Demovič Stanislav

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265751

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ondejka Vojtech, Marchalín Miroslav, Hauskrecht Petr, Poór Robert, Demovič Stanislav, Zervan Ivan

MPK: C07C 51/41

Značky: 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, spôsob, dimetylamínovej, výroby, kyseliny

Text:

...drahších neutralizačných činidiel napr. dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú odstrámaá .zpôsobom výroby dimetylamínovej soli 2-metyl 4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Kyselina 2-metyl-4-chlôrfenoxyoctoyá sa pripraví chloráciou 2-metylfenoxyoctanu sodného s Naclo v prítomnosti minerálnej kyseliny. Zo získaného roztoku sa získa 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová kyselina vyzrážaním V prebytočnej minerálnej kyseline. zo suspenzie sa vyzrážaná...

Spôsob prípravy N-cyklohexyl-2-benzotiazolylsulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260786

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krútel Vojtech, Demovič Stanislav, Hanuš Milan, Važan Peter, Kačáni Stanislav, Muchová Jana, Holčík Ján

MPK: C08K 5/47, C07D 277/80

Značky: spôsob, přípravy, n-cyklohexyl-2-benzotiazolylsulfénamidu

Text:

...58 g 0,585 mólu cyklohexylaminu vo forme 50 Vo-ného vodného roztoku. Po vyhriatí na 50 C sa v priebehu 1 hodiny za miešania a chladenia reakčnej zmesi pridávar súbežne 30,3 g 0,20 molu Z-merkaptobenztiazolu vo forme roztaveného -nerafinovaného produktu a 118 m 1 -chlórňanu sodného s obsahom 150 g aktívneho chloru na liter technického roztoku. Teplota v celom priebehu reakcie sa udržuje v intervale 40 až 47 °C. Za podmienok oxidácie...

Spôsob rafinácie zriedenej odpadovej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258704

Dátum: 16.09.1988

Autori: Filák Mirek, Demovič Stanislav

MPK: C01B 17/90

Značky: odpadovej, spôsob, sírovej, zriedenej, rafinácie, kyseliny

Text:

...farby. Oxidácia organických zlúčenín sa dá urobit tiež pomocou kyseliny dusičnej, chloristanom draselným, chlorečñanom draselným, pričom dochádza k značne silnému peneniu kyseliny sírovej, čo značne sťažuje dávkovanie oxidačných činidiel. V pripade, že ide o znečistenie len fennolickými látkami, je možné ich odstrániť využitím polykondenzačnej reakcie s aldehydmi, ktorej výsledné produkty nie sú v zriedenej kyseline sírovej rozpustné....

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237717

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav, Vaněk Jan

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, spôsob, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolu z vodného roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného obsahujúceho ako nečistoty anorganické soli, organické zlúčeniny fosforu, síry a/alebo chlóru, zbytky aromatického rozpúšťadla. 3-metyl-4-nitrofenol sa získa z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného z výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, vyzrážaním s minerálnou kyselinou na hodnotu pH 1 až 6. Vyzrážaný 3-metyl-4-nitrofenol sa od nečistôt...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 237716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav, Vaněk Jan

MPK: C07C 79/26

Značky: výroby, 3-metyl-4-nitrofenolátu, sodného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného neutralizáciou 3-metyl-4-nitrofenolu s hydroxidom sodným. Ako zriedeného roztoku hydroxidu sodného sa použije vodný roztok hydroxidu sodného obsahujúci ako nečistoty minerálne soli, zvyšky aromatického rozpúšťadla, organické zlúčeniny fosforu, síry alebo chloru z výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu 3-metyl-4-nitrofenolát sodný sa oddelí od matečného roztoku a nečist(t...

Sposob výroby tiochloridu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 248970

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maczek Ján, Hauskrecht Peter, Dzúr Ivan, Sivák Michal, Demovič Stanislav, Zervan Ivan

MPK: C01B 25/10

Značky: tiochloridu, výroby, fosforečného, spôsob

Text:

...vzniku chlorovodíka, ktorý zamoruje okolie. Postupom podľa vynálezu sa tieto nedostatky odstránia, čím sna zlepší životné prostredie a zvýši využiteľnosť surovín. Reakcia P 013 so síreu v prítomnosti aktívneho uhlia pri prvých várkach ťažšie nabieha, čo sa odstráni pridávaním k oxidu,hydroxidu, sultidu, polysulfidu, uhličitanu alkalickeho kovu, alebo ualkalíckých zemín. Rektiľikáoiou sa dá získat PS 013 vysokej čístoty.Do trojhrdlej banky,...

