Ditrych Zdeněk

Papírenská klížidla a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256868

Dátum: 15.04.1988

Autori: Libnarová Milena, Ditrych Zdeněk, Vašíček Zdeněk, Hájek Karel, Zamastil Václav

MPK: D21H 3/02

Značky: způsob, papírenská, klížidla, jejich, přípravy

Text:

...dále neoabietová, dehydroabietová, hydro~ agietová, palustrová, dextropimarová a iscdextropimarová. K technicky významným derivátům pryskyřičných kyselín patří především jejich adukty s výše uvedenými alfa,beta-nenasycenými karboxylovými kyselinami nebo jejich anhydridy, hlavně s maleinanhydridem.Dále jsou vhodné reakčnĺ produkty s formaldehydem, hydrogenované a polymerované pryskyřičné kyseliny. Používaji se produkty 0 teplotě měknuti...

Papírenská klížidla a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256867

Dátum: 15.04.1988

Autori: Libnarová Milena, Vašíček Zdeněk, Vokáč Marek, Ditrych Zdeněk, Bandžuch Jan, Hájek Karel, Husák Jiří

MPK: D21H 3/02

Značky: papírenská, klížidla, způsob, výroby, jejich

Text:

...polymerované pryskyřičné kyseliny. Používají se produkty o teplotě měknutí 50 až 120 OC a obsahu karboxylových skupin 40 až 180 g/1 000 g. S polymerními karboxylovými kyselinami se kombinují ve hmotnostním poměru 0,050,95 až 0,950,05.Popsané směsi polymerních karboxylových kyselín, pryskyříčných kyselín a/nebo jejích derívátü se dispergují ve vodě v přítomnosti tenzídů a/nebo ochranných koloidů. Obvykle se používá voda změkčená,...

Alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237082

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vašíček Zdeněk, Hájek Karel, Ditrych Zdeněk

MPK: C09D 3/64, C08G 63/52

Značky: pryskyřice, alkydové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou alkydové pryskyřice, které obsahují esterově vázané polymerní hydroxylové sloučeniny. Pryskyřice jsou vhodné pro přípravu nátěrových hmot, poskytujících nátěrové filmy se zvýšenou houževnatostí a trvanlivostí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z celkového množství esterově vázaných alkoholů pryskyřice obsahují 1 až 100 % hmot. polymerních hydroxylových sloučenin o průměrné mol. hmotnosti 500 až 5 000, jimiž jsou...

Polyesterové pryskyřice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232091

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vašíček Zdeněk, Hájek Karel, Ditrych Zdeněk, Macků Vladislav, Krátký Bohumil, Rada Antonín, Růžičková Jiřina

MPK: C08G 63/12

Značky: pryskyřice, jejich, způsob, výroby, polyesterové

Zhrnutie / Anotácia:

Polyesterové pryskyřice jsou na bázi reakčních produktů acyklických polyalkoholů se 2 až 6 hydroxylovými skupinami a karboxylových kyselin nebo funkčních derivátů těchto sloučenin. Obsahují esterově vázané polymerní karboxylové kyseliny o průměrné molekulové hmotnosti 500 až 20 000 nebo jejich směsi s pryskyřičnými kyselinami nebo s jejich adukty s ?,?-nenasycenými karboxylovými kyselinami s počtem uhlíkových atomů 3 až 6 nebo s jejich...

Alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 231384

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vašíček Zdeněk, Růžičková Jiřina, Krejcar Emil, Ditrych Zdeněk, Hájek Karel, Suran Pavol, Krátký Bohumil

MPK: C09D 3/64

Značky: alkydové, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Alkydové pryskyřice obsahují esterové vázané polymerní karboxylové kyseliny, které jsou tvořeny polymerními karboxylovými kyselinami o průměrné molekulové hmotnosti 500 až 25 000 a acyklickými monokarboxylovými nasycenými a/nebo nenasycenými kyselinami se 6 až 24 uhlíkovými atomy, popřípadě monokarboxylovými aromatickými kyselinami a/nebo polykarboxylovými acyklickými, alicyklickými nebo aromatickými kyselinami se 7 až 12 uhlíkovými atomy.

Šlichtovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 247631

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krátký Bohumil, Hájek Karel, Hradecká Jaromíra, Novák František, Makeš Jaroslav, Ditrych Zdeněk, Neubauerová Marie

MPK: D06M 11/15

Značky: šlichtovací, lázeň

Text:

...ethylenglykol, propylenglykol, polyethylenglykol a polypropylenglykoly o molekulární hmotnosti nejvýše.600, dále butylenglykoly, neopentylglykol, 1,2- a 1,4-cyklohexandimethanol, 1,1,1-trimethyloethan, 1,1,1-trimethylolpropan a glycerol.Karboxylové kyseliny jsou zastoupeny nasycenými dikarboxylovými kyselinami, především aromatickými benzendikarboxylovýmí kyselinami a jejich substitučními a funkčními deriváty. Technický význam má kyselina...

