Davis Gregg

Triazolopyridínové zlúčeniny ako inhibítory PIM kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15540

Dátum: 18.08.2009

Autori: Zhao Qian, Pheneger Jed, Wright Dale, Munson Mark, Topalov George, Allen Shelley, Celeste Laura, Gross Stefan D, Davis Gregg, Schlachter Stephen, Lyssikatos Joseph, Marmsater Fredrik, Robinson John, Delisle Robert Kirk, Jackson Leila, Hicken Erik James, Kallan Nicholas, Rast Bryson, Greschuk Julie Marie

MPK: C07D 471/04, A61K 31/47

Značky: kinázy, triazolopyridínové, zlúčeniny, inhibitory

Text:

...rozlišovanie, udržiavanie a aktivácia hematopoeticky odvodených buniek je závislé od týchto cytokínov. Ďalej bolo preukázané, že PIM proteíny sú potrebné pre účinnú prolíferáciu periférnych T-buniek sprostredkovaných receptorom T-buniek a IL-2 signalizáciu(Mikkers, a kol., MoI. Cell Biol., 2004, 6104). Hoci je stále ešte nutné dôkladne definovať presný mechanizmus pôsobenia PIM kináz v imunologickom prostredí, bolo zistené, že...