Dobrovolný Jan

Způsob zpracování amorfní formy disazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266632

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kvapilová Lenka, Sotona Vladimír, Dobrovolný Jan, Chlost Milan

MPK: C09B 67/48

Značky: disazopigmentů, amorfní, způsob, zpracování, formy

Text:

...kyanoskupinou a B je fenyl substituovaný jednou až třemi skupinami jako je chlor, metyl-,metoxy-, kyano-, nitro-, karbmetoxy-, karbetoxy- nebo karboxamidickou skupinou se amorfní forma azobarviva obecného vzorce I převede na formu krystalickou zahříváním za zvýšeného tlaku do 600 kPa, při teplotě 100 až 150 °C v prostředí alifatických alkoholů s počtem uhlíků 1 až 3 případně ve vodněalkoholickém prostředí nebo i v samotné vodě.Účinek...

Způsob přípravy dikarboxydisazobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266083

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bartošek Jan, Popová Eva, Dobrovolný Jan, Kindl Jiří, Weisbauer Václav

MPK: C09B 31/047

Značky: způsob, dikarboxydisazobarviv, přípravy

Text:

...Ve 2. fázi kopulacese roztok diazoniové soli přidává takovou rychlostí, aby byl V reakční směsi stály mírný přeąmek diaz. solí, přičemž kopulace je ukončena, zůstane-li v reakční směsi po dobu 20 až 30 minut od poslední dávky diazoníové soli její míxný přebytek určený intenzitou zabarvení při tečkovací reakcí s H-kyselinou (ruční řízení kopulace) nepo indikovaný potenciálem zlaté elektrody (automatické řízení). Kopulace je tak provedena za...

Způsob sledování změny střední velikosti částic diazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264477

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novák Antonín, Dobrovolný Jan

MPK: C09B 67/20, G01J 3/42

Značky: velikostí, diazopigmentů, změny, částic, střední, způsob, sledování

Text:

...při použití přístroje pracujícíhona principu kvasielastickáho rozptylu světla. Ve většině případů však převod parametruP na střední velikosti částic není nutny, ale postačuje využívat předem zjištěných závislosti sledovaných vlastností pigmentu (vydntnosti, odstínu) na hodnotě parametru P.Popsąná metoda sledování změn středních velikosti částic je dostatečně rychlá, aby mohla sloužit ke kontrole procesu rekrysteliznce piqmentů obecného...

Způsob přípravy azopigmentů – laků se sníženou prášivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264245

Dátum: 13.06.1989

Autori: Vodák Josef, Chmelík Josef, Dobrovolný Jan, Kristek František

MPK: C09B 63/00

Značky: azopigmentu, prášivostí, přípravy, sníženou, laků, způsob

Text:

...lze využít tím zpuso bem, že přídavkem levného anorganického substrátu se vydatnost pigmentu upraví na úroveň obdobných běžně užívaných pigmentů, což má pro výrobce příznivý ekonomický efekt. Substrát, jako je např. síran barnatý, nebo hydroxid hlinitý , lze přidat v množství do 15 /o hm k suspenzi pigmentu před filtrací, k pasivní komponentě před kopulací, nebo jej lze vyloučit až v kopulační suspenzi z příslušných rozpustných solí....

Směsné azokondenzační pigmenty žlutých odstínů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257028

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bartošek Jan, Dobrovolný Jan

MPK: C09B 43/136

Značky: odstínů, výroby, pigmenty, žlutých, azokondenzační, jejich, směsné, způsob

Text:

...směsi nitrolátek. Směs 2-toluidinu 4-toluidinu a 3-toluidinu v poměru cca 60364, získaná z toluenu nitrací a redukcí směsi nitrotoluenů. směs 2-karbetoxyanilinu,3-karbmetoxyanilinu a 4-karbetoxanilinu v poměru 286 B 4, připravená nitrací a redukcí benzoanu etylnatého. Směs 2-acetaminoanilinu a 4-acetaminoanilinu v poměru 3070 připravená nitrací acetanilidu v prostředí kyseliny octové a redukcí směsi nitrolátek, případně směs stejných látek V...

Způsob přípravy vakcíny proti pseudomonádovým infekcím

Načítavanie...

