Dobáš Ivan

Spôsob vystieľania potrubí a šachiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278538

Dátum: 06.07.1994

Autori: Dobáš Ivan, Luňák Stanislav

MPK: B29C 63/36, C08G 59/40, E02D 19/16...

Značky: spôsob, vystieľania, potrubí, šachiet

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubie sa vystiela rúrkovitou textilnou vložkou nasycovanou impregnačným spojivom, ktoré sa pripravuje zmiešaním epoxidovej živice so zmesou polyamínových tvrdidiel s vopred vypočítanou reaktivitou. Molárny pomer prebytku epoxidových skupín k vodíkom reaktívnejšieho amínu, pri ktorom ešte nastáva gélovatenie, sa vypočíta zo vzťahu l=Ekr/[(fa-1)(fb-1)], kde Ekr je kritický stechiometrický pomer, fa je stredná funkcionalita reaktívnejšieho...

Nízkoviskózní epoxidové kompozice pro vakuoinjekční impregnaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269289

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dobáš Ivan, Patev Nikolaj, Lachmann Zdeněk

MPK: C08L 63/00

Značky: vakuoinjekční, epoxidové, kompozice, impregnaci, nízkoviskozní

Text:

...a łlm-diglycidylderivátąrprimámíoh e/nebo eekundárníoh mind obeehujícíoh Jeden nebo více tématických kruhu. Arometiolqý kruh může být dále eubstítuovún napr. elkylekuzpinami e počtom uhlíků 1 až 5, hąlogenovými etomy, elkoxyekupinami s počtom uhlíků l až 5 nebo hydroxylovými aku» » pinemi. Jekovpŕíkled použitých glyoidylderivetů lze uvćet mll-diglyoidylenilin, NJł-di i glyoídyl-p-toluidin, MJC-diglyoidyl-o-snisídin,...

Epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257622

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lidařík Miloslav, Veselý Tomáš, Rajdl Josef, Milová Daniela, Gračko Pavel, Rabas Václav, Dobáš Ivan

MPK: C08L 63/00, C08G 59/54

Značky: kompozice, epoxidové

Text:

...kyseliny maleinové. Další surovinou pro přípravu aminoamidů jsou polyepoxidové sloučeníny nebo alfa,beta-nenasycené mohokarboxylové kyseliny, jako např. kyselina akrylová. Z polyamínů se používají alkylendiaminy, polyalkylenpolyamíny, zejména etylendíamín, díetylentriamin,tríetylentetramin, trimetylhexametylendiamín, xylylendiamín apod.Použité adukty jsou reakční produkty epoxídových pryskyříc dianového typu, epoxídy na bázi...

Způsob přípravy aromatických N-glycidylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256646

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rada Antonín, Podzimek Štěpán, Luňák Stanislav, Makovský Leopold, Machovský Stanislav, Macků Vladislav, Dobáš Ivan

MPK: C08G 59/10, C08L 63/00

Značky: způsob, n-glycidylaminů, přípravy, aromatických

Text:

...zvyšování viskozity produktu, což v případě N,N,N,N-tetragly~ cidyl-4,4-diaminodifenylmethanu zhoršuje jeho zpracovatelská vlastnosti, v případě N,N-diglycidylanilinu jeho účinnost jako ředidla epoxidových pryskyřic. Zvýšený obsahpolárních nečistot pak vede k zhoršení skladovatelnosti pro-hduktů vlivem zvýšené polymerace epoxidových skupin, k zvýšení reaktivity produktů vzhledem k tvrdidlům a tedy ke zkrácení doby zpracovatelnosti a...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255684

Dátum: 15.03.1988

Autori: Macků Vladislav, Krejcar Emil, Dobáš Ivan, Rabas Václav, Lidařík Miloslav, Exnerová Karla, Rajdl Josef

MPK: C08G 59/54

Značky: bázi, aminoamidů, polyamidová, tvrdidla

Text:

...bis(heŠametylen)triamin, dekametylendiamin, etanolamin aj.). Dále se používaji též primární cyklické diaminy tcyklohexadiamin, diamínometan,diaminodicyklohexyalkany, fenylendiaminy, xylylendiaminy, diaminodifenylalkanył.Polyaminy se přidávaji vždy v molárnim přebytku aminoskupin vzhledem ke karboxylovým skupinám kyselín. Acyklické polyaminy Ve srovnání s cyklickými polyaminy poskytují poly aminoamidy reaktivnější.Kyselinovou komponentu...

Epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 254265

Dátum: 15.01.1988

Autori: Patočka Petr, Klančík Luděk, Kadleček František, Starý Stanislav, Lidařík Miloslav, Rada Antonín, Micka Vladimír, Diviš Karel, Luňák Stanislav, Hanzlík Miroslav, Vavřinec Ladislav, Rajdl Josef, Dobáš Ivan, Pádel Josef

MPK: C08L 63/02, C08L 63/00

Značky: epoxidová, kompozice

Text:

...nízkou tvarovou stálost při vyšší teplotěa nízkou odolnost proti vodě. U všech stupňů modifikace epoxidových pryskyřic estery kyseliny maleinové dochází V průběhu vytvrzovacího procesu při reakci esterů s polyaminovými tvrdidly k aminolýze esterů a tím k uvolňování alkoholů. To je pak hlavní příčinou vysoké nasákavosti a nízké tvarové stálosti kompozic při vyšších teplotách.Uvedené nedostatky odstraňují epoxidové kompozice s nízkou...

Způsob výroby mastných kyselin ze zelených sladkovodních řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 246772

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dobáš Ivan, Pleva Milan, Skácel Jan

MPK: C12P 7/64

Značky: sladkovodních, kyselin, mastných, zelených, výroby, způsob

Text:

...kyselín ze zelených sladkovodních řas podle vynálezu, jehož podstatou je to, že řasová biomasa ve formě dezintegrované pasty se přímo hydrolyzuje 0,8 až 1,0 M NaOH, .načež se z reakční směsi nejdříve odstraní nezmýdelnítelný podíl extrakci s vodou nemísitelnými organickými rozpouštědly, vybranými ze skupiny látek benzen,cyklohexanol, Z-ethoxy- .nebo Z-methoxy-e 4thanol, l-butanol, l-pentanol a po následném okyselení s výhodou HCl na pH 1 až...

Impregnační pojivová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236190

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Ambrož Vladimír, Dobáš Ivan, Svoboda Bohumil, Marek Vojtěch

MPK: B43K 8/02

Značky: kompozice, pojivová, impregnační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení kompozice, určené pro impregnaci svazku textilních vláken při výrobě psacích vláknových hrotů do popisovačů. Kompozice sestává z reaktivního pojiva, obsahujícího epoxidovou pryskyřici dianového typu o epoxidovém ekvivalentu 0,40 až 0,59 a trvdidlo na bázi produktu kondenzace fenolu a/nebo jeho ortho,- substituovaných alkylderivátu s formaldehydem a s alifatickými a/nebo cykloalifatickými polyamidy. Jako rozpouštědlo...

Dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 241362

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dobáš Ivan

MPK: E04B 1/60

Značky: dveřní, zárubeň

Text:

...kotvou podle vynálezu tvoří jeden celek, vyznačující sevelkou tuhosti rámu, dokonalým spojením se zdivem, takže odolává i velkým rázům,otřesům a dynamickým nárazům, nedochází u této zárubne k uvolňovàní ve zdivu. Umožňuje snadné zazdívání, suvné kotvy se snadno umísťují podle potřeby do příslušných mezer zdícího materiálu. Nahrazuje široký sortiment zárubni a při současné úspoře kovů ve srovnání s tradičními zárubněmu tvaru C umožňuje...

