Del Rio Alessandra

Prostriedky s PEG interferónom-beta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12022

Dátum: 18.12.2008

Autori: Richard Joel, Del Rio Alessandra

MPK: A61K 47/48, A61K 38/21

Značky: prostriedky, interferónom-beta

Text:

...neposkytuje širšie vymedzenie.Pegylovaným interferónom-beta v prostriedku môže byť interferón-beta. ktorý nesie ako kovalentnú modifikáciu polyetyléngylkol alebo porovnateľnú modifikácíu. Jedným príkladom PEGinterľerónu-beta je taký PEG-interferón-beta, kde sa PEGylácia môže uskutočniť známymi spôsobmi. napríklad ako sú opisané vo WO 99/55377.Podľa vynálezu môže mať napríklad IFN-beta kovalentne pripojený hydroñlný polymér...

Kvapalné prostriedky s LH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12506

Dátum: 29.10.2008

Autori: Del Rio Alessandra, Richard Joel, Agostinetto Rita, Samaritani Fabrizio

MPK: A61K 9/08, A61K 38/24, A61K 47/18...

Značky: prostriedky, kvapalné

Text:

...variantom LH ab) pridania stabilizačného množstva argininu alebo jeho solí a/alebo Iyzínu alebo jeho solí afosfátového tlmivého činidla do uvedeného roztoku podľa nároku 23.-3 V treťom aspekte vynález poskytuje prezentačnú fonnu kvapalného prostriedku s LH alebo variantom LH, zahrnujúcu kvapalný prostriedok podľa vynálezu, hermeticky uzatvorený v sterilných podmienkach v nádobe vhodnej na skladovanie pred použitím podľa nároku 22. Nádobou...

Kvapalinou stabilizované formulácie interferónu-beta v potiahnutých farmaceutických obaloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16288

Dátum: 12.05.2004

Autori: Del Rio Alessandra, Samaritani Fabrizio

MPK: A61K 47/10, A61K 38/21, A61J 1/14...

Značky: interferónu-beta, kvapalinou, formulácie, stabilizované, potiahnutých, farmaceutických, obaloch

Text:

...pufre na regulovanie pH pri mierne kyslom pH po mierne zásadité pH zahŕňajú také zlúčeniny ako fosfát, acetát, citrát, arginín, TRIS a histidin. TRlS označuje 2-amino-2-hydro×ymetyl-1,3,-propándiol a akúkoľvek jeho farmaceutický akceptovateľnú soľ. Výhodné pufre sú acetátové pufre s fyziologickým roztokom alebo akceptovatelnou soľou.0025 izotonické činidlo je zlúčenina, ktorá je fyziologicky znášaná a formulácii dáva vhodnú tonicitu,...

Stabilizované kvapalné formulácie interferónu, ktoré neobsahujú ľudský sérový albumín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14569

Dátum: 29.04.2004

Autori: Samaritani Fabrizio, Del Rio Alessandra

MPK: A61K 47/00, A61K 38/21

Značky: sérový, kvapalné, stabilizované, neobsahujú, albumín, formulácie, interferonu, ĺudský

Text:

...najrôznorodejšiuskupinu tvorenú približne 15 typmi. Na chromozóme 9 leží klasterglykozylované. 0009 IFN-a a IFN-B majú všetky rovnakú dĺžku (165 alebo 166 aminokyselín) a podobné biologické aktivity. IFN-y majú dĺžku146 aminokyselín a menej sa podobajú skupinám a a B. Len IFN-y môžu aktivovať makrofágy alebo indukovať maturáciu zabíjačových T-buniek. Tieto nové typy terapeutických agens sú niekedy nazývané ako modifikátory biologickej...