Číslo patentu: 246740

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dobrovolný Jan, Oehák Viktor, Schumacher Klaus Peter, Kujaník Stanislav, Poskoeil Jaroslav, Majer Jaroslav

MPK: C12R 1/385, C12N 1/20, A61K 39/104...

Značky: proti, způsob, vakcíny, přípravy, pseudomonádovým, infekcím

Text:

...pomnoženy hloubkovo-u kultivací ve velkých objemech, aby výchozí materiál byl homogenní. Vakcína podle vynálezu po aplikaci 3 dávek spolehlivě chrání laboratorní zvířata proti infekcím vyvolaným Pseudomonas aeruginosa.Vakcína je určena k prevenci pseudomonádových infekcí, především v nemocničních zařízeních, kde snížení výskytu pseudomonädových infekcí představuje zároveň i snížení komplikací a smrtnosti. ejí uplatnění V praxi přinese...

Veľkopriemerový žakarový stroj na pletenie nerezaného plyšu dvojito viazaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 245527

Dátum: 15.12.1987

Autori: Slavík Vlastimil, Dobrovolný Jan, Plecháeek Václav

MPK: D04B 9/12

Značky: veľkopriemerový, nerezaného, viazaného, plyšu, žakárový, stroj, dvojito, pletenie

Text:

...1. Na hornej ploche zámkovej sústavy 23 tanierového lôžka 17 sú pevne uchytené držiaky 9, na ktorých sú prestaviteľne uložené navádzacie vodiče G. Na zámkove sústave 23 tanierového lôžka 17 pri každom pracovnom systéme 18 je priskrutkovaný stabilizátor 8 plyšovej nite 14 prostredníctvom pružného ramena 16. Na zámkovej sústave 23 tanierového lôžka 17 pod zaisťovacou skrutkou 22 ovládače tanierových hustôt 13 je uchytený tryskový...

Spôsob riadenia vertikálnej štruktúry varikapov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245520

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dobrovolný Jan, Slavík Vlastimil, Plecháeek Václav

MPK: H01L 21/02

Značky: riadenia, struktury, vertikálnej, spôsob, varikapov

Text:

...pracovnom režime sa experimentálne overí rozptyl odporu epltaxnej vrstvy a jeho rozloženie na grafitovej podložka. Hodnota odporu epitaxných dosiek sa určuje z pilotnej kremíkovej dosky tak, že Pilotná kremiková doska sa spracuje na diódy a presná hodnota špecifického odporu sa určuje z priebehu koncentračného pro 4filu. Podľa výsledkov nameranej hodnoty špecifického odporu pilotoveľ kremíkovej dosky sa extrapoláciou priraďuje...

Elektronický uzáver s magnetickým kľúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244320

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dobrovolný Jan, Machová Marta, Janeeek Pavel

MPK: G08B 7/06

Značky: kľúčom, magnetickým, elektronický, uzáver

Text:

...z nemagnetického materiálu sú uložené permanentné magnety 11 valčekového tvaru, pomocou ktorých je zakódované 24 miestne dvojkové číslo rôznou orientáciou ich magnetických polí. Toto dvojkové číslo dáva možnost zhotoviť 274 z 16 777 216 tvarovo rovnakých klúčov, odišujücich sa od seba rôznou orientáciou jednotlivých magnetických polí. Za účelom zaistenia jednoznačnej polohy magnetického klúča 1 oproti snímaču 2 elektronického uzáveru je...

Kontejner k přepravě sypkých, granulovaných a zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241273

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kaeín Jan, Spanilý Jaroslav, Krásný Jaroslav, Koivka Jan, Dobrovolný Jan, Pokorný Milie, Ryba Jioí

MPK: B65D 88/28

Značky: zrnitých, přepravě, granulovaných, kontejner, materiálů, sypkých

Text:

...vyprásdňovet jeho obsah přímo na dopravním prostŕedku, aniž by se s ním muselo nějak manipulovat. K vyprazdňování různých sypkých,granulovaných e zrnítých materiálů a výrobků slouží žlaby o různé velikosti a uspořádánífle požadavků na způsob e rychlost vyprazdňování. Hnací sílu pro vyprazdňování může vytvářet vzduch, popřípsdě jiný vhodný plyn o tlaku maximálně 5 000 Pa e množství podle Ákapacity a délky vyprazdňovacích žlabů, maximálně...

