De Kock Peter

Zariadenie a spôsob spájania pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9640

Dátum: 03.12.2008

Autori: Bendler Manuel, Sohl Ralf-hartmut, Kümmel Lutz, Berg Robert, Behrens Holger, De Kock Peter, Tomzig Michael

MPK: B21B 15/00, B23K 37/04

Značky: zariadenie, spôsob, pásov, spájania

Text:

...bez toho, že by tieto nože nepriaznivo ovplyvnili rezný prípravok.0008 Výhodné je najmä, ak rezný prípravok je vybavený spodným nožom a horným nožom, pričom spodný nôž je zafixovaný v ráme tohto prípravku a horný nôž je prinajmenšom riadene vertikálne presúvateľný. Tým sa dosahuje, že poloha spodného noža je zafixovaná anie je cez otočný mechanizmus zaťažená0009 Ďalej je výhodné, ak rezací prípravok obsahuje homé a spodné nože,pričom...

Zariadenie na stabilizáciu hrán pásov a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9133

Dátum: 08.09.2008

Autori: Kuhlmann Joachim, Jabs Ronald, De Kock Peter

MPK: B21C 47/34, C23C 2/24, C23C 2/14...

Značky: hrán, stabilizáciu, pásov, zariadenie, spôsob

Text:

...uskutočnenia vynálezu sú opísané vzávislých0011 Ďalej je tento vynález na základe prikladu uskutočnenia vynálezubližšie vysvetlený pomocou výkresov. Tieto ukazujúObr. 1 náčrt na vysvetlenie zariadenia v zmysle vynálezu a Obr. 2 náčrt zariadenia podľa obr. 1 v reze aObr. 3 náčrt zariadenia podľa obr. 1 v rezeObr. 4 valce v tavenine pre vedenie pásu (ukázané v reze) Obr. 5 valce v tavenineObr. 6 poloha stieracích dýz nad hladinou kúpeľa pri...

Zariadenie na vytváranie povlakov v tavnom kúpeli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8859

Dátum: 08.09.2008

Autori: Jabs Ronald, De Kock Peter

MPK: F16C 33/76, C23C 2/00

Značky: zariadenie, vytváranie, tavnom, kúpeli, povlakov

Text:

...pásom, na ktorom sa má vytvorit povlak a povrchom valca. Táto diferencia v pohybových rýchlostiach zapríčiňujepoškodenia na povrchu pásu. Tekutý kov vo vnútrajšku dutého hriade|a vediek zvýšenému hmotnostnému momentu zotrvaćnosti valca a podporuje tým tento.0008 vychádzajúc ,ztohto stavu techniky je vynález kladie za úlohu vytvorit zariadenie na nanášanie povlakov v tavnom kúpeli pre vytváranie povlakov na~pás tekutým kovom stým zreteľom, aby...

Zariadenie a spôsob poťahovania kovového pásu ponorením do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9788

Dátum: 05.02.2008

Autor: De Kock Peter

MPK: C23C 2/00

Značky: spôsob, ponorením, zariadenie, kovového, poťahovania, pásu, taveniny

Text:

...Tieto paralelne usporiadané priepuste spolu slúžia ako redundantný kaskádový utesňovací systém k utesneniu ložiskovej komory protikovovej tavenine, nachádzajúcej sa na druhej strane utesňovacieho systému, EP 2 126 153 33758/Htzn. v oblasti telesa valčeka. Ujednotlivých priepustov, hlavne - ako je vyššie opísané - u priepustov vytvorených ako ponorný zvon, sú vedome akceptované netesnostl, ktoré však nie sú v protiklade primárnemu cieľu, to...

Valčekové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10384

Dátum: 22.01.2008

Autori: Erwig Hermann, Jabs Ronald, De Kock Peter

MPK: C23C 2/00, F16C 23/04

Značky: valčekové, ložisko

Text:

...bola negatívne ovplyvnená napríklad zvýšeným trením.0010 Možnost rotácie kladky okolo vlastnej osi sa následne označuje ako prvý stupeň voľnosti. Ďalšia požadovaná možnost vychýlenia telesa ložiska vmontážnom kuse okolo druhej výkyvnej osi S 2 reprezentuje ďalší stupeňvoľnosti pre kladku, ďalej nazývaný ako tretí stupeň voľnosti.0011 Možnosť pootočenia puzdra spolu s montážnym kusom V ňom uloženom a telesom ložiska v ramene kladky o určitý...

Tesniace zariadenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8088

Dátum: 18.10.2007

Autori: Gramer Andreas, Kümmel Lutz, De Kock Peter, Behrens Holger, Kretschmer Matthias, Sohl Ralf-hartmut

MPK: B01J 3/00, C23C 14/56, B01J 3/03...

Značky: tesniace, zariadenie, pásu

Text:

...efekt.0009 Tým bude možné podstatne zlepšit schopnost utesnenia tesniaceho zariadenia pásu v kritickej oblasti hrán pásu.0010 Výhodne sú oba valce vaxiálnych koncových oblastiach, ležiacich oproti sebe, opatrené tesniacim prvkom.0011 Tesniaci prvok je pri tomto výhodne určitá tesniaca kladka. Vtomto prípade sa môže navrhnúť, aby táto tesniaca kladka pozostávala prinajmenšom čiastočne z pružného, elastického materiálu. Tesniaca kladka,...

