D06M 13/46

Sposob preparovania polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260327

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knotek Ľubomír, Takáčová Marta, Beck Zoltán, Sedlák Michal, Petráš Pavel, Michlík Peter

MPK: D06M 15/53, D06M 13/46

Značky: spôsob, preparovania, vláken, polypropylénových

Text:

...na ich povrchu je vytvorená rovnomerné vrstva emulzle, ktorá tvorí Inlnimálne 5 °/o hmotnosti vlá- ken.ÚŘAD mo VYNÁLEZY A QBIEVYAutor vynálezu UR pri Bratislava, GALIS MICHAL ing., NITRA,RICHTER FRANTIŠEK ing. CSc., BRATISLAVA,PRASKAČ ĽUDOVIT ing., LOPAŠOVZariadenie spadá do oblastí čistenia odpadových vôd od pevných kontamtnátov. Riešenie sa týka zariadenia, ktoré umožňuje čistenie odpadových vôd použitím solárnej energie. Podstatou...

Prostriedok na zmäkčovanie textilných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281112

Dátum: 08.02.1995

Autor: Turner Graham Andrew

MPK: C11D 3/20, C11D 1/835, C11D 1/62...

Značky: zmäkčovanie, prostriedok, textilných, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na zmäkčovanie textilných materiálov obsahujúci aspoň 1 % hmotnostné vo vode nerozpustného katiónového zmäkčovadla a neiónový stabilizátor, ktorý ako vo vode nerozpustné katiónové zmäkčovadlo pre látky obsahuje kvartérny amóniový derivát, a to zlúčeninu obsahujúcu dve alkylové alebo alkenylové skupiny vždy s 12 až 28 atómami uhlíka, spojené s kvartérnym dusíkovým atómom pomocou esterovej väzby, neiónový stabilizátor sa volí prevažne...

Derivát imidazoliové soli a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267441

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chlost Milan, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: výroby, derivát, imidazoliové, způsob

Text:

...konstituci. Metodou infračervené spektroskople a nukleární magnetické rezonance byla potvrzena předpokládaná struktura sloučenln uvedených v tabul ce 1.Pro Praktické použití je však zbytečné sloučenlny podle vynálezu z reakční směsi Izolovat. Sama reakční směs může sloužit jako přípravek pro lntenzifíkaoi vypírání nezreagovaného a hydrolyzovaného reaktivního barvlva po tisku nebo barvení.Postupy přípravy sloučenin podle vynálezu a jejich...

Přípravek pro měkčení, antistatickou úpravu a současné ustálení textilií při domácím praní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264928

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vodák Zdeněk, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: současné, textilií, přípravek, domácím, měkčení, úpravu, antistatickou, ustálení, praní

Text:

...parfemační a barevné přísady. Vlastní účinnou látku, která zajišťuje jak měkčicí, tak antistatioký i ustalujícł účinek lze charakterizovat obecným vzorcem ąR 1 kde R 1 je uhlíkatý zbytek s 11 až 22 atomy uhlíkuR 2, R 3 jsou atomy vodíku, alkyly nebo hydroxyalkyly s počtem uhlíku 1 až 4 n je celé číslo 2 nebo 3 Vs je celé číslo 1, 2 nebo 3k je celé číslo 1, 2 nebo 3S výhodou lze použít směsi dvou látek. kde u první R 1 představuje nasycený...

Měkčící a antistatické přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263826

Dátum: 12.05.1989

Autori: Grünner Pavel, Vodák Zdeněk, Dvorský Drahomír, Hell Jiří, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46

Značky: měkčicí, přípravky, antistatické

Text:

...náboje.Antistatická účinnost je podobně jako hydnofílíta závislá na velikosti, alkylu mastné kyseliny, je však ovlivňována i substituenty na dusíkových atomech aminoalkylámidového řetězce, zvlášť výhodné jsou z tohoto hlediska hydroxyalkylové substituenty.Na základě měkčicího a antistatlckého účinku lze vymezit z půvotdně Chráněné řady sloučenin látky, kde strukturární skupina označená A má jako substituent R 1 alkyl 11 až C...

