Didek Václav

Zapojení převodníku sdružených napětí selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247241

Dátum: 01.08.1988

Autor: Didek Václav

MPK: H02M 5/14, H03M 1/64

Značky: převodníku, selsynu, sdružených, zapojení, napětí

Text:

...výstup třetí fáze selsýnového výsílače, zatímco výstup rozdílového zesilovače je připojen na vstup zeslabovače, jehož výstup je připojen na sinusový vstup příjímače sinus-kosinusového rozkladače.Výhodou zapojení podle vynálezu je, že neobsahuje žádné komponenty s otáčejícími se součástkami, čímž se snižuje celková hmotnost a objem převáděče. Další výhodou je zvýšení přesnosti a spolehlivosti převodu v důsledku použití elektronických...

Zařízení pro tepelný a/nebo látkový přenos mezi kapalinami a plyny nebo parami

Načítavanie...

Číslo patentu: 244943

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hrabal Richard, Didek Václav, Brothánková Michaela, Chvátal Zdenik

MPK: F28C 3/06

Značky: kapalinami, tepelný, parami, látkový, zařízení, prenos, plyny

Text:

...-drát pevně spojený s plochou, například přivařený, nebo může být také vytvořen jako jednodílný z materiálu plochy.U řešení podle vynálezu jsou vystupující paprsky velmi turbulentní a rovněž turbulentní přídavné prou-d-ové plochy vznikají na povrchu dílu nesoucího vrstvu kyseliny. jelikož při turbulentním proudění mění části kapaliny, které se n-acházejí uvnitř proudu a na jeho okraji, rychle a často svá místa,mění se také charakter proudění...

Vícevrstvá textilie s elastickými a s neroztažnými nitěmi, pro nafukovací prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245230

Dátum: 01.07.1988

Autori: Houžvic Vladimír, Vašátko Eduard, Michal Stanislav, Didek Václav, Liška František, Eechura Jaromír, Fünter Jaroslav

MPK: D03D 1/02

Značky: elastickými, nitěmi, vícevrstvá, prvky, textilie, neroztažnými, nafukovací

Text:

...főlií. Po zaválečkování se celý útvar vulkanizuje a lisuje.Obdobným postupem zajištění nepropustnosti dutinné textílie je přilepení oboustranně pogumovaného úpletu na oboustranně nánosovanou textilii, přelepení útvaru horní kaučukovou főlií a jeho vulkanizace.- 3 245 230 Zřejmou nevýhodou obou způsobů výroby je vysoká pracnost a náročnost na manuální práci, jakož 1 nutnost použití lepidel,výskyt vadných výrobků a dlouhé manipulační...

Výztuž železobetonových deskových konstrukcí s prefabrikovanými hlavicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243707

Dátum: 01.04.1988

Autori: Didek Václav, Mostecký Jioí Akademik

MPK: E04C 5/04

Značky: hlavicemi, prefabrikovanými, konstrukcí, železobetonových, výztuž, deskových

Text:

...deskové konstrukce jsou uloženy na sobě nejvýše tři vrstvy rohože, přičemž při částečném odstranění prutů jednoho směru v oblasti vzájomného přesahu rohoží u hlavice se ztráta účinné výšky ještě více omezí. Rohože se kladou s mezerami mezi sebou, takže není třeba požadovet malé výrobní tolerance a výrazně sePříklad provedení výztuže deskové stropní konstrukce se strop nimi hlavicemi je zobrazen na výkresech, kde obr,1 znázorňuje pohled...

Filtrační komora vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242848

Dátum: 01.04.1988

Autori: Londýn Miroslav, Mostecký Jioa Akademik, Vodová Drahomíra, Didek Václav

MPK: A47L 9/00

Značky: filtrační, prachu, vysavače, komora

Text:

...vstoupit do vložky, která vytváří filtrační komoru. Tento způsob je nákladný tím, že prodlužuje cyklus lisování, etříkauí forma t se stává složitější a její životnost je nízká. Navíc nelze bezprostředně vedle takto vytvořených otvorů vytvořit žebra pro upevnění filtrů. 4 Uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu tím, že na sací přepážce a výfukové přepážoe je vytvořena šikmá stěna, která umožňuje vyrobit sací a výfukový otvor se...

