Daněk Radoslav

Zařízení pro broušení oběžných drah dělených vnitřních kroužků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267245

Dátum: 12.02.1990

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 19/06

Značky: vnitřních, obežných, ložisek, zařízení, broušení, dělených, kroužků

Text:

...pružinami. Oba unešeče jsou vůči opěrkám umistěny ex centricky.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je znäžorněn nárysný řez zařízením a na obr. 2je bokorysný poh 1 ed.A Zařízení podle vynálezu sestává ze dvou párů pevných opě 2 267 245rek 1 a dvou protilehlých čelních unašečů 3, 2. Alespoñ jedenz unašečů 1, 2, ve znázorněném případě první unašeč 3, je naháněny a alespoň jeden z unašečů 1, 2, ve...

Orovnávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266822

Dátum: 12.01.1990

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 53/053

Značky: orovnávací, zařízení

Text:

...zastavěný prostor bez potřeby vlastního motoríckého náhonu.Orovnávací zařízení podle vynálezu je znázorněno na pŕiloženém výkrese, kde obr. l představuje nárysný, obr. 2 půdorysný a obr. 3 bokorysný pohled na jeho provedení.zařízení sestává 2 orovnávacího kotouče 3, uloženého volně otočné v tělese Q, který je v dotyku s orovnàvanou obvodovou plochou brusného kotouče ł. Osa 92 rotace orovnávacího kotouče 3 leží v rovině 52 rovnoběžné s...

Držák orovnávacího diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265738

Dátum: 14.11.1989

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 53/12

Značky: držák, diamantu, orovnávacího

Text:

...diamantu svírá s normálou brusnéhokotouče úhel v rozmezi od patnácti do šedesátí úhlových stupňů.Provedení držáku podle vynálezu dovoluje používání krystalické geometrie diamantů značně malých rozmčrů. Šikmou polchou díamantu lze docilit Vzhledem k obrušovanému brusnému kotouči příznivý řezný úhel 5 velmi dobrými výsledky orovnávání i pro následné broušení obrobků.Po otupení břitu je možné skloněný díamant natočit kol osy jeho hrotu a...

Způsob zvýšení trvanlivosti valivého kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263147

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stupka Květoslav, Manhalter Pavel, Daněk Radoslav

MPK: F16C 33/64

Značky: způsob, kontaktů, zvýšení, trvanlivosti, valivého

Text:

...pohybu goâoustředných, spirálovitých, rovnoběžných, případně šrouboviVých stopách podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nástroj působí na zpevňovanou plochu normálným kon» taktním napětím, které je rovno čtyřnásobku až pětinásobku smluvní meze kluzu zpevňovaného materiálu. Pritom nejkratšívzdálenost stop nástroje na zpevňované ploše je menší než po S 1 147lovina šířky styková plochy mezi nástroje a zpevňovanou plochou,...

Zařízení pro dokončování čel válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262181

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovařík Karel, Daněk Radoslav

MPK: B24B 7/16

Značky: válcových, dokončování, obrobků, zařízení

Text:

...a účinku broušení.Zařízení podle vynálezu je schematicky znazorněno na přiloženem výkresu.lenému náhonovému zařízení pro vyvozování otâčivého pohybu v.e směru hodinových ručiček, je po obvodu opatřen pravidelně rozmístěnými kapsami 1 pro uložení obrobků 3. Každá kapsa 1 má tvar písmene U,zbroceneho proti smeru pohybu podávacího kotouče 2 a vzdálenost jejích přímých linií a průměr dna jsou rovny průměru obrobku 3, zvětšenemu o vůli...

Zařízení pro orovnávání brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 254449

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hranička Jan, Uhlíř Josef, Daněk Radoslav

MPK: B24B 53/14

Značky: zařízení, kotouče, brousicího, orovnávání

Text:

...toho lze tuto kladku používat pouze pro jednu velikost poloměru příčného tvaru obrobku.Uváděné nevýhody odstraňuje ve značne míře zařízení pro orovnávání brousicího kotouče podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na dvojici úložných členů uchycených na frćmě brousicího stroje je otočně kolem osy kolmć na osu rotace brousicího kotouče uloženo Výkyvné rameno. Na boční stěně tohoto ramena je suvněumístěn suport, na němž jsou otočně...

