Daněk Jaroslav

6-Salicylidénamino-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278190

Dátum: 06.03.1996

Autori: Kráľová Katarína, Daněk Jaroslav, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: spôsob, 6-salicylidénamino-2-benzotiazolinón, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

6-Salicylidénamino-2-benzotiazolinón vzorca I sa pripravuje reakciou 6-amino-2-benzotiazolinónu so salicylaldehydom v etanole za varu. Zlúčenina je antihelminticky účinná proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana a zároveň je účinná aj ako stimulátor rastu rastlín.

2-Alkyltio-6-/4-chlórbenzoylamino/benzotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 277816

Dátum: 08.03.1995

Autori: Daněk Jaroslav, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/74

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené 2-alkyltio-6-/4-chlórbenzoylamino/benzotiazoly, kde R znamená alkyl s 2 až 9 atómami uhlíka, cyklopentyl, alyl alebo benzyl, reakciou draselnej soli 6-/4-benzoylamino/-2-merkaptobenzotiazolu s alkylhalogenidmi v zmesi etanolu a vody pri teplote varu rozpúšťadla. Zlúčeniny sú antihelmenticky účinné proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana.

N-Sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277724

Dátum: 07.09.1994

Autori: Konečný Václav, Sidóová Eva, Daněk Jaroslav

MPK: C07C 233/45

Značky: spôsob, n-sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Bol pripravený doteraz neznámy N-sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín vzorca I. Syntéza uvedenej zlúčeniny sa uskutočňuje reakciou 2-etyl-6-metylanilínu s anhydridom kyseliny jantárovej v benzéne za varu. Zlúčenina je antihelminticky účinná proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana.

2-Alkyltio-6-/4-benzénsulfonamidosalicylidénamino/benzotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 278149

Dátum: 15.04.1992

Autori: Sidóová Eva, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 277/44

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené 2-alkyltio-6-(4-benzénsulfoamidosalicylidénamino)benzotiazoly všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená priamy alebo rozvetvený nasýtený reťazec a 1 až 9 atómami uhlíka, cyklopentyl, alyl, alebo benzyl. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 4-benzénsulfonamidosalicylaldehydu s 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolmi v etanole za varu. Zlúčeniny sú antihelminticky účinné.

Deriváty thioallofanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268645

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sluka Jaroslav, Daněk Jaroslav, Zikán Viktor

MPK: C07D 295/10, C07D 295/12

Značky: kyseliny, deriváty, thioallofanové

Text:

...13. a 14. den po invasi perorélně sondou v dávce 150 mg.kgl živé hmotnosti, jako honogenát v Dorfmannově činidle. Myši byly usurceny 3. den po aplikaci a po zjištění celkového počtu tasennic se skolexy při úplnć.helmintologické pitvě tenkého střeva myší byla výpočten metodou nepřímé aktivity dle Stewarda stanovena anthelnintická účinnost. Standard byl aplikován rovněž 13. a 14. den po invasi v dávce 150 og.kg 1 živé...

Estery kyseliny 2,4-dioxy-4-(-pentyloxyfenyl)butanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268281

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vosátka Václav, Zikán Viktor, Daněk Jaroslav

MPK: C07C 69/716

Značky: 2,4-dioxy-4-(-pentyloxyfenyl)butanové, estery, kyseliny

Text:

...níže.látka dle dávka účinnost v příklsdu mol. kg 1 metodou nepřímé provedení ž. hm. aktivityZpůsob příprevy látek podle vynálezu je jednoduchý a poskytuje žádané produkty v uspokojivých výtěžcioh. Bližší podrobnosti vyplývají z následujících příkledů provedení, které vynález pouze objaeňuji, nikoliv omezuji.Methylester kyseliny 2,4-dioxo-4-(4-pentyloxyfenyl)butanové a) K roztoku methanolátu sodněho připreveného rozpuštěnim 7,7 8 (0,33 mol)...