Vyhazovač výrobků z vícedílné košové formy k odstředivému tvarování dutých skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241419

Dátum: 01.02.1988

Autor: Didek Václav

MPK: C03B 19/04

Značky: tvarování, předmětů, výrobků, odstředivému, vyhazovač, vícedílné, formy, košové, dutých, sklenených

Text:

...formách. Příkladné provedení vynàlezu je popsáno dáte a schematíckye znázorněno na pripojených výkresech, z nichž představuje A obr. 1 osový řez střední a dolní částí vyhazovačą obr. 2 osový řez horní částí vyhezovače při zavřeně formě a obr. 3 osový řez horní částí vyhazovače při otevřené formě. VVyhazovač 1 jako celek se stává 2.tàhlagJobr. Ú) na kteréje na hornín kpncí (obr.ą 3) pomocí závitu§připojena hlavice§ Hlavíce§má v horní...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246344

Dátum: 15.12.1987

Autori: Didek Václav, Doucha Jioa, Pekárková Blažena

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, červená, chromokomplexní

Text:

...vytažlivostí a vysokými stálosimi jedno ze z -S 0314, další dvě z H, vybarvenĺ za studena i zla mokna. Jsou dob připnavltelnýml reakcí chromitého komplexu 1 1 monowazobwammiwa obecného vzorceře mísitelná s jinými barvivy pro vlněné s-ortimenty.52,2 g 0,1 mol chromitého komplexu 1 1 monoazobarviva S-nítro-Z-amlnofenol a 1-3-su 1 fofenyl-3-metyl-5-pyrazolon se při 70 °C vnese do 0,1 mol alkalické vodné suspenze monoazobarviva...

Způsob vzájemné extrakční separace kovů podskupiny alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242389

Dátum: 01.12.1987

Autori: Drahooovský Jan, Mostecký Jioí Akademik, Didek Václav

MPK: B01D 11/04

Značky: alkalických, způsob, zemin, extrakční, vzájemné, podskupiny, separace, kovů

Text:

...kyselinu a/nebo její sůl a/nebo polykarboxylovou kyselinu s alespoň jedním aromatickým nebo alicyklickým nasyceným nebo nenasyceným kruhem,obsehujícím alespoň jeden atom dusíku,těžší kov a/nebo skupina kovů přejde do nevodné báze a/nebo zůstane v nevodné fázi, äatímco lehčí kov a/nebo skupina kovů přejde do vodné fáze a/nebo zůstane ve vodné fázi, přičemž případné ostatníkovy podskupiny alkalických zemin ą/nebo skupiny kovů se odseparují...

Zasklený obvodový prvok s rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242307

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kristen Jioa, Hrabal Richard, Didek Václav

MPK: E06B 3/28

Značky: zasklený, rámom, prvok, obvodový

Text:

...je svojou jednoduchosťou vhodná najmä pre zlepšenie izolač 4ných vlastností už zabudovaných a používaných okien alebo balkónových dverí, aj z toho dôvodu, že sa dajú vykonávať z bežne dostupných materiálov. Použitím zasklených obvodových prvkov s rámom podľa vynálezu sa zlepší súčinitel prestupu tepla až o 28 0/0 v súčinnosti so znížením súčiniteľa škárovej prievzdušnosti dôjde k zníženiu nákladov na vykurovanie, ako aj k úspore palív. Nový...

Způsob přípravy mikroorganismů s obsahem penicilinacylázy, zejména Escherichia coli

Načítavanie...

Číslo patentu: 246957

Dátum: 15.10.1987

Autori: Didek Václav, Závodný Miloslav, Danda Alexadd, Thuma Jioa, Eermák Bohuslav

MPK: C12N 9/86, C12R 1/19

Značky: escherichia, přípravy, způsob, zejména, penicilinacylázy, obsahem, mikroorganismu

Text:

...ml rqstoku, ochlazeného na 50 °C, následujícího složeníPo ztuhnuti povrchu se miska inkubuji při 37 °C a v časových intervalech 5 minut až 5 hodin se podle aktivity přelije povrch misek 2 m 1 Nesslerove činidla, nechá ae působit 2 minuty, nečež se činidlo odlije. Aktivní kolonie se zjistí podle vytvoŕené intenzivně žluté zóny.V případě izolace aktivních kolonií je nutno tyto lcolonie před přelitím detekčním roztokom přerazitkovat na Petriho...

