ivan, Doležal Bohuslav, Kosar Petr, Volf Radko, Karlík Milan

MPK: C23F 1/46, C23F 1/08

Značky: regeneraci, leptacího, činidla, leptací, zařízení

Text:

...plynného chloru v anodovém prostoru. Další výhodou je i to, že při použití leptadla bez obsahu chloridových iontů lze použít jako materiálu anody běžné nerezavějící oceli. Navíc kyslík, uvolňovaný na anodě, urychluje leptací proces, takže spotřeba oxidovadla, to je peroxidu vodíku, je podstatné menší.Leptací zařízení s regenerací leptacího činidla je podrobně vysvčtleno na příkladu provedení pomocí přiloženého obrázku.Zařízení sestává z vany...

Fotometr s optickou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263667

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolář Milan, Volf Radko, Šťastný Miloslav, Marek Miroslav, Pavlíček Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Rybář Vladimír, Karhan Jiří, Doležal Bohuslav, Pavelka Ivan

MPK: G01J 1/04, G01J 1/00

Značky: fotometr, optickou, vazbou

Text:

...s čidlem.Fotumetr 5 optickou vazbou podle vynálezu představuje vylepšení zejména z technologického a technickoekonomickéhc hlediskaą Intenzita vysílanáho světelného toku je úměrná zabarvení diagnostického materiálu. Protože tato intenzita závisí na velikosti proudu tekouciho světelným zdrojem, který dodává elektronický obvod, je této okolnosti využite proĺzjlštěni hodnot zabarveni převodem na klasické měření napětí.Pŕinos vynálezu spočíva také...

Enzymový elektrochemický senzor na stanovení alkoholů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263606

Dátum: 11.04.1989

Autori: Volf Radko, Gilar Oldřich, Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav, Marek Miroslav, Pavlíček Zdeněk, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/00

Značky: elektrochemický, přípravy, stanovení, enzýmový, alkoholů, způsob, senzor

Text:

...obsahuje detektor kyslíku, na němž je fixována vrstva nebo membrána s imobilizovaným enzymem alkoholoxidázou. Podstatou vynálezu je, že vrstva nebo membrána je tvořena polymerem obsahujícím reaktivní zbytek organické sloučeniny vybraný ze skupiny obsahující aldehydové skupiny, aminoskupiny, karboxylové skupiny nebo izonitrilové skupiny, přes které je na polymer enzym vázán kovalentní vazbou. Způsob přípravy spočívá v tom, že na polymerní...

Fotometrická cela pro vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263524

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mostecký Jiří, Stejskal Josef, Popela František, Šťastný Miloslav, Kolář Milan, Anděl Michal, Volf Radko, Karhan Jiří, Doležal Bohuslav

MPK: G01J 1/04

Značky: zabarvení, fotometrická, vyhodnocení, proužku, reagenčních

Text:

...žluté oracovní luniniscenčnídiody 5 a zelené pracovní luminiscenční diody Q.Fotometrické cely podle vynálezu je možno využít například k vyhodnocování víceploškových různobarevně se vvbarvujících reagenčních proužků používaných pro komplexní diagnostiku, to je určení obsahu glukózy, acetonu a jiných látek v tělesných tekutinách.Fotometrické cela podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Červená pracovní luminiscenční dioda 4 a žlutá...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262201

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kolář Milan, Mostecký Jiří Akademik, Anděl Michal, Šťastný Miloslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Karhan Jiří, Pavelka Ivan

MPK: G01J 1/58

Značky: fotometrická, zabarvení, reagenčních, objektivní, vyhodnocení, proužku

Text:

...Osvědčení č. 260 640-1. jeho podstata spočíva v tom, že v kanálku reťerenční luminiscenční »diody je mezi luminlscenční ldiwodu a. fotooclpor vložen zeslabovací prvek.Vyšší (účinek vynálezu spočíva v osvětlení fotoodporu oběma lumlniscenčnímí diodaml na stejné ploše, přičemž dochází k lepšímu využití jeho účinné plochy. Rovnoměrnějšĺ osvětlení se projeví ve zlepšení průběhu signálu, takže při stejne citlivosti je dosaženo ostřejšího...

Diagnostický materiál na stanovení ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261636

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pavlíček Zdeněk, Doležal Bohuslav, Marek Miroslav, Volf Radko, Gilar Oldřich

MPK: G01N 31/22

Značky: diagnostický, ethanolu, materiál, stanovení

Text:

...vzorku podle vy-nálezu je s výhodou použite celo-fánová fólie.Oddělení vrstvy polysacharidu nebo gelu od aunalyzovaného vzorku membránou pro I mpustnou pro nízkomolekulární látky, a tím l pro stanovovaný etuanol, umožňuje jeho stanovení i ve vzorcích plné krve, případně ve -vzorcích obsahujících jiné barevné vy sokomolekulární látky, dále ve vzorcíchkalných a podobne, kdy se po aplikaci vzorku na diagnostický .materiál a následující...

