D21H 17/69

Vodné suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý, ktoré majú vysoký obsah pevných látok a nízku viskozitu, so zlepšenou reologickou stabilitou pri zvýšenej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18325

Dátum: 13.07.2012

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Rentsch Samuel

MPK: C08K 3/20, C09C 1/02, C01F 11/18...

Značky: vodné, obsahujúcich, viskozitu, látok, vápenatý, stabilitou, nízku, zlepšenou, reologickou, vysoký, teplotě, materiálov, zvýšenej, suspenzie, uhličitan, obsah, pevných

Text:

...poškodenia výrobných jednotiek, ako sú mlecie jednotky. V takomto prípade sa produkt musí kontinuálne ochladzovať, aby sa predišlo upchávaniu a poškodeniu zariadenia,alebo sa musí znížiť výrobná kapacita. To je energeticky veľmi náročné a nákladné. Okrem toho, ak sa aditíva, ktoré sa používajú na stabilizáciu vodných suspenzíí, znehodnocujú privysokých teplotách, častice môžu łlokulovať, čoho dôsledkom je takzvané deplečná...

Vodná suspenzia minerálu a/alebo plniva a/alebo pigmentu s vysokým obsahom pevných látok v prostredí s kyslým pH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19882

Dátum: 28.06.2012

Autori: Rentsch Samuel, Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: D21H 17/66, D21H 17/00, C09C 1/02...

Značky: vodná, pevných, minerálů, kyslým, plniva, obsahom, látok, vysokým, suspenzia, pigmentů, prostředí

Text:

...výrobe papiera na umožnenie zabudovania väčších množstiev minerálnej hmotydo papiera, čím sa vyrobia nehorľavé vnútorné papiere. Nie sú zmienené žiadne vlastnosti akonepriehľadnosť, lesk alebo váha papiera. Okrem toho sa jediný príklad aplikácie týka0009 EP l 982 759 A 1 sa týka postupu čistenia vody, kde sa na povrchu zreagovaný prírodný uhličitan vápenatý uvedie do styku s vodou, ktorá sa má čistiť, pričom na povrchu zreagovaným prírodním...

Stále adsorbovateľné polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18583

Dátum: 11.05.2012

Autori: Rentsch Samuel, Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, A24D 1/00, D21H 17/00...

Značky: adsorbovateľné, polyméry

Text:

...2005.0010 Vyššie uvedené a ďalšie ciele sú vyriešené predmetom vynálezu, ako je tu definovaný vnezávislých nárokoch. 0011 Podľa jedného aspektu predloženého vynálezu je poskytnutá vodná suspenzie, ktorá zahŕňaminerálny pi gmentový materiál, aaspoň jeden modiñkovaný polysacharid, ktorý má stupeň karboxylácie v rozmedzí od 0,6 do 2,0 a vnútornú viskozítu v rozmedzí od 3 do 300 ml/g, pričom uhlík v aspoň jednom modifikovanom polysacharide...

PHCH s kontrolovaným nábojom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20167

Dátum: 11.05.2012

Autori: Laufmann Maximilian, Andersson Lars, Gantenbein Daniel, Schoelkopf Joachim, Gane Patrick

MPK: D21H 17/24, C09C 1/02, D21H 17/27...

Značky: kontrolovaným, nábojom

Text:

...na pevnostni vlastnosti. Papierenský plnivový materiál, ktorý bol povrchovo upravený katiónovým polymérom je opisaný V CA 2 037 525. Článok Improvement of paper properties using starchmodified precipitated calcium carbonate ñller od autora Zhao a kol., TAPPI Joumal 2005, sv. 4(2) sa zaoberá komerčnými plnivami vyzrážaného uhličitanu vápenatého, ktoré bolimodifikované kukuričnými a zemiakovými surovými škrobmi. Tieto modifikované plnivá...

Úprava materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý na zvýšené zaťaženie papiera plnivom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19645

Dátum: 11.05.2012

Autori: Gane Patrick, Schoelkopf Joachim, Gantenbein Daniel

MPK: C09C 1/02, D21H 17/00, D21H 17/14...

Značky: papiera, vápenatý, materiálov, zvýšené, úprava, plnivom, zaťaženie, obsahujúcich, uhličitan

Text:

...častíc, sa vyskytuje v súvislosti s väzbou medzi vláknami a týmito sarnoväzbovými pigmentovými časticami. Suspenzie samoväzbových pigmentových častíc často znižujúmechanické a optické vlastnosti príslušných konečných produktov.0011 Jedným z dôvodov môže byť tvar samoväzbových pigmentových častíc, ktorý by mohol narušiť interakciu medzi samoväzbovými pigmentovými časticami a vláknami papiera. Teda na výrobu papierových výrobkov s dobre...

Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19961

Dátum: 22.03.2012

Autori: Gane Patrick, Bridy Julie, Buri Matthias, Rentsch Samuel

MPK: D21H 17/26, D21H 17/00, C09C 1/02...