Způsob měření průtočného množství pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247119

Dátum: 28.09.1987

Autori: Schreiberová Magdalena, Krajíeek Alois, Didek Václav, Kejzlarová Jana, Stuchlík Josef, Buchta Otakar, Svánovský Miloslav, Bárta Milan, Eerný Antonín, Pošta Antonín, Cvak Ladislav

MPK: G01F 1/74

Značky: průtočného, způsob, množství, pevného, měření, materiálů

Text:

...cnaöoro nowoka, rue B Kaqecrse«Beymeñ nennqunm uns pePynHpoBKH Maccoaqro-nowoxa nana ncnonnsyewcx nponYKT nnoTHocTu Tsepuoro Mawepuanay usuepnrennuoň Toqxn H pasunuu Mexy 05 beMHmM noroxom rasa-Hocnrenx u cpaaanwenauum noxaaawenem. H őea TOPO, B swom cnocoöe He Bosmomuocrn cenaTb Konuqecrneunoe Bmcxasmnaune oTHocnTenbnoMaccoBoro HOTOKa umnn. BKauecrne H 3 MEpHTeHbHOP 0 Mewona uns onpeneneunn nnoradcwn Taeporo Marepnana B cycnensun...

Mutagenní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241201

Dátum: 15.09.1987

Autori: Svoboda Jioí, Hrubala Henrich, Mostecký Jioí Akademik, Machatka Milan, Mlekovský Miloslav, Paleeek Jaroslav, Brůnová Bohumila, Kubelka Vladislav, Didek Václav, Florovie Stanislav, Ellinger Karel

MPK: C12N 15/00, C07H 5/04

Značky: mutagenní, prostředek

Text:

...reverantů Salmonella.1 000,0 421 4 5 ako positivní kontroly byly použity P ř í k l a d 21 nitrosometylmočovina, vyvolávajicí mutace pouze u kmene TA 1535, 2 2,7-diamino-4,9-dioxy-5,10-dioxo-4,5,9,10 -tetrahydro-4,9-diazopyren, vyvolávající mu tace pouze u kmene TA 1538, 3 protlavin, vyvolávající mutace pouze u kmene TA 1537.Protože kmen TA 1535 registruje účinek mutagenů, indikujícich mutace typu zäměny nukleotidů v molekule...

Způsob vícestupňového spalování paliv a odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245582

Dátum: 15.09.1987

Autori: Didek Václav, Winter Jioí

MPK: F23C 11/02

Značky: vícestupňového, odpadů, spalování, palív, způsob

Text:

...písku o velikosti 0,1 až 0,2 mm dokončí spalovací proces při průtoku spalín fluidní vrstvou rychlostí pětkrát nižší ve srovnání s rychlostí prütoku spalín ve fluidní vrstvě prvního stupně spalování.Vzhledem k tomu, že převážnou část dřevního odpadu tvoří částice větší než 1 mm, odvádí se teplo, vzniklé spalovaním dřevního odpadu z fluidní vrstvy prvního stupně spalování. Přibližně stejne teploty spalovacího procesu v obou stupních spalování...

Oranžová 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246343

Dátum: 13.03.1986

Autori: Hemer Ivan, Pošta Antonín, Didek Václav

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, oranžová, azobarviva

Text:

...byla nalezeno. nová oranžová 1 . 2 chromokomplexní azobarviva obecného vzorcełkde ,o . jedno z X a Y SO 3 H a ostatní X a Y x H, přlpravitelná reakcí chromltého komplexu 1 1 monoazobarvlva obecného vzorceo/f o Y Y I N ŇN OY CH 5 NOÄ kdeBarvlvta podle vynálezu, vybanvující vlnu a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně oranž-ovłými odstíny, se vyznačují Vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou...

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3635

Načítavanie...

Číslo patentu: 239293

Dátum: 15.05.1985

Autori: Svoboda Jioí, Votava Vladimír, Kubelka Vladislav, Didek Václav, Stanik Jan, Ježek Karel, Paleeek Jaroslav

MPK: C12N 1/20

Značky: pseudomonas, mikroorganismu

Text:

...koncentraci 5 mg/ml 0,1 m fosfátového pufru pH 7,0 a teplotě 37 °c/. Pro chromatografii 7-ACK použita tenká vrstva celulőzy a systém n-propancl-voda /7 3/ s ninhydrinovou detekcí /Rf 0,5/. Totožnost 7-ACK byla ověřena vysokotlakovou kapalinovou chrmatografií.Kmen Fseudomonas sp. CCM 3635 podle vynálezu lze s výhodou použít pro přípravu 7-aminocefemsloučenin. Vzhledem ke konstitutivni syntěze hydrolázy není nutno do půdy přidávat induktor...