Daško Ľubomír

Spôsob eliminácie ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 z piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287345

Dátum: 25.06.2010

Autori: Rauová Drahomíra, Belajová Elena, Daško Ľubomír

MPK: C12C 11/00, B01D 15/08, C12H 1/00...

Značky: eliminácie, spôsob, ochratoxínu, fumonizínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob eliminácie mykotoxínov ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 v pive, ktoré sa povrchovo adsorbujú na sorbente s povrchovo aktívnymi skupinami. Pivo sa uvedie do kontaktu so sorbentom tak, že v prietokovom systéme, do ktorého je vložený sorbent s povrchovo aktívnymi skupinami, sa pivo uvedie do núteného pohybu. Povrchovo aktívnymi skupinami môžu byť kyanoetylové skupiny alebo chloropropylové skupiny. V prípade použitia...

Spôsob prípravy sférických, makropórovitých mikročastíc uhlíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265331

Dátum: 13.10.1989

Autori: Berek Dušan, Daško Ľubomír, Novák Ivan

MPK: C01B 31/08

Značky: přípravy, spôsob, sférických, mikročástic, makropórovitých, uhlíka

Text:

...100 ml hexánu. Filtračný koláč sa suší V sušiarni pri teplote 60 OC. Po 50 minútach sa získaný prekurzor vsype do sklenej banky s dlhým hrdlom opatrenej zábrusom. Banka sa uzavrie zábrusnou zátkou a umiestní sa v muflovej peci. Teplota sa zvyšuje postupne rýchlosť 8 OC za minútu až po hodnotu 750 OC, pri tejto teplote sa vzorka udržuje počas 1 hodiny. Po ochladeni sa získaný materiál vsype do 200 ml hmot. vodného roztoku hydroxidu...

Spôsob prípravy sférických mikročastíc celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261538

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novák Ivan, Daško Ľubomír, Berek Dušan

MPK: C08B 16/00

Značky: přípravy, spôsob, mikročástic, celulózy, sférických

Text:

...zmes z 250 mlchloridu uhličitého, 280,8 ml hexánu a 69,2 mililitra ibenzénu. Do tejto zmesi 600 m 1 sa vpridá 0,5 g neiónového tenzidu s hodnotou IHLB 8 rovnovážny pomer medzi hydrofilinou a lipotilnou častou vmolekulyj. Potom sa.pridá 50 ml vodného roztoku xantogenátu »Celulózy, ktorý obsahuje 5,0 hmot. celu»lózy a 4,0 0/0 hm-ot. hydroxidu sodného, s »hustotou 1,08 g. cm a intenzívnym pretre»pávaním sa vytvorí disperzia. Za...

Spôsob prípravy mikročastíc celulózy guľovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261537

Dátum: 10.02.1989

Autori: Daško Ľubomír, Berek Dušan, Novák Ivan

MPK: C08B 16/00

Značky: mikročástic, přípravy, spôsob, celulózy, guľovitého, tvaru

Text:

...regeneruje prikvanpkávaním 99 hmot. roztoku kyseliny octovej. Kyselina sa pridáva dovtedy, kým sa pôvodne červenohnedá disperzia roztoku xantogenátu celuiózy zafarbí do bledohneda a začnú vypadsívať mikročrasti-ce celulózy gulovitého tvaru, resp. idovterly, kým pH zmesi klesne pod 6. Vzniknuté mikrogulôčky sa premyjú 520 ml chloridu uhličitého,210 1 nl 96 0/0 hmot. etanolu a 180 ml vody. Získa sa 1150 g vlhkej celulózy gulovitého tvaru s...

Sposob imobilizácie sírovodíka a sírouhlíka pri regenerácii celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257486

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pour Ladislav, Berek Dušan, Daško Ľubomír, Hasmannová Mária

MPK: C08B 16/00

Značky: imobilizácie, celulózy, sírouhlíka, regenerácii, sírovodíka, spôsob

Text:

...mikropartikulovej celulôzy na sorpčné účely, kde prípadná oxidácia a znižovanie polymerizačného stupňa celulózy v priebehu regenerácia nie sú na závadu.Koagulačný roztok obsahuje 200 ml vody, 20 ml 96 hmot. kyseliny sírovej a 40 ml 32 obj. peroxidu vodíka. Po pridaní 5 g roztoku xantogenátu celulözy, ktorý obsahuje 8 celulözy, 6 hmot. hydroxidu sodného a 2,67 hmot. zmesi sírovodíka a sírouhlikaVo výške 15 mm nad hladinou sa odoberala...

Spôsob prípravy mikroguločkovej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257144

Dátum: 15.04.1988

Autori: Berek Dušan, Daško Ľubomír, Novák Ivan

MPK: C08J 3/12

Značky: mikroguločkovej, spôsob, přípravy, celulózy

Text:

...mólovej hmotnosti 1 500 až 2 400 g.mó 11 a v ňom sa rozdisperguje pri teplote 10 °C 340 m 1 roztoku xantogenátu celulózy. Celulóza sa regeneruje pomocou 30 hmot. roztoku kyseliny mravčej. Získa sa 210 g vlhkej mikrosférickej celulózy s obsahom sušiny 17 °/o hmot. Rozmery častíc sú menej ako 30 m.Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že v 600 ml polypropylénoxidu s mólovou hmotnosťou 3 200 až 4 300 g. mól sa rozdisperguje...