Sposob spracovania matečných roztokov z oxidačnej kondenzácie surového 2-merkaptobenztiazolu s chlórnanom sodným v prebytku cyklohexylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249497

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čukan Vladimír, Kačáni Stanislav, Mašek Ján, Sladká Jana, Demovič Stanislav, Muchová Jana, Holčík Ján, Riška Miloslav, Drapáková Marta

MPK: C07D 277/80

Značky: chlornanom, spôsob, přebytků, oxidačnej, cyklohexylaminu, roztokov, matečných, sodným, surového, kondenzácie, spracovania, 2-merkaptobenztiazolu

Text:

...alebo pri totâlnejkonverzii vzhľadom na 2-merkaptobenztiazol.Nezreagovaná cyklohexylamínová soľ 2-merkaptobenztiazolu rozpustená v nadbytku cyklohexylamínu viaže ekvimolárne množstvo cyklohexylamínu. Takto viazaný amín je len čiastočne regenerovateľný, V závislosti od stupňa alkality použitého vodného roztoku chlórnanu sodného v procese oxidácie.Podstatné zvýšenie účinnosti regenerácia cyklohexylamínu s prihliadnutím na cyklohexylamín...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248472

Dátum: 12.02.1987

Autori: Demovič Stanislav, Pór Robert, Svitek Imrich, Kopinič Vladimír

MPK: A01N 25/04

Značky: prípravok, herbicídny, kombinovaný

Text:

...suspenzie stabllizujúce komponenty a to p 0 lysacharid v množstve 0,2 až 2,5 0/0 hmot. a 0,2 až 1,2 hmot. formaldehydu vztahované na výsledný produkt. Po ukončení finalizácie sa suspenzia zriedi s vodou a premeliesa mokrým mletím, čím sa síičasne zabezpečí homogenizácia výrobku. Výrobok sa homogenizuje miešaním počas 240 až 50 minút. Postup možno modifikovať tak, že do roztoku soli MCPA sa pridá dispergovatelný prášok terbutrín...

Sposob zachytávania odplynu chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247558

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vávra Blažej, Demovič Stanislav, Cipová Marta, Kollár Alojz, Hauskrecht Peter, Marchalín Miroslav

MPK: B01D 53/14

Značky: odplynů, spôsob, zachytávania, chlóru

Text:

...fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa používajú v polnohospodárstve. vynález je možné najlepšie uplatnit pri spracovaní 2-metylfenoxyoctovej kyseliny, ak sa v blízkosti nachádzajú odplyny chlóru. Absorpcia odplynov ohlóru je nenáročná a jednoduchá na strojné zariadenie. Strojné zariadenie tvorí prakticky potrubie, absorpčná kolena, čerpadlo a ventilátor. Ako zdroj odplynu chlóru môžu byt napr. zásobníky technického Naclo, ktorý sa hlavne pôsobením...

Spôsob výroby O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234890

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dzúr Ivan, Zervan Ivan, Fančovič Karol, Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07F 9/18

Značky: o,o-dimetyl-o-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chémie. Vynález rieši výrobu O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu kondezáciou O,O-dimetylchlórtiofosfátu s 3-metyl-4-nitrofenolátom sodným. Kondenzácia prebieha v prítomnosti chlórovodík viažuceho činidla, aromatického uhľovodíka alebo aromatického uhľovodíka a vody. Časť sodnej soli 3-metyl-4-nitrofenolu sa pridáva vo forme vodného roztoku koncentrácie 0,5 až 40 % hmot. a obsahuje hydroxid sodný a/alebo minerálne soli...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234889

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Vaněk Jan, Demovič Stanislav

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chémie. Vynález rieši výrobu 3-metyl-4-nitrofenolu nitráciou 3-metylfenolu a následnou oxidáciou vzniklého 3-metyl-4-nitrofenolu kyselinou dusičnou v prebytku minerálnej kyseliny. Časť prebytočnej minerálnej kyseliny sa použije na vyzrážanie 3-metyl-4-nitrofenolu z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného, obsahujúceho ako nečistoty organické zlúčeniny fosforu, síry a/alebo chlóru. Kyselina dusičná čiastočne dezodoruje organické...

Spôsob čistenia 3-metyl-4-nitrofenolu a/alebo jeho sodnej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234609

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vaněk Jan, Hauskrecht Peter, Černý Peter, Balag Miroslav, Fančovič Karol, Demovič Stanislav

MPK: C07C 79/26

Značky: spôsob, sodnej, 3-metyl-4-nitrofenolu, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chémie. Vynález rieši čistenie 3 - metyl 4 - nitrofenol aa/alebo jeho sodnej soli prevedením 3 - metyl - 4 - nitrofenolu na 3 - metyl - 4 - nitrofenolát sodný a jeho kryštalizáciou z matečného roztoku. Neutralizácia 3 - metyl - 4 - nitrofenolu sa robí s vodným roztokom hydroxidu a/alebo uhličitanu sodného za vzniku 15 až 45 % hmot. vodného roztoku alebo suspenzie 3 - metyl - 4 - nitrofenolátu sodného, pričom 3 - metyl - 4 -...