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající i vypalovací a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236416

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hájek Karel, Braun Stanislav, Suran Pavol, Drobný František, Ditrych Zdeněk, Trnka Jiří, Růžičková Jiřina

MPK: C09D 3/64

Značky: zasychající, vypalovací, přípravy, vzduchu, nátěrové, hmoty, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou na bázi polyesteru specifikovaného složení a pojiv ze skupiny derivátů celulózy a kaučuku, kalafuny, olejů, pryskyřic polyesterových, epoxidových, urethanových, silikonových a aldehydových a dále olefinových polymerů. Dále obsahují pigmenty a plniva, případně vodu, organická rozpouštědla a další aditiva. Způsob přípravy těchto nátěrových hmot spočívá v tom, ze pigmenty a/nebo plniva se předem dispergují v polyesteru ve hmot. poměru 0,15 až...

Polyaminoamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231697

Dátum: 01.05.1986

Autori: Luňák Stanislav, Vašíček Zdeněk, Hájek Karel, Ditrych Zdeněk, Kincl Jaromír

MPK: C08G 69/26

Značky: polyaminoamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Polyaminoamidy na bázi reakčních produktů polyaminů s monomerními a/nebo polymerními acyklickými karboxylovými kyselinami nebo derivátu těchto výchozích látek obsahují z celkového množství amidově vázaných karboxylových kyselin 2 až 100 % hmot. polymerních karboxylových kyselin o průměrné molekulové hmotnosti 400 až 5 000. Jsou to kopolymery a adukty (, (-nenasycených karboxylových kyselin s nenasycenými uhlovodíkovými monomery nebo s jejich...

Vodou ředitelné alkydové disperzní pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230800

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ditrych Zdeněk, Valent Vojtech, Hájek Karel, Hireš Jaroslav, Suran Pavol, Husák Jiří, Svoboda Bohumil, Vašíček Zdeněk, Krátký Bohumil

MPK: C09D 3/64

Značky: vodou, alkydové, pojivo, disperzní, ředitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodou ředitelného disperzního pojiva na bázi alkydových pryskyřic, které je použitelné především pro výrobu nátěrových hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pojivo sestává ze 300 a 600 hmot, dílů solí připravených z dusíkatých bázi a alkydových pryskyřic modifikovaných monokarboxylovými kyselinami se 6 až 24 uhlíkovými atomy, 300 až 700 hmot.dílů vody, 2 až 35 hmot. dílů sušidel, 1 až 15 hmot. dílů směsi tenzidů tvořené 2 až...

Polyesterové lisovací kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 226247

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kašpar František, Novák Jiří, Lukáčová Jozefína, Rakús Jozef, Ditrych Zdeněk, Valentovič Jozef

Značky: lisovací, kompozice, polyesterové

Zhrnutie / Anotácia:

Polyesterové lisovací kompozice pro výrobu prepregů a vyztužených plastů obsahující nenasycené polyesterové pryskyřice, zahušťovadla na bázi sloučenin dvojmocných kovů, povrchové aktivní látky, inhibitory, iniciátory, vláknitá vyztužují. plniva, nevyztužující plniva, pigmenty, barviva, separátory, retardéry hoření, termoplastické polymery, rozlivová činidla, plastifikátory, rozpouštědla, katalyzátory, stabilizátory nebo jiná aditiva,...

Způsob odstraňování epihalogenhydrinů z odplynů nebo odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220530

Dátum: 15.11.1985

Autori: Dobáš Ivan, Ditrych Zdeněk, Hireš Jaroslav, Dufka Oldřich

Značky: způsob, odplynů, odpadních, epihalogenhydrinů, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování epihalogenhydrinů z odplynů nebo odpadních vod vznikajících při jejich syntéze nebo při výrobě sloučenin na jejich bázi. Spočívá v tom, že odplyny nebo odpadní vody s obsahem epihalogenhydrinů a případně i produktů jejich parciální hydrolýzy se uvedou při teplotě 20 až 90 °C do reakce s 0,5 až 5% vodným roztokem alkalicky reagujících látek, nejlépe uhličitanů alkalických kovů. Optimální postup odstraňování...

Tavné elastické adhezivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225703

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dvořák Pavel, Šíma Milan, Dufek Jan, Čejgl Jiří, Ditrych Zdeněk

Značky: tavné, adhezivní, elastické, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou kompozice obsahující specifikované množství kopolymeru etylenu s vínylacetátem, ztekucujících látek o hodu měknutí 80 až 160 (C ze skupiny zahrnující nemodifikovanou i modifikovanou kalafunu a adukty nenasycených kyselin vysychavých a polovysychavých olejů s anhydridy nenasycených dikarboxilovych kyselin, dále bitumenů a případně plniv. Kompozice jsou vysoce pružné a přilnavé a mají široké uplatnění jako lepidla (i na...

