Danilla František

Spôsob výroby kyseliny benzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238446

Dátum: 15.05.1987

Autori: Danilla František, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Hronec Milan, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 63/06

Značky: benzoovej, kyseliny, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kyseliny benzoovej katalytickou oxidáciou toluénu molekulovým kyslíkom. Podstatou riešenia je, že oxidácia prebieha v prítomnosti monobenzénkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R je H, CH3, Cl, NO2. Kyselina benzoová sa používa v rôznych chemických výrobách ako základná surovina, napríklad pre výrobu fenolu, antikoroznych prípravkov, plastických mazív a náterových hmôt.

Vytápěcí systém pro ústřední teplovodní topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242793

Dátum: 15.05.1987

Autori: Tatranský Ivan, Danilla František

MPK: F24D 13/04, F24H 3/12

Značky: systém, vytápěcí, ústřední, teplovodní, topení

Text:

...zátky lg horního připojovacího otvoru lg je přesuvná matice lg uchycena na prvnímvstupu g nádoby Q přídavného otopného zařízení Q a u zátky 33 dolního připojovacího otvoru lg je přesuvná matice łg uchycena na druhém vstupu Ž nádoby Q přídavného otopného zařízení 3. Ve dně Z nádoby É přídavného otopného zařízení 2 je upevněn elektrický ponorný ohřívač 2 vody.U horního čela 5 nádoby É přídavného otopného zařízení 3 je umístěn odvzdušňovací...

Esterifikačný reaktor na prípravu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238821

Dátum: 15.05.1987

Autori: Danilla František, Mokráň Pavel, Štefánik Vincent, Mikula Oldřich, Bučko Miloš, Sitarčík Pavol, Varga Milkuláš

MPK: B01J 10/00

Značky: reaktor, přípravu, dimetyltereftalátu, esterifikačný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie rovnomernejšieho rozloženia koncentrácie nezreagovanej kyseliny tereftálovej pozdĺž esterifikačného reaktora, ako aj zintenzívnenie styku plynnej a kvapalnej fázy pri výrobe dimetyltereftalátu esterifikáciou kyseliny tereftálovej metanolom. Uvedeného účelu sa dosiahne vo vertikálnom reaktore kolónového typu opatreného vyhrievaným plášťom, v ktorom sú zabudované sitové etáže s otvormi tvaru komolého kužeľa. Všetky...

Spôsob izolácie alfa-metylstyrénu z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234827

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mikula Oldřich, Komorová Hana, Křižka Pavel, Štefánik Ivan, Danilla František, Révus Miloš, Tatranský Ivan, Kovaľ Ján, Brezuľa Ľudovít, Sůva Jan

Značky: izolácie, spôsob, kuménovým, vznikajúcich, výrobe, fenolů, alfa-metylstyrenu, vedľajších, produktov, spôsobom

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba alfa-metylstyrénu pozostáva z vydestilovania kuménu a alfa-metylstyrénu vo forme azeotropu s vodou spolu s acetónom z rozkladnej zmesi pozostávajúcej z fenolu, acetónu, kuménu, alfa-metylstyrénu a vedľajších produktov. Destiláciou acetón-kumén-alfa-metylstyrénovej frakcie sa po pridaní hydroxidu sodného oddestiluje acetón a destilačný zvyšok pozostávajúci z kuménu a alfa-metylstyrénu sa použije k izolácii alfa-metylstyrénu frakčnou...

Spôsob kontinuálnej regenerácie trichlóretylénu alebo perchlóretylénu z olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220886

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kovaľ Ján, Danilla František, Hromec Dezider, Bučko Miloš, Bučko Ján, Révus Miloš, Hronec Milan

Značky: trichlóretylénu, spôsob, perchlóretylénu, kontinuálnej, olejov, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém regenerácie trichlóretylénu alebo perchlóretylénu z olejov, ktoré v oboroch chémie alebo strojárstva odpadajú pri povrchovej úprave kovových predmetov alebo v procese odmasťovania. Jeho podstata spočíva v protiprúdnom odparovaní rozpustného trichlóretylénu alebo perchlóretylénu v odparovacej zóne plynulým alebo pulzujúcim prívodom nereaktívneho plynu, vodnej pary alebo ich zmesi. Vynález je možné využiť v obore chémie...