Zařízení pro vnitřní chlazení fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246175

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švajgl Oldoich, Huml Jioí Csc, Ambrož Vladimír, Exnerová Karla, Eejgl Jioí, Dobáš Ivan, Novosad Miroslav Kralupy Nad Vltavou

MPK: B01F 13/00

Značky: fermentoru, zařízení, vnitřní, chlazení

Text:

...Chladicí trubkové registry uspořádané podle vynálezu kladou totiž hydraulický odpor vzestupnému proudění zápary v prostoru kolem stěny fermentoru.a tím zrychlují proudění zápary v prostoru kolem stěny fermentoru. Přitom nedoohází k hyd raulickému zastínění opačných stěn chladicích trubkových registru vzhledem ke smeru toku zípąry Chladicí trubkové registry zasahují minimálně do pracovního prostoru iennentoru, čímž je vylouöen jejich...

Zmesný prostriedok na uvoľňovanie skrutkových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239827

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dobáš Ivan, Loutocký Miroslav, Starý Stanislav, Šíma Milan, Lidaoík Miloslav

MPK: C09K 3/00

Značky: zmesný, prostriedok, spojov, uvoľňovanie, skrutkových

Text:

...účtnolk spoxčívajúci predovšetkým vo zvý 4šenej vzliilavos-ti, zlepšenej zmáčavosti a v účinku i na zvlhnuté materiály. Naviac nepôsobí ani na naterove hmoty aplikované na kovových materiáloch. Komponenty sú cenovo nenáročné a jeho príprava spočíva len v jednoduchej homogerlizácii.Ako ropnü frakciu je výhodné používať komerčné zmesi uhľovodíkov, alko sú najtta, petrolej ap., alebo sa tmôžu používat zámerne pripravené zmesi uhľovodíkov.Na...

Termoreaktivní vodou ředěné kompozice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251019

Dátum: 11.06.1987

Autori: Sochor Bohuslav, Vaňouček Jaroslav, Marek Jan, Kaška Jiří, Šňupárek Jaromír, Dobáš Ivan, Pavlíčková Eva, Pilný Milan

MPK: C08F 20/06

Značky: ředěné, termoreaktivní, kompozice, způsob, vodou, přípravy, jejich

Text:

...připravená z 800 hmot. dílů výše uvedených monomerů, 350 až 1200 hmot. dílů vody, 8 až 48 hmot. dílů povrchově aktivních látek a případně až 10 hmot. dílů hydroxidu amonného a/nebo sodného a současně se v průběhu 1,5 až 7 hodin přidává roztok 1 až 20 hmot. dílů iniciačního systému v 5 až 400 hmot. dílech vody, přičemž po ukončení dávkování emulze monomerů re reakění směs udržuje při uvedené teplotě ještě 1 až 4 hodiny, pak se ochladí a...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250732

Dátum: 14.05.1987

Autori: Macků Vladislav, Lidařík Miloslav, Exnerová Karla, Dobáš Ivan

MPK: C08G 59/50

Značky: přípravy, tvrdidel, polyaminových, způsob

Text:

...podlahovin, plastbetonů.Z aminů pro přípravu těchto tvrdidel se především používají alífatické aminy, jako např. diethylentriamin, triethylentetramin, tetraethylenpentamin, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, dále cykloalifatické aminy, zejména cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin apod. Z nízkomolekulárnich epoxidových pryskyřic se používují pryskyřice dianového typu o molekulové hmotnosti 340 až 1000. Připràvují se především...

Epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233642

Dátum: 01.03.1987

Autori: Tuťálková Alena, Rajdl Josef, Lidařík Miloslav, Hanzlík Vladimír, Šíma Milan, Bošek Jiří, Kaška Jiří, Dobáš Ivan

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozice, epoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidové kompozice pro licí a zalévací hmoty, tmely, plastbetony, lepidla a nátěrové hmoty sestávají z epoxidové pryskyřice dianového typu o mol.hmotnosti 350 až 1 000, styrenu a/nebo alkylesterů kyseliny akrylivé a methakrylové s až 8 uhlíkovými atomy v alkylovém zbytku, dále z hydroperoxidu a z kondenzačního produktu fenolů, s alifatickými aldehydy o počtu uhlíkových atomů 1 až 2 a s alifatickými a/nebo cykloalifatickými polyaminy...