Reaktivní měkčicí a hydrofilizační přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262225

Dátum: 14.03.1989

Autori: Grüner Pavel, Vodák Zdeněk, Hell Jiří, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46

Značky: přípravky, hydrofilizační, reaktivní, měkčicí

Text:

...2 až 6, s je celé číslo 1, 2, 3 nebo 4, X je antontový zbytek, k je celé číslo 1, 2 nebo 3 se dosahuje na celwlózových vláknech trvalého měkčioího a hydrofillzačního účinku.stejné vlastnost mají konstitučně podobné sloučeniny, které však již nejsou zą-hrnuty v ochraně původního A 0 261407 amají obecný vzoreckde symboly R 1, R 2, R 3, r, S, k, X mají význam uvedenyu obecného vzorce 4.K reakci mezi celulózou a sloučeninami obecných vzorců 4 až...

Účinná látka pomocného přípravku pro dokončování vybarvení a tisků aniontovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261907

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čeřovský Karel, Grüner Pavel, Vodák Zleněk, Dvorský Drahomír, Hell Jiří

MPK: D06M 13/46

Značky: tisku, přípravků, účinná, vybarvení, barvivy, pomocného, látka, aniontovými, dokončování

Text:

...vzorcůkde A značí eikyl nebo hydroxyalkyl 9 počtem uhliků 1 až 10B značí skupinu - CH 2 - CH - CH m je celé číslo 1 až 3D je alkylen nebo hydroxyalkylen s počtom uhliků 2 až 10r je celé číslo 2 až 6-3 s je celé číslo 1 až 4 k je celé číslo 1 až 3-epoxypropyl)1 m 1 dazol 1 n 1 ové soli a N-eubetituovaných amidů nenasycených karboxylových aloučenin obecného vzorcekde A, B. m, D, r, e maji význam uvedený výše R 1, R 2. R 3 značí atom vodiku,...

Kapalný přípravek pro zvýšení stálosti barviv na vlákně a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260712

Dátum: 12.01.1989

Autori: Brůžek Josef, Votápek Václav, Chlumecký Jan

MPK: D06M 13/46

Značky: výroby, přípravek, vlákně, barviv, zvýšení, stálosti, způsob, kapalný

Text:

...schůdnosti provozní technologie, tak i v kvalitě a účinnosti přípríavku..Tak například při použití uhličitanu .amoného lze dosáhnout srovnatelných výsledků, jako s amoniakem, avšak v reakčním procesu dochází k prudkému výronu kysličníku uhličitého, který způsobuje silné pěnění i při pozvolném dávkoväní. Vznikla pěna těžko uorpadává, a proto tato sůl pro průmyslovou výrobu prípravku není vhodna, Při použití hexsamethylentetraminu anebo...

Účinná látka pomocného přípravku pro ustalování vybarvení a tisků aniontovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260709

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vodák Zdeněk, Čeřovský Karel, Hell Jiří, Grüner Pavel, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: ustalování, tisku, pomocného, vybarvení, přípravků, látka, účinná, barvivy, aniontovými

Text:

...uhlíků 8 až 22 R 2, R 3 a R 4 značí atomy vodíku, alkyly ne bo hydmotyalkyly s počtem uhlíků 1 až 22 r je celé číslo 2 až 6 . s je celé číslo 1 až 4Reakce probíhá při teplotách 20 až 150 °C,s výhodou v rozmezí teplot 50 až 70 °C. Některé ze sloučenín podle vynálezu jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto látky lze jako ustalovaící prípravky aplikovat z vodných lázní na sobvyklých zušlechťovacích zařízeních na zävěr procesu barvení, a to po...

Způsob egálního barvení celulózových materiálů kypovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255627

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čeřovský Karel, Grüner Pavel, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: egálního, materiálů, barvivy, kypovými, barvení, způsob, celulózových

Text:

...barviv a potlačují tak vznik nerovnoměrností na počátku barvení. Během dalšího průběhu barveni se Íàniklé sloučeniny pozvolna rozpadaji a uvolněné barvivo dobarví barevný materiál. Jako ěýhodné se ukázalo ovlivňovat tvorbu a rozpad vznikajících sloučenin teplotou. Na počátku barveni je výhodné pracovat při nízká teplotě, při které vznikají poměrně pevné adukty zabraňujcíí rychlému vytažení zredukované formy kypového barviva a nerovnoměrnému...

