Diblík František

Silážní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 275461

Dátum: 19.02.1992

Autori: Tobiška Jaromír, Diblík František

MPK: A01F 25/20

Značky: stroj, silážní

Kopírovací zařízení silážního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270489

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tobiška Jaromír, Diblík František

MPK: A01F 25/16

Značky: stroje, kopírovací, silážního, zařízení

Text:

...výklopného ramene 1, Na ovládací čepu lg je aoucaaně uchyceno ovládací táhlo łg, které je na druhém konci opatřeno vldllcovým držáke lg, ve které je na vldlicové čepu 3 uchyceno vymezovací táhlo lg, zakotvené druhý konce na vymezovucím čepu łz výklopného ramene 3, uloženého v příslušných neznázorněných držácíeh, pevné přívařenýeh na výklopném ramenu 3. Na druhém vldllcovém čepu lg je ve vidlicovém držaku łg uchyceno první vzpěrné rameno łg,...

Způsob přípravy solí monoesterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245817

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tobiška Jaromír, Stanik Miloslav, Diblík František

MPK: C07C 143/12, C11D 1/12

Značky: kyseliny, sulfojantarové, způsob, přípravy, solí, monoesterů

Text:

...22 atomy uhlíku v alkylu, R 1 je lnonylfenol,Me je alkalický kov, amoníum nebo amin aesterifikací maleinanhydridu vyšším mastným alkoholem, nonylfenolem, a/nebo glykolem či oxethylovanými adukty uvedených látek a jeho následnou sulfitací lze riziko hyclrolýzy odstranit nebo podstatné snížit postupem podle vynálezu tím, že se neutralizace monoesteru maleinové kyseliny provádí za přítomnosti 0,5 až 1 D hmot. močoviny, vztaženo na celkovou...

Zařízení pro vyprazdňování zásobníku zemědělského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238341

Dátum: 01.10.1987

Autori: Diblík František, Filip František, Kábrt Karel, Tobiška Jaromír

MPK: A01D 33/10

Značky: zařízení, zemědělského, stroje, zásobníku, vyprazdňování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro vyprazdňování zásobníku, upravené na základním rámu a podél bočních stěn zásobníku upraveném zásobníkovém rámu s hlavními nosníky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oba hlavní nosníky zásobníkového rámu jsou opatřeny ložiskovými pouzdry, v kterých je uložena příčná spojovací hřídel vedená podél horního okraje sypné stěny zásobníku a na příčné spojovací hřídeli jsou upevněna zvedací ramena v držácích,...

Univerzální závěsná zařízení, zejména pro čelně nesené zemědělské nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246195

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kadlec Jioí, Vykopal Alois, Diblík František, Beránek Václav

MPK: A01B 59/048

Značky: zemědělské, zejména, čelně, nesené, univerzální, nářadí, závěsná, zařízení

Text:

...nosných amen 1 je prostřednictvím spojovacího kloubu Q přikloubeno stahílizační táhlo , obdobným provedením přikloubeno i k rámu | za účelom zajištění boční stability závěäenáho rámu pracovního nářadí 2. Dolní nosná ramena 1 jsou připojana klouhem Lg bud přímo a/nebo přes výlqvvná pálq u k ovládacím hydraulickým válcům 12, které jsou horními svorníky 1 § uchycsny k rámu 1 nebo k nosiči závěsu 32.Přestavítelná páka l může být přestavováne do...

Hořák sklářské tavicí regenerativní U-plamenné pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240025

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kábrt Karel, Diblík František, Filip František

MPK: C03B 5/16

Značky: horák, tavicí, u-plamenné, regenerativní, sklářské

Text:

...rovině. Poměr osové délky skloněné části vzduchového kanálu hořáku k celkové osové délce vzduchového kanálu hořáku je l/4 až 3/4.Tímto prostorovým uspořádáním hořáku je zabezpečeno dokonalé promísení paliva, tzü. zemního plynu nebo svítiplynu se spalovacím vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad hladinou tavené skloviny. Dosáhne se optimálního vyhoření plynu v prostoru nad sklovinou, čímž se sníží spotřeba paliva a také odstraní...

