Doehner Robert Francis

Spôsob prípravy 5- a/alebo 6-substituovaných esterov kyseliny hydroxybenzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 286835

Dátum: 21.05.2009

Autor: Doehner Robert Francis

MPK: C07C 49/00, C07C 51/09, C07C 45/00...

Značky: 6-substituovaných, hydroxybenzoovej, přípravy, spôsob, kyseliny, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa jednostupňový spôsob výroby zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R je C1-C6 alkyl a R1 a R2 sú každé nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, pri ktorom sa uvedie do reakcie zlúčenina všeobecného vzorca (II), kde R je C1-C6 alkyl a X je halogén alebo OCOCH3, so zlúčeninou všeobecného vzorca (III), kde R1 a R2 sú každé nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, v prítomnosti soli C1-C4 karboxylovej kyseliny a rozpúšťadla. Zlúčeniny vzorca (I) sa môžu...

Spôsob prípravy 2,3-pyridíndikarboxylátových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283297

Dátum: 22.04.2003

Autor: Doehner Robert Francis

MPK: C07D 213/79

Značky: přípravy, spôsob, 2,3-pyridíndikarboxylátových, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2,3-pyridíndikarboxylátových zlúčenín všeobecného vzorca (I), ktorý zahŕňa kondenzáciu alkylvinyléteru s Vilsmeierovým činidlom, reakciu vzniknutého medziproduktu s oxalacetátom a následne so zdrojom amoniaku.

Spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279455

Dátum: 04.11.1998

Autori: Barton Jerry Michael, Doehner Robert Francis

MPK: C07D 207/34, C07D 207/36, A01N 43/36...

Značky: spôsob, zlúčenín, 1-(alkoxymetyl)pyrolových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde všeobecné substituenty X, Y, Z, W a R11 majú význam uvedený v hlavnom nároku, pri ktorom sa 1-H-pyrolová zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné substituenty majú uvedený význam, nechá reagovať s di(alkoxy)metánom, dimetylform-amidom a oxychloridom fosforečným v prítomnosti aprotického rozpúšťadla. Na vzniknutú reakčnú zmes sa potom...

Spôsob prípravy dialkyl-2,3-pyridíndikarboxylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279565

Dátum: 06.10.1993

Autor: Doehner Robert Francis

MPK: C07D 213/80

Značky: dialkyl-2,3-pyridíndikarboxylátu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy dialkyl-2,3-pyridíndikarboxylátu so všeobecným vzorcom (I), kde R1 a R2 predstavuje nezávisle fenyl alebo C1-C4alkyl, prípadne substituovaný fenylom, a Y a Z nezávisle predstavuje vodík alebo C1-C4alkyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogénmi alebo C1-C4alkoxyskupinami, pri ktorom sa alfa,beta-nenasýtený oxím so všeobecným vzorcom (II), kde Y a Z majú význam uvedený pri vzorci (I), nechá v prítomnosti kyseliny,...

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrolov, medziprodukty, 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrol, spôsoby ochrany rastúcich rastlín, ničenie hmyzu, nematód a roztočov a prostriedky na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281358

Dátum: 15.07.1992

Autori: Doehner Robert Francis, Kuhn David George, Barton Jerry Michael, Kameswaran Venkataraman

MPK: C07D 207/22, A01N 43/36, C07D 207/34...

Značky: rastlín, výroby, účel, ničenie, prostriedky, spôsoby, medziprodukty, pyrolov, rastúcich, nematód, spôsob, roztočov, ochrany, pyrol, hmyzu, 2-aryl-5-(trifluórmetyl

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolov všeobecného vzorca (IV), kde R1 je alkyl s 1 až 6 C W je CN, NO2 alebo CO2R2 X je Br, Cl alebo I L je H alebo halogén M a R sú nezávisle H, alkyl s 1 až 3 C, alkoxy s 1 až 4 C, alkyltio s 1 až 4 C, alkylsulfinyl s 1 až 4 C, alkylsulfonyl s 1 až 4 C, CN, NO2, Cl, Br, F, I, CF3, R3CF2Z, R4CO alebo NR5R6 a ak sú M a R v susedných polohách, môžu spoločne s uhlíkovými atómami, na ktorých sú naviazané,...