Vodné disperze kopolymerů akrylových a/nebo methakrylových monomerů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248550

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dobáš Ivan, Marková Eva, Šňupárek Jaromír, Pivoňková Alena, Vaňouček Jaroslav, Kouřil Jiří, Frýbertová Daniela, Štěpánek Oldřich, Kaška Jiří

MPK: D06M 15/263, C08L 33/06

Značky: kopolymerů, monomerů, akrylových, vodné, způsob, methakrylových, výroby, disperze, jejich

Text:

...pojení a úpravy plošných vlákenných útvarů a textilnich materiálů a způsob jejich výroby. Podstata tohoto vynálezu spočŕvá v tom že tyto disperze jsou připravitelné semikontinuálni emulzni kopolymeraoí 0,5 až 5 hmot. dílů kyseliny akrylové a/nebo methakrylové, 70 až 99 hmot. dílů esterů kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a monofunkčních alkoholů s počtem uhlíkových atomů l až 8, 0,5 až 15 hmot. dílů diesteru kysen liny akrylové a/nebo...

Epoxidové kompozice modifikované kumaronindenovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228876

Dátum: 15.08.1986

Autori: Starý Stanislav, Bošek Jiří, Lidařík Miloslav, Ambrož Vladimír, Huml Jiří, Dobáš Ivan

MPK: C08L 63/02

Značky: kumaronindenovými, epoxidové, modifikované, pryskyřicemi, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidové kompozice modifikované kumaroindenovými pryskyřicemi na bázi epoxidových pryskyřic, tvrdidel, modifikujících látek a dalších aditiv ze skupiny zahrnující pigmenty, barviva, plniva a termoplastické či tvrditelné makromolekulární sloučeniny, s dobrými fyzikálně mechanickými vlastnostmi, vyznačující se tím, že na 100 hmot. dílů epoxidové pryskyřice bisfenolového typu o molekulové hmotnosti 380 až 1600 obsahují jako modifikátor 1 až 100...

Tvrdidlo pro vytvrzování směsí epoxidových sloučenin s nenasycenými polymerace schopnými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 229476

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hanzlík Vladimír, Kaška Jiří, Rajdl Josef, Lidařík Miloslav, Tuťálková Alena, Dobáš Ivan, Bošek Jiří, Blažková Dana

MPK: C08K 5/56, C08L 63/00

Značky: sloučenin, nenasycenými, epoxidových, polymerace, vytvrzování, směsi, tvrdidlo, schopnými, monomery

Zhrnutie / Anotácia:

Je tvořeno roztokem organických sloučenin kovů I.b, II., IV., V., VII. nebo VIII. sloupce periodického systému prvků v kondenzačním produktu fenolů ze skupiny zahrnující fenol a jeho mono- a dialkylderiváty o počtu uhlíkových atomů v alkylových skupinách 1 až 18, bisfenoly, vícemocné fenoly s počtem hydroxylových skupin 2 až 4 a novolakové pryskyřice o počtu fenolických jader 2 až 6 s alifatickými aldehydy o počtu uhlíkových atomů 1 až 7 a s...

Tvrditelné epoxidové kompozice se zvýšenou stabilitou při skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 224495

Dátum: 15.02.1986

Autori: Luňák Stanislav, Kitzler Jaroslav, Dobáš Ivan, Hanzlík Vladimír, Rajdl Josef, Starý Stanislav, Zvonař Vladimír

Značky: stabilitou, kompozice, epoxidové, skladování, zvýšenou, tvrditelné

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné epoxidové pryskyřice kompozice se zvýšenou stabilitou při skladování, obsahující pojivo na bázi epoxidových pryskyřic. modifikovaných nenasycenými sloučeninami, plastifikátory, aditiva s případně pigmenty, barviva nebo plniva, vyznačující se tím, že jako pojivo obsahují směs 100 hmot. dílů aduktů epoxidových pryskyřic s 0,01 až 30 % hmot. vztaženo na hmotnost aduktů, kyseliny akrylové a/nebo metakrylové a popřípadě maleinové,...