Zařízení pro sklizeň krmné řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249564

Dátum: 15.04.1987

Autori: Filip František, Flídr Josef, Myšák Jan, Diblík František, Tobiška Jaromír, Letý Karel, Veselík Václav, Kábrt Karel

MPK: A01D 27/00

Značky: sklizeň, řepy, zařízení, krmné

Text:

...jedno duché co do funkce a údržby a zajištovalo doqňrou funkcí i při deštivém počasí.Uvedený úkol řeší způsob sklízně, jehož podstate epočívá v tom, že ještě na pevně v zemi držící řepu se působí po obou stranách řepy podélně vedenýmĺĺžzestupnâča podél řádku zeapoda nahoru rotujícími a současně poaouvajícímíŕžytahovacími tyčemi, působícími na chrást třením, které na počátku nadzvedávají a usměrnují chráet směrem nahoru, načež plynule...

Stroj pro sklizeň řepy, zejména krmné

Načítavanie...

Číslo patentu: 238761

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tobiška Jaromír, Diblík František, Myšák Jan, Filip František, Flídr Josef, Veselík Václav, Kábrt Karel, Letý Karel

MPK: A01D 27/00

Značky: krmné, stroj, sklizeň, zejména, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro sklizeň řepy, který je koncepčně vytvořen tak, aby prováděl komplexní sklizeň jak bulev, tak chrástu. Podstata řešení spočívá v tom, že základní rám je opatřen předním bočním rámovým dílem s podpěrným kolem a nosníkem, nesoucím ve stavitelném držáku podorávací nůž, přičemž nad předním rámovým dílem je upraven pomocný rám s nejméně jednou vytahovací a odlisťovací jednotkou a nad touto upraveným žlabem se šnekovým dopravníkem, pod jehož...

Zařízení k zvedání a spouštění bočních pracovních sekcí zemědělského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232820

Dátum: 15.01.1987

Autor: Diblík František

MPK: A01D 78/06

Značky: sekcí, zvedání, zařízení, zemědělského, bočních, stroje, spouštění, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší problém vykyvování bočních pracovních sekcí při zablokovaném hydromotoru v pracovní poloze a současně zajišťování a odjišťování bočních pracovních sekcí ve svislé poloze pro přepravu. Ovládací rameno je opatřeno vyrovnávacím ramenem, na kterém je uchycena pístnice hydromotoru. Vyrovnávací rameno má šikmou opěrnou stěnu a opačně skloněnou spojovací stěnu a je opatřeno odpruženou západkou a zámkovým čepem. Odpružená západka je...

Obraceč pokosených rostlinných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237578

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dolejší Emil, Kábrt Karel, Diblík František, Leschinger Jaromír, Jebousek Stanislav, Urban Pavel, Tobiška Jaromír, Filip Václav

MPK: A01D 78/06

Značky: pokosených, obraceč, rostlinných

Zhrnutie / Anotácia:

Obraceč pokosených hmot řeší širší záběr obracení pokosené hmoty a přitom je umožněna jeho přeprava po veřejných komunikacích. Jeho podstata spočívá v tom, že pod podélným nosným rámem je zavěšen příčný nosník obracecí jednotky, přičemž jeho horizontální hřídele dvojic otáčivých kol mají prodloužení, na nichž jsou upraveny dvojice sousedních otáčivých kol krajních příčných nosníků bočních obracecích jednotek, opatřených na vnějších koncích...

Zařízení pro sklizeň krmné řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247916

Dátum: 15.01.1987

Autori: Myšák Jan, Diblík František, Filip František, Flíder Josef, Tobiška Jaromír, Kábrt Karel

MPK: A01D 27/00

Značky: sklizeň, řepy, zařízení, krmné

Text:

...Další výhodou je možnost výšit přepravnírychlost, nebot podpěrný nosník u známého provedení je realtivně nízko nad zemí a při nerovném povrchu mohlo dojít k zachycení nosníku o zem. Toto uspořádání však hlavně umožnilo zjednodušit stroj tím, že zadní nápravu stroje je možno provést tuhou a tím se odstranila i příslušná hydraulická ovládací část stroje.Příkladné provedení zařízení, podle výše uvedené charakteristiky, je vysvětleno v...

Zařízení pro sklizeň řepy, zejména krmné

Načítavanie...

