De Bruyn Marcel Frans Leopold

Zlúčeniny na liečbu narušenej relaxácie žalúdočného fundusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287730

Dátum: 01.07.2011

Autori: Alcazar-vaca Manuel Jesús, De Bruyn Marcel Frans Leopold, Andrés-gil José Ignacio, Van Emelen Kristof, Matesanz-ballesteros Maria Encarnacion, Fernández-gadea Francisco Javier, Bartolomé-nebreda José Manuel

MPK: C07D 491/04, A61P 1/00, A61K 31/435...

Značky: narušenej, relaxácie, fundusu, liečbu, žalúdočného, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opisované zlúčeniny vzorca (I), ich stereochemické izoméry, N-oxidy a farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli, kde v skupine -a1=a2-a3=a4- je jeden alebo dve a1 až a4 dusík, -A- je -N(R6) -Alk2- alebo heterocyklus s 1-2 dusíkmi R1, R2 a R3 sa každý nezávisle vyberie z vodíka, C1-6-alkylu, hydroxyskupiny alebo halogénu Alk1 a Alk2 sú voliteľne substituované C1-6-alkándiylom R5 má vzorec (d-1) až (d-5), kde n je 1 alebo 2 keď p1 je 0, p2 je...

Benzodioxánový, benzofuránový alebo benzopyránový derivát, spôsob jeho prípravy a použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286268

Dátum: 23.05.2008

Autori: Wigerinck Piet Tom Bert Paul, De Bruyn Marcel Frans Leopold, Verschueren Wim Gaston, Schroven Marc Francis Josephine

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/4164, A61K 31/4523...

Značky: farmaceutický, derivát, obsahom, benzofuránový, spôsob, použitie, benzodioxánový, přípravy, benzopyránový, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Benzodioxánový, benzofuránový alebo benzopyránový derivát vzorca (I) a jeho stereochemicky izomérna forma, N-oxidová forma alebo farmaceuticky prijateľná adičná soľ s kyselinou, kde Alk1 je C1-6alkandiyl, prípadne substituovaný s hydroxy, C1-4alkyloxy alebo C1-4alkylkarbonyloxy, -Z1Z2 je dvojmocná skupina, R1, R2 a R3 sú nezávisle vybraté zo súboru, ktorý zahŕňa vodík, C1-6alkyl, hydroxy, halo a pod., alebo keď R1 a R2 sú na susedných atómoch...

Benzodioxánový, benzofuránový alebo benzopyránový derivát, spôsob jeho prípravy, tento derivát na použitie ako liečivo, farmaceutická kompozícia obsahujúca tento derivát a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286159

Dátum: 31.03.2008

Autori: Wigerinck Piet Tom Bert Paul, De Bruyn Marcel Frans Leopold, Van Emelen Kristof, Verschueren Wim Gaston

MPK: C07D 405/00, A61P 9/00, A61K 31/505...

Značky: kompozícia, benzopyránový, použitie, benzodioxánový, liečivo, obsahujúca, spôsob, derivát, farmaceutická, benzofuránový, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú benzodioxánové, benzofuránové alebo benzopyránové deriváty všeobecného vzorca (I), ich stereochemicky izomérne formy, N-oxidové formy a ich farmaceuticky prijateľné adičné soli kyselín alebo ich kvartérne amóniové soli, spôsob prípravy uvedených derivátov, farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty, ich príprava a použitie týchto derivátov ako liečiva, najmä na liečenie stavov, ktoré súvisia so zhoršenou relaxáciou...

Aminoalkylsubstituovaný benzopyránový derivát, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285619

Dátum: 10.04.2007

Autori: Van Emelen Kristof, De Bruyn Marcel Frans Leopold

MPK: A61K 31/4164, C07D 405/00, A61P 9/00...

Značky: přípravy, aminoalkylsubstituovaný, spôsob, derivát, prostriedok, farmaceutický, benzopyránový

Zhrnutie / Anotácia:

Aminoalkylsubstituovaný benzopyránový derivát všeobecného vzorca (I), kde alk1 predstavuje C1-6alkándiylskupinu prípadne substituovanou hydroxyskupinou alk2 predstavuje C1-6alkándiylskupinu substituovanou hydroxyskupinou -Z1-Z2- predstavuje dvojmocnú skupinu vzorca -O-CH(R4)-CH2-CH2- (a-4) R1, R2 a R3 predstavujú atómy vodíka R4 predstavuje atóm vodíka alebo kovalentnú väzbu R6 predstavuje atóm vodíka alebo fenylmetylskupinu R5 predstavuje...

