Dolejš Václav

Způsob čistění surového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269255

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dolejš Václav, Bittner Bedřich, Martinovič Viktor, Weigner Pavel, Parpel Jan, Lederer Jaromír, Hozman Rudolf, Schamberger Jiří, Fryček Vladimír

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, dusíku, čištění, surového

Text:

...množství pro úplnou spotřebu kyslíku na spálení vodíku a vede se při teplotě 50 až 200 °C a zatížení 1 000 až 10 000 11-1 na katalyzátor obsahující 0,2 až 0,6 š hmot. plstmy nebo/s paladia na game-alumině, potom se plyn odvédí ke spotřebě nebo se dočístí na konečný obsah kyslíka o sobě známým způsobem.Při způsobu čištění snrového dusíku podle vynálezu se proud surového dusíku 2 odplynu rektifikeční kolony vede na sání dmychadla, na...

Verneuilův hořák se sníženým radiálním teplotním gradientem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269247

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smíšek Václav, Dolejš Václav, Kment Vítězslav

MPK: C30B 35/00

Značky: radiálním, sníženým, horák, gradientem, teplotním, verneuilův

Text:

...nákladné, trysky umístěné blíže středu se přehřívají s pokud nejsou zhotoveny z vysokožáznýoh materiálů,musí být hořák opatřen vodnín chlazením, oož komplikuje celá výrobní zařízení.Přodněten vynálesu je Jednoduchý Vornsuilův hořák ee aníženým rsdiálním teplotnín gradientem, provedení tak, še výtokové otvory topněho plynu g Jsou buč všechny, nebo Jejich část nakloněny vo smčru výtoku plynu k ose hořák o 2 až 10 ůhlovýoh stupňů. Nanoněná otvory...

Suspenzní čistící a leštící prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265963

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novotný Josef, Vodáková Olga, Dolejš Václav, Čihák Bedřich

MPK: C11D 3/14

Značky: prostředek, suspenzní, lešticí, čisticí

Text:

...10 dílů trietanolaminu,3 až 10 dílů kyseliny olejové technické,5 až 10 dílů bezvodého síranu sodného,8 až 10 dílů oxidu hlinitého připraveného kalcinací kamence hlinitoamonného při teplotě 1 200 OC o zrnitosti menší než 60 nm,l až 3 dílů oxidu křemičitého se specifickým povrchem 175 až 225 m 2/g a o průměrné velikosti částic 12 až 15 nm nebo 2 až 6 dílů oxidu křemičitého se specifickým povrchem 100 až 150 m 2/g a s průměrnou velikosti části 25...

Způsob výroby amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258273

Dátum: 16.08.1988

Autori: Martinovič Viktor, Kropáček Jaroslav, Dolejš Václav, Konrád Jan, Uhlíř Josef, Malina Miroslav

MPK: C01C 1/04

Značky: amoniaku, výroby, způsob

Text:

...vodíku se zplyñujetechnickým kyslíkem obsahujícím nejvýše 1,25 mol. argonu, výhodně až 0,8 mol. ąrgonu.Při obvyklých podmínkách rektifikace zkapalněného vzduchu se pravidla získává kyslík obsahující 1,5 až 3 9 mol. argonu. Podmínky rektifikace určuje hlavně požadavek optimálního energetického režimu rektifikace, přičemž se méně přihlíží ke kvalitě kyslíku, která je pro požadované účely dostatečná.Při způsobu výroby amoniaku podle vynálezu...

Organická řídká maltová kompozice pro ukotvení šroubu v díře

Načítavanie...

Číslo patentu: 242864

Dátum: 15.03.1988

Autori: Poláeek Antonín, Klofcová Miluše, Dolejš Václav

MPK: E21D 20/02, C08L 67/06

Značky: kompozice, ukotvení, řídká, šroubu, organická, maltová, díře

Text:

...plnidel ve vyvážené kompozici s pryskyřičnou formulací,čehož výsledkom je u výhodné kompozíce zvýšení mezifázové pevnosti, jak je patrné z z měření síly potřebné k vytažení vzorku říoké malty z hladkostěnných nąpodobenýchvývrtů, oproti pevnostem dosaženým s běžnými polyesterovými zesítovanými kompozicemi,používanými pro ukotvování řidkými maltami tj. kompozice, ke kterým není přidána voda,stejně jako kompozicemi obsahujícími vodu popsanými...

Způsob čištění kamence hlinitoamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 236269

Dátum: 01.02.1988

Autori: Matoušek Pavel, Smíšek Václav, Dolejš Václav, Pařízek Bedřich, Urbánek Ludvík, Rytíř Zdeněk, Charvát Jiří, Müller Karel, Kment Vítězslav, Tvrdek Jiří

MPK: C01F 7/76

Značky: kamence, hlinitoamonného, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení počtu rekrystalizací při čistění kamence hlinitoamonného krystalizací. Účelu bylo dosaženo podle vynálezu vedením krystalizace v redukčním prostředí při minimální hodnotě standartního redoxního potenciálu E°H +0,78V.

