Daníček Zdeněk

Dvouzávitový induktor pro přípravu monokrystalů křemíku metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269305

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Štencl Stanislav, Zbořílek Aleš, Daníček Zdeněk, Mrázek Dušan

MPK: C30B 35/00, C30B 13/24

Značky: induktor, letmé, pásmové, tavby, vysokofrekvenční, dvouzávitový, křemíku, přípravu, monokrystalů, metodou

Text:

...potřebném rozsahu průmärů ingotu křemíku od tenkého monokrystalického zárodku o průměru 3 mm do íinálního průměru křemíkováho monokryatelu o průměru 70 mmvíce, při relativně vysoká energetická účinnosti. Další výhodou je relativně nízká impendance paralelní kombinace obou ohłívacích závitů a optimální tvar průřezu induktoru,které jsou příznivé z hlediska omezení nebezpečí vysokotrekvenčních výbojů.Na výkresu je na obr. 1 znázorněn částečný...

Způsob regenerace krystalové mřížky neutronově-transmutačně dopovaného křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268038

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zbořílek Aleš, Daníček Zdeněk, Zamastil Jaroslav, Mrázek Dušan

MPK: H01L 21/324

Značky: mřížky, krystalové, neutronově-transmutačně, regenerace, dopovaného, způsob, křemíku

Text:

...součástek, kde je monokrystal ozářen stanovenou dávkou tepelných neutronů, jehož podstata spočívá v tom, že se monokrystal dále vyžíhá při teplotě 650 až 850 °C po dobu 100 až 600 s. Po změření reziativity ee rozřeže na destičky, ktoré se po opracování na finální rozměry a povrch vyžíhají při teplotě 850 až 1 350 °C po dobu nejmáně 10 min., nečež se založí do technologického difuzního procesu.Výhodou způaobu podle vynálezu je značné omezení...

Způsob osového ustavování polovodičového monokrystalu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265483

Dátum: 13.10.1989

Autori: Daníček Zdeněk, Mrázek Dušan

MPK: C30B 33/00, H01L 21/304

Značky: ustavování, způsob, osového, provádění, polovodičového, monokrystalů, zařízení

Text:

...tvaru polovodičového monokrystalu. Dále je dosaženo větší upínací síly potřebné pri opracování polovodičového monokrystalu o větší délce a hmotnosti a zkrácení času potrebného pro jeho ustavení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zařízení pro ustavování polovodičového monokrystalu 5 upnutým obráběným polovodičovým monokrystalem v bokorysu a řezu.V průběhu letmé pásmové tavby se začátek a konec polovodlčového monokrystalu 3 o průměru 66...

Třízávitový trubkový induktor pro vysokofrekvenční letmou pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262270

Dátum: 14.03.1989

Autori: Daníček Zdeněk, Zamastil Jaroslav, Zbořílek Aleš, Mrázek Dušan

MPK: H05B 6/10

Značky: induktor, třízávitový, vysokofrekvenční, tavbu, letmou, trubkový, pásmovou

Text:

...mezikružím o šířce 5 až 12 mm. Stabilizační závit je umístěný pod vnějším ohřívacím závitem a vnitřním ohřívacím závitem. Je tvořenkruhovou cívkou souoscu 5 vnějším ohřívacím závitem.Výhodou třízávitového trubkového induktoru podle vynálezu je dosažení bezpečného pretavení střední části pásma, potlačení vzniku dentrických výrůstků a možnost přípravy monokrystalů nad průměr 60 mm při relativně nízká indukčnosti vnitřního ohřívacího...

Tavné lepidlo zejména pro uchycení součástek při opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261255

Dátum: 12.01.1989

Autori: Valenta Zdeněk, Buchta Jaroslav, Daníček Zdeněk, Bardoň Otakar

MPK: C09J 3/26

Značky: součástek, lepidlo, opracování, tavné, zejména, uchycení

Text:

...směsi 50 až 95 8 z hnotnostních surového nebo rafinovaného montánního vosku a 5 až 50 S hmotnostních eeterifikované kalafuny s bodem měknutí 60 až 130 °c.Při použití tavného lepidla podle vynálezu je možno pracovat při teplotě až o 12 °C vyšší, což umožňuje uvolñcvání většího tepelného výkonu při leštění a tím lepší náběh chemické reakce.Výsledkem je rychlejší a úplnější průběh leštění, tj. kvantitativně i kvalitativně dokonalejší odstranění...

Způsob dotování krystalů křemíku při vysokofrekvenční letmé pásmové tavbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256526

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrázek Dušan, Zbořílek Aleš, Rambousek Jaroslav, Daníček Zdeněk

MPK: C30B 13/12

Značky: tavbě, vysokofrekvenční, způsob, letmé, krystalů, dotování, křemíku, pásmové

Text:

...dotující látky a k ukládání dotující látky a zplodin rozkladu na stěny zařízení a na vlastní tavený ingot křemíku, což všechno vede ke snížení přesností a reprodukovatelnosti procesu dotování.Další známý způsob dotování krystalů křemíku fosforem z tepelného rozkladu fcsftnu odstraňujez části nevýhody výše uvedených způsobů dotování tak, že bezprostředně k povrchu roztaveného pásma křemíku se v průběhu tavby přivddí úzký proud azgonu s...