Sulfonamidy na bázi aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266792

Dátum: 12.01.1990

Autori: Körner Jaroslav, Sedláčková Venuše, Daněk Jaroslav, Nováček Alois

MPK: C07C 143/80

Značky: aminokyselin, bázi, sulfonamidy

Text:

...na pH 5. Produkt se odsaje, promyje vodou a po přidavku prebyt ku 3 N vodného roztoku hydroxidu sodného se desacetyluje při teplotě 50 až 70 °C. Reakční doba je rozdílná (2 až 10 hodin). Konec reakce se sleduje zkouškou rozpustnosti 1 N HC 1. Po skončené desecetylaci se produkt vyloučí okyselením kyselinou octovou nebo zředěnou kyselinou solnou na pH 5. Finální produkty se čistí krystalizací ze zředěného ethenolu nebo srážením 2 vodných...

5,6-Bis(3-alkoxykarbonyl-1-2-thioureiodo)-benzimidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262597

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sluka Jaroslav, Zikán Viktor, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 235/08

Značky: 5,6-bis(3-alkoxykarbonyl-1-2-thioureiodo)-benzimidazoly

Text:

...přepočteno na niclosemid znamená dávku I,4 B.104 mo 1.kg 1 ž. hm.i Anthelmintická účinnost aloučenín obecného vzorce I proti modelovému helmintu Hymenolepisnana vyjádřená v procentech metodou nepřímé aktivity podle Stewarda je uvedena níže.Látka dle příkladu Dávka Učinnost v t provedení mo 1.kq 1 ž. hm. metodou nepřímé aktivity 1 3,so.1 o 4 so 2 3,53.1 o 4 95 3 3,so.1 o 4 1 oo 4 3,35.1 o 4 1 oo 5 3,53.1 o 96 6 3,31.1 o 4 1 oozpůsob...

Estery kyseliny 5-(4-pentyloxyfenyl)-1H-pyrazol-3-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261312

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vosátka Václav, Zikán Viktor, Daněk Jaroslav, Špaldonová Radmila

MPK: C07D 231/14

Značky: 5-(4-pentyloxyfenyl)-1h-pyrazol-3-karboxylové, kyseliny, estery

Text:

...byly zabity 3 den po aplikaci a po zjištění celkového počtu tasemnic se ekolexy při úplné helmintologické pitvě tenkého střeva myší byla výpočtem metodou nepřímé aktivity dle Stewarda stanovena v průměru anthelmintická účinnost 66 8 pro látku obecného vzorce I dle příkladu provedení 1 a B 6 S pro látku dle příkladu provedení 2.Hodnocení anthelmintické účinnosti proti modelovému helmintu Heterakis spumosaTesty byly provedeny na myších samcích...

Substituované 2-benzamido-3-kyanopyrimido (1,2-a)benzimidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 261293

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sluka Jaroslav, Daněk Jaroslav, Zikán Viktor

MPK: C07D 487/04

Značky: 1,2-a)benzimidazoly, substituované, 2-benzamido-3-kyanopyrimido

Text:

...nana v objemu 0,25 ml/myš. Sloučeniny obecného vzorce I byly aplikovány ll a li den po invasi perorálně sondou v dávce 150 mg.kg 1 živé hmotnosti (ž.hm.), jako homogenát v Dorfmanově činidle.Myši byly zabity 1 den po aplikaci a po zjištění celkového počtu tasemnic se skolexy při úplné helmintologickě pitvě tenkého střeva myší byla výpočtem metodou nepřímé aktivitydle Stewarda stanovena anthelmintická účinnost. Standard byl aplikován rovněž...

Substituované 2-fenyl-1H-imidazo(4,5-b)fenaziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258596

Dátum: 16.08.1988

Autori: Daněk Jaroslav, Zikán Viktor, Sluka Jaroslav

MPK: C07D 487/04

Značky: 2-fenyl-1h-imidazo(4,5-b)fenaziny, substituované

Text:

...kusech. Dvě ze tří kontrolních skupin byly invadované neléčené, třetí invadovaná léčená standardním přípravkem - levamisolem - vůči němuž byla účinnost látek porovnávána. Krysy byly invadovány 500 pohyblivými lurvami Nippostronqylus brasiliensis A podkožně do hřbetní krajiny mezi lopatkami. B. den po invazi byly vždy jednorázově aplikovány sloučeniny obecného vzorce I v dávce 150 mg.kg 1 ž.hm., v téže dávce byl apiikovántěž levamisol,což...

