Delthil Michel

Deriváty erytromycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285995

Dátum: 12.12.2007

Autori: Delthil Michel, Mazurie Alain, Bonnet Alain

MPK: C07H 17/00

Značky: deriváty, erytromycínu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty erytromycínu všeobecného vzorca (IV), kde R1 je Rb-O-C(Ra, Rc)-, kde Ra je alkyl alebo alkoxy až s 8 C, Rb je alkyl až s 8 C a Rc je H alebo alkyl až s 8 C alebo R1 je alkyl až s 8 C substituovaný aspoň jedným alkylom až s 8 C alebo jedným arylom až so 14 C R2 a R3 je vždy H alebo nezávisle jeden od druhého trialkylsilyl s alkylom s dĺžkou až 8 C alebo R'b-C(R'a,R'c)-, kde R'a, R'b a R'c predstavuje vždy alkyl až s 8 C alebo aralkyl až...

Spôsob prípravy derivátov erytromycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285853

Dátum: 27.08.2007

Autori: Delthil Michel, Bonnet Alain, Mazurie Alain

MPK: C07H 17/00

Značky: erytromycínu, přípravy, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy derivátov erytromycínu všeobecného vzorca (VI), v ktorom Z predstavuje chrániacu skupinu, ako je zvyšok karboxylovej kyseliny obsahujúci až 8 atómov uhlíka, pri ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje alkoxyskupinu alebo alkyltioskupinu obsahujúcu až 8 atómov uhlíka R2 a R3 predstavujú každý vždy atóm vodíka alebo nezávisle jeden od druhého predstavujú trialkylsilylovú skupinu, v ktorej alkylová...

Spôsob a medziprodukty na prípravu derivátov N-(1-benzhydryl-azetidín-3-yl)-N-fenylmetylsulfónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11101

Dátum: 10.10.2005

Autori: Lampilas Maxime, Malpart Joel, Grondard Luc, Boffelli Philippe, Delthil Michel, Rieke-zapp Joerg, Nait Bouda Lahlou, Mutti Stéphane

MPK: A61K 31/397, A61P 3/00, C07D 205/04...

Značky: přípravu, spôsob, medziprodukty, n-(1-benzhydryl-azetidín-3-yl)-n-fenylmetylsulfónamidu, derivátov

Text:

...sa použiťtetrahydrofurán, dimetoxyetán, alebo tiež chlórované rozpúšťadlo, ako napríklad mono- alebo dichlórbenzén, chlórbután alebo metylénchlorid, alkoholy, ako napríklad metanol, etanol,izopropanol alebo butanol, acetonitril, pyridín, dipoláme aprotickć rozpúšťadlá, ako napríklad DMF, dimetylacetamid alebo N-metylpyrolidón, ketóny, ako napríklad acetón, metyletylketón alebo metylizobutylketón. Taktiež sa používa anorganická alebo organická...

Deriváty erytromycínu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283690

Dátum: 03.11.2003

Autori: Bonnet Alain, Mazurie Alain, Delthil Michel

MPK: C07H 17/08

Značky: přípravy, erytromycínu, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty erytromycínu všeobecného vzorca (I), kde OR1, OR2 a OR3 predstavujú hydroxylové skupiny blokované vo forme ľahko odštiepiteľných skupín a spôsob ich prípravy. Zlúčeniny sa môžu použiť na prípravu antibiotických produktov.