Di Fabio Romano

Pyridínové deriváty a ich použitie pri liečení psychotických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10413

Dátum: 07.09.2006

Autori: Di Fabio Romano, Giovannini Riccardo, Belvedere Sandro, Falchi Alessandro, Andreotti Daniele, Alvaro Giuseppe

MPK: A61K 31/4985, A61K 31/5383, A61K 31/4439...

Značky: liečení, psychotických, pyridínové, deriváty, použitie, poruch

Text:

...ISN, o, 130, 3 P,321,35 s, 1 gp, 35 m, 123131251 Zlúčeniny podľa vynálezu a farmaceutický vhodné soli zlúlčenín, ktoré obsahujú vyššie uvedené izotopy a/alebo iné izotopy iných atómov tiež spadajú do rozsahu vynálezu. Zlúčeniny podľa vynálezu značené izotopmi, napríklad rádioaktívnymi izotopmi, ako 3 H, 14 C, sú užitočné napríklad pri štúdiách distribúcie liečiva a/alebo substrátu V tkanivách. Zvláštna prednosť sa dáva tritiu, t.j. izotopu...

Azabicyklo[3.1.0]hexánové deriváty užitočné ako modulátory receptorov dopamínu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7343

Dátum: 21.02.2005

Autori: Tarsi Luca, Gentile Gabriella, Micheli Fabrizio, Hamprecht Dieter, Di Fabio Romano, Damiani Federica, Arista Luca, Terreni Silvia, Bonanomi Giorgio, Capelli Anna Maria, Tedesco Giovanna

MPK: A61K 31/403, A61P 25/00, C07D 403/00...

Značky: deriváty, receptorov, užitočné, modulátory, dopamínu, azabicyklo[3.1.0]hexánové

Text:

...to pri väčšine biologicky aktívnych molekúl obvyklé, môže sa miera biologickej aktivity medzi jednotlivými stereoizomérmi danej molekuly líšiť. Do rozsahu vynálezu spadajú všetky individuálne stereoizoméry (diastereoizomćry a enantioméry) a všetky ich zmesi, ako okrem iného zmesi racemické, ktore vykazujúĎalšie uskutočnenia vynálezu predstavujú zlúčeniny vzorca IA, ktoré zodpovedajústereochemickým izomérom zlúčenín vzorca I obohateným o...

Azabicyklo[3.1.0]hexánové deriváty užitočné ako modulátory receptorov dopamínu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12043

Dátum: 21.02.2005

Autori: Bonanomi Giorgio, Tedesco Giovanna, Arista Luca, Terreni Silvia, Di Fabio Romano, Damiani Federica, Capelli Anna Maria, Micheli Fabrizio, Gentile Gabriella, Tarsi Luca, Hamprecht Dieter

MPK: A61K 31/501, A61P 25/00, A61K 31/403...

Značky: receptorov, deriváty, modulátory, užitočné, dopamínu, azabicyklo[3.1.0]hexánové

Text:

...prínosná modulácia, najmä antagonizácia/inhibícia, receptora D 3, napríklad pri liečenízávislosti od látok alebo ako antipsychotické čínidlá.Predmetom vynálezu je zlúčenina vzorca I3 -(3 - í 4-metyl-5 ~(4-pyridazinyl)-4 H-1 ,2,4-triazol-3-yltio~propyl)-1-4-(trit 1 uórmety 1)fenyl 3-azabicyklo 3.1.0 hexán alebo jeho farmaceutický vhodná soľ, NVzhľadom k prítomnosti kondenzovaného cyklopropánu sa predpokladá, že zlúčeniny všeobecného vzorca l...

Azabicyklo[3.1.0]hexánové deriváty užitočné ako modulátory receptorov dopamínu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12018

Dátum: 21.02.2005

Autori: Hamprecht Dieter, Gentile Gabriella, Tedesco Giovanna, Bonanomi Giorgio, Micheli Fabrizio, Tarsi Luca, Damiani Federica, Capelli Anna Maria, Arista Luca, Terreni Silvia, Di Fabio Romano

MPK: A61K 31/403, A61K 31/501, A61P 25/00...

Značky: receptorov, azabicyklo[3.1.0]hexánové, užitočné, deriváty, dopamínu, modulátory

Text:

...z halogénu, kyanoskupiny, n-Cmalkylskupiny, halogénClaalkylskupiny, CMalkoxyskupíny, Cmalkanoylskupínyo R 5 predstavuje zvyšok zvolený zo súboru zostávajúceho z izoxazolylskupiny, -CHz-Npyrrolylskupiny, l, 1 -dioxido-Z-izotiazolidinylskupíny, tienylskupiny, tiazolylskupiny,pyridylskupíny, Z-pyrrolidinonylskupiny, a taká skupina je poprípade substituovaná jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými z halogénu, kyanoskupiny, C 1.a keď R....

B-laktámy na liečbu chorôb CNS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4786

Dátum: 10.11.2004

Autori: Tranquillini Maria Elvira, Paio Alfredo, Alvaro Giuseppe, Giovannini Riccardo, Mattioli Lucia, Di Fabio Romano

MPK: A61K 31/4427, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: b-laktámy, liečbu, chorôb

Text:

...heterocyklickú skupinu alebo 5 až 6 člennú heteroarylovú skupinu. kde uvedené skupiny sú pripadne substituovane l až 3 skupinami nezávisle vybranými z trifluórmetylu. CM alkylu,hydroxy, kyano, CM alkoxy, trífluórrnetoxy, halogénu alebo S(O)qCM alkylu- R 9 znamená vodilg halogén. C 3. cykloalkyl, hydroxy, nitro, kyano alebo CM alkyl prípadne substituovaný jednou alebo dvoma skupinami vybranými z halogćnu, kyano hydroxy alebo CM alkoxyo R 10...

Deriváty piperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 560

Dátum: 10.02.2003

Autori: Alvaro Giuseppe, Di Fabio Romano, Tranquillini Maria Elvira, Spada Simone

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4985, C07D 471/00...

Značky: piperidinů, deriváty

Text:

...skupinu CH alkyl,R 1 predstavuje 01-4 alkyl,R alebo R 3 nezávisle predstavujú vodik alebo C 14 alkyl,R 4 predstavuje trifluórmetyl, CH alkyl, skupinu CH alkoxy,trifluórmetoxy alebo halogén,R 5 prestavuje vodík, C 1- alkyl alebo 03-7 cykloalkyl,m je nula alebo celé číslo od 1 do 3,n je celé číslo od 1 do 3, p a q sú nezávisle celé čísla od l do 2, a ich farmaceuticky prijateľné soli a solváty.Vhodné farmaceuticky prijateľné soli zlúčenín...

Heterobicyklické antagonisty CRF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1479

Dátum: 15.07.2002

Autori: Di Fabio Romano, St-denis Yves, Micheli Fabrizio

MPK: A61K 31/4353, C07D 471/00, A61P 25/00...

Značky: antagonisty, heterobicyklické

Text:

...Zlúčeniny zodpovedajúcetejto definícii nie sú konkrétne opísané.Vo WO 95/33750 sú tiež opisané zlúčeniny všeobecnéhokde A a Y môžu predstavovať dusík a uhlík a B môže zodpovedať aminovému derivátu, ktoré vykazujú CRF antagonistickú aktivitu. Zlúčeniny zodpovedajúce tejto definícii, nie súVzhľadom na fyziologický význam CRF stále pretrváva potreba vyvinúť biologicky aktívne malé molekuly, ktoré byvykazovali vysokú väzbovú aktivitu voči...