Dérer Tibor

Spôsob výroby najmenej jedného alkylvinyléteru a/alebo alkenylvinyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 284667

Dátum: 22.07.2005

Autori: Beňo Ľuboš, Macho Vendelín, Peterka Miroslav, Králik Milan, Okresová Soňa, Dérer Tibor, Komora Ladislav

MPK: C08F 2/14, C08F 16/02

Značky: alkenylvinyléteru, alkylvinyléteru, najmenej, jedného, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje v kvapalnom reakčnom prostredí pri tlaku 0,05 až 0,3 MPa za katalytického účinku superzásaditého katalytického systému vytváraného in situ v reakčnom prostredí vinylácie alkoholu alebo alkoholov acetylén obsahujúcim plynom pri teplote 60 až 140 °C, alebo osobitne, najmenej z jednej zlúčeniny alkalického kovu a najmenej jedného aprotického polárneho až bipolárneho rozpúšťadla v 5 až 40 mol. nadbytku na mól zlúčeniny...

Kozmetický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2858

Dátum: 10.05.2001

Autori: Kavala Miroslav, Dérer Tibor, Štovčíková Irena, Šrámeková Jana, Končková Katarína, Surová Silvia

MPK: A61K 7/48

Značky: kozmetický, prípravok

Text:

...z vody a vo vode emulgovanej alebo díspergovanej zvlhčujúcej zložky, ester tokoferolu a karboxylovej kyseliny s krátkym reťazcom, komplex glycerylesteru, Aloe Vera gélu a kamilkového extraktu, pričom zvlhčujúca zložka obsahuje hydrofilné mikrokapsule(fosfolipídy, cholesterol, aspoň jednu dlhoreťazcovú kyselinu, i.Známy je tiež kozmetický prípravok, ktorý obsahuje inosit fosfát, kyselinu fytovú a jej soli v kozmeticky vhodnom...

Dezinfekčno-regeneračný gél

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1971

Dátum: 07.10.1998

Autori: Jurík Ján, Jurík Zlatko, Dérer Tibor

MPK: A61K 7/48, A61K 7/40

Značky: dezinfekčno-regeneračný

Text:

...dezinfekčných prostriedkov na báze halogenovaných uhľovodíkovA s 12 až 30 atómami uhlíka a/alebo na báze rastlinných extraktov sdezinfekčným účinkom. pričom zvyšok do 100 hmotnostných percent jedestilovaná alebo demineralizovaná voda s prídavkom voňavky.Výhodou dezinfekčno-regeneračného gélu je možnost jeho aplikácie na pokožku bez použitia vody a po veľmi krátkom čase sa prejaví vysoký dezinfekčný účinok. Gel súčasne obsahuje komponety,...

Heterogénny katalyzátor kyselinami katalyzovaných reakcií a/alebo chemickotechnologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1726

Dátum: 04.02.1998

Autori: Jureček Ľudovít, Komorová Eva, Jurečeková Emília, Dérer Tibor, Komora Ladislav, Macho Vendelín

MPK: B01J 23/00, B01J 21/00

Značky: katalyzovaných, katalyzátor, kyselinami, reakcií, heterogénny, procesov, chemickotechnologických

Text:

...sírová, síran amonný a heteropolykyselina. Kyselina trihytdrogénfosforečná a oxidy fosforu sú takisto použiteľné, ale sú málo stabilné za zvyčajnych podmienok aplikacie katalyzátora.Uvedeným acidifikačným činidlom sú aj vodorozpustné karboxy-lové kyseliny, ako aj ich amónne soli, ttajmä kyselina mravčia, šťavelovà a ich amónne soli.Hlavne z dôvodov nevnášania voľných kyselín s heterogennylm katalyzátorom do reakčného prostredia, vhodné...

