Dittrich Arnošt

Zapojení distribuovaného mikropočítačového měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 270464

Dátum: 13.06.1990

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G08C 19/02, G08C 19/16

Značky: zapojení, distribuovaného, měřicího, mikropočítačového, systému

Text:

...mikropočítačam je omezen pouze počtom binárních vatupů. které může centrální mikropoćítač obsahovat.Na připojeném výkreeu jo blokovým schematem znázorněn příklsd provedení zapojení podk vynálezu.Zepojení podle vynálezu eestává z centrálního mikropoöítače 1, ke kterému je připojena mikropočítačovň první měřicí ústredne i, druhá měřicí ústredne 3 a n-tá měřicí ústredne 1. První měřicí úatřadna i je svým datovým výstupom 2 pripojene k...

Zapojení paměti pro zápis a čtení se zálohovaným napájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260825

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dittrich Arnošt, Vaněk Vladimír

MPK: G06K 7/00

Značky: zálohovaným, čtení, pamětí, napájením, zápis, zapojení

Text:

...budiče příjímače dat, jehož sběrnicový vstup je spojen s datovou sběrnicí a jehož datový výstup je současně spojen s datovýmí vstupy prvního, druhého, třetího i čtvrtého pamětových bloků,jejichž třetí vstupy jsou všechny spojeny se třetím sagmentem adresové sběrnice a jejichž výstupy jsou všechny připojeny na datový vstup budiče příjímače dat. Výstup druhého hradla je spojen paralelné se vstupem sedmého ínvertoru, s prvním vstupem čtvrtého...

Zapojení pro přímé připojení analogočíslicového převodníku na datovou sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260653

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G06F 3/05

Značky: přímé, analogočíslicového, datovou, mikropočítače, zapojení, převodníku, připojení, sběrnicí

Text:

...vstupy mohou být využity pro další neznázorněné analogočíslicové převodníky a jehož výstup gg je spojen se vstupem 12 prvního zpožčovapího obvodu 1, jehož výstup 1 je spojen s prvním vstupem L 1 pro generování čekacího stavu mikropočítače ł a současně se vstupem g druhého zpožčovacího obvodu §, jehož výstup §i je spojen s druhým vstupem łi mikropočítače ł pro generovánírežimu přímého přístupu do jeho paměti.K přímému připojení...

Postup měření rychlostního pole malých horizontálních rychlostí proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256007

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nováček Milan, Kepka Sebastián, Dittrich Arnošt, Souček Ladislav

MPK: G01F 1/68

Značky: měření, rychlostí, horizontálních, postup, malých, proudění, rychlostního

Text:

...kterého vystupuje zkušební vzduěina rychlostí 5 až 2 oo.1 o 3 m/s. Skoková změna teplotyv eondě se vywolá zapnutím proudu do vysílače teplotní značky. Ten pak vyhřívá postupující pramen vzdušiny, jehož čelo prejde kolem prvního čidla k druhému čidlu. Jejich takto vyvolané signály jsou využity pro vyhodnocení měřené rychlosti proudění. Současně se signálen druhého z čidel se odpojí přívod proududo vysílače teplotní značky. Vysílač tepĺotní...

Zařízení na měření malých horizontálních rychlostí proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254714

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G01P 5/10

Značky: rychlostí, malých, proudění, měření, horizontálních, zařízení

Text:

...zdroje 5 konstantního proudu, jehož napětový výstup ggg je spojen s druhým vstupem 513 druhého zesilovače Al, jehož třetí vstup All je spojen s výstupem druhého paměřového interátoru gg, jehož druhý vstup 33 je spojen současně s prvním výstupem ggg bloku binárních vstupu- výstupů ĚQ i s druhým vstupem âgâ prvního pamětového integrátoru 33, jehož třetí vstup ggg je spojen současně s druhým výstupem ÉQÉ bloku binárních vstupu - výstupu gg i s...

Zapojení číslicového řídicího obvodu pro celovlnné řízení výkonu odporové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 235802

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vaněk Vladimír, Dittrich Arnošt

MPK: G05D 23/19

Značky: zátěže, výkonu, řízení, zapojení, celovlnně, obvodů, řídicího, číslicového, odporové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je bezeztrátové triskové řízení odporové zátěže při minimálním rušení. Obvod je připojitelný i na sbernici mikropočítače, který představuje regulátor soustavy. Vynález je založen na čítání zadaného počtu půlperiod napájecí sítě, po který je zátěž při každém průchodu napětí nulou připojována triakem k napětí. Následuje čítáni doplňkového počtu půlperiod do velikosti nastaveného čítací-ho cyklu. V této době je zátěž od sítě...

Spôsob stabilizácie odpadného materiálu z prípravy polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 243560

Dátum: 17.09.1985

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: C08K 5/52, D01F 6/06

Značky: stabilizácie, polypropylénových, přípravy, odpadného, materiálů, vlákien, spôsob

Text:

...alebo v bočnom ~ pri 200 až 380 °C, alebo súčasne v obidvoch šnekoch pri týchto teplotách. Zvláknenie, odstavenie a dlženie prebiehajú pri vyššie uvedených podmienkach ako u 100 -nej odpadovej suroviny.Ekonomická výhodnosť navrhovaného použitia organických fosfitových stabilizátorov spočíva v tom, že pri výrobe polypropylénových vlákien odpady so súčasným zlepšením niekoľkých potrebných vlastností sa využívajú samostatne alebo v malých...