Deutsch Ida

Substituovaný derivát 2-propanolu a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281299

Dátum: 03.07.1996

Autori: Szántay Csaba, Kreidl János, Hegedüs István, Szegedi Michály, Czibula László, Deutsch Ida, Farkas Mária

MPK: A61K 31/695, C07F 7/18

Značky: prostriedok, derivát, substituovaný, 2-propanolu, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Substituovaný derivát 2-propanolu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v nároku 1, alebo ich optické antipódy a racemáty sú účinnou zložkou farmaceutických prostriedkov s fungicídnou účinnosťou.

Spôsob prípravy (-)1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 12balfa-oktahydro-indolo[2, 3-a]chinolizínu a medziprodukty na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279484

Dátum: 14.10.1992

Autori: Deutsch Ida, Nógrádi Katalin, Kreidl János, Visky György, Brill Judit, Farkas Mária, Czibula László

MPK: A61K 31/435, C07D 471/14

Značky: 1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, medziprodukty, přípravy, přípravu, 3-a]chinolizínu, 12balfa-oktahydro-indolo[2, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa 1-etyl-2,3,4,6,7,12-hexahydro-indolo[2,3-a]chinolizín vzorca (II) nechá reagovať s ekvimolárnym množstvom formaldehydu a získaný 1-etyl-1-(hydroxymetyl)-1,2,3,4,6,7-hexahydro-12H-indolo[2,3- a]chinolizín vzorca (III) sa nechá reagovať so štiepacím činidlom (-)-L-dibenzoyltartárovou kyselinou v množstve menšom ako je ekvimolárne množstvo, takto získaná...