Spôsob čistenia 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232643

Dátum: 15.12.1986

Autori: Babík Vladimír, Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07D 251/50

Značky: čistenia, spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši čistenie 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu znečisteného organickými a anorganickými látkami. Znečistený 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazín sa rozpustí a/alebo roztaví vo vodonerozpustnom organickom rozpúšťadle pri teplote varu zmesi, nerozpustné nečistoty sa oddelia a rozpúšťadlo sa oddestiluje od 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu s vodnou parou. Na oddelenie slúži filtrácia alebo...

Spôsob výroby O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232631

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07F 9/18

Značky: o,o-dimetyl-o-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenol)tiofosfátu kondenzáciou O,O-dimetylchlórtiofosfátu s 3-metyl-4-nitrofenolom a/alebo jeho sodnou soľou v prítomnosti chlórovodík viažúceho činidla. Kondenzácia prebieha v prítomnosti kryštalického, alebo roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného a minerálnych solí z predchádzajúcej kondenzácie. Vynález možno využiť pri výrobe O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, ktorý sa...

Spôsob oddelenia kryštalických solí od roztoku O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232630

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07F 9/18

Značky: oddelenia, krystalických, solí, spôsob, roztoku, o,o-dimetyl-o-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob oddeľovania kryštalických solí od roztoku O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)-2tiofosfátu vzniklého kondenzáciou 3-metyl-4-nitrofenolu a/alebo jeho sodnej soli s O,O-dimetylchlórtiofosfátom v prítomnosti chlórovodík viažuceho činidla. Po ukončení kondenzácie sa kryštalické soli rozpustia vo vodnom roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného alebo 3-metyl-4-nitrofenolu obsahujúceho minerálne soli pri teplote s výhodou 50 až 95...

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 232121

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vaněk Jan, Demovič Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolátu, izolácie, sodného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši izoláciu 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného obsahujúceho ako nečistoty anorganické soli, organické zlúčeniny fosforu síry a/alebo chlóru, zbytky aromatického rozpúšťadla z výroby O,O-dimetyl-O-( 3-metyl-4-nitrofenyl )tiofosfátu. 3-methyl-4-nitrofenolát sodný sa oddelí od sprievodných nečistôt kryštalizáciou pri teplote 2 až 60 °C, s výhodou pri 5 až 25°C, pri absolútnom tlaku 1500 Pa až 105...

Spôsob čistenia kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231535

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vaněk Jan, Demovič Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: C01B 17/90

Značky: sírovej, kyseliny, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši čistenie kyseliny sírovej, ktorá obsahuje ako nečistoty HNO3, HNO2, 3-metylfenol a jeho nitro-, nitrózo a sulfoderiváty, alkalické sírany. V roztoku kyseliny sírovej sa kyselina dusičná zreaguje pridaním 3-metyl-4-nitrózofenolu na kyselinu dusitú. Kyselina dusitá sa oddelí z kyseliny sírovej pri absolútnom tlaku 50 Pa až 110 kPa a pri teplote 0 až 200 °C. Kyselina dusitá sa rozloží na nitrózne plyny. Vynález možno použiť pri...

Spôsob znižovania obsahu 3-metyl-4-nitrofenolu v technickom 0,0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232333

Dátum: 15.07.1986

Autori: Demovič Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: C07F 9/18

Značky: obsahu, spôsob, technickom, znižovania, 3-metyl-4-nitrofenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši znižovanie obsahu 3-metyl-4-nitrofenolu v technickom 0,0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/tiofosfátu extrakciou s vodným roztokom uhličitanu sodného a hydroxidu sodného. Extrakcia sa výhodne robí s postupným pridávaním roztoku hydroxidu sodného. Výhodne je použitie protiprúdnej extrakcie v najmenej dvoch extrakčných stupňoch. Výhodne sa použije ekvimolárne množstvo hydroxidu sodného vzhľadom na 3-metyl-4-nitrofenol. Vynález možno...

Spôsob výroby síranov z použitej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231911

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Strapek Milan, Bocko Jozef, Demovič Stanislav

MPK: C01B 17/94

Značky: síranov, spôsob, použitej, sírovej, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu síranov z použitej kyseliny sírovej obsahujúcej ako nečistoty HNO3, HNO2, 3-methylfenol a jeho nitro-, nitrozo- a sulfoderiváty a anorganické sírany. V roztoku kyseliny sírovej sa kyselina dusičná zredukuje anorganickými zlúčeninami, s výhodou kovmi, alebo ich zlúčeninami. Získaná kyselina sírová sa neutralizuje s anorganickými hydroxidmi kysličníkmi, uhličitanmi, síričitanmi, čpavkom sírnikmi. Vyzrážané deriváty fenolu sa...