Deppermann Kevin

Automatický systém vzorkovania semien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9328

Dátum: 02.03.2007

Autori: Rahn Phillip, Listello Jennifer, Koestel Angela, Deppermann Kevin

MPK: A01H 1/04, A01C 1/00, G01N 1/08...

Značky: semien, systém, vzorkovania, automatický

Text:

...Vzorkované semeno je potom dopravené do vybranej komoryV pláte pre semená V subsysteme na ukladanie semien systému vzorkovania semien.Odobratá vzorka je súčasne dopravená do vybranej komory v plate pre vzorky subsystému na ukladanie vzoriek systému vzorkovania semien. Uložená vzorka sa môžepotom testovať na najmenej jeden z požadovaných znakov.Systémy a metódy tohto vynálezu umožňujú v podstate sterilné, automatické,nedeštruktívne vzorkovanie...

Systém na odoberanie jadier zo semien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1101

Dátum: 21.05.2003

Autor: Deppermann Kevin

MPK: G01N 1/04

Značky: odoberanie, jadier, systém, semien

Text:

...polohy spôsobuje, že skupina rúrok na odoberanie jadier odoberie jadrá skupine súhlasne usporiadaných objektov.Systém na odoberanie jadier môže ďalej zahrňovať extrakčnú dosku majúcu usporiadanú skupinu otvorov lícujúcich s usporiadanou skupinou otvorov V doske na odobratie jadier, pričom extrakčné otvory sú opatrené skupinou extrakčných čapov umiestnených na vloženie do otvoru odpovedajúcejrúrky na odoberanie jadier. Posun extrakčnej...