Západkový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 256280

Dátum: 15.04.1988

Autori: Daníček Zdeněk, Skalický Jozef, Knap František

MPK: A44C 5/18

Značky: uzáver, západkový

Text:

...okrajů předmětů a také to, že velké boční plochy vnějšího dílu uzávěru nejsou podstatně nerušeny jakýmikoliv výřezy, okénky, za~ jištovecími výatupky zpod., takže s výhodou mohou být využity k umístění nepř. ozdobných prvků nebo značky výrobce apod.- 3 256 230 Podstatu západkového uzávěru podle vynálezu lépe objasňujenásledující bopis a výkres příkladného provedení. Jednotlivé výkresy znázoräuáí v- obr. 1 - čelní pohled na spojený západkový...

Způsob výroby fazety plošných kruhových polovodičových systémů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247549

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zbořílek Aleš, Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/304

Značky: fazety, systému, polovodičových, kruhových, výkonových, výroby, plošných, způsob, součástek

Text:

...upevní a uvede do rotačního pohybu.Tvarovaným diamantovým nástrojem rotujícím v opačném smyslu kolem rotační osy rovnoběžné nebo různoběžné s rotační osou polovodičového systému se obrousí jeho válcová plocha do hloubky větší než hloubka narušená vrstvy v rozmezí 0,2 mm až 1 mm.Potom se plynulou změnou axiální a radiální souřadnice diamantového nástroje vybrousí fazeta žádaného qeometrického tvaru.Při broušení válcové plochy polovodičového...

Vibrační způsob čištění povrchu výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219227

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk

Značky: vibrační, povrchu, výrobků, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního způsobu čištění povrchu výrobků, zejména polovodičových destiček po různém stupni opracování a zařízení pro provádění způsobu čištění. Účelem vynálezu je zvýšení kapacity čisticího zařízení a zlepšení kvality povrchu čištěného výrobku. Uvedeného účelu se dosáhne použitím vibračního způsobu čištění povrchu výrobků, jehož podstatou je vložení výrobků v prostředí čisticího média na jednu nebo mezi dvě pracovní plochy...

Induktor pro přípravu polovodičových monokrystalů, zejména křemíku metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby souose rotujícího ingotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225452

Dátum: 15.04.1985

Autori: Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk, Zbořílek Aleš

Značky: monokrystalů, souose, letmé, polovodičových, rotujícího, ingotu, metodou, zejména, tavby, vysokofrekvenční, pásmové, křemíku, přípravu, induktor

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor pro přípravu polovodičových monokrystalů, zejména křemíku, metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby souose rotujícího ingotu s ohřívací cívkou přibližně kruhového tvaru, vyznačený tím, že součástí ohřívací cívky /l/ je nejméně jedna natavovací smyčka /2/ o činné ploše menší než činná plocha ohřívací cívky /l/, kde natavovací smyčka /2/ svírá s rotační osou ingotu úhel 45° až 90°, přičemž největší vzdálenost jednotlivých bodů činné...

Dvoudílná plastová zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215859

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hozda Bohumil, Stránský Jiří, Daníček Zdeněk, Šárník Vladimír, Knap František, Skalický Josef

Značky: zátka, dvoudílná, plastová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dvoudílná plastová zátka určená pro hermetické uzavření obsahu láhve nebo obalu, sestávající z vlastní zátky a okrasného krytu, jenž je tvořen dvěma částmi spojenými navzájem jen odtrhovacími žebry. Uzavření láhve lze provést pouze pomocí speciálního trnu a otevření nelze provést bez poškození okrasného krytu, takže nemůže být provedena nežádoucí záměna obsahu, přičemž však k otevření není třeba žádných nástrojů stejně...

Zařízení pro vysokofrekvenční letmé pásmové tavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213699

Dátum: 01.04.1984

Autori: Zbořílek Aleš, Daníček Zdeněk, Mrázek Dušan, Smejkal Vilém, Zátopek František

Značky: tavení, zařízení, letmé, pásmové, vysokofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysokofrekvenční letmé pásmové tavení vysoce čistého materiálu, např. Křemíku, které je vhodné zejména pro velké průměry zpracovávaného ingotu. Zařízení pro vysokofrekvenční letmé pásmové tavení obsahuje indukční soustavu, skládající se z hlavní ohřívací a pomocné stabilizační cívky připojené k témuž zdroji proudu, kde hlavní ohřívací cívka má nejméně dvě tvarově odlišné části, navazující na sebe spojitě v jedné...