Dokoupil Ludvík

Zařízení na ukládání odpadu se signalizací jeho hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269099

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dokoupil Ludvík

MPK: C14B 1/14, C14B 17/14, A43D 8/50...

Značky: hmotnosti, odpadů, zařízení, signalizaci, ukládání

Text:

...dojít k netěsnáau usazení. současně je zaručene rychlá e jednoduchá nanípulaca s odpední nádobou pří jejín ueazování a vyjíaání. Nezsnedbetelnýn pokrokovýa prvkea je zde aožnoet eeřízení eígnalízaoe haotnoetí na potřebnou hodnotu. Je tak epolehlívá zajíátáno dodržaní pracovních podmínek pracujících a zy 1 ášt§ažen,neboř jednía z důležítých prvků hygieny práce je podaínka, aby ženy nezvedely břeaena přeeehující hmotnost 1 kg.Příkladná...

Odsávací zařízení brusného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266774

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šplíchal Ivo, Dokoupil Ludvík

MPK: B24B 55/06

Značky: prachu, zařízení, brusného, odsávací

Text:

...na frémě stroje a sestává z lapeče l prachu, ktorý zasahuje k brusným prvkům stroje a z jehož spodní části vyústuje spojovací část g vytvořená ve formě potrubí, která přechází do vstupní části eeparátoru 1 prachu. Separátor 2 prachu, umístěný ve spodní části trámy, je vytvořený jako uzavřená skříš rozdělená uvnitř přepážkou lg se štěrbinou łê na vstupní a výstupní prostor,opatřená ve spodní části vstupního prostoru vyjímatelnou zásuvkou...

Separátor prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266694

Dátum: 12.01.1990

Autor: Dokoupil Ludvík

MPK: C14B 17/14, C14B 1/14

Značky: prachu, separátor

Text:

...pohledu, V částečném řezu.Separátor prachu sestává z přívcdní hubice 1, v níž je vytvořen otvor ll zakrytý víkem lg příchyceným šrouby 13. Přívodní hubice 1 navazuje na sací hrdlo ll vytvořené v tělese Q ventilátoru g, přičemž na toto těleso 2 je upevněno výfukové hrdlo g vytvářející prostor 2, na jehož Spodní části je vytvo~ řena dosedaci plocha lg, na níž je přes podložku 15 a upínací n cyklon lg ve tvaru komolého kužele,orientovaný...

Spodní podávací válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 262186

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dokoupil Ludvík, Šplíchal Ivo

MPK: C14B 17/06

Značky: podávací, válec, spodní

Text:

...jádro je na obou koncích ukončeno čepy, na nichž jsou nasazena ložiska uložená v tělesech, opatřených na dosedací ploše středicími pery.Pokrok dosažený řešením podle vynálezu spočívá v odstranění nebezpečí odštípnutí pryžové vrstvy z válce, nedochází tim k jeho poškození, které má za následek vy 4řazení válce. Zároveň je odstraněno nebezpečí poškození štípaciho nože kovovým povrchem podavacího válce, které by mělo za následek snížení...

Podávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262150

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dokoupil Ludvík, Šplíchal Ivo

MPK: C14B 1/14, C14B 17/06

Značky: zařízení, podávací

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je Zobrazeno na priložených výlkresech,kde na obr. 1 je nárysný pohled .na zařízení je na obr. 2 je bonkorysný řez umožňující pohled na stestaveni jeho kinemntické soustavy.Podávací zařízení spodní sestává Ze svisle postaveného rámu 1 nesouícího spo-dní prudávací valec, vedeného mezi na frémě upevněnou levou a pravou konzolou 2, 3 pomocí tří ložísek 4, 4, 4. Na jedné straně rámu 1 jsou situovaný nepřesuvně a...

Zařízení pro vedení pásového štípacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 262049

Dátum: 10.02.1989

Autor: Dokoupil Ludvík

MPK: C14B 1/18

Značky: zařízení, pásového, vedení, nože, štípacího

Text:

...štípací nůž 1 ustavený na pracovní hodnotu vysunutí nože Q je veden mezi vodíoími lištami g z nichž jedna je upevnšna na trémě gl štípaoího stroje a druhá na výklopném stavite 1 ném nosiči. Na zadní hranu 2 ětípacího nože 1 dosedají levá a pravá opěrná kladka 3, 2 uloženáaočně na vahadle Q. Na vahadle Q v jeho příčné ose je situována prostřední opěrná kladka lg a to tak, že mezi zadní hranou 2 štípacího nože 1 a opěrným čelem prostřední...