Stomatologický bieliaci gél

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1654

Dátum: 05.11.1997

Autori: Jurík Ján, Dérer Tibor, Gubová Jarmila

MPK: A61K 7/16, A61K 31/00

Značky: stomatologický, bieliaci

Text:

...uhlíka na pH 5 a 7, 1 až 7 hmotn. propylénglykolu a /alebo glycerínu, 0,02 až 0,3 hmotn. benzoanu sodného a/alebo metylparabénu a/alebo etylparabénu a/alebo propylparabénu a/alebo butylparabénu, 0,01 až 0,2 hmotn. mentolu a/alebo silice z máty piepornej, 0,1 až 21,0 hmotn. karbamidperoxidu a 0,01 až 0,5 fluoridu sodného, pričom zvyšok do 100 hmotn. tvorí destilovaná alebo demineralizovaná voda.Výhodou bieliaceho gélu je možnosť...

Masážny gél

Načítavanie...

Číslo patentu: U 753

Dátum: 08.03.1995

Autori: Dérer Tibor, Gubová Jarmila

MPK: A61K 9/107, A61K 9/10

Značky: masážny

Text:

...5,6a/alebo etylparaběnu a/alebo propylparaběnu, 0,1 až 2 hmota mentolu alebo gáfru alebo kapsaicínu alebo extraktov a/alebo silĺc 2 liečivých rastlín, pričom zvyšok do 100 Z hmotu-je destilovaná alebo demineralizovaná voda.Výhodou masážneho gélu je jeho lepšia lokalizácia na masírované miesto vďaka oveľa vyššej viskozite. Z pokožky i 2 textilu sa lepšie odstraňuje, stačí voda.Masážny gél sa pripravuje nabobtnaním karboxyvinylpolyméru vo...

Spôsob regenerácie strieborného katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 253418

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dérer Tibor, Irová Magda, Révus Miloš, Dunaj-jurčo Michal, Melník Milan, Juščík Mikuláś, Krivulka Ivan

MPK: B01J 23/96, B01J 23/50

Značky: oxidácie, katalyzátora, spôsob, etylénoxid, regenerácie, etylénu, strieborného

Text:

...spôsobu regenerácie strieborného katalyzátora podla vynálezu spočíva V tom, že na opotrebovainý katalyzátor sa pôsobí zmesou pár oxidu uhličitého a acetónu v molársnom pomere 11 pri teplote 220 až 270 °C, výhodne 240 až 260 °C, tlaku 0,1 až 0,3 MPa počas 7 až 9 hodín.Proces regenerácia môže prebiehať kon 4tinuálne alebo polokontinuálne, pričom na regeneráciu 1 g katalyzátora sa použije maximálne 1,2 g acetónu.Výhodou spôsobu regenerácia...

Způsob kontroly snímače polohy a zařízení s dekodérem parity pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240294

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dérer Tibor

MPK: H02H 7/20

Značky: tohoto, snímače, způsob, provádění, parity, kontroly, způsobu, dekodérem, zařízení, polohy

Text:

...polohy.Výhody způsobu kontroly snímačü P 010 hy a zařízení s dekodérem parity pro pro vádění tohoto zpüsobu podle vynálezu s-po čívají zejména ve zvýšení spolehlivosti sajmoląontr-oly. Ze zvýšené spolehlivosti zařízení vyplýva další výhoda, a to podstatne zvýšení bezpečnosti obsluhy stroje a sníženi .ohroženílstroje nebo jeho prídavných zařízení při paru-še. jinou výhod-ou zařízení je jednoduchá konstrukce va z toho plynoucí malá...

Pětipramenná hlavice zkujňovací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240248

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dérer Tibor, Kiss Gabriel, Macho Vendelín, Cabicar Jozef

MPK: C21C 6/32, C21C 6/48

Značky: zkujňovací, pětipramenná, trysky, hlavice

Text:

...větší. Při symetrickém uspořádání vlastních dýz poobvodě hlavice zkujňovací trysky se tato skutečnost nebere v úvahu, což je príčinou mnohem intenzívnějšího opotřebení vyzdĺvky nas/straně čepů. . . i - Výše uvedený nedostatek odstraňuje pě tipramenná hlavice zkujňovací tryský podle ivynálezu s uspořádánim vlastních dýz čty 4 řl po obvode, jedna uprostřed. Podstatouvynálezu je asymetrické uspořádání obvodových dýzłĺležíçtch v- rovinách...

