Davídková Pavla

Dvouekvivalentová barvotvorná složka a způdob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267814

Dátum: 12.02.1990

Autori: Davídková Pavla, Arient Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: přípravy, barvotvorná, složka, její, způdob, dvouekvivalentová

Text:

...skupině jako odštěpítelný substinent theofylin /III/ a která se přípravuje kondenzací l-brom nebo 1-chlor-l-pívaloyl 2-chlor-5/2,5-di-terc. pentylfenoxy-omega~butyramido/ ocetanilidu /I/ a theoľylínem /II/ v roztoku dímethylformumidu n acetonotrilu pů sobením triethylaminu./ . CH N C-SH trietxlam ° | u I Ce CH acetonitríl ČH /II/ Cl .Z roztoku se složka ízoluje pomnlým nalítím roztoku na okyselenou Iedovou tříšĺ. Po odsátí a...

Způsob přípravy 5-amino-2-acylaminofenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254443

Dátum: 15.01.1988

Autori: Davídková Pavla, Arient Josef

MPK: C07C 101/72

Značky: způsob, přípravy, 5-amino-2-acylaminofenolů

Text:

...na neutrální reakci a po dal~1 ším 30 minutovém míchání byl vyloučený produktodsát, Filtrační koláč byl rozmíchán v roztoku louhu sodného a vzniklá suspenze byla znovu odsáta a odsátý koláč byl promyt na filtru. Z filtrátu bylo získáno po okyselení koñc. kyselinou chlorovodíkovou, promytí vodou a usušení 3,46 g, tj. 90 teorie 5-amino-2 ~benzoylaminofenolu o tt. 215 až 218 °C. Příklad 221,2 g 5-nitro-2-(o-chlorbenzoyl)aminolcnolu bylo...

Způsob přípravy světlocitlivých fotografických barevných nebo chromogenně vyvolávaných černobílých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249557

Dátum: 15.04.1987

Autori: Davídková Pavla, Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 1/08

Značky: světlocitlivých, vyvolávaných, materiálů, chromogenně, fotografických, přípravy, černobílých, barevných, způsob

Text:

...1 yl-4-skupiny (Ev.pat. 44 279), tetrazolylskupiny (JA-OS 145 319), aminosulfonylskupiny (JA-PS 12 661/74). sulfinyloxískupíny (JS-PS 12660/74), benzotriazolylskupiny (JA-os 122 335/74 a 34 232/75),různě substituované pyrolidinové skupiny (NSR 3,020,416) a další.~Uvedené DIE složky projevují celou řadu nedostatků. Tak zpravidla nejsou použitelná zcela samostatné, protože silný inhibitující účinek odštěpující skupiny během chromcgenního...

Žlutá dvouekvivalentní DIR-složka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249556

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dostál Josef, Davídková Pavla, Arient Josef

MPK: G03C 1/08

Značky: dvouekvivalentní, způsob, žlutá, výroby, její, dir-složka

Text:

...(JA-OS 145 319),aminosulfonylskupiny (JA-PS 12 661/74), sulfinyloxiskupiny (JA/75), ruzně substituované pyrolidinové skupiny (NSR 3,020,416)Uvedené DIR složky projevují celou řadu nedostetků. Tak zpravidla nejsou použitelná zcela samostatné, protože silný inhibitující účinek odätěpující skupiny během chromogenního vyvoláva» ní výrazně snižuje, a to i u vysokotepelného vyvolávání, barevný výtěžek. Musí se proto tyto DIR složky...

Způsob přípravy monobromderivátů a,y -di-ketoalifatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235420

Dátum: 15.11.1986

Autori: Arient Josef, Dostál Josef, Davídková Pavla

MPK: C07C 49/12

Značky: sloučenin, přípravy, způsob, monobromderivátů, di-ketoalifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bromderivátu žlutých barvotvorných složek, které je možno podle tohoto vynálezu připravit v čisté a jednotné formě bromací čtyřekvivalentové žluté barvotvorné složky bromem nebo roztokem bromu při teplotě -10° až +10 °C, s výhodou při -5 °C v prostředí nízkovroucích interních rozpouštědel jako je chloroform, tetrachlormethan a diethyléter.

Způsob výroby nových derivátů 8-karbamoylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247177

Dátum: 15.05.1986

Autori: Davídková Pavla, Dostál Josef, Vilím František, Chromý Ladislav, Cankao Jaroslav, Zíma Vojtich, Vojtich Jindoich, Arient Josef, Zohorna Jan, Šebek Vladimír, Slováeek Josef

MPK: C07D 217/04

Značky: nových, derivátů, způsob, 8-karbamoylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu, výroby

Text:

...inertním organickém rozpouštědle, výhodné V halogenovaných uhlovodících (například V metylenchloridu,chloroformu atd.).Reakční teploty jsou závislé na aktivitě katalyzátoru. Použije-li se jako katalyzátoru kyseliny sírová, pak reakce probíhá rychle již při nízké teplotě, například při teplotě 0 až 6 °c.Reakční směs se může zpracovávat o sobě známými metodami. Používá-li se jako katalyzátoru kyseliny sírové, pak se reakční směs vylije na led,...

Samočinně zamykaná vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239240

Dátum: 15.05.1985

Autori: Davídková Pavla, Eihák Pavel

MPK: F16B 2/10

Značky: samočinně, vidlice, zamykaná

Text:

...na doraz posuvného pouzdra lg, nasazený pevně na dřík vidlice l. Na spodní část posuvněho pouzdra 2 je našroubována stavitelné objímka 5. V posuvném pouzdřeág je uložena pružina 3, opřená jedním koncem o dno posuvného pouzdra 3 a druhým koncem o doraz g, tvořený kroužkem, pevně nasazeným na dříku vidlice l. Na horní části vidlice l je na čepu 1 výkyvně uložen zamykací hák gve tvaru dvouramenné páky, jejíž zamykací rameno zasahuje do výřezu...