Dvoupaprskový fotometr pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260684

Dátum: 12.01.1989

Autori: Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Kolář Milan, Pavelka Ivan, Anděl Michal, Mostecký Jiří Akademik, Karhan Jiří, Volf Radko

MPK: G01N 1/50

Značky: fotometr, dvoupaprskový, zabarvení, reagenčních, vyhodnocení, proužku, intenzity

Text:

...vynálezu spočívá v nahrazení drahého depréz ského měřidls dvojicí indiksčních luminisosnčních diod a v po užití levného e citlivého fotoodporu. Další výhodou je podstatné zseněení geometrických rozměrů přístroje a snížení výrobníchZařízení k objektívom vyhodnocení intenzity zabervení reagenčních proužků. je dále blíže vysvětleno na připojeném výkresu.Dvoupeprskový fotometr sestúvá z měřicí cely l, která je tvořeno luminiscenční diodou g,...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260601

Dátum: 12.01.1989

Autori: Volf Radko, Šťastný Miloslav, Pavelka Ivan, Doležal Bohuslav, Mostecký Jiří Akademik, Kolář Milan, Anděl Michal, Karhan Jiří

MPK: G01J 1/50

Značky: zabarvení, vyhodnocení, reagenčních, intenzity, proužku, fotometrická, objektivní

Text:

...plošky reagenčníh-o proužků úhel oc V nozsahu 30 ° až 55 °, optická osa kanálku totoodporu svírá s optickou osou kanálku praco-vní luminiscenční diody úhel (i v rozsahu 35 ° až 60 ° a osa kanälku referenční luminiscenční diody svirá s rovinou činné plochy fotoodporu úhel y V rozsahu 10 ° až 80 °.Vyšší účinek vynálezu spočíva ve využití levnějšího a citlivějšiho fotoodporu amožnosti zvýšit citlivost měření zařazenim absorpční komůrky,...

Elektrochemické čidlo ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256042

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Gilar Oldřich, Volf Radko, Veignerová Blanka, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/00

Značky: ethanolu, čidlo, elektrochemické

Text:

...působí pouze na jeden příslušný typ sledované látky. .V případě enzymové oxidacą katalyzovaná oxidázami obsahujícímí flavinový kofaktor, lze sledovat látkovou bilanci spctřebova~ ného kyalíku. Při aplikaci vhodného enzymu, kdy dochází k enzymově oxidaci etahnolu, lze množství otahnolu v plynné fázi charakte~ rizovat stechiometrickou spotřebou kyslíku.Z tohoto principu vychází elektroehemioké čidlo ethanolu tvořené datektorom kyslíku...

Detektor ethanolu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255986

Dátum: 15.04.1988

Autori: Marek Miroslav, Pavlíček Zdeněk, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Gilar Oldřich, Jursa Pavel, Volf Radko

MPK: G01N 27/00

Značky: detektor, fázi, ethanolu, plynné

Text:

...prvního teplotního elementu a tento enzym je trvale dezaktivován.základní výhoda detektoru ethanolu v plynné fázi podle vynálezu spočíva v tom, že prebihá exotermní reakce ethanolu selektivně katalyzována enzymem, což umožňuje sledovat obsah ethanolu v plynné fázi, která obsahuje i další složky, které mohou oxidovat, nebo které poskytují při spektrometrické analýze signály rušící správné vyhodnocenĺ spektroskopickýchDetektor ethanolu v plynné...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitiny nikl-kobalt-fosfor z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242555

Dátum: 01.03.1988

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav

MPK: C25D 3/56

Značky: roztoku, katodické, vodných, nikl-kobalt-fosfor, elektrolyt, slitiny, vylučování

Text:

...vzniklých z rozpustnê solí níklu a kobaltu, každé v koncentraoí 10 až 500 g/1000 ml vody a z rozpustnê soli kyseliny sulfosalicylovê v koncentraci 10 až 500 g/1000 ml vody nebo z rozpustnê soli kyseliny 1,2 dihydroxibenzen 5,5 disulfonovê v koncentraci 10 až 500 g/1000 ml vody fosfor ve formě rozpustných jednomocných nebo trojmocných sloučenin v koncentraci 1 až 100 g/1000 m 1 vody, rozpustný halogenid v koncentraci 1 až 100 g/1000 ml...