Číslo patentu: 247701

Dátum: 15.01.1987

Autori: Veselík Václav, Diblík František, Flídr Josef, Filip František, Letý Karel, Myšák Jan, Tobiška Jaromír, Kábrt Karel

MPK: A01D 27/00

Značky: sklizeň, řepy, zejména, krmné, zařízení

Text:

...dále upevněny držáky ü s príslušnými otvory pro čepy 7. Na čepech 7 v držácích s je uchycen výkyvně zadním koncem DOHIOCHÝ rám 8, který je veden dopředu a nad šíkmo skloněnýmí nosníky 3 s podpěrnýín kolem ärPomocnýrámü je dále opatřen zvedacíín čepem 9, na který je z jediné strany uchyceno zvedací zařízení lll, ktere je z druhe strany uchyceno svorníkem 12 na úchytech 11, upravených» na přední části šikmo skloněných nosníků 3 základního rámu...

Zemědělský stroj pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234372

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kábrt Karel, Tobiška Jaromír, Diblík František

MPK: A01B 59/04

Značky: zemědělský, půdy, zpracování, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zemědělský stroj pro zpracování půdy, který by dosáhl širokého záběru při jednoduchém převádění z pracovní do přepravní polohy a naopak, byl by nenáročný a vyhověl přitom pevnostním požadavkům. Podstata řešení spočívá v tom, že zavěšovací rám je na obou svých krajích opatřen otočnými čepy, na kterých jsou uchyceny sklápěcí rámy, opatřené jednak zavěšovacími rameny pro pracovní válec, jednak ovládacími rameny, mezi kterými je...

Zemědělský stroj pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231842

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kábrt Karel, Diblík František, Tobiška Jaromír

MPK: A01B 51/00

Značky: zpracování, stroj, zemědělský, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší úkol vytvořit zemědělský stroj pro zpracování půdy s širokým záběrem, který je snadno převáděn z přepravní do pracovní polohy a naopak. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tažná oj je opatřena vzpěrným čepem, spojeným se vzpěrným táhlem, jehož konec je uložen v čepu konzoly kyvného zavěšovacího rámu uloženého ve třmenech podvozkového rámu a tvořeného spodním nosníkem a horním nosníkem, které jsou spojeny příčnými nosníky,...

Připojovací závěs zemědělského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229030

Dátum: 15.03.1986

Autori: Diblík František, Tobiška Jaromír

MPK: A01B 59/043

Značky: závěs, zemědělského, připojovací, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Připojovací závěs, upravený po obou stranách mechanického náhonu traktoru v přední části rámu obraceče píce nebo podobného stroje se zadním pojezdovým kolem, sestávající z dvojice dvou plochých držáků, opatřených svislou vodicí drážkou se spodním otevřeným vstupem pro navedení závěsného čepu spodních táhel tříbodového závěsu traktoru a uzávěrem tohoto spodního vstupu svislé vodicí drážky, přičemž rám je opatřen v přední části opěrnou nohou,...

Silážní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216615

Dátum: 01.10.1984

Autori: Diblík František, Kábrt Karel, Dolejší Emil, Tobiška Jaromír

Značky: stroj, silážní

Zhrnutie / Anotácia:

Silážní stroj se zařízením pro zvedání a spouštění výkyvného ramena pro nakládání silážního materiálu. Vynález řeší zařízení pro zvedání a spouštění výkyvného ramena s rozdružovací frézou pro výšku naskladněného materiálu až 8 m. Ve výkyvném ramenu je upraveno posuvné nosné rameno s rozdružovací frézou, které jsou ovládány vůči rámu stroje hydraulickými válci. Podstatou vynálezu je, že ve výkyvném ramenu je zakotven vysouvací hydraulický válec,...

Silážní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 217372

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kábrt Karel, Chytil František, Diblík František, Tobiška Jaromír, Dolejší Emil, Ústí Nad Orlicí, Luňáček Miloslav

Značky: silážní, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Silážní stroj pro ukládání a vybírání objemových hmot ve skladovacích prostorách, zahrnující jednak na rámu upravené a hydromotorem ovládané výkyvné rameno nesoucí nosné rameno s rozdružovací frézou, jednak výkyvnou shrnovací radlici s dopravním žlabem a soustřeďovacím šnekem a dále opěrný doraz pro vymezení spodní vybírací polohy rozdružovací frézy, vyznačující se tím, že nosné rameno /13/ s rozdružovací frézou /14/ je upraveno ve vnitřním...