Danvy Denis

Benzazolové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20980

Dátum: 27.09.2011

Autori: Calmels Thierry, Robert Philippe, Levoin Nicolas, Billot Xavier, Berrebi-bertrand Isabelle, Krief Stéphane, Schwartz Jean-charles, Capet Marc, Danvy Denis, Labeeuw Olivier, Lecomte Jeanne-marie, Ligneau Xavier

MPK: A61P 37/08, C07D 401/12, A61K 31/4439...

Značky: deriváty, benzazolové, histamínového, ligandy, receptora

Text:

...v reťazci, ak nie je uvedené inak. Výhodné alkenylové skupiny majú 2 až 12 atómov uhlíka v reťazci a výhodnejšie okolo 2 až 6 atómov uhlíka v reťazci. Príklady alkenylových skupín zahŕňajú elenyl, propenyl, n-butenyl, i-butenyl, 3-metylbut-2-enyl, n-pentenyl, heptenyl,oktenyl, nonenyl, decenyl.0015 AIkinyI znamená alifatickú uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu trojitú väzbu uhlík-uhlík, a ktorá môže byt priama alebo rozvetvená s 2 až 15...

Karbonylované (aza)cyklohexány ako ligandy dopamínového D3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20442

Dátum: 21.06.2007

Autori: Lecomte Jeanne-marie, Danvy Denis, Capet Marc, Schwartz Jean-charles, Levoin Nicolas, Berrebi-bertrand Isabelle, Robert Philippe, Calmels Thierry, Ligneau Xavier

MPK: A61P 25/00, A61K 31/495, C07D 211/26...

Značky: ligandy, receptora, dopamínového, aza)cyklohexány, karbonylované

Text:

...alkoxyalkyl dialkylaminoskupina nearomatický heterocyklyl naviazaný pomocou dusíka alkylsulfanyl alkylsulñnyl alkylsulfonyl monohalogénalkylsulfanyl monohalogénalkylsulñnyl monohalogénalkylsulfonyl polyhalogénalkylsulfanyl polyhalogénalkylsulñnyl polyhalogénalkylsulfonyl heleroaryl aryI aralkyl aryloxyskupina alkoxykarbonylamino-skupina acyl acylaminoskupina aminokarbonyl monoalkylaminokarbonyl dialkylaminokarbonyl...

Arylpiperazínové deriváty a ich použitie ako selektívne ligandy dopamínového receptora D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3469

Dátum: 29.11.2005

Autori: Capet Marc, Lecomte Jeanne-marie, Levoin Nicolas, Dartois Catherine, Schwartz Jean-charles, Danvy Denis, Robert Philippe, Berrebi-bertrand Isabelle, Calmels Thierry, Morvan Marcel

MPK: C07D 405/00, C07D 209/00

Značky: dopamínového, arylpiperazínové, použitie, deriváty, receptora, selektivně, ligandy

Text:

...alebo nasýtený alebo nenasýtený heterocyklus, kondenzovaný na fenylové jadro, na ktoré sa viažu- R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 každý nezávisle predstavuje atóm vodíka alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR,alebo dva zo susedných R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 sú medzi sebou spojené, abyvytvorili uhlovodikový cyklus alebo nasýtený alebo...

Deriváty arylpiperazínu ako selektívne ligandy receptora D3 dopamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2389

Dátum: 18.10.2005

Autori: Morvan Marcel, Capet Marc, Berrebi-bertrand Isabelle, Levoin Nicolas, Robert Philippe, Danvy Denis, Schwartz Jean-charles, Calmels Thierry, Lecomte Jeanne-marie

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4427, C07D 213/00...

Značky: selektivně, deriváty, ligandy, receptora, arylpiperazínu, dopamínu

Text:

...nezávisle od seba atóm vodíka alebo halogénu alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR alebo dva zo susedných R 2, R 3, R 4, R 5 a R 6 sa medzi sebou spoja za účelom vytvorenia uhlovodíkového cyklu alebo heterocyklu, nasýteného alebo nenasýteného, kondenzovaného s fenylovým jadrom, ku ktorému sa viažukde R, R rovnaké alebo...