D04H 18/00

Spôsob a stroj na výrobu zvukovo izolačnej vložky pre tlmičový systém na odvod výfukových plynov motora s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18062

Dátum: 07.12.2011

Autor: Bowie Martin

MPK: D04H 18/02, D04H 18/00, D04H 1/48...

Značky: tlmičový, systém, spôsob, stroj, odvod, vložky, výfukových, výrobu, spaľovaním, plynov, zvukovo, izolačnej, motora, vnútorným

Text:

...vynález sa okrem toho týka ihlovacieho stroja zvukovo izolačnej vložky konfigurovaného na výrobu zvukovo izolačnej vložky inštalovateľnej v tlmičovom systéme na odvod výfukových plynov emitovaných motorom s vnútomým spaľovaním, ako je definované0010 Predložený vynález sa okrem toho týka zvukovo ízolačnej vložky konštruovanej tak,aby bola inštalovaná v tlmíčovom systéme na odvod výfukových plynov emitovaných motorom s vnútomým...

Spôsob výroby výrobkov z minerálnych vláken a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280293

Dátum: 10.05.1995

Autor: Rudolph Karl

MPK: D04H 1/48, D04H 1/00, D04H 18/00...

Značky: spôsobu, výrobkov, minerálnych, spôsob, vláken, výroby, zariadenie, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe výrobkov z minerálnych vláken so zhutnenými povrchovými oblasťami, prípadne povrchovými vrstvami, sa aspoň jedna oblasť povrchu vystaví nárazu ihiel až do dopredu stanovenej hĺbky vniknutia, takže vlákna splstnatejú a súčasne sa oblasť povrchu zhutní. Zariadenie sa skladá z veľkého počtu ihiel (13, 14) spojených do skupín alebo spojených so zdvíhacím zariadením (15, 16), ktoré je usporiadané na hornej alebo na dolnej strane povrchu...

Zařízení na výrobu objemné vlákenné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269300

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jirsák Oldřich, Hanzl Jaroslav, Hýbl Vladislav, Krčma Radko

MPK: D04H 18/00, D04H 1/00

Značky: výrobu, vrstvy, zařízení, vlákenné, objemné

Text:

...pavučine je zpracovávána tak, že pilka 2 a pěchovaoí lieta i synchronizovaně vibrují a pokud pilka g je ve spodní úvrati, je pěohovaoí lišta j odkloněna od válce 1 a naopak. Pavučina, která je přiváděna přímo z mykacího stroje, je vedena shore mezi přivâděcí stěny a snímána pilkou g na odváděcí pás l, kde je formována do tvaru skládané vlákenné vrstvy 1 odváděná mezi dopravníkem 1 a odváděcí stenou. Vlákenná vrstva obsahující...

Způsob výroby vpichované textilie s pevnými okraji a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268461

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nápravník Karel, Klofec Rudolf

MPK: D04H 18/00, D04H 1/46

Značky: pevnými, výroby, způsob, zařízení, textilie, způsobu, okraji, provádění, vpichované

Text:

...známého způsobu výroby vpichovaně textílie s pevnými okraji se skládá z ukladače nekonečných vláken místěného nad dopravníkem vlákennévrstvy. Dopravníky jsou po stranách lemoväny naváděcími plechy, které svírají s plochoudopravního pásu úhel 45 ° a zavádějí odstávající vlákna zpět do vlákenné vrstvy. K neváděcím plschům jsou souběžně s nimi přichyceny trysky. Naváděćí plechy a úhel trysky jsou nastavitelné. Za tryskami mohou být k okrajům...

Zařízení pro zhutnění nezpevněné vlákenné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268229

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jirsák Oldřich, Hanzl Jaroslav, Kotek Václav

MPK: D04H 18/00

Značky: nezpevněné, vlákenné, zhutnění, zařízení, vrstvy

Text:

...zařízení je s výhodou zajištěn jeho spojením s rámom vpichovacího ústrojí vpichovacího stroje.Vyššíhu účinku způsobu pri použití uvedeného zarízení se oproti dosud známým postupům dosahuje tím, že působení na vlákennou vrstvu je opakované a je uskutecñováno kolmo na vlákennou vrstvu, čímž se minimalizují složky sil působících v rovine vrstvy,Důsledkem tohoto úćlnku je zejména zvýšení spolehllvosti postupu vlákenné vrstvy do zpevňujícího...

Vpichovací ústrojí vpichovacího nebo předvpichovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264597

Dátum: 14.08.1989

Autori: Živný Vladimír, Rychlík Dalibor

MPK: D04H 18/00

Značky: vpichovací, stroje, vpichovacího, předvpichovacího, ústrojí

Text:

...montážní otvory v jehelní desce a jehelním nosníku. sobě příslušející dvojice upínacích třmenů jehelní desky jsou upevněny na spojovací tyč, která je uprostřed své délky opatřena píčným závitovým otvorom. V tomto otvoru je umístěn šroub, jenž je vyveden horní etěnou jehelního noeníku, o kterou je hlavouopřen. Stírací rám je přitom uložen na pryžovýoh pružinách.Výhoda vpichovacího ústrojí podle vynálezu spočíva zejména ve zvýšení přesností...