Značky: částic, spôsob, samoväzbových, přípravy, pigmentových

Text:

...2,0 a má vnútornú viskozituc) zmiešanie spojiva z kroku b) s vodnou suspenziou mínerálneho pigmentového materiálu z kroku a) a nastavenie obsahu pevných látok V získanej suspenzií tak, že je V rozmedzíod 45 do 80 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suspenzied) mletie vodnej suspenzie mínerálneho materiálu z kroku c), kde V kroku c) sa pridá spojivo do vodnej suspenzie mínerálneho pigmentu vmnožstve od 0,1 do 10,0 hmotn., vztiahnuté na...

Vodná suspenzia uhličitanu vápenatého so zreagovaným povrchom, výsledné produkty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20686

Dátum: 15.06.2010

Autori: Gerard Daniel, Gane Patrick

MPK: D21H 17/67, D21H 17/69, C09C 1/02...

Značky: zreagovaným, produkty, výsledné, uhličitanu, povrchom, vápenatého, použitie, suspenzia, vodná

Text:

...musí odbomík v odbore plánovať.0012 Za druhé, vzhľadom na medzné hodnoty expozície na pracovisku stanovené v súčinnosti s Medzinárodným programom pre chemickú bezpečnosť (International Programme on Chemical Safety) a Európsku komisiu, a to najmä v súlade s Medzinárodnou kartou chemickejbezpečnosti (ICSC) kyseliny fosforečnej publikovanou Medzinárodným informačným centrombezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (International Occupation...

Povrchovo mineralizované organické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13588

Dátum: 02.12.2008

Autori: Buri Matthias, Blum René Vinzenz, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, C01F 11/18, D21C 9/00...

Značky: vlákna, povrchovo, mineralizované, organické

Text:

...prostriedky na zvyšovanie retencie, atď. Uvádza sa, že retenčný účinok plnív je možné zvýšiť ich zmiešaním s jemnou frakciou vlákien a pridaním retenčných činidiel, ako je napríklad škrob tak, aby s jemnými vláknami vytvorili aglomeráciu.0013 W 0 98/35095 opisuje spôsob výroby papiera, ktorý zahrnuje miešanie vodnej kaše minerálneho plniva s vodnou kašou drevených vlákien a prídavok tlokulačných činidiel,v ktorom je základná časť plniva vo...

Spôsob prípravy častíc založených na prírodnom uhličitane vápenatom a soliach kyseliny etylénakrylovej, získané suspenzie a suché pigmenty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15946

Dátum: 09.01.2007

Autori: Gane Patrick, Karth Beat, Buri Matthias, Hunziker Philipp, Burkhalter René

MPK: B01F 3/12, C08K 3/26, C09C 1/02...

Značky: spôsob, pigmenty, suspenzie, přípravy, získané, uhličitane, suché, etylénakrylovej, částic, vápenatom, soliach, prírodnom, kyseliny, založených, použitie

Text:

...properties of rígid vinyl products (Society of Plastic Engineers, Conf., 12-14. ríjen 1999). Ostatne je nemenej bežné nahradzovať časť plastických živíc, ktoré sú nákladné, týmito pigmentmi a/alebo minerálnymi látkami.vyrábajúci minerálne látky špecificky na ich aplikáciu v plastických materiáloch, že na zlepšenieV oblasti používania uhličitanu vápenatého V plastických materiáloch vie odborníkkompatibility tohto uhličitanu s plastom, v ktorom...

Výroba papiera s modifikovanými kremičitými sólmi ako mikročasticami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9426

Dátum: 30.06.2004

Autori: Johan Kijlstra, Karlheinrich Meisel, Gerd-friedrich Renner, Thomas Hübbe, Bernd Thiele, Lothar Puppe, Arno Nennemann

MPK: D21H 17/09, C01B 33/146, D21H 17/68...

Značky: modifikovanými, mikročasticami, papiera, kremičitými, sólmi, výroba

Text:

...cykloch pri - 10 °C vždy úplne zmrznú a nechajú roztopit po čom sa následne usušia pri teplote 110 °C.Relativna viskozita sa stanovuje pomocou Ostwaidovho viskozimetra a z toho sa vypočíta relatívna objemová frakcia dispergovanej fázy. Podľa Illera a kol. sa z toho ziska pri znalosti koncentrácie pevnej látky S hodnota. S hodnota udáva podiel kremika v dispergovanej fáze v hmotnostných percentách. Výroba vzoriek krátko pred meranlm...

Spôsob výroby chemickej buničiny obsahujúcej plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15150

Dátum: 23.10.2002

Autori: Silenius Petri, Kekki Risto

MPK: D21H 17/69, D21C 9/00

Značky: obsahujúcej, výroby, plnivo, chemickej, buničiny, spôsob

Text:

...ktoré sa pripravilo vyzrážanlm organickej alebo anorganickej soli. výhodne uhlíčitanu vápenatého,na povrchu výčeskových vláken vyrobených zušľachtenlm z celulózových vláken a/alebo vláken mechanickej buničiny, dá v zriedenej suspenzii do sušiča chemickej buničiny, aby sa mohlo zmiešat s chemickou buničinou. Okrem tohto alebo namiesto uhlíčitanu vápenatého sa môže použiť aj iná zložka rozptyľujúca svetlo vyzrážaná na povrchu výčeskových...