Substituované 5-amino-6-(4-penyloxyfenyl) 3-(2H)-pyridazinony

Načítavanie...

Číslo patentu: 255242

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vosátka Václav, Zikán Viktor, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 237/22

Značky: substituované, 5-amino-6-(4-penyloxyfenyl, 3-(2h)-pyridazinony

Text:

...1 ž. hm. Látky byly krysám podány sondou orálně jako homogenát V Dorfmanově činidle a pokus byl ukončen 12. den zabitím zvlřat a provedením helmintoloqické pítvy tenkého střeva. Ze zjištěného celkového počtu ćuwvü ve střevě byla metodou nepřímé aktivity dle Stewarda vypočtena anthelmíntícká účin nost hodnocených látek.Anthelmintická účinnost sloučenin obecného vzorce I proti modelovým helmintům Bymenonerŕímć aktivity podle Stewarda je uvedena...

2,3-Bis(2-methoxy-5-chlorbenzamido)fenazin -5,10-dioxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 254605

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zikán Viktor, Sluka Jaroslav, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 241/46

Značky: 2,3-bis(2-methoxy-5-chlorbenzamido)fenazin, 5,10-dioxid

Text:

...mg.kg 1 ž. hm. (živé hmotnosti) jako homoqenát v Dorfmanově činidle. Myši byly po aplikaci 3. den zabity a po zjištění celkového počtu tasemnic se skolexy při úplné helmintologické pitvě tenkého střeva myší byla, výpočtem metodou nepřímé aktivity dle Stewarda, stanovena v průměru 60 anthelmintická účinnost hodnocené látky vzorce I.Hodnocení anthelmintické účinnosti proti modelovému helmintu Nippostrongylus brasiliensis.Testy byly provedeny...

2,3-Bis(benzamido)fenaziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254544

Dátum: 15.01.1988

Autori: Daněk Jaroslav, Zikán Viktor, Sluka Jaroslav

MPK: C07D 241/46

Značky: 2,3-bis(benzamido)fenaziny

Text:

...nana V objemu 0,25 ml/myš. Sloučeniny obecného vzorce I byly aplikovány 13. a 14. den po invazi perorálně sondou v dávce 150 mg.kg 1 živé hmotnosti (ž. hm.). Standard byl aplikován rovněž 13. a 14. den po invazi v dávce 150 mg.kg 1 ž. hm., což přepočteno na niclosamid znamená dávku 4,5 s.1 o 4 ž. hm.Anthelmintická účinnost sloučenin obecného vzorce I vyjádřená V procentech metodou nepřimá aktivity podle stewarda je uvedena...

2,3-Bis(2-pentyloxy-5-chlorbenzamido)-fenazin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254543

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sluka Jaroslav, Daněk Jaroslav, Zikán Viktor

MPK: C07D 241/46

Značky: 2,3-bis(2-pentyloxy-5-chlorbenzamido)-fenazin

Text:

...Wistar s hmotnosti 120 až 140 g ve skupinách po 6 kusech. Dvě ze tří kontrolních skupin byly invadované neléčené, třetí invadovaná léčená standardním přípravkem levamisolem, vůči němuž byla účinnost látky porovnávána. Krysy byly invadovány 500 pohyblivými larvami Nippostrangylus brasiliensis podkožně do hřbetní krajiny mezi lopatkami. B. den po invazi byla jednorázově aplikována látka vzorce I v dávce 150 mg.kg 1 živé hmotnosti. Látka byla...

Substituované 5-/benzylidenhydrazino/-6-/4-pentyloxyfenylú-3/2H/-pyridazinony a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224241

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zikán Viktor, Daněk Jaroslav, Vosátka Václav

Značky: způsob, jejich, výroby, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované 5-(benzylidenhydrazino)-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2H)-pyridazinony obecného vzorce I ve kterém R značí 3-chlorfenylyl-, 3-nitrofenyl- nebo 3,4-methylendioxyfenylskupina.