Dávid Ladislav

Spôsob výroby tramadolu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282702

Dátum: 21.10.2002

Autori: Šnupárek Vladislav, Karabinoš Jozef, Škoda Alojz, Kollár Miroslav, Gablech Miloslav, Gömöry Juraj, Dávid Ladislav

MPK: C07C 213/08, C07B 37/02, C07B 49/00...

Značky: tramadolu, výroby, solí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby tramadolu a jeho solí na farmaceutické použitie. Syntéza tramadolu Grignardovou reakciou sa výhodne uskutoční pri nízkych teplotách a pri reakcii sa použije prebytok 3-metoxyfenylmagnézium bromidu a prebytok 3-brómanizolu. Na výhodné ukončenie adičnej reakcie sa reakčná zmes koncentruje odparením tetrahydrofuránu. Zvyšok reakčnej zmesi sa hydrolyzuje a tramadol sa extrahuje do organického rozpúšťadla, z ktorého sa...

Spôsob výroby tramadol hydrogénchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278422

Dátum: 08.11.1995

Autori: Škoda Alojz, Gömöry Juraj, Šnupárek Vladislav, Dávid Ladislav, Gablech Miloslav, Lukačovičová Anna, Karabinoš Jozef

MPK: B01D 9/02, A61K 31/135

Značky: spôsob, výroby, hydrogénchloridu, tramadol

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe výroby substancie tramadol hydrogénchloridu sa frakcie surovej rôzne znečistenej soli tramadolu čistia kryštalizáciou z organického rozpúšťadla, ktorým sú C1 až C6 alkoholy alebo sústavy rozpúšťadiel s alkoholmi. Spôsob sa využije v oblasti farmaceutickej chémie pri výrobe substancie narkotického analgetika tramadol hydrogénchloridu.

Spôsob fixácie zmesi difenylu a difenyloxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267092

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pekár Anton, Breza Milan, Dávid Ladislav

MPK: G21F 9/20

Značky: fixácie, difenyloxidu, difenylů, zmesí, spôsob

Text:

...a difenyloxidu do bitúmenov, ktoré sú plnené do vhodných obalov, napr.z bitúmenových matríc je nízka (rádovo 10- q.cm 2.deň) a takto fixovaná, kontaminodo 200 litrových oceľových sudov, je v pevnej forme (pri bežných teplotách prostredia),vhodnej pre transport a dlhodobé uloženie.Spôsob fikácie kontaminovanej zmesi difenylu a difenyloxidu, zo skladovania vyhoretých palivových článkov do bitúmenov, je vysvetlený na nasledujúcich...

Spôsob prípravy sodnej soli cefazolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263565

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dávid Ladislav, Bachratý František, Rolko Pavel, Bucko Miroslav, Miklovič Jozef

MPK: C07D 501/36

Značky: cefazolínu, spôsob, přípravy, sodnej

Text:

...zmieša s takým množstvom etanolu o teplote 15 až 45 °C, s výhodou 25 až 35 °C, aby koncentrácia etanolu v zmesi bola 75 až 85 °/o hm-ot. pričom sa miešanie včas Odstaví, »aby produkt nezačal precipitovat v amorfnej forme. Po vyplnení objemu kryštálom sa zmes pozvoľna ochladí na 10 až -15 C a získaný kryštalický produkt sa odstredí, premyje 96 ĺľ/o-ným etanolom a z dôvodu dlhodobej stability sa vysuší na obsah vody 3 až 6 0/0.Výhodou...

Spôsob prípravy sodnej soli cefalotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263564

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bucko Miroslav, Dávid Ladislav, Miklovič Jozef, Bachratý František

MPK: C07D 501/34

Značky: sodnej, cefalotínu, spôsob, přípravy

Text:

...3573554vat a zvyšok sa pridá až po vyplnení objemu kryštálom. Potom sa zmes ochladí na teplotu 10 až -15 °C a produkt sa odistredi, premyje etanolom a acetónom a su~ ašením za vákua sa zbaví zvyškov organic,kých rozpúštadiel a vody.Výhodou. postupu podľa vjrnálezu je to,že reakcia tvorby sodnej soli cefalotínu je rýchla a prebieh-a kv-antitativne v stechiometrickýąch pomeroch. vďaka čomu nedochádza k nadmernému zaľažovainíu tohto...

