D06F 37/26

Tepelná izolácia pracej vane a pracieho priestoru práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7087

Dátum: 01.04.2015

Autor: Čekan Jozef

MPK: D06F 37/28, D06F 39/14, D06F 37/26...

Značky: pracej, pracieho, izolácia, pračky, tepelná, priestoru

Text:

...do ich technickej životnosti. Takto vytvorená tepelnoizolačná clona pracieho priestoru práčky sa sekundáme prejaví aj na znížení hlučnosti práčky V priebehu prania, čo v značnej miere prispeje k vyššiemu komfortu bývania.Obdobný, nie však tak dokonalý účinok je možne dosiahnuť vsadením jednoplášťovej pracej vane do predlisku tepelného izolantu, obložením pracej vane tvarovými panelmi tepelného izolantu alebo nanesenímvrstvy tepelného izolantu...

Oporná zostava pre bubon automatickej práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15439

Dátum: 04.10.2011

Autor: Larovere Domenico

MPK: D06F 37/20, D06F 37/04, D06F 37/26...

Značky: bubon, pračky, oporná, automatickej, zostava

Text:

...konci daného ramena 2 sa nachádza lôžko 9 určené na pripevnenie príchytky alebo upevňovacích prostriedkov, napr. skrutky alebo úchytky.0020 Na všetkých spomínaných ramenách 2 sa nachádzajú odľahčovacie predné drážky 10,ktoré sa tiahnu medzi pozdlžnymi drážkami 4 na prednej strane danej konštrukcie, t.j. na tej strane danej konštrukcie, ktorá je opačná ako strana, na ktorej sa nachádzajú spomínané pozdlžne drážky.0021 Na ramenách 2 sa...

Systém ukotvenia vyvažovacích závaží práčok a práčok so sušičkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19082

Dátum: 17.02.2009

Autori: Mancini Stefano, Bacelli Gianfranco

MPK: D06F 37/26, D06F 37/20

Značky: systém, závaží, práčok, ukotvenia, vyvažovacích, sušičkou

Text:

...Ako je znázornené na obrázku 2, každý stĺpik (22) vyčnieva z príslušnej rozšírenej základne (23) valcového tvaru.0018 Každé Vyvažovacie závažie (21) je vybavené priechodnou jamkou(21 a), ktorá má vzásade tvar zrezaného kužeľa, skonštruovanou tak, aby zachytila jeden z uvedených stĺpikov (22), ked Vyvažovacie závažie zapadá do hornej strany príslušnej rozšírenej základne (23).0019 Týmto spôsobom je zabezpečený prístup k hornému koncu...

Nádrž práčky vybavená vonkajším výstužným príklopom na dolnej stene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10944

Dátum: 15.02.2008

Autori: Mancini Stefano, Bacelli Gianfranco, Pardini Simone, Perticara Giuseppe

MPK: D06F 37/26

Značky: vybavená, vonkajším, nádrž, pračky, stěně, príklopom, výstužným, dolnej

Text:

...na mydlovú vodu z vlákniteho skla vystuženého polymérovaným materiálom vhodným na to, aby obsahovala bubon apodpernú liatinovú konštrukciu zabudovanú do dolnej steny nádoby0018 Cieľom uvádzaneho vynálezu je nájsť riešenie vyššie uvedených problémov predošlej techniky, aby sa znížili výrobné náklady a výrazne zvýšila technicko-funkčná účinnosť a univerzálnosť.0019 Objavná myšlienka uvádzaného vynálezu spočíva v špeciálne zloženej...

Zásobník pracieho kúpeľa so stabilizačným závažím pre práčku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12082

Dátum: 10.10.2007

Autor: Hollenhorst Matthias

MPK: D06F 37/20, D06F 37/26

Značky: zásobník, pračku, závažím, pracieho, kúpela, stabilizačným

Text:

...možné upevnenie realizovať nezávisle od danostl steny zásobníka. Obzvlášť je možné vyhotoviť upevňovacl záves s väčšou hrúbkou materiálu. aby ešte lepšie odolal zaťaženiu.0013 Vjednom z výhodných uskutočnení je na upevňovacom zàvese umiestnená matica, do ktorej je naskrutkovaná skrutka. Týmto sa dosiahne pevne zoskrutkovanie, pričom sa zamedzi vyrezaniu závitu a pnutiu v plastovom materiáli samoreznými skrutkami.0014 Na zaistenie lepšieho...

Nosné ložisko hadice práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9126

Dátum: 17.07.2006

Autori: Gallucci Francesco, Mola Roberto, Pairone Gianfranco

MPK: D06F 37/26

Značky: hadice, ložisko, nosné, pračky

Text:

...DA od seba.Rúrkové telo 4 adva okraje 6 a 7 tvoria jediné teleso, ktoré je vyrobené zplastového materiálu ataktiež tvoria spolu sdvomi ložiskami 2 a 3, ktoré sú umiestnené čiastočne V okrajoch 6 a 7, jediný montážny prvok 5, ktorý je vhodný pre spoločné lisovanie s externýmplastovým materiálom, ako bude lepšie vysvetlené v opise ktorý nasleduje.Ložiská 2 a 3 predstavujú príslušné vonkajšie obežné drážky 2 a a 3 a, ktoré majú navzájom...

Miska výtoku, zejména pro vany vířivých praček pro domácnost a způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265374

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pertlíček Jaroslav, Matoušek Heinz

MPK: D06F 37/26

Značky: zejména, výtoku, výroby, miska, způsob, praček, domácnost, vířivých

Text:

...prolisu vystřihne výtokový otvor.Tím se sníží napětí a deiormaoe materiálu při tažení misky výtoku. Uvedeným způsobem se dosáhne snížení zmetkovitosti při výrobě misky výtoku, úspory materiálu snížením její tlouštky a zlepšením odtoku prací lázně z pračky.Na připojeném výkresu je sohematioky znázorněn příklad provedení vynálezu, kde obr.1 znázorňuje misku výtoku po vylisování šikmého kruhového prolisu ve dně s nastřiženým technologickým...

Odlehčená prací vana

Načítavanie...

Číslo patentu: 263291

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sokol Jiří, Čaldaris Janis, Maršo Jindřich, Matoušek Heinz, Pertlíček Jaroslav, Dluhoš Dušan, Valchář Miroslav, Gazurek Milan, Jochcová Anna

MPK: D06F 37/26

Značky: prací, odlehčená

Text:

...čela s vířičem je doplněna o misku vířiče, která je s nimi rozebiratelně spojene (stažením) přírubou uložení s maticí. Prodloužena délka výztuhy je nosníkem elektromotorku případně i jiných komponentů, přičemž elektromotorek je k profilové výztuze uchycen pouze jedním ložískovým štítem.Navrhovaným způsobem se dosáhne zlehčení konstrukce prací vany, úspory kovových materiálů,snížení hlučnosti, odstranění vibrací a prodloužení pračky.Na...