Devlin John

Způsob výroby nových bis-(piperazinyl- popřípadě homopiperazinyl)alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254998

Dátum: 15.02.1988

Autori: Barsumian Edward, Mcneil Daniel, Devlin John, Keirns James

MPK: C07D 295/04, C07D 241/04

Značky: bis-(piperazinyl, způsob, homopiperazinyl)alkanů, výroby, popřípadě, nových

Text:

...volba rozpouštědla závisí na povaze reakčních složek.ako příklady takových rozpouštědel lze uvéstPo-užívat se mohou také aromatická rozpouštědla. Výhodné se reakce provádí -v přítomnosti činidla vázajíciho kyselinu, jako triethylasminu, uhlľčitanu alkaliokého kovu nebo hydrovxidu alkalického kov-u.Reakční teplota závisí na výchozích látkach a na rozpouštědle používaném pro tuto reakci a pohybuje se mezi teplotou místnosti a...

Způsob výroby nových bis-(piperazinyl- popřípadě homopiperazinyl)alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254971

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mcneil Daniel, Keirns James, Devlin John, Barsumian Edward

MPK: C07D 241/04, C07D 295/04

Značky: výroby, nových, popřípadě, způsob, homopiperazinyl)alkanů, bis-(piperazinyl

Text:

...skupinu, hydroxyskupinu, ester sírové kyseliny nebo ester sulfonové kyseliny,působí sloučeninou obecného v-zorce Illv němž R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, x, m, n a A mají shora uvedený význam.Tímto postupom se získávají výlučne symetrické sl-oučeniny vzorce I.Kondenzační reakce podle vynälezu se může prová-dět v přítomnostl nebo za nepřítomnostl rozpouštědla. Používat se mohou vodná nebo organické inertní rozpouštědla, přičemž v-olba rozpouštědla...

Zapojení rozvodu tlakové tekutiny pro regulaci jejího průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246325

Dátum: 15.12.1987

Autori: Devlin John, Hargrave Karl

MPK: F15B 9/08

Značky: regulaci, rozvodu, průtoku, zapojení, tekutiny, tlakově, jejího

Text:

...pracovní výstup 19 tekutinového zesilovače 4 a zároveň na vstupní přípojku 21 řízeného ventilu 21.Odpadní výstup 22 tekutínového zesilovače 4 je přlpojen například potrubím. 23 na výstupní přípojku 34 ventllu 21 a dále na výstupní přípojku 24 ventilu 15 a dále nia nádrž 25 tlakovêho okruhu 26. Tlakovývstup 3 tekutinového zesilovače 4 je spojen škrticím ventilem 27 s prvním pracovuím výstupem 13 a s řídící soustavou například tryskou ~...

Samostatný pohon spodních válců válcově ohýbačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245276

Dátum: 15.06.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Devlin John, Hargrave Karl, Reinecke Paul

MPK: B21D 5/14

Značky: válců, samostatný, plechů, válcové, pohon, ohýbačky, spodních

Text:

...B odecneuennn uaTepuanocóeperanmero npocmoro nocnpnarma xpywsmnx MOMGHTOB oôemzu nnaaemapuuuu nepenavauu zum HHXCHMX BHJIKOB u B coenmaeHmm oöeux nnaaewapnux nepenaq c uennm ööecneqenun cunxpoauon paóowu.B coomnemcmnum c nsoöpereaneu naxaaa aanaua pemaemca nocpencrnou moro. qmo coennueuuoe c Hamann Bankou nonuno nnaneTapuon nepenaum cnyxum onopon HBHBHMH Bpamammnxca nansuen Ann camennnmon, npuqeu ycraaoaneauue na onopax KBWGHHH...

Prahový přepínač řízený silou tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245254

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hargrave Karl, Barsumian Edward, Devlin John

MPK: H03K 17/56, H01L 45/00

Značky: tlaku, prahový, silou, řízený, přepínač

Text:

...Bens. Hanpmxemle, nanammee qepes nBMepnTenBHHñ peamcrop R , BuBomaToH qepea BHBOJI A. ľenepawopG BHpaÓaTHBaeT nprmoYPOJIBHHG mmynscm c xaparcrepncwnxoñ .Banpmneum UG B COOTBGTCTBIM c© 1211. I , KoTopHe Iepes óaJmacTHuñ peancwop RV nómaomłmcaono nocmraew uoporosoe snaqermé s , nepézumqamm exemem S nepexomerr na cocwomma Maxon nposomaocwn B cocrommetznpoucxomr Bnmenaanamłoe nepezunoqex-Lue. Alcwmauoü mmeJxbHocmnm mvnIyJILca 15 Hasmaaewcs...