Obvod pro automatické předečítání instrukce do instrukčního registru operačního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243281

Dátum: 15.11.1987

Autori: Urban Jioí, Dolejš Václav, Novotný Pavel

MPK: G06F 9/32, G06F 9/00

Značky: předečítaní, obvod, instrukčního, procesoru, automatické, operačního, instrukce, registru

Text:

...adresy, jejíž vstup je spojen s výstupem 81 prepínače 8 nove adresy. První datový vstup prepínače 8 nové adresy je pripojen jak k výstupu 101 sčítačky 10, tak k prvnímu datovému vstupu prepínače 11 adresy, jehož výstup 111 je pripojen na vstup paměti 9 adresy. Na druhý datový vstup prepínače 11 adresy je pripojen nejen adresový vstup 13 celeho obvodu,ale také první datový vstup prepínače 3 degradace. Na tretí ovládací vstup prepínače 11 adresy...

Spôsob výroby modifikovaných polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 243909

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dolejš Václav, Rytío Zdenik, Paoízek Bedoich

MPK: C08L 31/06, C08L 31/08

Značky: spôsob, modifikovaných, polyesterových, živíc, výroby

Text:

...živicami, ktoré obsahujú karb-oxylonxzé skupiny, .ako je napr. kalatúna.Ako -dioly iaž po-lyoly .na výrobu polyesterových živic jiodlo tohto vynálezu Inožno použit všetky známe dioly až polyoly používané na výrobu klasických valkycloxr, 115.j.mii však glycerol, tríínetylolproujxñn, peniaerytritol, dipentaerytritol, trimetyloletán, dietyléítglylíol, neopentylgglykol, jiropylénglykol, diproxpylénjzlykol, butáií-dioly a iné.Alkydy podľa...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 237383

Dátum: 01.08.1987

Autori: Dolejš Václav, Hác Jaroslav

MPK: B01F 5/00

Značky: směšovač, staticky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického směšovače šroubového, který sestává ze dvou šroubovitě uspořádaných plochých pásů s opačným směrem rotace a trubky nebo tyče, která je umístěna v ose pláště směšovače, přičemž vnitřní šroubovitý pás je pevně navinut na vnitřní trubce nebo tyči a vnější pás přiléhá k vnitřní stěně pláště. Vnitřní a vnější šroubovitě uspořádané ploché pásy jsou pevně spojeny. Je výhodné, aby pracovní prostory vymezené oběma šroubovitě...

Způsob izolace sloučenin arsenu z odpadní vody z výroby kypových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248792

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrubý Václav, Wildová Jana, Šnajdr Petr, Dolejš Václav

MPK: C02B 1/23

Značky: sloučenin, arsenu, odpadní, izolace, výroby, kypových, způsob, barviv

Text:

...uvedené nevýhody lze odstranit způsobem izolace sloučenin arzénu z odpadní vody z výroby kypových barviv podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je ~ za určitých podmínek stechiometrického poměru vápníku k arzénu - vypuštění operace chlorace. Tento způsob spočíva v tom, že se k odpadnĺ vodě přidá suspenze hydroxidu vápenatého v molárním poměru vápníku k arzénu 1,51 až 2,0 l, s výhodou 1,55 až 1.6021 a vyloučená pevná fáze se oddělí od odpadní...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234796

Dátum: 15.01.1987

Autori: Andrus Ludvík, Domalíp Vratislav, Pošíval Jaromír, Kubička Rudolf, Dolejš Václav, Vrzáň Josef

MPK: C01B 3/32

Značky: výroby, generátorového, plynů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby generátorového plynu parciální oxidací ropných nebo/a dehtových surovin, vroucích v rozmezí teploty varu atmosférického a vakuového destilačního zbytku, při kterém se vstupní surovina parciálně oxiduje přídavkem kyslíku v množství 0,76 až 0,95 mn3, párou v množství 0,3 až 0,6 kg a kyslíčníkem uhličitým v množství 0,001 až 1 mn3 na 1 kg vstupní suroviny. Přitom se snižuje produkce sazí z 2,75 až 3,5 % na hodnotu...

Způsob výroby práškovitého oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236434

Dátum: 01.06.1986

Autori: Freudl Antonín, Dolejš Václav, Kment Vítězslav, Smíšek Václav

MPK: C01F 7/32

Značky: práškovitého, hlinitého, způsob, oxidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zvýšení účinnosti kalcinace síranu hlinito amonného při teplotách 500 až 1 400° C. Tohoto cíle dosáhne postupem, při kterém reakční směs postupně prochází nejméně dvěma stupni kalcinačního prostoru, přičemž teplota v každém následujícím stupni je nejméně rovna teplotě v předcházejícím stupni. Nejméně v jednom případě se mezi dvěma sousedními stupni odvádějí z kalcinačního prostoru plynné zplodiny rozkladu. Postup lze výhodně...

Jemnozrnná surovina pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219959

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kment Vítězslav, Smíšek Václav, Rytíř Zdeněk, Měkota Fratišek, Dolejš Václav

Značky: keramiku, oxidů, surovina, bázi, speciální, jemnozrnná, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu jemnozrnné suroviny pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého. Dosahuje jemnozrnnou surovinu pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého, kterou lze připravit tepelným rozkladem kyslíkatých hlinitých solí za přídavku látek s desintegračním účinkem, které se při teplotě kalcinace rozkládají na plynné produkty.