Spôsob čistenia sodnej soli cefazolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263559

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zlatinský Emil, Rolko Pavel, Bachratý František, Dávid Ladislav

MPK: C07D 501/12

Značky: čistenia, spôsob, cefazolínu, sodnej

Text:

...bol vo vyššie uvedenom rozmedzí, ktoré zaručuje maximálne výťažiky pri zachovaní kvality produktu. Pri ďalšom zvyšovaní množstva etanolu klesá nielen kvalita, ale aj výťažok produktu. Počas zmiešavania vodného roztoku soli s etanolom je potrebné postupovať tak, aby roztok nezačal kryštalizovať skôr, ako budú kom ponenty dokonale zmiešané. V opačnom pripade dochádza ku vzniku tažko spracovatelnej miłkrokryštalickej formy. e výhodné, ak z...

Spôsob prípravy 1-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-2-metyl-5-nitroimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237849

Dátum: 15.03.1987

Autori: Bachratý František, Zlatinský Emil, Dávid Ladislav, Šimko Marián, Rybár Alfonz

MPK: C07D 233/92

Značky: spôsob, 1-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-2-metyl-5-nitroimidazolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu prípravy 1-(3-chlór-2- hydroxypropyl)-2-metyl-5-nitroimidazolu vzorca I, ktorý sa používa v medicíne na liečbu protozoálnych infekcií. Podstatou vynálezu je reakcia 2-metyl-4(5)-nitroimidazolu s epichlórhydrínom v prítomnosti Lewisovej kyseliny vyznačujúca sa tým, že sa uskutočňuje v esteroch karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 1 až 7 s alkoholmi s počtom uhlíkov 1 až 7, v ketónoch s počtom uhlíkov 3 až 6 alebo v...

Způsob čištění a zvláčňování předmětů z kožešin a usní tříbením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235894

Dátum: 01.03.1987

Autori: David Vladislav, Klášterka Vojtěch, Fleissig Otto, Dávid Ladislav

MPK: C14C 9/00, D06B 9/00, D06F 43/00...

Značky: zvláčňování, kožešin, způsob, předmětů, usní, tříbením, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká způsobu čištění a zvláčňování předmětů z kožešin a usní tříbením v otáčejícím se bubnu stroje pro chemické čištění pomocí porézních hubek, které se zvlhčují organickým rozpouštědlem a zvláčňovacím prostředkem tak, aby obsah organického rozpouštědla v porézních hubkách činil 50 až 400 % z hmotnosti suchých porézních hubek a obsah zvláčňovacího prostředku 0,5 až 10 % z hmotnosti použitého organického rozpouštědla. Tříbení se...

Spôsob prípravy 3-trans-dimetylamino-4-trans-karbetoxy-1-cyklohexénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214312

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dávid Ladislav, Rybár Alfonz, Pekár Anton, Zlatinský Emil, Martvoň Augustín

Značky: spôsob, 3-trans-dimetylamino-4-trans-karbetoxy-1-cyklohexénu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-trans-dimetylamino-4-fenyl-4-trans-karbetoxy-1-cyklohexénu vzorce I izoláciou zo zmesi trans-izoméru vzorca I a cis-izoméru vzorca II tvorbou adičnej soli trans-izoméru vzorca I s aromatickou sulfokarboxylovou kyselinou, vyznačujúci sa tým, že ako aromatická sulfokarboxylová kyselina sa použije kyselina 5-sulfoizoftalová, v prostredí alifatického alkoholu s počtom uhlíkov 1 až 4, alifatického ketónu s počtom uhlíkov 3 až 7,...