Tvrdidla pro vytvrzování epoxidových, epoxyakrylátových, polyisokyanátových a nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 221213

Dátum: 15.01.1986

Autori: Horák Oldřich, Dobáš Ivan, Luňák Stanislav, Dufek Jan, Zvonař Vladimír

Značky: nenasycených, epoxyakrylátových, polyisokyanátových, epoxidových, pryskyřic, tvrdidla, vytvrzování, polyesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou připravitelná při teplotě 15 až 95 °C reakcí aminů a/nebo polyaminů, obsahujících v jedné molekule dva až osm aktivních vodíkových atomů, vázaných na atomy aminového dusíku, obecného vzorce kde X je -NH2, -RH nebo -Y Y je -H, -R . NH2 nebo -R . NH . RH, n je 1 až 5 a R představuje stejné nebo různé dvojmocné zbytky odvozené od alkanů, cykloalkanů, azacykloalkanů nebo arylalkanů, a/nebo reakcí aminoamidů těchto polyaminů a dikarbotxylových...

Epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220737

Dátum: 15.12.1985

Autori: Luňák Stanislav, Starý Stanislav, Rajdl Josef, Hanzlík Vladimír, Lidařík Miloslav, Dobáš Ivan

Značky: epoxidové, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice na bázi epoxidových pryskyřic obsahující normální nebo parciální alkylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 1 až 16, aralkylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 7 až 16, cykloalkylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 4 až 6, arylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 6 až 60 nebo polyalkyletherestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 4 až 60, odvozené od kyseliny maleinové...

Způsob odstraňování epihalogenhydrinů z odplynů nebo odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220530

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ditrych Zdeněk, Hireš Jaroslav, Dobáš Ivan, Dufka Oldřich

Značky: epihalogenhydrinů, odstraňování, způsob, odpadních, odplynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování epihalogenhydrinů z odplynů nebo odpadních vod vznikajících při jejich syntéze nebo při výrobě sloučenin na jejich bázi. Spočívá v tom, že odplyny nebo odpadní vody s obsahem epihalogenhydrinů a případně i produktů jejich parciální hydrolýzy se uvedou při teplotě 20 až 90 °C do reakce s 0,5 až 5% vodným roztokem alkalicky reagujících látek, nejlépe uhličitanů alkalických kovů. Optimální postup odstraňování...

Způsob přípravy aminických tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227513

Dátum: 01.09.1985

Autori: Ambrož Vladimír, Starý Stanislav, Ružička Jaroslav, Kaška Jiří, Dobáš Ivan, Lidařík Miloslav

Značky: aminických, způsob, přípravy, tvrdidel

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aminických tvrdidel na bázi reakčních pro duktů polyaminů s aldehydy a fenolickými sloučeninami pro vytvrzování epoxidových pryskyřic, vyznačující se tím, že se nejprve 1 až 1, 5 molu alifatických a/nebo cykloalifatických aminů o počtu uhlíkových atomů 2 až 18 podrobí reakci při teplotě 10 až 80 °C po dobu 5 až 120 minut, s 0,7 až 1,2 molu aldehydu s počtem uhlíkových atomů 1 až 7, s výhodou postupně přidávaného ve formě 10% až...

Epoxidové lepicí kompozice a tmely se zvýšenými hodnotami pevnosti ve smyku po vytvrzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225607

Dátum: 01.07.1985

Autori: Svoboda Bohumil, Dvořák Adolf, Dobáš Ivan

Značky: zvýšenými, smyku, kompozice, tmely, epoxidové, lepicí, hodnotami, pevnosti, vytvrzení

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidová lepicí kompozice a tmely se zvýšenými hodnotami pevnosti ve smyku po vytvrzení na bázi epoxidových pryskyřic, katalyzátorů iontové polymerace, aditiv a případně pigmentů a/nebo plniv, vyznačující se tím, že sestávají ze 100 hmot. dílů epoxidové pryskyřice o mol. Hmotnosti 350 až 500 a epoxidovém ekvivalentu 0,49 až 0,54 nebo její směsi s epoxidovou pryskyřicí o mol. Hmotnosti 600 až 1400 a epoxidovém ekvivalentu 0,18 až 0,23, ze 20 až...