Účinná složka textilních pomocných přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255626

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: účinná, složka, textilních, přípravků, pomocných

Text:

...aminokyselín obecného vzorce 3 probihá velmi snadno a to nejlépe ve vodných roztncich. Podle molárního poměru obou reagujících výchozích látek mohou být na jedné molekule sloučeniny obecného vzorce 2 navázány 1 nebo 2 molekulami aminokyseliny.Látky podle vynálezu je možno využít jako textilní pomocné přípravky při dokončovánívybarvení celulózových textilních materiálů. Postup jejich výroby vyplývá z následujících příkladů.Do skleněné...

Kationaktivní sloučenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254534

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: kationaktivní, sloučenina

Text:

...schopnost vázat trojmocné katicnty, především železité kationty, a to 1 v silněTento výrazný chelatační účinek sloučenin podle vynálezu lze využít v chemicko-technologických operacích, kde jsou některé kationty na závadu.Sloučeniny podle vynálezu lze pžipravit reakcí mono- či diethanolaminu nebo směsi oboukde K a X maji význam uvedený u vzorce (6)P O Postup připravy sloučenin podle vynálezu je zřejmý z následujících příkladůVe skleněné...

Způsob převádění anionaktivní vodní koloidní disperze oxidu křemičitého o střední velikosti částic 8 až 40 mm na kationaktivní formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253775

Dátum: 17.12.1987

Autori: Socha Jiří, Doležal Jiří, Raif Zdeněk, Marek Jan, Laš Luděk

MPK: D06M 13/46

Značky: oxidů, formu, částic, koloidní, anionaktivní, velikostí, převádění, disperze, kationaktivní, křemičitého, vodní, střední, způsob

Text:

...křemičitého o střední velikosti častice 8 až 40 nm na kationaktivní formu v kyselém prostředí, které se připravĺ přídavkem potřebného množství kvartérní amoniové soli výše uvedeného složení.Použití polykvartérní sloučeniny na bázi dimethylaminu a epichlórhydrinu pro převracení náboje vodných koloidních disperzí oxidu křemičitého sdružuje několik výhod. Takto připraveny přípravek vykazuje již při poloviční koncentraci účinné látky stejnou...

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů z triacetátových vláken a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241919

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lucák Otakar, Halada Pavel

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: směsi, textilních, zušlechťování, vlákenných, materiálů, vláken, způsob, jejich, triacetátových

Text:

...je echopna vázat ee eoučaeně na dvě vhodná ekupiny a tak způeobit eíłování eubetrátu.Touto reakcí ee výrazně zvýií hydrofilita vláken ve srovnání e původnín triacetátovýmvláknem i vláknw upravenýni pouhým povrohovýn zmýdelněním a vlákno vykazuje trvalý antietatioký efekt. Barvitelnoet aniontovýni barvivy ee zlepií netolik, že vlákno je barvitelně i na eytá odetínyvčetně černěho odetínu reektivnímí a aubetantívnímí barvívy. Vlívon...

Způsob dokončování a praní vybarvení a/nebo tisků na textilních materiálech obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 253213

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dvorský Drahomír, Lukáč Jiří, Socha Jaromír, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46, D06M 13/10

Značky: obsahujících, způsob, celulózová, dokončování, textilních, materiálech, vybarvení, praní, vlákna, tisku

Text:

...vykazují celou řadu vlastností uplatnitelných v technologii zušlechtování. V alkalickém prostředí mohou reagovat s alkoholickými -OH skupinami celulózové-makromolekuly a způsobovat tak její zesítění. Navázáním skupin ohsahujících kvarterní atomydusíku se výrazně zvyšuje barvitelnost aniontovými barvivy tak, jak je obvyklé při uplatnění sloučenin obecného vzorce (1).Proti těmto sloučeninám mají kationaktivní polyelektrolýty výrazně zvýšený...

