Danik Jaroslav

Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok na jednom konci kužeľových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242549

Dátum: 15.11.1987

Autori: Špaldonová Radmila, Nimcová Dagmar, Danik Jaroslav

MPK: B65G 47/20, B23Q 7/02

Značky: kuželových, válcových, orientáciu, zariadenie, jednom, konci, súčiastok

Text:

...vibračného zásobníka v pôdoryse so správne orientovanýml súčiastkami, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1, na o-br. 3 je nakreslenä časť bokorysu so správne zorientovanou súčiastkou, na obr. 4 je nakreslená časť vibračné 4ho zásobníka v pôdoryse s nesprávne zorientovanými süčiastkaml a na obr. 5 je nakreslený rez rovinou B-B z obr. 1.Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok na jednom konci kužeľovývch, v konkrétnom prípade...

Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka pri elektrooblúkovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 242548

Dátum: 15.11.1987

Autori: Danik Jaroslav, Zikán Viktor, Špaldonová Radmila

MPK: B23K 9/32

Značky: horáka, zváraní, ochranu, zváracieho, zariadenie, mechanickú, elektrooblúkovom

Text:

...V prírube sú zasunuté svojími koncami do otvorov v telese horáka, pritom je výhodne, ked sa strižne kolíky dajú v smere svojej osi prestavovať.Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka podľa vynälezu má viaceré výhody. Chráni zvárací horák proti poškodeniu vo všetkých smeroch mechanického nárazu na zváraní horák. Zváraci horák savýmenou srlarižných kolíkov s opnkovatemou presnosť-ou ustaví do pôvodnej poiohy, nastavenej pred...

Unášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242547

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nimcová Dagmar, Zikán Viktor, Danik Jaroslav

MPK: A24C 5/39

Značky: unášacie, zariadenie

Text:

...s kolmými kuželovými hrotmi, pričom výška hrotov, rozostup hrotov na lište a rozostup líšt na dopravníkovom pase je v rovnakej vzdialenosti.Výhodou unášacieho zariadenia listovéhoDosial známe šikmé pásové 7 dopravníko- V , l vé zariadenia listového tabakusüułybavené kovovými junášacími hrebeňovými lištamiatabaku podľa vynäiezu je .to žezníženímhmotnosti unášacej hrebeňovej lišty možno zmenšiť rozostup líšt na dopravníkovom-pá se až na...

Spôsob výroby leštiacej hmoty so zvýšenou tvrdosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242544

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nimcová, Danik Jaroslav

MPK: C09G 1/16, C09G 1/14

Značky: hmoty, zvýšenou, spôsob, výroby, tvrdosťou, leštiacej

Text:

...1 énglykol-4 DO 0 L polykaprolaktón Niax 2025, polytetrahydrofurán a pod.Z dilzokyanátov je vhodný najmä 4,4-metándifenyldiizokyanát Desmodur 44 a 1,5-naftyldiizokyanát, ďalej toluéndiizokyanát a hexametyléndiizokyanát. Reakcia sa uskutočňuje spravidla bez prítomnosti katalyzátora pri teplote 90 °C V inertnej dusíkovej atmosfére za miešania počas 0,5 až 2 hodín.Ako predlžovače reťazca sa používajú nízkomolekulárne glykoly, diamíny a amíno...