Způsob výroby modifikovaných aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218997

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dvořák Adolf, Ditrych Zdeněk, Krejcar Emil, Hireš Jaroslav

Značky: výroby, modifikovaných, způsob, aminoamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby aminoamidů modifikovaných nízkomolekulárními akrylovými polymery. Jeho podstata spočívá v tom, že aminoamidy na bázi reakčních produktů polyaminů s alifatickými karboxylovými kyselinami a/nebo epoxidovými sloučeninami a popřípadě s fenolaminoaldehydovými kondenzáty nebo jejich výchozí složky či meziprodukty se podrobí při teplotě 50 až 250 °C reakci s 5 až 60 % hmot. akrylových polymerů a/nebo kopolymerů o mol....

Způsob výroby modifikovaných aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218996

Dátum: 15.06.1985

Autori: Rucký Milan, Krejcar Emil, Dvořák Adolf, Hireš Jaroslav, Ditrych Zdeněk

Značky: aminoamidů, způsob, modifikovaných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby modifikovaných aminomidů použitelných pro vytvrzování epoxidových pryskyřic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že aminoamidy na bázi reakčních produktů polyaminů s alifatickými karboxylovými kyselinami a/nebo epoxidovými sloučeninami a popřípadě s fenolaminoaldehydovými kondenzáty nebo jejich výchozí složky či meziprodukty se podrobí při teplotě 100 až 250 °C reakci s 5 až 60 % hmot. polymerů a/nebo kopolymerů...

Způsob výroby nízkoviskózních aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218987

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hireš Jaroslav, Ditrych Zdeněk, Renger František, Krejcar Emil, Dvořák Adolf

Značky: způsob, nízkoviskózních, aminoamidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nízkoviskózních aminoamidů určených především jako tvrdidla pro vytvrzování polyepoxidových sloučenin. Podstatou vynálezu je postup spočívající ve vzájemné reakci specifických polyaminů, karboxylových kyselin a epoxidů s minimálním obsahem monomerních monoglycidylových sloučenin 10 % hmot. v molárním poměru aminových, karboxylových a epoxidových skupin 1:0,05 až 0,5:0,1 až 1 při teplotě 50 až 250 °C a za...

Epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 221618

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kaňka Jiří, Štěpánek Karel, Ditrych Zdeněk, Dufek Jan

Značky: kompozice, epoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká flexibilizované epoxidové kompozice vhodné zejména pro upevňování a zapouzdřování elektromechanických filtrů. Epoxidové kompozice podle vynálezu sestávají z 50 až 80 hmotnostních dílů polyepoxidové sloučeniny o molekulové hmotnosti 170 až 900 a epoxidovém hmotnostním ekvivalentu 85 až 450, z 5 až 40 hmot. dílů lineárního polyesteru o molekulové hmotnosti 200 až 3 000 a hydroxylovém čísle nebo čísle kyselosti nejvýše 100 mg KOH/g...

Tvrditelné lisovací kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 226283

Dátum: 15.04.1985

Autori: Lukáčová Jozefína, Ditrych Zdeněk, Kašpar František, Valentovič Jozef, Novák Jiří, Rakús Jozef

Značky: tvrditelné, kompozice, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné lisovací kompozice zejména pro výrobu prepregů a vyztužených plastů, obsahující jako pojivo nenasycené polyesterové pryskyřice, dále inhibitory, iniciátory, vláknitá vyztužující plniva, zahušťovadla, povrchově aktivní látky, nevyztužující plniva, pigmenty, barviva, separátory, reaktivní a nereaktivní rozpouštědla, retardéry hoření, termoplastické polymery, rozlivová činidla, katalyzátory, stabilizátory nebo jiná aditiva, vyznačující...

Elektromechanický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 225316

Dátum: 01.12.1984

Autori: Dufek Jan, Kaňka Jiří, Ditrych Zdeněk, Štěpánek Karel

Značky: filtr, elektromechanický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromechanický filtr s rezonanční soustavou upevněnou nosnými elementy na nosné konstrukci a uloženou v hermeticky uzavřeném pouzdře,vyznačený tím, že každý nosný element (1, 32), jedním koncem spojený s rezonanční soustavou (1) nebo měničem (2), je svým druhým koncem spojen s nosnou konstrukcí (4) v prohlubni (51, 52), která je vyplněna iontově vytvrzenou flexibilizovanou epoxidovou kompozicí a spára mezi pouzdrem a nosnou konstrukcí (4) je...

Tavná lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214301

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ditrych Zdeněk, Šíma Milan, Čejgl Jiří, Dvořák Pavel, Dufek Jan

Značky: tavná, lepidla

Zhrnutie / Anotácia:

Tavná lepidla se zvýšenou odolností proti degradací vlivem UV-záření, vzdušného kyslíku nebo zvýšené teploty. Lepidla sestávají z kopolymerů etylenu s vinylacetátem, kalafuny nebo derivátů kalafuna, voskovitých látek a nebo plastifikujících látek a případně z přísad, jimiž mohou být plniva, pigmenty, barviva, fungicidní látky a tvrdidla. Zvýšené odolnosti proti degradaci se dosahuje přídavkem stabilizátorů stárnutí. Jsou vhodná k lepení papíru,...