Lignocelulózový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 239579

Dátum: 15.06.1987

Autori: Novák František, Dérer Tibor, Jarošek Karol

MPK: B01D 33/30

Značky: lignocelulózový, filter

Text:

...alebo chladenie náplne, je napájaný cez nást-avce prívodu 25 a vyhrievací prostriedok sa odvádza nástavcom vývodu 26. .Do dna nádoby 11 ústia trysky 19, ktorými sa privádza filtrovaná odpadová para a ich vyústenie je zhora prekryté rozptylovými klobúčkami 20, ktoré jednak zabraňujú vniku náplne nádoby 11 do trysiek 19 a jednak spôsobujú dôkiadnejšie rozptýlenie vstupujúcich pár. Šrafovaná časť vnútra nádoby 11 je lignocelulózová náplň, ktorá...

Spôsob delenia pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232632

Dátum: 15.12.1986

Autori: Camper Štefan, Vanko Milan, Hagara Anton, Škarka Jaromír, Ilavský Ján, Kráľ Bohumil, Kiss Gabriel, Šalgovič Aljoša, Miština Igor, Richter Ján, Dérer Tibor

MPK: C07C 7/11

Značky: spôsob, delenia, pyrolýznych, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu delenia pyrolýznych plynov, pričom sa jedná o oddeľovanie etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov, obsahujúcich acetylén, oxid uhličitý, etylén, metán, oxid uhoľnatý a vodík ako hlavné zložky, absorpciou v acetóne, pričom nasledujúcou desorpciou sa získa etylén ako medziprodukt do výroby vinylchloridu. Vynález sa týka najmä spôsobu oddeľovania etylénu zo zmesi pyrolýznych plynov z vysokoteplotnej pyrolýzy benzínu s bodom...

Spôsob reaktivácie katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 230865

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bučko Miloš, Dérer Tibor, Kopernický Ivan, Vanko Anton, Kiss Gabriel, Šnajdr Václav, Hlinšťák Karel, Zajačik Anton, Huba František, Macho Vendelín, Stuchlík Jiří, Harach Milan

MPK: B01J 23/90, C07D 303/04

Značky: etylénoxid, oxidácie, katalyzátora, spôsob, reaktivácie, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivácia katalyzátora na báze striebra, prípadne spolu s promótormi a aktivátormi, spravidla na nosičoch sa robí tak, že sa na katalyzátor pôsobí rozpúšťadlom (vodno-acetónový alebo vodno-alkoholický roztok) a/alebo roztokom kyseliny oxálovej. Rozpúšťadlo sa spravidla v ďalšom z katalyzátora odstráni a katalyzátor sa vystaví pôsobeniu teploty 100 až 500 °C (150-350 °C) v atmosfére syntézneho alebo inertného plynu s obsahom 10 až 100 % obj....

Spôsob reaktivácie alebo regenerácie katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222335

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ondiš Jozef, Šnajdr Václav, Vanko Anton, Dérer Tibor, Macho Vendelín, Hlinšťák Karel, Harach Milan, Kopernický Ivan, Huba František, Zajačik Anton, Bučko Miloš, Gabriel

Značky: katalyzátora, reaktivácie, spôsob, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Strieborné katalyzátory priamej oxidácie etylénu na etylénoxid po priotrávení sa reaktivujú alebo regenerujú pri tlaku 0,1 kPa až 3 MPa pôsobením teploty 150-500 °C (220-320 °C), v atmosfére syntézneho plynu, spravidla v podstate s vyreagovaným kyslíkom (C2H4, C02, N2, Ar2, CH4, C2H6) a stopových množstiev pár chlórorganických zlúčenín a/alebo inertného plynu (N2, Ar2, CO2, CH4, C2H6) a/ alebo korodujúcej 1átky (NO2, CI2, HC1, S03, HJ atd.) v...