Tesniace zariadenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8109

Dátum: 12.10.2007

Autori: Sohl Ralf-hartmut, Kümmel Lutz, Behrens Holger, Kretschmer Matthias, De Kock Peter, Gramer Andreas

MPK: C23C 14/56, B01J 3/00, B01J 3/03...

Značky: zariadenie, tesniace, pásu

Text:

...cloniacich prvkov - vytvorit pre pás ľubovoľné obdĺžnikové priechodné kanály0011 Alternatívna forma uskutočnenia predpokladá, že sa navrhnú dva navzájom presuvné cloniace prvky, ktoré každý budú vykazovat dve navzájomkolmo usporiadané tesniace plochy. Vsúčinnosti týchto cloniacich prvkov samôže práve tak vytvorit obdĺžnikový priechodný kanál pre pás, ktorý presne zodpovedá tvaru prierezu pásu.0012 Ďalšie alternatívne uskutočnenie vynálezu...

Tesniace zariadenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8038

Dátum: 12.10.2007

Autori: Gramer Andreas, Sohl Ralf-hartmut, De Kock Peter, Behrens Holger, Kümmel Lutz, Kretschmer Matthias

MPK: B01J 3/00, B01J 3/03, C23C 14/56...

Značky: pásu, zariadenie, tesniace

Text:

...obrysom opatrený pružným materiálom.0011 Alternatívne a výhodne je navrhnuté, že oba spoiupôsobiace valce majú vnútorné jadro s obrysom, rozšíreným v okrajových oblastiach.0012 Obe navzájom presúvatelné časti jadra môžu mať vo svojej oblastidotyku navzájom komplementárny (dopĺňajúci sa) tvar prierezu.0013 Prinajmenšom jeden valec môže byt naďalej cez svoje celkové axiálne rozpätie opatrený plášťom zpružného, elastického materiálu. Alternatíva...

Zariadenie a spôsob na spájanie pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6026

Dátum: 20.04.2007

Autori: De Kock Peter, Sohl Ralf-hartmut, Tomzig Michael

MPK: B21B 15/00, B23K 37/04, B23K 11/00...

Značky: spájanie, pásov, spôsob, zariadenie

Text:

...usporiadaní dvoch protiľahlých zovierajúcich zariadení výhodné, keď len jednoalebo obe zovierajúce zariadenia sú laterálne presúvajúce.0010 Spájacie zariadenie môže výhodne obsahovat zváracie zariadenie0011 Podľa ďalšieho výhodného aspektu sa môže na podoprenie koncov pásov zvárací stôl premiestňovať k nepodoprenému koncu pásu. Pri tom jevýhodné, ked zvárací stôl je dvoj alebo viacdielny. Tiež je výhodné, keď jezvárací stôl prostredníctvom...

Spôsob na vyrovnávanie kovového pásu a vyrovnávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3877

Dátum: 16.08.2005

Autori: Hartung Hans-georg, Gramer Andreas, Falkenhahn Bodo, Sohl Ralf-hartmut, De Kock Peter

MPK: B21D 1/00

Značky: vyrovnávanie, kovového, vyrovnávací, pásu, stroj, spôsob

Text:

...koeficientov zistia cielové koeficienty. Napokon sa cieľovékoeticienty presadia do polohových riadiacich veličín pre vyrovnávaciu kladku.0009 DE 38 40 016 A 1 ukazuje postup na vyrovnávanie kovových pásov,pričom vyrovnávacie sily sa merajú prinajmenšom na jednej z vyrovnávacích kladiek kladkového vyrovnávacieho stroja a v závislosti od nameraných hodnôt sa prestavujú polohy vyrovnávacích kladiek. Tu sa predpokladá, že každá kolmo na otočné osi...

Spôsob a zariadenie na orezávanie okrajov kovového odliatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6661

Dátum: 07.07.2004

Autori: Behrens Holger, Kretschmer Matthias, Sohl Ralf-hartmut, De Kock Peter

MPK: B23D 33/00

Značky: kovového, spôsob, odliatku, orezávanie, okrajov, zariadenie

Text:

...aby orezaný kovový odliatok nemal žiadny ostrapok.0014 Riešenie tejto úlohy vynálezom sa podľa spôsobu vyznačuje tým, že sa v smere dopravy za nožnicami na ostrihávanie uskutočňuje krátkodobý silný ohrev okrajovej oblasti kovového odliatku pomocou elektrického indukčnéhoprvku a že sa v smere dopravy za elektrickým indukčným prvkom uskutočňuje hladenie (hladiace valcovanie) kovového odliatku.0015 Pritom je výhodne navrhnuté, že sa ohrievanie...

Transportný vozík pre kovové zväzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1282

Dátum: 30.10.2003

Autori: De Kock Peter, Zug Josef

MPK: B21C 47/24, B65H 19/12

Značky: kovové, transportný, vozík, zväzky

Text:

...vedenia na koľajniciach nad základovou jamouobr. 4 v bočnom pohľade kompletné dopravné zariadenie s transportným vozíkom pre zväzky adopravnú trasu so skladišťom zväzkov, valčekovou stanicou a vážiacou stanicouobr. 4 a dopravné zariadenie podľa obr. 4 v pohľade zhoraobr. 5 principíálny náčrtok uskutočnenia s dvoma valcami pre mimoriadne veľké výšky zdvihu obr. 6 usporiadanie valcov podľa obr. 5 v bočnom pohľade a zväčšenom...