Dobrota Milan

Čelne sústružiace vreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 269503

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23B 19/02

Značky: čelně, sústružiace, vřeteno

Text:

...podľa vynálezu je vytvorené z púzdra 1 opatreného pripojovacou prirubou l a vonkajším drážkovanim, na ktoré je nasunuté púzdro g odpružené pružinou 3, ktoré sa opiera o podložku 2, pripojenú skrutkami Q k púzdru g.K stene púzdra g je pripojený čap 1, na ktorom je v dutina púzdra 1 zavesené dvojramenné páka 2. Jej kratšie rameno je prostrednictvom čapu lg a dvoch kameňov lg,suvne uložené v drážke púzdra 1 a dlhšie rameno páky 2 je pomocou...

Automatické upínacie zariadenie ľubovolne natáčavé na otočnom stole

Načítavanie...

Číslo patentu: 269016

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23B 15/00

Značky: zariadenie, automatické, otočnom, upínacie, natáčavé, ľubovoľné, stole

Text:

...lg, nad kto rým je uložený ručný rozvádzać lg 5 pripojovacou doskou ll hydrauliky. K základovej doskeQ je z boku prípevnená rozvodná kocka 5 hydrauliky. Uvládacle zariadenie pre natáčanie hydraulického upínača je zostavené z hrebeňa lg pružne uloženého v dutine ovládacej ty če 22, kinematicky spojenej 5 hydromotorom 21, uloženým v operačnej hlave 52, ktorá je nesená posuvovou jednotkou 55 so spätným pracovným posuvom, ako aj z dvoch...

Zariedenie na vyvrtávacie operácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267087

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 1/14

Značky: operácie, zariedenie, vyvrtávacie

Text:

...operácie(57) Zariadenie na vyvrtávacie operácie, 2 / ID zostavené zo zariadenia na orientácia vretena a adaptora otočného stola s upínacou doskou J pre upĺnače, opatreného dvojpolohovým hyd- łV raulickým rozvádzačom s prvou vratnou pruži- F 7 nou a elektromaqnetom, ktorý je ovládaný 4 mikrospinačom, umíestneným na spevňovacom ĺe valci adaptora, pričom spevňovací valec je napojený na mechanický rozvádzač s druhou 5 vratnou pružinou a...

Priamočare polohovacie a upínacie zariadenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263191

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 1/14

Značky: priamočare, zariadenie, obrobkov, upínacie, polohovacie

Text:

...vedľa nich indexovacie valce 3 v počte pre každú pracovnú polohu upinacich dosiek lg. vedla krokovacieho valca lg je zapustené vodiace lišta lg. od spodnou časťou stola li je pripojená lišta lg k nosnikom lg.Upínacia doska lg je opatrená axiálnym dorazom 2 obrobku 32 a na oboch stranách opierkami3 s trieskovýmí krytmi l. zo spodnej strany upinacich dosiek lg sú na ich koncoch pripojené kamene Q, v ktorých sú z hornej strany upinacich dosiek...

Integrovaný hydraulický obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259367

Dátum: 17.10.1988

Autor: Dobrota Milan

MPK: F15B 11/20

Značky: hydraulický, obvod, integrovaný

Text:

...6, 12, 15 hydromotora 7, 11,16, o zdvih piesta 21, 25, avšak zápich 23,27 na druhej piestnici 22, 26 týchto hydromotorov 11, 16, sa prekrýva so zberným kanálkom odtoku 32, vytvorenom v zadnom veku 26, 24 hydromotora 11, 16, zatiaľ čo prvý hydromotor 7, je opatrený jedinou piestni 4cou 4, ktora prechádza predným vekom 6 a je opatrena zápichom 5, vzdialeným od rozvodného kanálku 3 tlaku v prednom veku 6 hydromotora 7 o zdvih piesta 19 a...

Integrovaný hydraulický obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259366

Dátum: 17.10.1988

Autor: Dobrota Milan

MPK: F15B 11/20

Značky: integrovaný, hydraulický, obvod

Text:

...11. 15 dva zápichv SL 10, 13, 14, z ktorých jeden zäpich 11, 14 je vzdialený od rozvodného kanálku 3 tlaku. vytvoreného v prednom veku 12. 16 hvdromotora 24. Z 6, o zdvih piesta 23, 25 a druhý zápich 9. 13, sa prekrýva so zberným kanalkom odtoku B, vytvorenom v prednom veku 12, 16 hydromotora 24, 28, zatial čo piestnica 4, 18 prvého hydromotora 22 a posledného bydromotora 28, sú na obvode opatrené jediným zápichom 5, 17, ktorý je u prvého...

