Dóczy Anton

Podpera rúrok výmenníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256597

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Kazimír, Dóczy Anton

MPK: F23C 11/02

Značky: tepla, podpera, výmenníkov, rúrok

Text:

...Zvolena akosi zliatinovej ocele musi vyhovovat pre súčiastky vystavené teplotám pracovného prostredia do 1000 C a musí odolávat pôsobeniu sírnatého prostredia bez náznakov korózie. Tejto požiadavke vyhovuje najviac oceľoliatina s obsahom chromu 19 až 22 0/0.Na pripojených výkresoch na obr. 1 je V reze nakreslený nárys parného kotla s dvomi flui-dnými ohniskami umiestnenými nad sebou. Na obr. 2 a 3 je v náryse a pôdoryse znázornený detail A so...

Zariadenie pre impulzné čistenie regeneratívneho ohrievača vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238878

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Dóczy Anton, Muráni Ján

MPK: F22B 37/00

Značky: impulzné, regeneratívneho, vzduchu, čistenie, ohrievača, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia regeneratívnych ohrievačov vzduchu od nánosov popola impulzným spôsobom. Predmetom vynálezu je riešenie umiestnenia výstupných hubíc usmerňujúcich tlakovú vlnu na rotor regeneratívneho ohrievača vzduchu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rázová rúra sa prostredníctvom rozdeľovacieho kusa rozvetvuje do dvoch impulzovodov zakončených výstupnými hubicami umiestnenými nad a pod...

Zariadenie na kombinované a súčasné spaľovanie pevných, kvapalných a plynných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 216851

Dátum: 31.10.1984

Autori: Dóczy Anton, Bobovnický Josef

Značky: kombinované, kvapalných, pevných, súčasné, plynných, zariadenie, palív, spaľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kombinované a súčasné spaľovanie pevných, kvapalných a plynných palív, vyznačujúce sa tým, že tvorí kompaktný celok tak, že do nosnej obvodovej krabice (1) chladenej vzduchom sú zabudované hubice (2) na dopravu zmesi vzduchu a prášku pevného paliva, hubice (3) na dopravu vzduchu alebo zmesi vzduchu a plynného paliva, hubica (5) na dopravu vzduchu alebo zmesi vzduchu a rozprášeného kvapalného paliva a hubica (7) na dopravu vlhkých...

Zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218163

Dátum: 15.09.1984

Autori: Muráni Ján, Štuller Juraj, Zuzčák Karol, Bobovnický Jozef, Dóczy Anton

Značky: výhrevných, zariadenie, tlakovou, parných, impulzné, ploch, kotlov, čistenie, vlnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia vonkajšieho povrchu rúrok výhrevných plôch. Predmetom vynálezu je riešenie vlastného zariadenia pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zariadenia tvoreného impulznou komorou, rázovou rúrou, impulzovodom a výstupnou hubicou sa privádza cez plynovú a vzduchovú trasu a cez zmiešavací kus výbušná zmes, ktorá sa...

Zariadenie pre chladenie hubice impulzného čistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 224189

Dátum: 01.07.1984

Autori: Muráni Ján, Dóczy Anton

Značky: chladenie, hubice, impulzného, čistenia, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre chladenie hubice impulzného čistenia zaústenej do parného kotla plynotesným spôsobom vyznačujúce sa tým, že vonkajší plášť hubice (6) spolu s prstencovou komorou (4) je plynotesne spojený s telesom hubice (5) pričom prstencová komora (4) je cez nátrubok (3) a prívodné potrubie (8) prepojená s výtlačným potrubím (9) vzduchového ventilátora (1).