Davidsen Steven

Inhibítory kinázy na báze tienopyridínu a furopyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5175

Dátum: 26.07.2004

Autori: Davidsen Steven, Hrnčiar Peter, Rafferty Paul, Heyman Howard, Betschmann Patrick, Wada Carol, Curtin Michael, Hirst Gavin, Davis Heather, Muckey Melanie, Burchat Andrew, Calderwood David, Frey Robin, Michaelides Michael

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4353, C07D 491/00...

Značky: tienopyridínu, kinázy, báze, inhibitory, furopyridínu

Text:

...indazolylu, indolylu, ízoxazolylu, izochínolylu, izotiazolylu, naftyridinylu,oxadíazolylu, oxadiazolylu, oxazolylu, pyridylu, pyridazinylu, pyrímidinylu, pyrazínylu,pyrazolylu, pyrolylu, chinolylu, tíazolylu, tienopyridylu, tienylu, triazolylu, tiadiazolylu a triazínylu, akde heterocyklyl je vybraný z azetídínylu, benzodioxolylu, benzotíazolylu, díazepanylu,dihydroindolylu, dihydroízoindolylu, dihydropyridylu, l,3-dioxánylu,...

Indazolové, benzizoxazolové a benzizotiazolové inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7829

Dátum: 21.05.2004

Autori: Ji Zhiqin, Michaelides Michael, Davidsen Steven, Ericsson Anna, Hartandi Kresna, Dai Yujia

MPK: A61P 35/00, A61K 31/00, C07D 231/00...

Značky: inhibitory, indazolové, kinázy, benzizotiazolové, benzizoxazolové

Text:

...z R 5 alebo R 4 je LRó a druhý a R 3 sú nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z atómu vodíka, alkoxy skupiny, alkoxyalkoxy skupiny, alkylu, halogénu, halogénalkoxy skupiny, halogénalkylu, hydroxy skupiny, L je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z (CH 2),N(R 7)c(o)Naą)(cH 2) a CH 2 C(O)NR 7, kde m a n sú nezávisle 0 alebo l, a kde každá skupina je nakreslená svojim ľavým koncom pripojeným k AR 6 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z atómu...