Hydraulická samostavitelná opierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257103

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 3/08

Značky: opierka, hydraulická, samostavitelná

Text:

...opierky podľa vynálezu sa dosiahlo to, že sílu aretačnélvo klina možno nastaviť veľmi presne, so zaručenou stálosť-ou nastavenia,a to, že funkcia hydraulickej samostavitel 4Príklad koušâtrukčného usporiadania hydraulickej samostavitelnej opierky podľa vynálezu je znázornený vo výkresovej časti V reze nárysného pohľadu.Hydraulické samostavitelná opierka je vytvorená z telesa 4 Liholníkového tvaru, ktorého jedno rameno je upravené pre pružné...

Zariadenie na automatickú kontrolu vykonania operácií pracovnými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255315

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dobrota Viktor, Dobrota Milan

MPK: B23Q 11/00

Značky: jednotkami, pracovnými, operácií, automatickú, vykonania, zariadenie, kontrolu

Text:

...dojde napr. sedenielĺlll nástroja a pri vhodnom medzioperečnozm včlenení slúži k iachrune nástroja nasledovnej operácie. Koncepčné riešenie kontrolného zariadenia »podľa vyuálezu prináša hlavne tieto prednosti výmbnú jednoduchosť a technologičntosi, tunkčnú spoľahlivost a ioperatívnjost k (lalšej činnosti po ohláseni poruchy technologického zariadenia.Príklad konccpčnéht riešenia. zarizadertin podľa vynálezu jo znízçirrlený v pozdĺžnctn reze...

Automatický stroj na opracovanie obrobkov počiatočnými operáciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252541

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dobrota Milan, Dobrota Viktor

MPK: B23Q 37/00

Značky: počiatočnými, operáciami, stroj, automatický, obrobkov, opracovanie

Text:

...nástrojov,pretože je vybavená veľkým počtom rezných britov. K úplnému opracovaniu svojich oboch strán absolvuje každý obrobokna otočnom stole dve obrátky, avšak s ohľadom na súčasné upnutie dvoch obrobkov v každom upínači, odoberie manipulátor z príslušného upínača, po každom delení otočného stola, jeden úplne opracovaný obrobok z oboch alebo viacej strán. Tým sa dosiahol vysoký výkon stroja.Príklad koncepčného usporiadania stroja je...

Skříň kolejového vozidla pro nekonvenční dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240750

Dátum: 15.08.1987

Autori: Betina Vladimír, Dobrota Milan, Ružieka Michal

MPK: B61D 17/00

Značky: skříň, nekonvenční, dopravu, kolejového, vozidla

Text:

...na střešních příčnících jsou zavěšeny podélné paždiky, na nichž jsou upevněny kazety stropu, které leží v rovině s dolním okra 240750jem krytu. Na sloupku a hranolcích je upevněna krycí lišta, tvořící s vnější plochou sloupku vedení pro tabule spouštěcích oken,přičemž horní hrana okna leží ve štěrbíně mezi kazetou stropu a dolním okrajem krytu, v níž je vedeno í křídlo posuvných dve ří.Přikladné provedení skříně kolejového vozidla pro...

Prístroj na impulznú kontrolu zalomenia nástroja výsuvným čidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 251975

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dobrota Milan, Dobrota Viktor

MPK: B23Q 17/00

Značky: impulznú, prístroj, nástroja, čidlom, výsuvným, kontrolu, zalomenia

Text:

...schematicky znázornný v bokorysnom reze na priloženom výkrese.Podľa vynálezu tvorí prístroj na impulznükontrolu zalomenia nástroja výsuvným čidlom nový typizovaný prvok jednoúčelových obrábacích strojov, ktorý je zostavený z vyhodnocovacieho zariadenia 5 zalomenia nástroja 1, suvne uloženého v plášti 8, spojeného piestnicou 7 s výsuvným valcom 9. vyhodnocovanie zariadenie 5 zalomenia nástroja 1 je zostavené z výsuvného čidla 2,ktoré je...