Ozvučnice s kardioidní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244103

Dátum: 15.07.1987

Autori: Motáeek Tomáš, Dobrovolný Jan, Veverka Miroslav

MPK: H04R 9/06

Značky: ozvučnice, kardioidní, charakteristikou

Text:

...průměr 2 a akuatickou impedancl g,blokovanou v přenosovém pásmu hmotou g.K zadní stěně membrány dynamického reproduktoru 1 přiláhá první dutina | e ekuetickou kapacitou 94. Do vnějšího akustického pole istí první akustický tärblnový eyetőm i chorskterizovaný prvním akuaticląfm odporom g, e první akustíckou hnotou 1,. Hloubka ozvučnlce .je označenia písmenem g. Na obr. 2 ,je uvedená charakteristika.závislosti akuetickiho knltočtu olvudnlco z...

Průtočný extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239478

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stoupal Petr, Halámek Ivan, Hammer Vladimír, Dobrovolný Jan

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočný, extraktor

Text:

...části uravřena zdtkou se vstupom kapaliny a ve své spodní časti dalěí zdtkou, nasasenou na tělo mechenickć části sxtraktoru, do něj je zaúetěna výstupní trubice a a něj vyústuje koncový ěroub.Základní výhoda prdtočnáho extraktoru podla vynález spočíva v dosežení intenzívního oirkulačního pohybu směsi obou fází během extrakce. Prostorove uspořádání extraktoru je ŕeěano tak, aby podělná osa výstupní trubice byla souhlasna s vertikálním směrem....

Způsob přípravy stilbenových azobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 237942

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kvapilová Lenka, Tuťálek Jiří, Dobrovolný Jan, Němec Jaroslav

MPK: C09B 56/04

Značky: způsob, stilbenových, přípravy, azobarviv

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stilbenových azobarviv ze 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové kyseliny a aromatických aminolátek nebo aminoazolátek za přítomnosti redukujících cukrů tak, že se v průběhu kondenzace, popřípadě po ní, dávkuje do reakční směsi směs obsahující monosacharidy a oligosacharidy s úhrnnou koncentrací redukujících cukrů 30 až 800 g/l, vyjádřeno v glukózovém ekvivalentu na 1 mol použité 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové kyseliny,...

Způsob přípravy azokondenzačních pigmentů žlutých odstínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219960

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dobrovolný Jan, Bartošek Jan, Kvapilová Lenka, Weisbauer Václav

Značky: způsob, přípravy, odstínů, pigmentů, azokondenzačních, žlutých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy azokondenzačních pigmentů žlutých odstínů obecného vzorce I R arylovou skupinu popřípadě substituovanou jednou až třemi skupinami volenými ze souboru zahrnujícího atom chloru nebo bromu, methylovou skupinu, methoxyskupinu, ethoxyskupinu, fenoxyskupinu, trifluormethylovou skupinu, nitroskupinu, karbmethoxyskupinu, kyanoskupinu, acylaminoskupinu, arylaminoskupinu, alkylkarbamoylovou a arylkarbamoylovou skupinu, A arylenovou...

Retardéry tuhnutí povrchové vrstvy cementových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222493

Dátum: 01.10.1985

Autori: Dobrovolný Jan, Kadlecová Jana, Filip Miloslav, Hromádko Zdeněk

Značky: povrchové, výrobků, retardéry, vrstvy, cementových, tuhnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Retardéry tuhnutí povrchové vrstvy cementových výrobků obsahující polymerní organické látky, anorganické plnivo, povrchově aktivní látky a vícesytné alkoholy. Způsobují zpomalení tuhnutí cementu a splňují i požadavek snadného vymývání retardované povrchové vrstvy a snadného odstranění zbytků přípravku z kovové formy.

Způsob přípravy azokondenzačních pigmentů žlutých odstínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216451

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dobrovolný Jan, Weisbauer Václav, Brabenec Ladislav, Kvapilová Lenka, Bartošek Jan

Značky: pigmentů, přípravy, odstínů, azokondenzačních, způsob, žlutých

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava azokondenzačních pigmentů vzorce kde R je aryl a A a B arylen, případně dále substituované skupinami nemajícími solubilisační charakter, kondenzací dichloridů dikarboxylových kyselin s aromatickými aminy. Kondenzace se provádí v prostředí prostém přidávaných bázických látek.