Zařízení k vedení rouna do ústrojí vpichovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254411

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ray Prabir, Krčma Radko, Jirsák Oldřich

MPK: D04H 1/46, D04H 18/00

Značky: stroje, rouna, ústrojí, vedení, zařízení, vpichovacího

Text:

...a jeho účinky jsou blíze vysvčtleny v popisoch příkladů jeho provedení podle přiloženćho výkresu, kde znazorňtljje obr. l v příčnćm schemztticltćm řezu zařízení k vedení rouna do ústrojí a z íistrojí vpichovacího stroje podle vynálezu a obr. 2 přivátlčcí desku zakončenou hřebenem.Zařízení k vedení rouna do ústrojí vpiehovacíhohřebenem 2 tvořeným trny 3 astćrací listy 4. Zařízení je vůči jehelnćmu poli 9 vpichovacího stroje tllllĺslčllü tak,...

Přiváděcí ústrojí předvpichovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241929

Dátum: 01.12.1987

Autor: Marek Oldoich

MPK: D04H 18/00

Značky: stroje, přiváděcí, ústrojí, předvpichovacího

Text:

...délky jejich závěeůo~- 3 241 929 Na připojených výkresoch je na obr. l schemsticky znázorněn boční pohled napříváděcí ústrojí pole vynálezu a jeho umístění na předvpichovecím stroji a na obr. 2 je zobra~ zen čslní pohled směrem s na uchycení vstupních válců příváděcího ústrojí.Příváděcí ústrojí podle znázornění na obr. 1 a 2 je tvořeno horním pásovým dopravníkem l a dolním pásovým dopravníkem g. Horní pásový dopravník l sestává z horního...

Zařízení pro upínání jehelní desky k jehelnímu nosníku u vpichovacích nebo předvpichovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241928

Dátum: 01.12.1987

Autor: Laštovica Milan

MPK: D04H 18/00

Značky: nosníků, desky, vpichovacích, předvpichovacích, zařízení, jehelní, upínání, strojů, jehelnímu

Text:

...rozpěry, která je kloubově spojene s nejméně dvěma dvojremennými pákemi. Každá dvojramenná páka je přitom uložena posuvné s současně otočně ne pevném čepu e spojene svým druhým ramenem pomocí dalšího kloubu s třmenem. Třmen jeuchycen posuvně a současně otočné na opevnený čep e opetřen na svém volném konci bočnim výstupkem, oproti kterému je v jehelni deece zhotoveno vybráni. Pevný a upevněný čep je přitom fixován na držák, který je upevněn na...

Zařízení pro upínání jehelní desky k jehelnímu nosníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253619

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hrabal Ivan

MPK: D04H 18/00

Značky: desky, jehelnímu, nosníků, upínání, jehelní, zařízení

Text:

...pákou a dorazem, přičemž výrobní nepřesnosti necha níckýoh dílců jeou elininovány použitím pružných pouzder.Io obr. 1 je nakreelen příčný řez jehelním noeníkem e jehelní doskou, obr. 2 znázorňuje v řezu A - A jednu va~ rilntu upnutí jehelní desky e obr. 3 je echemetickým znázorněním delší varianty upnutí jehelní desky.Zařízení dle obr. 1 eeetává z jehelní desky 2, která je upnnta třneny ł k jehelnímu noeníku g. Třmeng A jsou uloženy na...

Vpichovací stroj pro dosažení klidného povrchového vzoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240195

Dátum: 01.06.1987

Autori: Golubkov Sergej Viktorovie, Družinin Ernest Avgustinovie

MPK: D04H 18/00, D04H 1/46

Značky: vpichovací, povrchového, dosažení, vzoru, stroj, klidného

Text:

...osazeny v jehelních deskách v opakujícíoh se střídách 1,§. Tím vznikne jehelní pole g zahrnující všechny vpichovací jehly §, které procházejí otvory roštů 19 a ll, Rozestup f nmzi konoem střídy 1 a počátkem,střidy § je proměnný a proměnná je i přeeazení Z dané mejmenší odlehlostí stříd plstioích jehel ve směru šíře zpracovávané textílie. Stejnojmenné vpichovací jehly odpovída jíoích si stříd jsou v obr. 2 a 3 značeny 12 lgĺObdobně lze...

Vpichovací strojek pro tvorbu textilní tapisérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242915

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hausová Zlatica

MPK: D04H 18/00

Značky: tapisérie, textilní, vpichovací, strojek, tvorbu

Text:

...pro závěrečné zpevnění na proplé tacím stroji. .Strojek je malých rozměrů, snadno ovladatelný, jeho sestrojení je možná z výlučne dostupných materiálů, předností jsoumslá výrobní náklady, snadná a lehká údržba.Strojku lze využít pro malbu vláknem, pro tkanou tapíserii s netkanou, itou a pa- líčkovanou krajku s koláží, koláž s malbou s olejem, akvarel a vlákno, textilní miniatu ry a další techniky.Prospěěnost vynélezu lze spatřovat...