Didek Miloslav

Otopný systém pro rozmrazovny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245646

Dátum: 15.10.1987

Autori: Didek Miloslav, Švercl Josef, Pávek Miloslav

MPK: G65G 69/20

Značky: rozmrazovny, systém, otopný

Text:

...pomocneho ventilátoru odsávajícího potrubím spaliny z dolní části rozmrazovny, přičemž výtlačné potrubí je opatřeno regulační klapou.Výhodou vynálezu je to, že pro technologické teplo rozmrazoven je možno používat odpadní teplo blízkých koksárenských baterií namísto spàlování cenného primárního produktu koksování,snadná tepelná regulace a možnost dosažení optimálnějšího rozložení teplot v rozmrazovně.vynález je v příkladu provedení znázorněn...

Elektrický stroj točivý v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241683

Dátum: 15.09.1987

Autori: Didek Miloslav, Klinke Milan

MPK: H02K 5/136, H02K 5/04

Značky: závěru, stroj, pevném, elektricky, točivý

Text:

...pojistnými kroužky a svorkownicí Lisporádanou na ložískovém štítu,vyznačující se tím, že svorka-voice a pojistné kroužky 14 nebo matice 8 šroubů,pripevňující Ložiskový štít 2 ke ktostře 1 na stralně svorkovnice, jsou opnatreny krytem 10, mezi jehož obvodovými plwochami,těsně přiléhajícími ke k-ostre 1 nebo ložískovejmu štítu 2, jsou vytvoreny nevýbušuné spáry 414 přičemž kryt 10 je s kostrou 1 a/ínebo ložiskovým štítem 2 spojern...

Elektronické zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužských válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241681

Dátum: 15.09.1987

Autor: Didek Miloslav

MPK: G05D 5/03

Značky: automatickou, válecího, zařízení, kotouče, strojů, koželužských, elektronické, válecích, reverzaci

Text:

...válecího kotouče, protože kromě jediného kontaktu, který představuje válecĺ kotouč a pracovní stůl, je celé zařízení bezkontaktni.Vynález je znázorněn na výkrese, který znázorňuje blokové schéma zapojení elektronického zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužskýchxválecích strojů.4 Kladné napětí je přivedeuoľapřes odpor 2na svorku 1. Na tutojsýorku je rovněž připojen invertor 3. Výstup invertoru 3 je pro pojen do uzlu...

Kompenzátor přítlaku tangenciálního řemene textilního stroje na vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 245587

Dátum: 15.09.1987

Autori: Beneš Josef, Macho Vendelín, Didek Miloslav

MPK: D01H 7/14

Značky: tangenciálního, textilního, prítlaku, vřeteno, kompenzátor, řemene, stroje

Text:

...síly, kterou působí řemen na vřeteno, případně kompenzací silovéhomomentu Vyvozovaného touto silou, se změní podmínky při dimensování dynamické tuhostia míry tlumení prvků tvořících původní pružné uložení vřetene. Zatímco před úpravou bylo úkolem pružného uložení definovat polohu vřetene při působení hmotnosti vřetene, síly technologického původu a síly přítlaku řemene, po úpravě poslední z uvedených působení odpadá. Proto může být...

Pojiva k výrobě laminovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240372

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eejka Jioí, Didek Miloslav, Havlík Otto, Eepek František, Kryštufek Jioí Ing, Michálek Vladimír, Procházka Rostislav

MPK: C08G 8/10, C08L 61/10, C08G 8/08...

Značky: materiálů, výrobe, laminovaných, pojiva

Text:

...vrstev je nutnécovávat i zředěné roztoky, v takovém případě je nutné k získání dostatečně vysoké vrstvy nanášet roztok na platy několikrát.Veliký význam využití odpadu spočíva ve skutečnosti, žecelá chemická rafinace xylenolu získává Charakter bezodpadové technologie. Dalšípřednost tohoto využití je v tom, že lze produkt použít bud ve formě prášku, taveniny, nebo roztoku, přičemž jako rozpouštědlo lze použít ethanol, jehož toxicita je...

Hlavice trysky pro dmýchání oxydačního média s pevných látek při výrobě oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241766

Dátum: 10.08.1987

Autori: Petrák Miloslav, Rež Jaroslav, Šilhavý Poemysl, Šefránek Josef, Makeš Jioí, Baštinec Josef, Šídlo Vladimír, Hájek Milan, Eepek František, Švéda Milan, Skoeovský Ludvík, Musil Jaroslav, Didek Miloslav, Mejzr Ivo

MPK: C21C 5/46

Značky: oxydačního, media, látek, trysky, oceli, pevných, dmýchání, hlavice, výrobe

Text:

...k váloi soustřednému s.podélnou osouňuje doprlmmałna taveniu pevné látky,vessměsíoh, o, že mezi chlądíoími kanály a hlavní třní mezikruhový prostor pro oxýdačětěm à výstupními otvory, vytvořený ce trysky podle vynálezu je to, že umož nąpříklad koks a jiné, ą to samostatně nebo aníž by dooházeloDalší výhodou je to že umožňuje vhodným řizením přívodu.oxydačního média do obou okruhů trysky spojit a kombinovet funkci jednoproudé a...

Spôsob izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239383

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veverka František, Didek Miloslav, Mareš Josef, Faiman Zbyšek

MPK: C12P 37/00

Značky: fenoxymetylpenicilínu, izolácie, spôsob, benzylpenicilínu, čistého

Text:

...v tom, že na extrakciu sa použije zmes 70 až 99,5 obj. 0/0 butylacetátu a 0,5 až 30 obj. 0/0 organického rozpúštĺadla, miešateľného alebo aspoň čiastočne miešatelného s vodou, ako sú. acetón, butanol, etanol.Spôsob podľa vynálezu vychádza z poznatku, že fermentačná pôda oboch penicilĺnov obsahuje okrem balastných látok bielkovinového charakteru a organických solí aj látky s príbuznými fyzikälnochemi(lçýn 1 i vlastnosťami k obom...