Způsob přípravy homogenních stabilních roztoků dianu v epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215738

Dátum: 15.06.1984

Autori: Makovský Leopold, Starý Stanislav, Dobáš Ivan, Rotrekl Bedřich

Značky: dianu, epichlorhydrinu, stabilních, přípravy, roztoku, způsob, homogenních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy stabilních skladovatelných roztoků dianu v epichlorhydrinu použitelných jako výchozí složky při syntéze epoxidových pryskyřic. Tyto roztoky se získají přidáváním roztaveného dianu do epichlorhydrinu nebo do roztoku dianu v epichlorhydrinu nižší koncentrace připravovaného roztoku tak, aby molární poměr složek byl 1 : 4,5 až 1 : 12. Přitom teplota směsi nesmí přestoupit 110 (C. Teplota vzniklého roztoku se...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215735

Dátum: 15.06.1984

Autori: Macků Vladislav, Starý Stanislav, Šíma Milan, Vogel Tomáš, Rotrekl Bedřich, Dobáš Ivan, Makovský Leopold, Lidařík Miloslav, Šedivý Jaroslav, Kocián Antonín, Rada Antonín

Značky: pryskyřic, epoxidových, způsob, nízkomolekulárních, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují katalyzovanou silicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin, dehydrochlrorací adičního produktu za varu reakční směsi účinkem alkalických hydroxidů, za současného odstraňování vodních par z reakčního prostředí a izolací vzniklé pryskyřice z konečné reakční směsi. Dehydrochlorační fáze přípravy se uskutečňuje přidáváním 10 až 55% vodného roztoku alkalického hydroxidu při tlaku 20 až 60 kPa do vroucí směsi reakčních složek,...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215734

Dátum: 15.06.1984

Autori: Dobáš Ivan, Makovský Leopold, Šíma Milan, Kocián Antonín, Rotrekl Bedřich, Šedivý Jaroslav, Starý Stanislav, Rada Antonín, Macků Vladislav, Vogel Tomáš, Lidařík Miloslav

Značky: nízkomolekulárních, způsob, epoxidových, pryskyřic, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují adicí epilchlorhydrinu na vícemocné fenoly, především na bisfenoly a fenolické novolaky, v přebytku epichlorhydrinu a dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů účinkem alkalických hydroxidů. Pro adici se použije 0,15 až 0,5 molu alaklického hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin. Přitom reakce se zahájí přídavkem 0,03 až 0,15 molu hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin a...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215733

Dátum: 15.06.1984

Autori: Makovský Leopold, Rotrekl Bedřich, Rada Antonín, Macků Vladislav, Šíma Milan, Starý Stanislav, Vogel Tomáš, Kocián Antonín, Lidařík Miloslav, Dobáš Ivan, Šedivý Jaroslav

Značky: nízkomolekulárních, přípravy, epoxidových, pryskyřic, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava probíhá adicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin a vícestupňovou dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů postupným přídavkem alkalických hydroxidů. Poslední stupeň dehydrochlorace se provádí v inertním rozpouštědle po odstranění nezreagovaného epichlorhydrinu a před jeho započetím se roztok meziproduktu v tomto rozpouštědle podrobí při teplotě 20 až 90 (C promývání vodou nebo zředěnými vodnými roztoky specifikovaných kyselin nebo...

Plastifikující tvrdidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223517

Dátum: 01.05.1984

Autori: Lidařík Miloslav, Ambrož Vladimír, Starý Stanislav, Bošek Jiří, Dobáš Ivan, Blažková Dana

Značky: plastifikující, pryskyřic, tvrdidla, epoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou připravená tak, že se adiční a/ nebo polymerační typy epoxidových tvrdidel a/ nebo jejich adičních produktů s méně než 50 % ekvivalentního množství epoxidové pryskyřice o molekulové hmotnosti 300 až 1000 smísí při teplotě 20 až 150°C s kaprolaktamem a vzniklá směs se při uvedených teplotách ponechá 5 až 120 minut, načež se produkt buď ihned zpracuje nebo se jeho konečná teplota upraví případným ochlazením.