De La Cruz Marilyn

Hemifumarátová soľ kyseliny 1-(4-{1-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2- etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15218

Dátum: 16.12.2009

Autori: Schneeberger Ricardo, Ciszewski Lech, Vogel Caspar, Karpinski Piotr H, Mutz Michael, Riegert Christian, De La Cruz Marilyn

MPK: A61P 35/00, A61P 37/00, A61K 31/397...

Značky: 1-(4-{1-[(e)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2, kyseliny, etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej, hemifumarátová

Text:

...I.Podľa prvého aspektu sa poskytuje hemiñąmarátová soľ Zlúčeniny I.Podľa ďalšieho aspektu sa poskytuje kryštalická forma A hemifumarátovej soli zlúčeniny I. Podľa ďalšieho aspektu sa poskytuje kryštalická forma B hemifumarátovej soli zlúčeniny I. Podľa ďalšieho aspektu sa poskytuje kryštalická forma C hemifumarátovej soli zlúčeniny I. Podľa ďalšieho aspektu sa poskytuje kryštalická forma D hemifumarátovej soli zlúčeniny I. Podľa ďalšieho...

Difosfátová soľ N-[6-(cis-2,6-dimetylmorfolín-4-yl)pyridín-3-yl]-2-metyl-4′- (trifluórmetoxy)[1,1'-bifenyl]-3-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14191

Dátum: 15.09.2009

Autori: Wu Raeann, Waykole Liladhar Murlidhar, De La Cruz Marilyn, Bajwa Joginder Singh, Dodd Stephanie Kay

MPK: C07D 413/04, A61K 31/5377, A61K 35/00...

Značky: n-[6-(cis-2,6-dimetylmorfolín-4-yl)pyridín-3-yl]-2-metyl-4, difosfátová, trifluórmetoxy)[1,1'-bifenyl]-3-karboxamidu

Text:

...zahŕňa hydráty a solváty solí pripravených V súlade s týmto vynálezom. Príklady farmaceutický prijateľných minerálnych alebo organických kyselín alebo báz sú uvedené v tabuľkách 1-8 v Handbook of Pharmaceutical Salts, P.H. Stahl a C.G. Wermuth (eds.), VHCA, Zurich 2002, str. 334-345. Medzi konkrétne príklady solí, na ktoré sa vynález žiadnym spôsobom neobmedzuje, patria hydrochlorid, fosfát,sulfát, mezylát, ezylát a bezylát. Pojem...