Piperidín-4-ylpyridazín-3-ylamínové deriváty ako rýchlo disociujúce antagonisty dopamínového 2 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9042

Dátum: 24.10.2006

Autori: Van Den Keybus Frans Alfons Maria, Kennis Ludo Edmond Josephine, Van Roosbroeck Yves Emiel Maria, De Bruyn Marcel Frans Leopold, Langlois Xavier Jean Michel, Macdonald Gregor James

MPK: C07D 401/12, A61P 25/00, A61K 31/501...

Značky: antagonisty, deriváty, disociujúce, receptora, dopamínového, rýchlo, piperidín-4-ylpyridazín-3-ylamínové

Text:

...uvažuje klozapín a kvetiapin. Tieto dve účinné látky majú najvyššiu rýchlosť dísociácie z tlopamínovýcłi D 2 receptorov a je pri nich najnižšie riziko indukcie EPS u ľudí. Naopak typické Lmtipsycltotiká súvisiace s vysokým výskytom EPS sú najpomalšic disociujťtce zmtagonisty tlopamínovćht) D 2 receptora. Preto identifikácia nových účinnýth látok na základe ich rýchlosti disocizicíc z D 2 rcceptora sa ttkazltje byt opodstatncnott stratégiou na...

Deriváty dihydrobenzopyránu, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a farmaceutický prostriedok na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282402

Dátum: 17.12.2001

Autori: Schroven Marc Francis Josephine, Van Lommen Guy Rosalia Eugéne, Verschueren Wim Gaston, Wigerinck Piet Tom Bert Paul, De Bruyn Marcel Frans Leopold

MPK: A61P 25/06, A61K 31/35, C07D 311/58...

Značky: deriváty, báze, spôsob, medziprodukty, použitie, farmaceutický, prostriedok, výrobu, dihydrobenzopyranu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty dihydrobenzopyránu všeobecného vzorca (I), kde R1, R2 a R3 každý nezávisle je H alebo alkyl s 1 až 6 C R4 je H, halogén, alkyl s 1 až 6 C, hydroxy, alkoxy s 1 až 6 C, aryloxy alebo arylmetoxy R5 a R6 sú R5a a R6a, pričom R5a a R6a dohromady tvoria dvojväzbový zvyšok, alebo R5 a R6 sú R5ba R6b, kde R5b je H a R6b je heterocyklický zvyšok alebo prípadne substituovaný alkenyl alebo alkinyl, alebo R5 a R6 sú R5c a R6c, pričom v...

[(Benzodioxán, benzofurán alebo benzopyrán) alkylamino]alkylsubstituované guanidíny, spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280166

Dátum: 11.07.1995

Autori: Van Lommen Guy Rosalia Eugéne, De Bruyn Marcel Frans Leopold, Janssens Walter Jacobus Joseph

MPK: A61K 31/35, C07D 311/58, C07D 405/06...

Značky: výrobu, báze, alkylamino]alkylsubstituované, medziprodukty, benzopyrán, benzofurán, spôsob, benzodioxán, přípravky, guanidíny, farmaceutické, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vazokonštrikčne účinné [(benzodioxán, benzofurán alebo benzopyrán)alkylamino]alkylsubstituované guanidíny, všeobecného vzorca (I), kde X je kyslík, metylén alebo priama väzba R1 je vodík alebo C1-6alkyl R2 je vodík, C1-6alkyl, C3-6alkenyl alebo C3-6alkinyl R3 je vodík alebo C1-6alkyl alebo R2 a R3 spolu tvoria dvojmocný zvyšok -(CH2)m-, kde m predstavuje číslo 4 alebo 5 alebo R1 a R2 spolu tvoria dvojmocný zvyšok -CH=CH- alebo dvojmocný zvyšok...

Způsob přípravy nových benzopyranových nebo benzofuranových derivátů 2,2-imino-bis-ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250242

Dátum: 15.04.1987

Autori: De Bruyn Marcel Frans Leopold, Van Lommen Guy Rosalia Eugéne, Schroven Marc Francis Josephine

MPK: C07D 311/04, C07D 407/12

Značky: benzopyranových, přípravy, derivátů, benzofuranových, způsob, 2,2-imino-bis-ethanolu, nových

Text:

...sloučenití a podobných. sloučenin.Sloučeniny obecného vzorce I a jejich farmaceutický vhodné adiční soli s kyselinami a jejích stereochemicky lsomerní formy mají silnou blokovací účinnost ,Ki-adrenergických receptorů a jako takových se jich může používat při ošetřovaní a při prevenci poruch koronárního vaskulárního systému.V důsledku jejich užitečné (í-adirenergické receptorové blokovací účinnosti, obzvláště se zřetelem na jejich selektivní...