Dittrich Josef

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241249

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dittrich Josef, Stuchlik Peter

MPK: H01F 31/00, H01F 17/02

Značky: ohrev, plošný, výstupní, vysokofrekvenční, odděleným, sekundárním, vinutím, hermetický, transformátor

Text:

...vinutí vysokofrekvenčního výstupního transformátoru do pracovní komory zonální tavicí aparatury a přímým připojením induktoru ke koncům sekundárního vinutí se maximálně zkrátí délka přenosovê drahy proudu. Tím dochází k zmenšení ztrát výkonu. Nahrazením izolační průchodky izolační distanční deskou se značně zjednodušuje celková konstrukceN a zmenšuje se výrobní náročnost induktoro vého obvodu zonální tavicí aparatury. 0 dstraněním sériové...

Zařízení pro pájení vinutí ke kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241956

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bauer Horst, Elliott Michael, Dittrich Josef, Janes Norman Frank, Touborg Jorn

MPK: H01R 43/02

Značky: vinutí, kolektoru, zařízení, pájení

Text:

...onooHoro 3 neMeHTa.npewMymecTaaMm ycTaHoBkm, cornacHo m 3 o 6 peTeHMm, B CDaBHeHMM C npvrmmm MBBBCTHMMM DEMGHMRMB, nsnqmrcn Bmcokaa nDOM 3 B 0 nMTenbHOCTb B De 3 ynbTaTB ogospemenąpn namkm Bcex konHGKTODHMX neobes, npu vnpomenuon koncrpvkumm M oôcnymmBaHmM. YcTaHoBka Mmeer Heöonbwwe Dasmepu M DaöoTaeT npm CDaBHMTenbH 0 Hmakon koncymaumm 3 nekTDMueckom 3 Heprmm.noupoönee m 3 oöpeTeHme ÓĎbHCHHETCQ c nomombm nDMnomeHHux wMryp rnežmwrypa 1...