Způsob přípravy kationizačních přípravků používaných ke kationizaci polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250573

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čeřovský Karel, Vácha Jaroslav, Dvorský Drahomír, Vodák Zdeněk

MPK: C08K 5/34, D06M 13/46

Značky: polymerních, přípravy, materiálů, způsob, používaných, kationizačních, kationizaci, přípravků

Text:

...se potom pridáva 100 g koncentrované kyseliny sírová, takovou rychlostí, aby výsledný roztok síranu imidazolu byl 60 až 70 °C teplý. Při této teplote se postupně pridáva 370 g epichlorhydrinu tak, aby konečná teplota reakční směsi byla v rozmezí 90 až 110 °C. Směs potom během 1 hodiny doreaguje. Tímto způsobem získaný produkt vykazuje barvu 12 až 14 dle jodové stupnice, na rozdíl od produktů vyrobených bez prídavku komplexotvorné látky, které...

Způsob dokončování vybarvení sirnými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250569

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel, Socha Jaromír, Lukáč Jiří

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: dokončování, způsob, sirnými, vybarvení, barvivy

Text:

...za mokra proti postupům dokončování oxidací chemikáliemi uvolňujícími aktivní kyslík a ve stálostech v praní je dosahovâno výsledků,převyšujících i hodnoty stálostí vybarvvení ustalovaných solemi chrömu.Postup podle vynálezu je využitelný na všech barvicích zařízeních, nva kterých je V praxi barveno sirnými barv-ivy, případně vodorozpustnými deriváty sirných barviv. de tedy o diskontinuální i kontinuální zařízení.Využitím vynálezu v...

Tvarově stabilní kadeřená příze z celulózových vláken a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238754

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel, Švec Zbyněk

MPK: D06M 13/46

Značky: příze, výroby, vláken, způsob, celulózových, tvarově, její, stabilní, kadeřená

Zhrnutie / Anotácia:

Kadeřená příze a obsahem alespoň 50 % celulózových vláken, která má zkadeření zafixováno kvarterní amoniovou sloučeninou obecného vzorce kde znamená k číslo 1 nebo 2, n číslo 1, 2 nebo 3, X aniont silné organické nebo anorganické kyseliny, Y skupinu vázanou na N-atomech cyklické skupiny M M pěti nebo šestičlennou skupinu s 2 N-atomy, odvozenou od pyridazinu, pyrimidinu, pyrazinu, piperazinu, pyrazolu, pyrazolinu, pyrazolidinu nebo imidazolu,...

Způsob zušlechťování textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 238916

Dátum: 16.03.1987

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Socha Jaromír

MPK: D06M 13/46

Značky: vlákna, textilních, zušlechťování, celulózová, způsob, materiálů, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Zpracování textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna před barvením, současně s barvením nebo po barvení aniontovými barvivy vodnou lázní o hodnotě pH = 11 až 14, obsahující 1 až 200 g.l-1 sloučeniny obecného vzorce I, kde Y je skupina II nebo III n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je aniontový zbytek anorganické nebo organické kyseliny, zlepšuje barvitelnost celulózových vláken a současně zesíťuje celulózu za zlepšení užitkových...

Způsob nežehlivé a nemačkavé úpravy textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237821

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čeřovský Karel, Košárková Věra, Švec Zbyněk, Dvorský Drahomír

MPK: D06P 5/22, D06M 13/46

Značky: obsahujících, vlákna, nemačkavé, textilních, úpravy, celulózová, vlákenných, materiálů, nežehlivé, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nežehlivej a nekrčivej úpravy textilných materiálov spočíva v jednokúpeľovej alebo nasledujúcej aplikácii zlúčenín všeobecného vzorca 1 a zlúčenín všeobecného vzorca 2, v ktorých jednotlivé symboly majú špecifické významy uvedené v opise, za prítomnosti kyslých katalyzátorov. V prvej fáze sa po zasušení roztoku na úpravu textilný materiál vystaví pôsobeniu teploty 120 až 210 °C po dobu 10 až 600 sekúnd. Potom sa materiál impregnuje...