Způsob broušení válcových obrobků s přerušovaným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 251434

Dátum: 16.07.1987

Autori: Král Václav, Daněk Radoslav, Daniel Antonín

MPK: B24B 1/00, B24B 5/18

Značky: přerušovaným, válcových, broušení, způsob, obrobků, pláštěm

Text:

...zlepší kluznć podmínky mezi klecemi a vnějšími ložiskovými kroužky, čímž se zmeněí třecí moment, sníží provozní teplota až o dvacet procent. Dále poklesnou nároky ne mazivo při zvýšenífrekvenci otáček e celkové životnosti ložisek. Způsob lze použít dále u všech válcových obrobků, například hřídelů s podel nými drážkemi, pro zlepšení tribologických podmínek. K provádění způsobu slouží celkem nenáročné a málo nákladné zařízení.Zařízení k...

Způsob dokončování tvarovaných čel ložiskových válečků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232084

Dátum: 01.04.1987

Autori: Laštovička Zdeněk, Daněk Radoslav

MPK: B24B 11/00

Značky: válečků, tvarovaných, způsob, způsobu, dokončování, tohoto, zařízení, ložiskových, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k dokončování tvarovaných čel ložiskových válečků. Čela jsou dokončována funkční plochou pružně přitlačovaného hrncovitého brousicího kotouče, jehož osa otáčení je odkloněna od osy otáčení válečku, od jehož rotace je odvozena rotace brousicího kotouče pružně přitlačovaného k čelu válečku prostřednictvím tlačného členu. Odklon brousicího kotouče je umožněn natáčivým uspořádáním tělesa, v němž je uložen otočně a...

Výkyvný držák superfinišovacích kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248446

Dátum: 12.02.1987

Autori: Daněk Radoslav, Andreas Stanislav

MPK: B24B 35/00

Značky: výkyvný, kamenů, superfinišovacích, držák

Text:

...po obou stranách roviny určené osou rotace obrobku a podélnou osou tyče.Výhoda výkyvného držáku superfinišovacích kamenů podle vynálezu je v tom, že jím lze obrúbět na jednom stroji s jednou přitlačovací hlavicí dvě a více ploch jednoho nebo několika obrobků. Dochází tak k úspoře času potřebného na opracování jednoho obrobku, energie nutné k pohonu stroje 3 pracovníchPříkladné provedení výkyvněho držáku superfinišovacích kamenů podle...

Zařízení k broušení modifikovaných čel válečků valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223346

Dátum: 15.03.1986

Autor: Daněk Radoslav

Značky: ložisek, broušení, modifikovaných, zařízení, valivých, válečků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k broušení modifikovaných čel válečků pro valivá ložiska. Se stává z dvojice brousicích kotoučů, mezi jejichž čela jsou dopravovány válečky pomocí rotujícího podávacího kotouče. Osy otáčení těchto brousicích kotoučů jsou odkloněny od vodorovné osy otáčení podávacího kotouče o úhel maximálně tři obloukové stupně a na funkčních čelech brousicích kotoučů jsou vytvořeny vyduté, s výhodou kulové plochy. Zařízení je použitelné v...

Zařízení k dokončování kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 223032

Dátum: 15.03.1986

Autori: Daněk Radoslav, Uhlíř Josef

Značky: kuliček, dokončování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby valivých ložisek. Zařízením je vyřešeno podávání kuliček do pracovního prostoru u obráběcích strojů s horizontálně uspořádaným rotujícím a podpěrným kotoučem spolu s přítlačným ústrojím podpěrného kotouče. Podstata vynálezu spočívá v otočném uspořádání zásobníku kuliček obklopujícího celé obráběcí ústrojí, dále v provedení náhonného mechanismu rotujícího kotouče a provedení vzduchového vaku k vyvíjení přítlačné...

Orovnávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226980

Dátum: 01.01.1986

Autori: Daněk Radoslav, Uhlíř Josef

Značky: orovnávací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Orovnávací zařízení k vytvoření modifikovaného tvaru v brusném kotouči, vyznačené tím, že sestává z natáčivého držáku (1), v němž je otočně uspořádáno vřeteno (2) výkyvné pomocí páky (5) a na konci vřetene (2) je suvně uspořádána kostka (3) s diamantem (4).

Způsob dokončování protilehlých drážek, zvláště na pracovních plochách obráběných částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219828

Dátum: 15.10.1985

Autori: Folkman Alois, Daněk Radoslav

Značky: plochách, způsob, obráběných, částí, zvláště, drážek, protilehlých, pracovních, dokončování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dokončování protilehlých drážek, zvláště na pracovních plochách obráběných částí, např. kotoučů při lapování kuliček nebo drážek kuličkových šroubů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po zavedení kuliček s vysokou tvrdostí materiálu do předpracovaných drážek na pracovních plochách obou obráběných částí se během rotace jedné z obou obráběných částí po překročení meze kluzu postupně vytvarovává konečný tvar drážek v jedné...