Vreteno jednoúčelových strojov obrábacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 250752

Dátum: 14.05.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 5/04

Značky: obrábacích, jednoúčelových, strojov, vřeteno

Text:

...tesnenim, alebo špeciálnymi krúžIkami, sú príliš rozmerné.Uvedený nedostatok je odstránený riešením podľa vynálezu, podstatou ktorého je,že vreteno je opatrené bezd-otylkovým tesnením v maske operačnej hlavy, ktoré je vytvorené ldvomi protibežnými skrutkovicovými dražkami v telesa vretena, oddelený 4mi od seba radiálnymi drážkami, pričom sžkrutkovicová wdražka pri vonkajšej stene masky, má opačný zmysel, ako je smer otáčania...

Zariadenie na opracovanie obrobkov zo smeru s obtiažnou prístupnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237704

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 1/26, B23Q 37/00

Značky: obtiažnou, obrobkov, zariadenie, směru, prístupnosťou, opracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je návrh zariadenia, ktoré umožní opracovať obrobok na JÚS s otočným stolom, zo strany výbehu nástrojov hlavného operačného smeru. Podstatou vynálezu je nosný rám (4) s hydraulickým valcom (1) a valcovým vedením (6), po ktorom sa presúva do rezu operačná hlava (5) s pracovnými vretenami (7), pričom nosný rám (4) je upevnený na veku (9) rotačného rozvodu (10) ot. stola (13) a mostom (8) ponad upínač (11) o tunelovú frému (12)...

Pinolová pracovná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237825

Dátum: 15.03.1987

Autori: Walter Jozef, Dobrota Milan

MPK: B23Q 1/30

Značky: pinolová, pracovná, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické zariadenie na vŕtacie, zahlbovacie, vyvrtávacie a závitovacie operácie s pracovným cyklom základným alebo vyprázdňovacím, s jedným alebo s viacej druhmi pracovných posuvov za sebou v jednom cykle, s možnými poskokmi medzi posuvmi. Zariadenie je zostavené z priamočiareho hydrovalca s dvomi piestnicami a z riadiaceho bloku jednotky. V prednej piestnici je uložený rotačný reverzačný motor a do zadnej piestnice je zasunutý zberač...

Stroj na opracovanie koncov obrobkov pred hlavnými operáciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235202

Dátum: 15.02.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23B 3/30

Značky: operáciami, koncov, hlavnými, opracovanie, obrobkov, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že operačné hlavy (2) protibežných pracovných jednotiek, z ktorých jedna je prestaviteľná (18), sú vybavené priamočiaro usporiadanými vretenami (8, 9, 10, 11) osadenými nástrojmi v technologickom slede operácií, medzi ktorými sa v takte stroja pohybuje nosič obrobkov s obrobkami (17), vytvorený nekonečným pásom (6), opatreným príchytkami (16) obrobkov (17) a hnacím krokovacím zariadením (15) . K pracovným...

Zariadenie na rotačné frézovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248462

Dátum: 12.02.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23C 1/025

Značky: rotačné, zariadenie, frézovanie

Text:

...na zariadenie.Podla vynálezu tvorí zariadenie na rotačné frézovanie nový samostatný stavebnicovýprvok jednoúčelových obrábacích strojov,ktorý je vytvorený z valcového otočného puzdra 6, v ktorom je excentricky uložené vreteno 1 V radiálnom ložisku 4 a radiálno-axiálnom ložisku 7. Čelo valcového puzdra 6 je opatrené ovládacou hlavou 5 a spevňovacĺm zariadením 2 nastavenej excentricity vretena 1 voči ose 19 otáčania valcovej skrine 22, v...

Obrábací stroj na opracovanie obrobkov počiatočnými operáciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 248096

Dátum: 15.01.1987

Autori: Walter Jozef, Dobrota Milan

MPK: B23B 39/22, B23Q 37/00

Značky: operáciami, stroj, počiatočnými, obrábací, opracovanie, obrobkov

Text:

...puzdra 4 vretena 24 k prevodovsj skrini 3 frézovacleho vretenika, má valcovü vodiacu plochu 23 s .perom 18 pre prírubu i 19 piestnice 16, pričom v dutine piestnice 16 s .piest-om, sú uložené radiálno-axiálne ložiská 8, 17 vretena 24, v prednej časti ktorého je vytvorená kuželová dutina 9 s perovou idrážkou 13, do ktorej je zasunutý êfrézovací tŕň 12 s perom, z čelnej strany ktorého je nasunutá pred frézu 11 »dobrus-ovacia podložka 10,...