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237820

Dátum: 15.03.1987

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06P 5/22, D06M 13/46

Značky: materiálů, celulózová, vlákna, zušlechťování, textilních, obsahujících, vlákenných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zušlechťování textilních vláknitých materiálů obsahujících celulózová vlákna, vyznačený tím, že se na textilní materiály působí vodní lázní obsahující sloučeninu obecného vzorce (1), kde Y je skupina (2) nebo (3) X je Cl nebo Br, R1, R2, R3 je alkyl s počtem uhlíků 1 až 3 nebo vodík, n celé číslo 2, 3 nebo 4, v množství 0,1 až 15 % z hmotnosti celulózových vláken při hodnotě pH lázně 11 až 14.

Způsob fixace úpravnických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236611

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fabián Karel, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/10, D06P 5/22, D06M 13/46...

Značky: fixace, přípravků, úpravnických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fixace úpravnických přípravků, obsahujících hydroxylové skupiny ze souboru, obsahujícího škrob a jeho deriváty, polyvinylalkohol a rozpustné deriváty celulózy, vyznačený tím, že se na textilní materiály působí spolu s těmito úpravnickými přípravky vodnými lázněmi, obsahujícími 1 až 100 g.l-1 sloučeniny obecného vzorce, kde k je číslo 1 nebo 2, n je číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont silné organické nebo anorganické kyseliny, Y je skupina (2)...

Přísada pro praní textilních materiálů po tisku a barvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247638

Dátum: 15.01.1987

Autori: Laš Luděk, Burešová Hana, Marek Jan

MPK: D06M 13/46

Značky: tisku, praní, prísada, barvení, materiálů, textilních

Text:

...kondenzačního produktu s dikyandiamidem, poměr formaldehydu k dikyandiamidu 1 1 až 2 1 nebo polyamoniové sloučeniny na bázi dimethylaminuPřídavek kationické sloučeniny uvedeného typu umožňuje dosažení výrazného sorpčního efektu přírodního či syntetického aluminosilikátu a stability sorbovaného barviva v tomto heterogen ním sorbentu 1 za varu.l Touto, za podmínek praní po tisku a barvení, nevratnou adsorpcí aniontových,...

Antistatická povrchová úprava pre polyolefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231218

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stankoviansky Ľubomír, Tkáč Juraj, Husárová Ivana, Hronský Jozef, Kulichová Elena

MPK: D06M 13/46, D06M 13/22

Značky: antistatická, povrchová, polyolefiny, úprava

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatická povrchová úprava polyolefínov vo forme granulátov, vlákien, pások, prípadne iných útvarov aplikovatelná v podobe vodných emulzií, alebo bezvodá, účinnou zložkou ktorej je zmes pozostávajúca z 10 až 90 % hm. vyššej mastnej, kyseliny C8-C16 etoxylovanej 8 až 20 molmi etylénoxidu na mól kyseliny a 10 až 90 % hm. alkylbetaínu schematického vzorca I kde R´ ja metyl R ´´ je (-CH2-) R ja alkyl C12-C20.

Textilní pomocný přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247020

Dátum: 17.04.1986

Autori: Karnauchov Boris Georgijevie, Kostov Georgij Dmitrijevie, Kostova Sofija Georgijevna Sofie, Mirzojev Georgij Konstantinovie

MPK: D06M 13/46

Značky: textilní, pomocný, přípravek

Text:

...720 g. Vzniklá reakčoí směs po vychladnutí na teplotu místnosti nabyde pastovité kovnzrstence. Tato látka je použitelná především pro nlěkčerlí textílních vlákenných materiálů.Podobné lze použít místo LB-bls-S-chlor 247020 40/Do skleněné aparatury podle příkladu 2 se předhoží 256 g distearylaminu., který se ponechá při teplotě 75 °C Doztavit. Při stejné teplote se postupně přidává 300 g 50 wondného roztoku 1,3-bis 2,3-epoxypr 0 py 1...

