Demmeler Ludwig

Svorník a upínací systém so svorníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17942

Dátum: 07.05.2012

Autor: Demmeler Ludwig

MPK: F16B 21/16

Značky: systém, upínací, svorník, svorníkom

Text:

...vytvorené, upínacie0007 V protiklade k svorníkom známym zo stavu techniky sú zvieracie prvky vytvorené nie ako guľôčky, ale ako posuvné prostriedky, ktoré tvoria vonkajším obrysom k protikusu plošný tvarový styk. V prípade prispôsobeného priechodného vŕtania, tzn. priechodného vŕtania so segmentom plášťovej plochy priehlbiny v tvare zrezaného kužeľa, má k tomu vonkajší úsek posuvného prvku opornú plochu vo forme segmentu plášťovej plochy...

Stôl, najmä na prípravu a zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279696

Dátum: 06.10.1993

Autori: Demmeler Johannes, Demmeler Ludwig

MPK: A47B 13/08, B25H 1/08, B25H 1/02...

Značky: stôl, přípravu, najmä, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má dosku (2) opatrenú valcovými priechodnými dierami (9), rovnomerne rozdelenými po celom jej povrchu, ktoré sú usporiadané v rovnomernom rastrovom rozmere. Na doske (2) sú upravené postranné bočnice (3, 4) smerujúce dolu, ktoré majú tiež valcové priechodné diery (9), ktoré sú usporiadané s rovnakým rastrovým rozmerom. Na doske (2) a/alebo na postranných bočniciach (3, 4) sú rozoberateľne upevnené uholníkové opory (10) s najmenej...