Oválny polohovací stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 234802

Dátum: 15.01.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 1/14

Značky: oválny, stôl, polohovací

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná sa o zariadenie na presné polohovanie obrobkov posúvajúcich sa po oválnej dráhe, čím sa podstatne rozšíria technologické možnosti jednoúčelových obrábacích strojov a zjednodušia ich koncepčné usporiadania. Uvedeného účelu sa dosiahne vytvorením oválneho telesa (9, 13) s valivými dráhami a vodiacimi drážkami, v ktorých sú vedené upínacie dosky (8), spojené tiahlami (1) a presúvané do ďalšej polohy presuvným mechanizmom (10, 12). Zariadenie...

Zariadenie na ľubovoľné prestavenie polohy vretena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225167

Dátum: 15.04.1986

Autor: Dobrota Milan

Značky: ľubovoľné, vřetena, zariadenie, polohy, prestavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ľubovoľné prestavenie polohy vretena excentricky uloženého v otočnom valcovom puzdre, vyznačené tým, že valcové puzdro (12) je uložené radiálne v ložisku (11) skrine (10) a radiálno-axiálne v ložisku (16) skrine (14) a je opatrené prírubou (9) s indexovacími otvormi, do ktorých zapadajú strediace elementy (3) uložené na maske (8), a o ktorú sa opierajú spevňovacie elementy (6) masky (8), pričom stred valcového puzdra (12) je...

Automat na opracovanie obrobkov listového tvaru s malými vzdialenosťami obrábaných miest

Načítavanie...

Číslo patentu: 223663

Dátum: 15.03.1986

Autor: Dobrota Milan

Značky: tvaru, vzdialenosťami, opracovanie, automat, obrobkov, obrábaných, listového, malými, miest

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši koncepciu automatu na opracovanie obrobkov listového tvaru, u ktorých minimálna vzdialenosť obrábaných miest je menšia, než minimálna montážna rozteč vretien. Podstatou vynálezu je také usporiadanie stroja a také upínanie obrobku, ktoré umožňuje súčasné obrábanie obrobku z oboch strán. K upínaniu sa využíva prítlačný prstenec, axiálne pulzujúci v rytme stroja na vodiacich čapoch, pôsobením kruhovo usporiadaných hydraulických...

Adaptor otočného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: 218642

Dátum: 01.06.1985

Autor: Dobrota Milan

Značky: stola, otočného, adaptor

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptor otočného stola je riešený pre znásobenie pracovných polôh otočného stola polohovacieho. Uvedeného účelu sa dosiahne výškovým presúvaním upínacej dosky. Zariadenie je v podstate vertikálne usporiadaným hydraulickým valcom s pevným piestom (5) na nepohyblivej piestnici (1), ktorá je prírubou (10) upevnená na točnicu (9) otočného stola a s pohyblivým telesom valca (7), ktorý nesie na svojom veku upínaciu dosku (8). Vodiaci tŕň (12) bráni...

Pracovná jednotka mechanická

Načítavanie...

Číslo patentu: 218610

Dátum: 01.06.1985

Autor: Dobrota Milan

Značky: pracovná, jednotka, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pracovnej jednotky mechanickej pre vŕtacie, zahlbovacie a vyvrtávacie operácie stavebnicových jednoúčelových strojov a automatických liniek, s ručným predlžovaním spätného posuvu jednotky. Zariadenie je zostavené z operačnej hlavy (5, 8, 9) s vlastným náhonom (3) a vlastným valcovým vedením (7) v operačnej hlave, mazaným olejom zo spádovej nádržky (14) cez prívodnú trubku (6) ukončená spätným ventilkom (15) a pomocou...

Rýchloupínač nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 215423

Dátum: 01.01.1985

Autor: Dobrota Milan

Značky: rýchloupínač, nástroja

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínač nástroja, uloženého s vložkou nástroja a zádržným mechanizmom v centrálnej dutine vretena, opatrený ovládacou objímkou guličkového uzamykacieho mechanizmu, s guličkou uloženou v otvore steny vretena, s úkosovou uzamykacou doštičkou suvne uloženou spolu s vratnou pružinou v pérovej drážke vretena a rozoberateľne spojenou s ovládacou objímkou, so zádržným mechanizmom tvoreným kužeľovou hlavou predlžovacej skrutky vložky nástroja,...