Reakční směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 230782

Dátum: 01.04.1986

Autori: Socha Jaromír, Čeřovský Karel Dvůr Králové Nad Labem, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46, D06M 13/10

Značky: směs, reakční

Text:

...báze.Reakční směs, obsahující sloučeniny obecného vzorce 1,je možno připrevit kvarternizací trietyléndiaminu epichlőrhydrinem ve vodním prostředí. Trietyléndiamín se před kvarternizací protonizuje silnou anorganickou nebo organickou ky selinou. x i CH - CH x C 9/ 2 Z® ~ o H-N-CH 2-CH 2-N-H 2 CH 2 -/CH-CH 2 C 1 CH - cH/ oV reakčním schématu značí X aníont zmíněné kyseliny.Působením alkálií na tato látky vznikají sloučeninySloučeniny...

Spôsob kombinovanej špinuodpudzujúcej, antistatickej a antimikrobiálnej úpravy bytových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 229384

Dátum: 01.04.1986

Autori: Masár Jozef, Kollárovits Štefan, Strýček Alojz, Regec Vladimír, Pollák Matej

MPK: D06M 13/46

Značky: úpravy, špinuodpudzujúcej, antistatickej, antimikrobiálnej, bytových, kombinovanej, spôsob, textilií

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie finálnych úžitkových vlastností bytových textílií, predovšetkým zníženie možnosti ich špinenia, tvorby elektrostatického náboja a možnosti ich napadnutia mikroorganizmami. Uvedený účel sa dosiahne úpravou bytových textílií pomocou jednej z amóniových zlúčenín všeobecného vzorca I v ktorom znamená R alkylový radikál s 1 až 18 atómami uhlíka alebo benzylový, fenylový, resp. 2-chloretylový radikál X(-) chloridový,...

Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246532

Dátum: 13.03.1986

Autori: Matyas Karol, Turzová Alena, Podhradský Dušan, Benovie Bohumil, Koch Ivan, Havran Ján

MPK: D06M 13/46

Značky: prostředek, změkčujícím, antistatickým, avivážní, účinkem

Text:

...že omak pláten upravených prostředkem podle vynálezu, je srovnatelný s omakem dosaženým výše zminéným chloridem.Avivažní prostředek podle vynálezu se pripraví snadno rozmíchánim výchozích surovín při 30 až 60 °C ve vodě.Kvartérní sůl se přlpraví kvarternizací reakčního produktu mastné kyseliny a diethylaminoethanolu příp. dimtehylaminoethanolu dimethylsulfátem, diethylsulfátem či benzylchloridem.Acylpolyglykol, resp. alkylpolyglykol se...

Vodorozpustný kationaktivní polyelektrolyt a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245170

Dátum: 16.12.1985

Autori: Janeeek Miroslav, Martynek Jan, Dohnal Karel, Vopršal František

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: polyelektrolyt, vodorozpustný, kationaktivní, způsob, výroby

Text:

...Jakog 7 ll-(CH 2)n-NR 3 L- nebo -NR 4-(CH 2)n- Jsw pro hodnoty x 2R 1 jsou skupiny -Cl, -OH, nebo H-BR 2 je nom vodíku, nebo skupiny -A-OH, -A-Cl, -A-B-H, -A-B-A-R, R 3, R 4 jsou tom vodiku nebo alkyl s počtem uhlíků l až 4 o je celé číslo 1 až 4 .Kontinnktivni polyelektrolyt je připruvitelný reakcií sloučenin obecného vzorce U) s vicefunkčnimi aminy obecného vzorce (J)kde symboly n, s, R 3, R 4 moji výše uvedený význam.Na jeden mol...

Vysoce koncentrovaný avivážní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245082

Dátum: 13.11.1985

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona, Vleek Miroslav, Frumar Miloslav

MPK: D06M 13/46

Značky: koncentrovaný, vysoce, avivážní, prostředek

Text:

...vody, menší objem výrobků a tím i ulehčení manipulace,menší dávkovaní prostředku.~Porovnání vlastností jednotlivých složek avivážního- prostředku se synergickou směsi podle příkladů vynálezu a s Ikomerčním avivážním prostředkem dokumentuje tabulka.Antistatický účinek se hodnotí podle velikosti povrchového odporu upravených tkanin. Povrchový odpor se stanoví na teraohnnnetrtl TERALIN Ill fa Statron, NDR Lloplněnéní nerezovou nožovou sondou ve...